21. nujna seja

Odbor za gospodarstvo

13. 7. 2023

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam.

Pričenjam 21. nujno sejo Odbora za gospodarstvo. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani odbora: gospod Miha Kordiš iz Poslanske skupine Levica, gospa Suzana Lep Šimenko iz Poslanske skupine SDS in gospod Franc Rosec iz Poslanske skupine SDS. Na seji pa kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo gospod Jani Prednik nadomešča poslanca Soniboja Knežaka iz Poslanske skupine SD in kolegica Andreja Rajbenšu nadomešča poslanca Tomaža Laha iz Poslanske skupine Svoboda, obema en lep pozdrav. S sklicem seje ste prejeli predlagani dnevni red seje odbora Predlog stališča Republike Slovenije do priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu z Združenimi državami Amerike o krepitvi mednarodnih dobavnih verig za kritične minerale. Ker v poslovniškem roku nisem prejela drugih predlogov v zvezi z dnevnim redom, ugotavljam, da je takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PRIPOROČILA SKLEPA SVETA O POOBLASTILU ZA ZAČETEK POGAJANJ O SPORAZUMU Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE O OKREPITVI MEDNARODNIH DOBAVNIH VERIG ZA KRITIČNE MINERALE EPA 920-IX, EU U 1186.

Gradivo k tej točki ste prejeli oziroma smo prejeli od Vlade na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Predlagatelj stališča je Vlada, odbor kot matično delovno telo točko obravnava na podlagi prvega in drugega odstavka 154.h člena Poslovnika Državnega zbora. K tej točki so vabljeni Vlada, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Državni svet. Želi besedo predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport? Za predstavitev predloga stališča dajem besedo mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju. Izvolite.

MAG. DEJAN ŽIDAN (državni sekretar MGTŠ): Hvala za besedo, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav tudi ostalim prisotnim.

Dovolite na začetku, da se vam v imenu Vlade zahvalim, zaradi te skrajno napete časovnice in da ste prošnji Vlade ugodili, dovolite tudi, da povem obrazložitev. Namreč gradivo, ki je danes pred vami, ni bilo zamišljeno, da bo potrebovalo tako hitro obravnavo, zato ker je bilo dogovorjeno s španskim predsedstvom, da se bo obravnavalo komaj konec meseca. Ampak tema, to je izvoz avtomobilov iz Evrope v Ameriko, je postala tako zelo urgentna, da se je špansko predsedstvo odločilo, da se bo na prvi stopnji na / nerazumljivo/ odločalo že prihodnji teden in zato smo mi gradivo tudi na Vladi pospešili in ga tako dokončno sprejemali v torek na Odboru za gospodarstvo in vas vljudno prosili in res še enkrat hvala, da ste nam časovnico prilagodili.

Dovolite nekaj ozadja. Poznano vam je, da je avgusta lani Amerika sprejela nov tako imenovani / nerazumljivo/ paket, ki se mu reče Ira paket, ki v bistvu izvira iz njihovega energetskega paketa iz leta dva tisoč osem, ampak s tem paketom je dala svojemu gospodarstvu preko spodbud in davčnih olajšav na razpolago 400 milijard dolarjev. Tisti ta ukrep, ta paket velja od 1. 1. letošnjega leta naprej in po mnenju Evropske komisije je v marsikaterem področju, na marsikateri točki povzročil diskriminacijo evropskih proizvajalcev. Takrat so se začela tudi pogajanja. Ustni dogovor je naša predsednica Evropske komisije z Američani dosegla že marca, da bomo šli v sprostitev, vsaj kar se tiče električnih avtomobilov, namreč Amerika je s 1. 1. uvedla nove subvencije in to je subvencije sedem tisoč dolarjev, od tega je polovica, tri tisoč sedemsto petdeset namenjena temu, če je pravilna sestava baterij. Ta sestava in poreklo sestave se zvišujeta iz leta v leto. Druga polovica je pa namenjena temu, da je vozilo deležno te subvencije, če je končna sestava znotraj Združenih držav Amerike. To pomeni, da so evropski proizvajalci v zelo hudem depriviligiranem položaju, hkrati je pa tisto, kar je še bolj diskriminirajoče, pa je, da ta pravila ne veljajo samo za Ameriko, ampak je Amerika ta pravila razširila tudi na nekatere druge države oziroma druge, s kateri ima prostotrgovinski sporazum. Gre za Korejo, gre za, tudi za Japonsko, gre za Mehiko, gre za Kanado. Dogovorili so se, da bosta obe grupaciji si šli nasproti, torej marca letos. V začetku je bilo dogovorjeno, da bo ta sporazum vseboval 5 ključnih teh kovin, mineralov, o katerih se razmišlja pri baterijah, to so kobald, grafit, litij, mangan in nikelj in sestavo. Bilo je tudi zamišljeno, da bo oblika sporazuma takšna, da ne bo potrebovala formalnega potrjevanja, to kar danes počnemo, vendar na koncu se je izkazalo, da mora, da velja biti sporazum zelo formalne narave.

Zato nas prosi komisija, da ji podelimo formalni mandat, da sprejme, da se formalno pogodi in dogovori z Američani, da bodo naši proizvajalci imeli podobne »benefite« kot ostali. Tudi naprej bo veljalo tole in pri tem Američani vztrajajo, da končna sestava, da je deležen 3 tisoč 750 evrov, se mora dogoditi v Ameriki, ampak marsikateri evropski proizvajalec ima evropsko sestavo avtomobilov, končno sestavo v Ameriki, na Kitajskem in povsod drugod, ker, nam, rešilo pa nas bo v bistvu tega prijema, kajne, od kod izvirajo baterije in sestavni deli za baterije.

Torej, prosim vas za soglasje, da tudi Slovenija lahko podeli mandat Evropski komisiji, da dokončno dogovori ta sporazum z Združenimi državami Amerike.

Hvala.

Hvala lepa.

Spoštovane kolegice, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Da.) Ja, gospod Kosi.

Izvolite, beseda je vaša.

Hvala za besedo.

Lep pozdrav!

Torej, zdaj, če prav razumem, gre zgolj za te kritične minerale ali gre za celotno vozilo? To bi imel vprašanje, kajti, če prav razumem, torej, bi moralo biti vozilo sestavljeno v Ameriki, kako je pa s sestavnimi deli, ker nedolgo nazaj sem zasledil, da bi naj Volkswagen platforme kupoval na Kitajskem, pa tudi Evropa je kar odvisna od kitajskih surovin, tako da, zdaj, ali bo, torej izvoz iz Kitajske v Evropo, pa potem Evropa prodaja naprej Ameriki kot evropske dele ali je to dejansko mišljeno, da je v celoti iz Evrope surovina?

Hvala.

Hvala lepa.

Jaz bi predlagala, da kar odgovorite. Ja, bom…

Državni sekretar, izvolite, beseda je vaša.

mag. Dejan Židan

Ja, gospod poslanec, pravilno ste povedali. Gre za končno sestavo, kar se tiče tistih drugih 3 tisoč 750, kar se pa tiče pogonskega materiala, pa gre za kompleks, gre za poreklo, sestavo in izdelek. / oglašanje iz dvorane/ Tudi, če bo to evropsko, bo pri del subvencije deležen.

Hvala lepa.

Naslednji ima besedo gospod Jožef Horvat.

Izvolite.

Hvala lepa, spoštovana predsednica.

Lep pozdrav vsem, posebej državnemu sekretarju, se zahvaljujem za predstavitev!

To se pravi, ko bo ta sporazum sprejet, bo to za podjetja iz Evropske unije pomenilo, da so na ameriškem trgu, avtomobilskem, električni avtomobili, da bodo podjetja iz EU na ameriškem trgu enakovredna ameriškim podjetjem in podjetjem iz držav, s katerimi imajo Združene države sklenjene tako imenovane prostotrgovinske sporazume.

Tako si predstavljam. Pogledal sem tudi prilogo, ki vsebuje smernice za pogajanja o sporazumu, tu sem pričakoval, da bo natančno navedeno, kateri kemični elementi so predmet sporazuma, tega ni, ampak ste jih vi navedli, gre za 5 kemičnih elementov, torej pet kovin. Ta zadeva mi je zdaj jasna, zanima pa me, ali imate s strani Evropske komisije nek časovni okvir, torej časovnico, kdaj bi lahko ta sporazum bil podpisan in glede na to, da gre za mednarodni meddržavni sporazum, ali bo morda potrebno ta sporazum, ker ima za to področje težo prostotrgovinskega sporazuma, ali ga bo potrebno ratificirati v nacionalnih parlamentih?

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Besedo ima državni sekretar, mag. Dejan Židan.

Izvolite.

mag. Dejan Židan

Ja, hvala.

Tukaj gre za delegirano pristojnost, tako da se v parlamentu ne bo obravnavalo, se pa obravnava danes in brez soglasja Evropa ne more začeti, komisija, pogajanj. To je prvo, kar ste vprašali. Drugo, ja, ni v prilogi, ampak je v osnutku sporazuma, je namen…, je omenjenih teh pet elementov, tako da jasno je, da, za katere elemente gre. Ko bo sporazum podpisan, bo evropski proizvajalec v povsem enaki skupini kot je mehiški, kanadski, južnokorejski in japonski, ne pa ZDA, ne, ker kljub vsemu, da bo deležen celotne subvencije, končna sestava mora biti v ZDA.

Hvala lepa.

Naslednji se je k besedi prijavil gospod Martin Marzidovšek. Izvolite.