10. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

21. 9. 2018
podatki objavljeni: 21. 9. 2018 v pregledu

Transkript

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje!  Pričenjam 10. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora ter pozdravljam vse prisotne. Med nami prvič pozdravljam tudi gospoda Igorja Lakoto, namestnika generalnega sekretarja Vlade, ki se danes prvič udeležuje seje kolegija in nadomešča gospoda Stojana Trampteta, generalnega sekretarja Vlade. Gospod Trampte je namreč službeno zadržan zaradi predstavitve Vlade predsednikov Republike Slovenije.  Obveščam vas, da gospoda Franca Juršo danes zamenjuje gospod Branko Simonovič, in da gospoda Andreja Rajha danes zamenjuje gospod Vojko Starovič, ki ga pa med nami še ne vidim. Se opravičujem, gospod poslanec.  Kot 1. točka je danes dogovor o sklicu izredne seje. S sklicem seje Kolegija ste kot gradivo k tej točki prejeli zahtevo skupine 36 poslank in poslancev, s prvo podpisano gospo Anjo Bah Žibert, za sklic izredne seje. V zvezi s sklicem 9. izredne seje predlagam sledeče. Kot predlog dnevnega reda kot:   1. točko - Predlog sklepa o opravljanju funkcij poslank oziroma poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo ministrov.  2. točka - Predlog priporočila v zvezi s problematiko škodljivih in uničujočih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi ter napadov oziroma ogrožanja slovenskega gospodarstva in s tem blaginje vseh državljanov.  3. točka - Mandatno-volilne zadeve. In sicer zadeve, ki jih je včeraj pripravila Mandatno-volilna komisija ter zadeve predložene do zaključka obravnave točke.     (nadaljevanje) Za datum seje predlagam sredo, 26. septembra 2018 ob 10. uri in do zaključka seje. Kot čas za najavo za razpravo pa za poslanke skupine ene točke po tretjem odstavku 67. člena poslovnika zbora do 15 minut za dopolnilo obrazložitev predlagatelja predloga priporočila, to je skupino poslancev s prvo podpisano gospo Anjo Bah Žibert in do 60 minut za razpravo predlagatelja ter do 15 minut za predstavitev mnenja Vlade in do 60 minut za razpravo Vlade. S tem spoštovane poslanke in poslanci odpiram razpravo. Ali želi kdo besedo? Hvala, ugotavljam, da ni želje po besedi in s tem prehajamo na glasovanje. Glasujem o prvem sklepu, ki se glasi – v skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 9. izredne seje Državnega zbora uvrstijo tudi naslednji točki dnevnega reda, Predlog sklepa o opravljanju funkcij poslank oziroma poslancev na mestu poslancev, ki upravljajo funkcijo ministrov in Mandatno-volilne zadeve. Kdo je za? (Vsi.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.  Smo pri naslednjem sklepu, poslanske skupine k eni točki dnevnega rede izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena poslovnika zbora. Kdo je za? (Vsi.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam soglasno podporo, za kar se zahvaljujem. Prehajamo na naslednji sklep, za uvodno obrazložitev ima predlagatelj predloga priporočila, to je skupina poslancev s prvo podpisano gospo Anjo Bah Žibert, na voljo do 15 minut, za razpravo pa do 60 minut. Vlada ima za uvodno predstavitev mnenja k predlogu priporočila na voljo do 15 minut in do 60 minut za razpravo. Kdo je za? (Vsi.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam soglasno podporo in s tem je tudi ta sklep sprejet.  S tem zaključujem to 1. točko. Naslednja točka je PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija in sicer bomo razpravljali ter odločali o predlogu Državnega sveta, da po skrajšanem postopku obravnava predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah gradbenega zakona. Želi besedo državna svetnica gospa Bojana Potočan? Predstavnica predlagatelja predloga zakona. Gospa, izvolite.
Bojana Potočan
Hvala lepa gospod predsednik za besedo. Lepo pozdravljam tudi vse poslance, poslanke in seveda ostale navzoče.  Državni svet je predlog tega zakona poslal v Državni zbor s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku iz naslednjih razlogov, gre namreč za manj zahtevno uskladitev zakona, ki zgolj pojasnjuje oziroma opredeljuje jasnost določb in pa odpravlja pravno negotovost v prometu z nepremičninami. Namreč ta zakon določenim zavezancem, na primer notarjem, bankam, nepremičninskim posrednikov in še nekaterim drugim nalaga, da morajo pred sklenitvijo poslov, overitvijo pogodbi in podobno preverjati ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje. Tukaj se zaplete zaradi tega, ker ni javnih evidenc, kjer bi taka dejstva bilo možno preverjati, problem je tudi v tem, da ne gre samo za izdajo tega gradbenega dovoljenja, ampak problem je lahko tudi kasnejša gradnja in ugotavljanje neskladnosti gradenj. Pri tem pa ti zavezanci niso niti usposobljeni, niti pristojni za ugotavljanje takih zadev, temveč je to zgolj v domeni inšpekcijskih služb. Zato smo ocenili, da pač ta določba povzroča nejasnosti, tudi različne obravnave in pomeni pravni zastoj, torej zastoj v pravnem prometu, s tem, da bi opozorila še na to, da seveda gradbeni zakon sam po sebi ni matični zakon, ki bi pač določal promet z nepremičninami, temveč posega v njega povsem nesistemsko, zato smo ocenili, da pač je treba odpraviti tudi prekršek v zvezi s tem in čim hitreje to zadevo urediti, čeprav smo seznanjeni, da so še nekatere druge zadeve, ki se bodo naknadno spreminjale, vendar se nam zdi, da je pa ta problem toliko pereč, da bi ga bilo treba odpraviti. Hvala.
Gospa Bojana Potočan hvala za dodatno obrazložitev vašega predloga. S tem spoštovane poslanke in poslanci odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Ne želje po razpravi in s tem je tudi ta alineja zaključena. In s tem prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa je naslednji: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah gradbenega zakona se obravnava po skrajšanem postopku. Kdo je za? Vidim podporo vseh strank, razen Levice in Nove Slovenije. Kdo je proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep v predlagani obliki sprejet. In s tem zaključujem to točko. Hvala tudi vam gospa Potočan.  Prehajamo na 3. TOČKO – PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA ČAS JESENSKEGA ZASEDANJA LETA 2018. Sam predlog programa, spoštovane poslanke in poslanci, ste prejeli s sklicem Kolegija in zato sprašujem ali želi kdo razpravo? Ugotavljam, da ni želje po razpravi in s tem prehajamo na sklep, ki je naslednji. Sprejme se program dela Državnega zbora za čas jesenskega zasedanja leta 2018. Kdo je za? Soglasno. S tem zaključujem to točko. Sedaj spoštovane poslanke in poslanci smo pri TOČKI – RAZNO. Ni bilo sicer nobenega predloga, vendar odpiram. Gospod Zmago Jelinčič, izvolite.
Hvala. Samo eno vprašanje. Mi smo danes določili datum seje, ki bo drugi teden v sredo. V medijih smo že pred tremi dnevi videli, da bo seja takrat in šele zdaj smo odločili kdaj bo. Dajmo enkrat urediti te zadeve, da ne bodo novinarji prej vsega izvedeli kot poslanci.
Samo pojasnilo. Hvala za vprašanje. Podobno vprašanje smo dobili tudi na delovnem posvetu. Dejansko novinarji so izvedeli, ko je sklic postal uradne in je prišel v mrežo današnjega Kolegija in takrat so izvedeli. To je samo pojasnilo. Ali želi še kdo pod točko razno? S tem, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zaključujem tudi to točko in 10 sejo Kolegija.  Seja je bila zaključena 21. septembra 2018 ob 10.13.