18. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

31. 8. 2023

Transkript seje

Dobro jutro! Lepo pozdravljeni!

Začenjam 18. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane komisije ter ostale prisotne lepo pozdravljam! Po pooblastilu predsednice Mandatno-volilne komisije bom kot podpredsednik vodil današnjo sejo.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani komisije: Ferenc Horvat, Janja Sluga, Jelka Godec in Anja Bah Žibert. Imamo pa tri menjave: Bojan Čebela nadomešča Almo Intihar po pooblastilu, Dušan Stojanovič Moniko Pekošak in Lenart Žavbi Natašo Avšič Bogovič.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: točka 1 - Sklep o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi. Ker k dnevnemu redu ni bilo predlogov za razširitev oziroma umik točke, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na obravnavo 1. TOČKE DNEVNEGA REDA.

Gradivo je bilo objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora pri Epi.

Na sejo sta bila vabljena Državna volilna komisija, ki je neudeležbo direktorja Dušana Vučka opravičila, in Aleksander Prosen Kralj.

Uvodna pojasnila. Državni zbor se je na 42. izredni seji, 13. julija 2023 seznanil z odstopom Danijela Bešiča Loredana s funkcije ministra za zdravje. Ob imenovanju poslanca Mateja Arčona za ministra je Državna volilna komisija ugotovila, da ima pravico do njegovega nadomeščanja Danijel Bešič Loredan, ki pa funkcije poslanca ni mogel prevzeti, dokler je opravljal funkcijo ministra, zato je pravica opravljanja funkcije poslanca za ta čas, dokler Matej Arčon in Danijel Bešič Loredan opravljata funkcijo ministra, prešla na Aleksandra Prosen Kralja. Glede na to, da je Danijelu Bešič Loredanu prenehala funkcija ministra za zdravje in bi imel pravico prevzeti mandat poslanca, je predsednica Državnega zbora zaprosila Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, kateri kandidat ima v skladu s 14. členom Zakona o poslancih pravico opravljati funkcijo poslanca namesto Mateja Arčona, ki mu poslanska funkcija miruje, ker opravlja funkcijo ministra. Državna volilna komisija je državnemu zboru posredovala sklep, s katerim je ugotovila, da Danijel Bešič Loredan ne prevzema mandata poslanca, zato v času, dokler Matej Arčon opravlja funkcijo ministra, funkcijo poslanca še naprej opravlja Aleksander Prosen Kralj, rojen 28. novembra 1985, stanujoč Vrbovo 56, Ilirska Bistrica.

Aleksander Prosen Kralj je Mandatno-volilni komisiji predložil tudi potrdilo Državne volilne komisije, iz katere izhaja pravica opravljanja funkcije poslanca namesto Mateja Arčona, ki opravlja funkcijo ministra.

Ugotavljam, da v zakonskem roku, to je do seje Mandatno-volilne komisije, ni bila vložena nobena pritožba na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

Želi kdo od članic in članov komisije razpravljati? (Ne.) Če ne, zaključujemo razpravo.

Ugotavljam, da pravica Aleksandra Prosena Kralja do opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca Mateja Arčona, ki opravlja funkcijo ministra, ni sporna.

V skladu s 13. in 17. členom Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave, 14. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: V času, dokler poslanec Matej Arčon opravlja funkcijo ministra, funkcijo poslanca Državnega zbora še naprej opravlja Aleksander Prosen Kralj, rojen 28. novembra 1985, Vrbovo 56, 6250 Ilirska Bistrica.

Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslancev, za je glasovalo 13, nihče proti.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem točko dnevnega reda in 18. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Lep pozdrav!

Dobro jutro! Lepo pozdravljeni!

Začenjam 18. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane komisije ter ostale prisotne lepo pozdravljam! Po pooblastilu predsednice Mandatno-volilne komisije bom kot podpredsednik vodil današnjo sejo.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani komisije: Ferenc Horvat, Janja Sluga, Jelka Godec in Anja Bah Žibert. Imamo pa tri menjave: Bojan Čebela nadomešča Almo Intihar po pooblastilu, Dušan Stojanovič Moniko Pekošak in Lenart Žavbi Natašo Avšič Bogovič.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: točka 1 - Sklep o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi. Ker k dnevnemu redu ni bilo predlogov za razširitev oziroma umik točke, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na obravnavo 1. TOČKE DNEVNEGA REDA.

Gradivo je bilo objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora pri Epi.

Na sejo sta bila vabljena Državna volilna komisija, ki je neudeležbo direktorja Dušana Vučka opravičila, in Aleksander Prosen Kralj.

Uvodna pojasnila. Državni zbor se je na 42. izredni seji, 13. julija 2023 seznanil z odstopom Danijela Bešiča Loredana s funkcije ministra za zdravje. Ob imenovanju poslanca Mateja Arčona za ministra je Državna volilna komisija ugotovila, da ima pravico do njegovega nadomeščanja Danijel Bešič Loredan, ki pa funkcije poslanca ni mogel prevzeti, dokler je opravljal funkcijo ministra, zato je pravica opravljanja funkcije poslanca za ta čas, dokler Matej Arčon in Danijel Bešič Loredan opravljata funkcijo ministra, prešla na Aleksandra Prosen Kralja. Glede na to, da je Danijelu Bešič Loredanu prenehala funkcija ministra za zdravje in bi imel pravico prevzeti mandat poslanca, je predsednica Državnega zbora zaprosila Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, kateri kandidat ima v skladu s 14. členom Zakona o poslancih pravico opravljati funkcijo poslanca namesto Mateja Arčona, ki mu poslanska funkcija miruje, ker opravlja funkcijo ministra. Državna volilna komisija je državnemu zboru posredovala sklep, s katerim je ugotovila, da Danijel Bešič Loredan ne prevzema mandata poslanca, zato v času, dokler Matej Arčon opravlja funkcijo ministra, funkcijo poslanca še naprej opravlja Aleksander Prosen Kralj, rojen 28. novembra 1985, stanujoč Vrbovo 56, Ilirska Bistrica.

Aleksander Prosen Kralj je Mandatno-volilni komisiji predložil tudi potrdilo Državne volilne komisije, iz katere izhaja pravica opravljanja funkcije poslanca namesto Mateja Arčona, ki opravlja funkcijo ministra.

Ugotavljam, da v zakonskem roku, to je do seje Mandatno-volilne komisije, ni bila vložena nobena pritožba na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

Želi kdo od članic in članov komisije razpravljati? (Ne.) Če ne, zaključujemo razpravo.

Ugotavljam, da pravica Aleksandra Prosena Kralja do opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca Mateja Arčona, ki opravlja funkcijo ministra, ni sporna.

V skladu s 13. in 17. členom Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave, 14. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: V času, dokler poslanec Matej Arčon opravlja funkcijo ministra, funkcijo poslanca Državnega zbora še naprej opravlja Aleksander Prosen Kralj, rojen 28. novembra 1985, Vrbovo 56, 6250 Ilirska Bistrica.

Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslancev, za je glasovalo 13, nihče proti.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem točko dnevnega reda in 18. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Lep pozdrav!