6. izredna seja

Državni zbor

23. 8. 2018

Transkript seje

Tina Heferle

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 6. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Branislav Rajić, Zvonko Černač od 14. ure dalje in Franc Kramar.

Na sejo so bili vabljeni: kandidatka za poslanko Karla Urh in predstavnik Državne volilne komisije k 1.b točki dnevnega reda ter predsednik Vlade.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 6. izredne seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 22. avgusta 2018, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predloga za umik točke z dnevnega reda oziroma predloga za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in poslancev, za je glasovalo 73 , proti nihče.

(Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 6. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.

Prehajamo na seznanitev z odstopom s funkcije predsednika Državnega zbora.

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je danes, 23. avgusta 2018, podal pisno izjavo o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora. Predsednik Državnega zbora bo v skladu s prvim odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora obrazložil svoj odstop.

Izvolite, imate besedo.

Dragi poslanke in poslanci!

Prišel je čas mojega slovesa. Koalicija šestih strank se je odločila, da želi na mesto predsednika Državnega zbora imenovati mag. Dejana Židana, in to je tudi razlog, zakaj odstopam s tega mesta.

Ob tej priliki bi se vam želel zahvaliti za vašo izjemno podporo, 80 glasov ni malo. Zato gre moja iskrena zahvala poslanskim skupinam SDS, LMŠ, SD, Stranke modernega centra, Stranke Alenke Bratušek, Desusa, Slovenske nacionalne stranke, obema predstavnikoma manjšin in seveda tudi moje domače Nove Slovenije. Iskreno se vsem zahvaljujem, da ste mi dali to priložnost, da sem smel služiti kot predsednik Državnega zbora. Bilo mi je v veselje in veliko čast, nekateri so se temu posmehovali, da sem stvari delal z veseljem, ampak verjemite mi, če neko stvar počneš z veseljem, potem jo običajno delaš dobro. Zato se bosta zadnja dva meseca za vedno vtisnila v moj spomin kot nekaj neverjetnega in tudi nepozabnega. V teh dveh mesecih, kljub temu da so se nekateri prav tako posmehovali, da nisem naredil nič, vodje poslanskih skupin natančno veste, da smo imeli redne tedenske delovne posvete, na katerih smo uskladili številne akte, pravilnike in druge stvari.

V zadnjem času se je sprožila polemika glede teh stvari, sam mislim, da v številnih trenutkih tudi krivična do mene in do dejansko usklajenih aktov, ker so predstavljene napačne informacije. V tem času je bil spremenjen hišni red, ki sedaj natančno določa, kakšna so pravila postopanja v primeru hišnih preiskav. V tem času je bil tudi spremenjen Pravilnik o mednarodni dejavnosti Državnega zbora, ki odpravlja vse nesmisle, ki so na primer med drugim preprečevali, da bi naši odbori Državnega zbora imeli skupne seje z drugimi odbori naših sosednjih držav, med drugim je naš odbor lahko odšel na primer v Novo Gorico, ni pa smel iti v Gorico. Glede poslanskih plač, o katerih je v zadnjem času številna polemika, okvir poslanskih plač je postavljen z zakonom in je nastavljen tako, da so poslanske plače od 55. do 62. plačnega razreda. In tudi v tem smislu je bil postavljen nov sistem, da se osnovna poslanska plača začne v 55. plačnem razredu, najvišja za podpredsednike in vodje poslanskih skupin z več kot dvajsetimi poslanci pa v 62. plačnem razredu. Ni res, da se bodo vsem poslancem zvišale plače, stvari smo delali glede na to, kako so posamezni poslanci obremenjeni, nekaterim se bodo zvišale, drugim se bodo tudi znižale. Šli smo tudi v spremembo obračunavanja potnih stroškov, predlagal sem, da se naša prisotnost tukaj evidentira in da dobimo potne stroške povrnjene dejansko samo za tisti dan, ko smo tukaj tudi prisotni. Spremenili smo tudi pravila glede poslanskih stanovanj, vendarle je treba priznati, da poslanec, ki je doma v Ljubljani, in poslanec, ki je doma v Prekmurju, nimata enakih pogojev za delo in da je te stvari enostavno treba upoštevati.

Vse te usklajene akte in predloge bom danes predal svojemu nasledniku v primopredajnem zapisniku, naj pa že sedaj opozorim, da so bili vsi ti akti usklajeni na delovnih posvetih, z njimi so soglašali vsi vodje poslanskih skupin z izjemo Levice. In še ena zelo pomembna informacija, ker je bil proračun za leto 2018 že sprejet, je bilo treba vse te zadeve delati v sedanjih finančnih okvirih in zato bi prosil tiste, ki govorite druge informacije, da pač enostavno iskreno poveste, kakšna je resnica.

Še enkrat zahvala vsem vodjam poslanskih skupin za resnično korektno sodelovanje, moja posebna zahvala gre pa tudi vsem službam Državnega zbora, ki se jim resnično zahvaljujem, da so me sprejele za svojega, mi pri mojem delu pomagale, in če kaj, potem lahko resnično ugotovim, da so službe Državnega zbora profesionalne in delovne. Prepričan sem, da bodo pomagale tudi mojemu nasledniku. Če sem v tem času kogarkoli prizadel, se iskreno opravičujem, ves čas pa sem se boril za svobodo in napredek naše domovine. Srečno koalicija in srečno Slovenija!

/ aplavz/

Tina Heferle

Predsedniku mag. Mateju Toninu se zahvaljujem za obrazložitev.

V skladu z 2. in 3. odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z naslednjim sklepom: Državni zbor ugotavlja, da je mag. Matej Tonin 23. avgusta 2018 podal pisno izjavo o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora, zato mu preneha funkcija predsednika Državnega zbora. Ob tem se mag. Mateju Toninu zahvaljujem za korektno opravljeno delo prvega med enakimi v Državnem zboru in mu želim najboljše pri nadaljnjem poslanskem delu.

Ker je predsedniku Državnega zbora prenehala funkcija, ga v skladu s 3. odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora do izvolitve novega predsednika nadomeščam jaz.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade. Ker poslanec Marjan Šarec v času, ko opravlja funkcijo predsednika Vlade, ne more opravljati funkcije poslanca, je Državna volilna komisija zboru posredovala sklep o ugotovitvi, da pripada pravica za nadomeščanje poslanca Marjana Šarca v času, ko ta opravlja funkcijo predsednika Vlade, Karli Urh.

Sklep Državne volilne komisije je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru tudi pisno poročala in predložila predlog sklepa.

Želite, poročevalec komisije, besedo? Ne.

Želite besedo, predstavnik poslanskih skupin? Tudi ne.

Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, besedo predajam poslankam in poslancem. Želi morda kdo besedo? Tudi ne.

Glede na to, da k celotni 1. točki ni vnaprej najavljenih razpravljavcev, se poslanke in poslanci k vsaki podtočki prijavijo sproti, pri čemer lahko vsak razpravlja samo enkrat.

Želi kdo besedo? Ne.

Zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: V času, ko poslanec Marjan Šarec, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih od 23. avgusta 2018 Karla Urh, rojena 7. 6. 1961, stanujoča Zgornje Stranje 31a, Kamnik.

Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 79 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Poslansko kolegico Karlo Urh vabim, da se nam pridruži in zasede svoje poslansko mesto, in kolegici želim, da bi v poslanskih klopeh uspešno opravljala delo poslanke.

Prehajamo na volitve podpredsednika Državnega zbora. Skupina 25 poslank in poslancev s prvopodpisano Anjo Bah Žibert je Državnemu zboru 22. avgusta 2018 v skladu s prvim odstavkom 199. člena in v povezavi s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora predlagala, da za podpredsednika Državnega zbora izvoli Jožeta Tanka.

Želite besedo za dopolnitev obrazložitve, predstavnik predlagatelja Danijel Krivec? Izvolite.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav kolegicam in kolegom!

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo v skladu s prvim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora v povezavi s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora za podpredsednika Državnega zbora našega kolega Jožeta Tanka.

Na mesto podpredsednika Državnega zbora ga predlagamo kot dolgoletnega poslanca in izkušenega politika. Od leta 1995 do leta 2002 je bil župan občine Ribnica, v Državni zbor pa je bil prvič izvoljen že leta 2000 in nato v vseh mandatih do današnjega. Dobrih 13 let, od aprila 2005 do junija 2018, je tudi vodil našo poslansko skupino in to zahtevno funkcijo zelo dobro opravljal. V vseh poslanskih mandatih je bil tudi član več delovnih teles Državnega zbora, med drugim tudi predsedoval Odboru za kulturo, šolstvo in šport, trenutno pa predseduje Mandatno-volilni komisiji Državnega zbora.

V naši poslanski skupini smo prepričani, da je gospod Jože Tanko s svojimi bogatimi poslanskimi izkušnjami, predvsem pa z odličnim poznavanjem poslovnika Državnega zbora sposoben to funkcijo podpredsednika Državnega zbora opravljati vestno in odgovorno, kar seveda pričakujemo tudi od vseh ostalih podpredsednikov Državnega zbora. Mi verjamemo, da je gospod Jože Tanko velika dodana vrednost za nadaljnje vodenje Državnega zbora in bo v veliko pomoč tudi tako imenovanim novim obrazom, ki bodo sedeli na tem odgovornem mestu, predvsem je pa s svojim dosedanjim delom dokazal, da je vedno pošten in odgovoren do vseh, ki sodelujejo v parlamentarnem procesu, in da ne favorizira nikogar. Verjamem, da bo dobil tudi veliko podporo.

Tina Heferle

Želite besedo, predstavniki poslanskih skupin? Ja.

Gospod Han, izvolite.

Matjaž Han

Spoštovana podpredsednica!

Tudi jaz se zahvaljujem Mateju za korektno opravljeno delo. Spoštovani kandidat Jože, veseli me, da se je Poslanska skupina SDS v tem mandatu odločila drugače kot v prejšnjem mandatu ter predlagala kandidata za mesto podpredsednika Državnega zbora. To potezo vidim in upam, da je konstruktiven korak za celotno delo Državnega zbora, hkrati s tem pa menim, da je prav, da so v vodstvu Državnega zbora tako predstavniki koalicije kot tudi opozicije. Ta uravnoteženost, upam, bo pomembno pozitivno vplivala na delo vodstva Državnega zbora na način, da si bodo navkljub različnim političnim opcijam predsednik in oba podpredsednika med seboj pomagali ter drug drugemu tudi nastavljali ogledalo, vse v luči dobrega in na poslovniku temelječega dela Državnega zbora.

Mogoče še nekaj osebnih misli. Ko sem že ravno pri poslovniku in tudi nasploh na podlagi dolgoletnih izkušenj sem vesel, da je Poslanska skupina SDS za podpredsednika predlagala prav Jožeta Tanka. Jožeta brez najmanjšega dvoma vidim kot enega najboljših poznavalcev Poslovnika Državnega zbora. Njegovo tolmačenje slednjega je šlo po dolgih sejah marsikdaj komu sicer v nos, ne moremo pa mu očitati neargumentiranih razprav. Oba kot dolgoletna vodja poslanskih skupin sva velikokrat trčila ob interese drug drugega, si tudi vedno znala povedati vsak svoje, a ob tem, verjamem, ohranila dostojanstvo in spoštovanje. Jožeta Tanka poznam kot vestnega in odgovornega poslanca, čeprav so bila najina stališča velikokrat na nasprotnih bregovih, je kljub temu vedno dajal prednost argumentom pred politikantstvom. Vesel sem in verjamem, da bo mesto podpredsednika danes zasedel eden najbolj izkušenih poslancev tega sklica, za katerega verjamem, da bo s svojim izkušnjami in z znanjem doprinesel k dobremu delu Državnega zbora.

Poslanska skupina Socialnih demokratov bo Jožeta Tanka podprla za mesto podpredsednika. Hvala.

Tina Heferle

Želi besedo še kdo izmed predstavnikov poslanskih skupin? Ja.

Gospod Hršak, izvolite.

Ivan Hršak

Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi!

Veseli nas, da so tudi v Poslanski skupini SDS še pred potrditvijo nove vlade priznali, da so del opozicije, in odgovorno na to mesto predlagali kolega Jožeta Tanka, svojega najbolj izkušenega poslanca. To pomeni, da tudi Poslanska skupina SDS za razliko od prejšnjega mandata, ko podpredsedniškega mesta niso želeli prevzeti, priznava legitimnost bodoče vlade.

Menimo, da je kolega Jože Tanko s svojimi dolgoletnimi parlamentarnimi izkušnjami ter korektnostjo več kot dobra odločitev, zato ga bomo v Poslanski skupini Desus enotno podprli. Hvala.

Tina Heferle

Še kdo izmed predstavnikov poslanskih skupin?

Gospod Jelinčič, izvolite.

Zmago Jelinčič Plemeniti

Mene veseli, da je koalicijska stran podprla gospoda Tanka – pa ne zato, ker mu priznavajo nesporno znanje, poznavanje procedure in izredno pametno vodenje tistih delovnih teles, kjer on je, ampak verjetno zaradi tega, ker pač potrebujete malo olajšati trdo situacijo koalicijske strani napram opozicijski strani.

Navkljub temu, jaz bi pohvalil izbiro gospoda Tanka za drugega podpredsednika. Mislim, da je to dobra izbira, da bo potem vodenje Državnega zbora uravnoteženo in da bomo naredili kakšen korak naprej. Do zdaj je državni zbor naredil ogromno korakov nazaj, še več korakov nazaj pa je naredila dosedanja vlada. Mislim, da bi kar rekel, da je tekla v rikverc. Upam, da se to ne bo več dogajalo.

Gospodu Tanku pa že vnaprej čestitam za izvolitev.