25. redna seja

Državni zbor

20. 9. 2021

Transkript seje

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 25. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Bojana Muršič, Tina Heferle od 12.30 do 15. ure, Ferenc Horváth do 14. ure, mag. Branislav Rajić, Jerca Korče, Edvard Paulič od 12. do 14. ure.

Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrice in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Sindikata delavcev migrantov Slovenije kot predstavnika predlagatelja v imenu 5 tisoč volivk in volivcev k 9. točki dnevnega reda, predsednika Državnega sveta k F11. in 30. točki dnevnega reda, predstavnika Sodnega sveta k 34. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 25. redne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 10. septembra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in poslancev, za je glasovalo 78, proti 2.

(Za je glasovalo 78.) (Proti 2.)

Ugotavljam, da je dnevni red 25. seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 33.A TOČKO DNEVNEGA REDA – ZAHTEVA SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV, DA DRŽAVNI ZBOR ODLOČI O ODLOČITVI KOLEGIJA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, DA SE PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJE OBRAVNAVA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 115. seji 10. septembra 2021 sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obravnava po skrajšanem postopku.

Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 43. poslank in poslancev s prvo podpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi Kolegija.

Besedo dajem predstavniku vlagatelja zahteve dr. Mateju T. Vatovcu za predstavitev stališča.

Najlepša hvala, predsednik.

Koalicijske poslanke skupine in poslanca narodnih skupnosti so v proceduro vložili novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se predlaga korenita sprememba sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Želijo bistveno večji vpliv politike v šolah in vrtcih. To je ključna rešitev. Navkljub temu da po veliki spremembi, ki bi imela tudi resne posledice v javnem šolskem sistemu, ni bilo nikakršne predhodne razprave, je Kolegij 10. septembra sprejel skrajšan postopek za ta zakon. V opoziciji temu ostro nasprotujemo, zato smo na podlagi 21. člena Poslovnika zahtevali, da o postopku, po katerem se naj ta zakon sprejema, odloča Državni zbor v celoti. Novela ZOFVI ne prinaša nič drugega kot politizacijo javnega izobraževalnega sistema. Predlog namreč predvideva, da bi se število predstavnikov ustanoviteljev v svetu zavoda dvignilo s 3 na 5 in posledično zmanjšalo predstavnike zaposlenih za 2. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na 5 od skupno 11 članov se močno odpirajo vrata odločilnemu vplivu politikov na delovanje šol in vrtcev in predvsem se odpirajo vrata za politično nastavljanje ravnateljev. Če bo takšna sprememba sprejeta, bo v končni fazi pomenila, da bodo morali imeti kandidati za ravnatelje bodisi člansko izkaznico kakšne politične stranke ali pa biti simpatizerji kakšne občinske liste ali pa bodo morali biti odvisni od te iste politike.

Sistem, ki ga poznamo danes, torej sestava, ki predstavlja 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavnike občine in 3 predstavnike staršev, se je v 25 letih, odkar je bil ta ZOFVI sprejet, izkazal za ustreznega. Še več, sveti zavodov delujejo neodvisno od vsakokratne oblasti, odločujočo besedo pa imajo na koncu strokovni delavci, kolektiv v sistemu vzgoje in izobraževanja. To je seveda smiselno, sploh kadar gre za tako pomembno odločitev, kot je recimo odločitev, kdo bo vodil vzgojno-izobraževalni zavod. Vzgojitelji, učitelji, pedagoški delavci lahko najbolje ocenijo, kateri od kandidatov za ravnatelja oziroma ravnateljico ima ustrezne strokovne sposobnosti, znanje in tudi druge socialne lastnosti za uspešno vodenje kolektiva in celotne šole oziroma vrtca. Zmanjšanje vpliva teh delavcev je torej nezaupnica predvsem strokovnim delavcem v javnem izobraževalnem sistemu, ki ni niti podkrepljena niti argumentirana. Nasprotno, glede na kakovost našega javnega izobraževalnega sistema, ki se umešča v zgornjo četrtino najboljših v Evropi, je vodenje javnih šol in vrtcev uspešno. Vsakršen poseg bi torej moral biti najmanj strokovno utemeljen in podvržen neki širši strokovni in tudi javni razpravi. Zamenjava strokovnih meril s politično ustreznostjo bo nedvomno poslabšala kvaliteto javnega izobraževalnega sistema. Spremembe, ki jih predlaga koalicija, bi tako na široko odprle vrata političnemu kadrovanju in političnim pritiskom na vodenje izobraževalnih ustanov, kar je za nas nesprejemljivo in tudi nedopustno.

Srčno upam, da boste ob današnjem ponovnem odločanju o postopku omogočili vsaj širšo javno razpravo in preprečili, da bi se po skrajšanem postopku, na hitro obravnaval tako korenit in bistven poseg v javni izobraževalni sistem.

Hvala lepa.

O tej zahtevi ni razprave in obrazložitve glasu.

Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se obravnava po skrajšanem postopku.

Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in poslancev, za je glasovalo 44, proti 40.

(Za je glasovalo 44.) (Proti 40.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo zbor navedeni predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku.

S tem zaključujem 33.A točko dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV.

Postopkovni predlog, kolega Bandelli.

Hvala, predsednik, za besedo.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, moj proceduralni predlog je, in vas predvsem pozivam, naj se predsednik vlade udeležuje sej komisij, posebej pa Komisije za nadzor javnih financ …

Kolega, kolega Bandelli …

… na kateri je bil že dvakrat odsoten.

Kolega Bandelli …

Dovolite, da zaključim, dovolite, da zaključim.

Ne, ne. Glejte, kolega Bandelli, to ni proceduralni predlog za to točko dnevnega reda. Smo pri vprašanju poslank in poslancev.

Glejte, dnevno se dogajajo korupcije, dogajajo se lobistični stiki. Dobivajo se ljudje po poročanju medijev, ki dobivajo posle na verjetno nepravi način. In to je sramota.