15. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

18. 5. 2023

Transkript seje

Lepo pozdravljeni! Začenjam 15. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Po pooblastilu predsednice Mandatno-volilne komisije bom kot njen podpredsednik vodil današnjo sejo.

Vse članice in člane komisije lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani komisije: Janez Cigler, Kralj, Ferenc Horváth in Jelka Godec. Na seji kot nadomestne članice in člani komisije s pooblastili sodelujejo: Mirjam Bon Klanjšček namesto Janje Sluga, Vera Granfol namesto Monike Pekošak, Dušan Stojanovič namesto Boruta Sajovica, Tatjana Greif namesto Mateja Tašner Vatovca in Žan Mahnič namesto Anje Bah Žibert.

S sklicem je bil določen naslednji dnevni red: predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnega sodnika in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Ker k dnevnemu redu ni bilo predlogov za širitev oziroma umik točke, je določen dnevni red, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA.

Obrazložena predloga Sodnega sveta ste članice in člani zaradi varstva osebnih podatkov prejeli v varovani sistem predala Udis.

Seje se zaradi odsotnosti predsednika Sodnega sveta udeležuje članica Sodnega sveta mag. Jonika Marflak Trontelj, ki jo lepo pozdravljam.

Uvodna pojasnila. Sodni svet Državnemu zboru predlaga, da v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnega sodnika in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici izvoli Simona Jursinoviča in Tamaro Birsa.

Predstavnico Sodnega sveta mag. Joniko Marflak Trontelj prosim za uvodno obrazložitev teh predlogov.

Jonika Marflak Trontelj

Hvala lepa za besedo.

Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni!

Torej, pred vami je razpis za dve mesti okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Novi Gorici s predvideno razporeditvijo na kazenski in preiskovalni oddelek. In to predvideno razporeditev je imel Sodni svet tudi pred očmi, ko je izbiral izmed devetih prijavljenih kandidatov na ta razpis.

Torej, kot običajno je se ta postopek vodil v treh fazah. In sicer, v prvi fazi se opravi tisti formalni preizkus kandidatur; vse kandidature so bile ustrezne, pravočasne in izpolnjeni vsi formalni pogoji. V drugi fazi se opravi izbor kandidatov, s katerimi potem Sodni svet opravi razgovor. In v tretji fazi je po opravljenih razgovorih izbira kandidatov, torej, kateri kriteriji so bili odločilni pri samem izboru kandidatov, s katerimi je Sodni svet opravil razgovor. In sicer, dokončno mnenje predsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, potem uspešnost opravljanja sodniške funkcije za kandidatki, ki sta že bili izvoljeni v sodniško funkcijo, potem konkretno tudi ocene, ocene na PDI-ju, na pravniškem državnem izpitu, in na fakulteti. In pa še en kriterij, seveda uspešnost opravljanja, vrsta drugih delovnih izkušenj, torej, na katerem področju so ti kandidati, ki so se prijavili, opravljali prej delovne izkušnje, prej delo in kako uspešni so pri tem bili. Torej, to so bili kriteriji.

Kot sem omenila, bilo je devet kandidatov, šest jih je Sodni svet izbral po teh kriterijih, ki sem jih navedla za razgovor. Potem po sami izbiri in po prejemu vabil na razgovor je ena izmed kandidatk, to je dolgoletna sodnica, umaknila svojo kandidaturo, res pa je, da ni sodila na tem področju, kazenskem in preiskovalnem, nikoli v svoji sodniški karieri. Torej, ostalo je pet kandidatov, s katerimi je Sodni svet opravil razgovor in potem po teh razgovorih izbral kandidata, ki ju danes predlaga Državnemu zboru v izvolitev v sodniško funkcijo, ob upoštevanju seveda vseh kriterijev, ki sem vam jih naštela, in tudi na podlagi razgovora, na katerem so bila kandidatom postavljena vprašanja različna, od, tako splošna glede splošne razgledanosti in pa tudi seveda zelo konkretna strokovna vprašanja s področja njihovega dela, za katero je razpisano, razpisano konkretno sodniško mesto. Moram omeniti, da torej od teh petih kandidatov, s katerimi je Sodni svet opravil razgovor, je bila torej samo ena sodnica, pa še to sodnica, ki je bila imenovana oziroma izvoljena v sodniško funkcijo lani junija, torej je v bistvu zelo kratek čas opravljanja res sodniške funkcije. Toliko morda v pojasnilo najprej splošno.

Zdaj pa grem kar h konkretnim kandidatom, ki ju Sodni svet torej predlaga danes v izvolitev. Prvi kandidat Simon Jursinovič je, opravlja v bistvu že več kot 13 let po pravniškem državnem izpitu, torej odkar je opravil pravniški državni izpit, to je bilo leta 2009 in opravlja delo na tem istem kazenskem preiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Novi Gorici kot strokovni sodelavec. Njegov delokrog obsega najzahtevnejše naloge v vseh fazah sodnega postopka, torej vodi predhodne postopke, neposredno zaslišuje obdolžence, priča oškodovance, pripravlja strokovne podlage in osnutke tako sodnih odločb kot odločb zunaj obravnavnih senatov, tudi v zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem mednarodno pravne pomoči z neposrednim sodelovanjem z odreditvenimi oziroma izvršitvenimi organi. To je zelo konkretno, kaj ta strokovni sodelavec, bivši strokovni oziroma sedaj še strokovni sodelavec, kandidat za sodnika opravlja na tem konkretnem istem sodnem oddelku, kazenskem in preiskovalnem. Torej Sodni svet, kot sem omenila, je opravil razgovor. Po tem opravljenem razgovorom so smo člani Sodnega sveta ugotovili, preizkusili tudi njegove komunikacijske spretnosti, a ne, precej stresno je se tam predstaviti pred, pred člani, to za vse kandidate nekako, in se vidi, kako se odzovejo tudi v takih situacijah, tako da ta kandidat je v vseh pogledih razgovor opravil odlično. Podal je tudi jasne, preudarne, strokovno argumentirane odgovore, pokazal odlično poznavanje materialnega in procesnega kazenskega prava in tudi sodne prakse, predstavil je tudi primere, s katerimi se je srečal v svoji dolgoletni karieri strokovnega sodelavca na kazenskem področju, zato ga Sodni svet iz vseh teh naštetih razlogov predlaga Državnemu zboru v izvolitev na sodniško funkcijo okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Druga kandidatka je pa kandidatka, ki jo predlagamo, Tamara Birsa. Pri njej bi morda izpostavila tudi res zelo dobre ocene. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2001 s povprečno oceno 8,3, pravniški državni izpit opravila leta 2004 s povprečno oceno 8,6 in takoj po tem, ko je opravila pravniški državni izpit, se je zaposlila na tem sodišču, na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, na tem oddelku, kazenskem in preiskovalnem oddelku tega sodišča. Od takrat, torej 18 let, 19 let že opravlja, skoraj 20 let, sodniško, sodniško, pardon, delo strokovne sodelavke na tem oddelku. Konkretno njeno delo obsega izdelavo osnutkov tudi najbolj zahtevnih odločb, zasliševanje osumljencev, oškodovancev, tudi mladoletnih in ostalih prič, zunanje poslovanje, organizacijo videokonferenc in narokov za podelitev zaščitnih ukrepov, pripravo zaprosil za mednarodno pravno pomoč in evropskih nalogov, pomoč pri pripravi na naroke oziroma na glavno obravnavo, skratka neko celostno podporo sodniku v fazah nujnih preiskovalnih dejanj, preiskave, glavne obravnave in po pravnomočno končanem kazenskem postopku. Pri čemer opravljata oba kandidata, to sem morda pri prejšnjem kandidatu pozabila posebej izpostaviti, samostojno, res samostojno vse te, te naloge, to je bilo izrecno poudarjeno tako s strani predsednika kot v mnenju tudi vodje tega oddelka in tudi kandidata sama sta nam to pojasnila na razgovorih. Torej pridobila je res, res dolgoletne izkušnje, strokovne izkušnje na tem področju, na tem konkretnem kazenskem preiskovalnem območju, izkazala je tudi zelo veliko zanimanje tudi na samem razgovoru prav za to področje. Nekako je to morda kazensko področje res malo specifično, tudi v zadnjem obdobju, ne vem, koliko ste seznanjeni, imamo res velike težave dobiti sploh kandidate za za sodnike na prav na kazenskem okrožnem sodišču, torej za sojenje v najtežjih kaznivih dejanjih. No, ta konkretna kandidatka je prav na razgovoru pokazala eno posebno afiniteto, zanimanje prav za sojenje na tem področju, torej na res teh najtežjih, glede najtežjih kaznivih dejanj, a ne. Torej tudi res pravim, na ta vprašanja, ki smo jih zastavljali, je odgovarjala zelo zavzeto, z občutkom za to, kaj je bistveno, njena strokovnost, angažiranost, res ta ljubezen do tega poklica, prav do tega kazenskega se je res pokazala, moram reči. Zato nekako, to so vse razlogi, ki so nas vodili v takšen predlog, ki je danes pred vami, in torej Sodni svet predlaga kot drugo kandidatko Tamaro Birsa, da jo Državni zbor izvoli na mesto okrožne sodnice na okrožnem, Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Hvala lepa. Če bodo pa kakšna vprašanja, sem pa še kasneje na voljo, hvala za podano obrazložitev.

Lepo je slišati, da še obstajajo ljudje, ki jim je poklic izziv pa poslanstvo.

Odpiram razpravo, kolega Mahnič.

Ja, hvala podpredsednik.

Kave zjutraj nisem pil, ampak me je tole, to je bilo kot ena kava, ampak fajn pocukrana, slišati. Kakorkoli, zdaj, ko pride do glasovanja na seji Državnega zbora o vseh sodnikih do zdaj, je po navadi rezultat približno oziroma zmeraj tak: krepka večina je za, kar nekaj je vzdržanih, en glas je pa vedno proti, proti vsem sodnikom, in ta glas je moj, se pravi, jaz vedno glasujem proti vsem sodnikom. Zakaj? Dokler je Slovenija na prvem mestu po kršitvah človekovih pravic v Evropski uniji s strani slovenskih sodišč, ne, a ne. Zdaj novinarka Šetinc očitno ne pozna statistike, ampak številke so številke, ne. In pa dokler je Slovenija v Evropski uniji na prvem mestu po številu sodnikov na prebivalca, toliko časa jaz novih sodnikov ne bom podpiral, se pravi, bom glasoval proti vsakemu predlogu, ki bo prišel, ne glede na to, kdo oseba, ki za sodnika kandidira, je. Jaz teh dveh ne poznam, tako da, ne, zdaj iz tega opisa, takih vpisov je bilo že praktično, odkar ta Državni zbor obstoja, veliko, ampak vsi ti opisi potem se odražajo v teh številkah v Sloveniji kot kršiteljici človekovih pravic na sodiščih, prvo mesto v Evropski uniji in pa po številu sodnikov na prebivalca. Tako da naj bo to tudi v bistvu obrazložitev glasu v lastnem imenu, tako da jaz bom pri obeh kandidatih glasoval proti, tako tukaj na MVK kot tudi na plenarnem.

Hvala za povedano. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Je še kdo prijavljen k razpravi? V kolikor ne bom jaz na kratko glede na to izvajanje podal še svoje stališče.

V Sloveniji imamo problem z izvajanjem zakonodaje, z izvajanjem zakonov, pa tudi velik problem z nespoštovanjem sodnih odločb. Včeraj smo lahko poslušali predstavnike sindikatov na seji Odbora za delo, kakšne stvari se dogajajo, ki niso realizirane tudi, če imamo sodbe sodišč, podobne v primeru RTV in cel kup drugih, kjer se vedno itak postopkovno potem spodbija sodbe, pa čeprav so pravnomočne, se jih ne spoštuje. S tem bomo morali v bodočnosti stvari nasloviti, pa upam, da če so ljudje motivirani, ki jim je to poslanstvo, ravno taki lahko k temu doprinesejo.

Še kdo mogoče? V kolikor ne, zaključujem razpravo.

In prehajamo na glasovanje o sklepih. Prvi sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici izvoli Simon Jursinovič.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti 1.

(Za je glasovalo 9.)(Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

/ oglašanje iz dvorane/ Ne rabimo ponavljati, ni potrebe po ponavljanju. Lahko še enkrat izvzamete kartico, poskusite? Zdaj dela, okej.

Smo pa pri drugem sklepu. Sklep je bil sprejet z 9 glasovi za in 1 proti. Drugi sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici izvoli Tamara Birsa.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti 1.

(Za je glasovalo 10.)(Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 15. sejo Mandatno-volilne komisije. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje.

Hvala za povedano. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Je še kdo prijavljen k razpravi? V kolikor ne bom jaz na kratko glede na to izvajanje podal še svoje stališče.

V Sloveniji imamo problem z izvajanjem zakonodaje, z izvajanjem zakonov, pa tudi velik problem z nespoštovanjem sodnih odločb. Včeraj smo lahko poslušali predstavnike sindikatov na seji Odbora za delo, kakšne stvari se dogajajo, ki niso realizirane tudi, če imamo sodbe sodišč, podobne v primeru RTV in cel kup drugih, kjer se vedno itak postopkovno potem spodbija sodbe, pa čeprav so pravnomočne, se jih ne spoštuje. S tem bomo morali v bodočnosti stvari nasloviti, pa upam, da če so ljudje motivirani, ki jim je to poslanstvo, ravno taki lahko k temu doprinesejo.

Še kdo mogoče? V kolikor ne, zaključujem razpravo.

In prehajamo na glasovanje o sklepih. Prvi sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici izvoli Simon Jursinovič.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti 1.

(Za je glasovalo 9.)(Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

/ oglašanje iz dvorane/ Ne rabimo ponavljati, ni potrebe po ponavljanju. Lahko še enkrat izvzamete kartico, poskusite? Zdaj dela, okej.

Smo pa pri drugem sklepu. Sklep je bil sprejet z 9 glasovi za in 1 proti. Drugi sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici izvoli Tamara Birsa.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti 1.

(Za je glasovalo 10.)(Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 15. sejo Mandatno-volilne komisije. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje.