14. nujna seja

Odbor za zunanjo politiko

18. 9. 2023

Transkript seje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni. Pričenjam s 14. nujno sejo Odbora za zunanjo politiko in hkrati vas obveščam, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani, in sicer gospa Eva Irgl, gospod Franc Breznik in mag. Matej Tonin.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora.

S sklicem seje ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora in ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen tak kot je bil predlagan s sklicem.

Tako, prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - MEDNARODNA DEJAVNOST DRŽAVNEGA ZBORA.

In prejeli smo naslednje gradivo, in sicer predlog Poslanske skupine Levica za menjavo članice v delegaciji parlamentarne skupščine Sveta Evrope, v katerem predlagajo, da bi dosedanjo članico dr. Tatjano Greif nadomestila Nataša Sukič. Želi v zvezi s tem kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.

Zato predlagam, da glasujemo o naslednjem predlogu sklepa: Odbor za zunanjo politiko se strinja, da se za novo članico delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope imenuje Nataša Sukič.

Glasujemo. Ugotavljam, da je prisotnih 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 9 in nič proti.

(Za je glasovalo 9.)(Proti nihče.

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Pod to točko pa smo prejeli tudi pobudo za ustanovitev skupine prijateljstva s skupino držav jugovzhodne Azije, t. i. ASEAN (Republika Indonezija, Republika Filipini, Malezija, Republika Singapur, Kraljevina Kambodža, država Burnei, Laoška ljudska demokratična republika, Republika zveza Mjanmar, Kraljevina Tajska in Socialistična republika Vietnam).

V skladu s 15. členom Pravilnika o mednarodni dejavnosti Državnega zbora skupine prijateljstva ustanovi Odbor za zunanjo politiko in politiko na predlog poslancev. Ugotavljam, da pobuda za ustanovitev skupine in prijateljstva izpolnjuje pogoje za ustanovitev, zato predlagam naslednji sklep: Odbor se strinja z ustanovitvijo skupine prijateljstva s skupino držav jugovzhodne Azije - ASEAN (Republika Indonezija, Republika Filipini, Malezija, Republika Singapur, Kraljevina Kambodža, država Brunei, Laoška ljudska demokratična republika, Republika zveza Mjanmar, Kraljevina Tajska in Socialistična republika Vietnam).

Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.

Ker nihče ne želi razpravljati, prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Ugotavljam, da je prisotnih 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 9, nič proti.

(Za je glasovalo 9.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Obveščam vas, da boste o točnem datumu ustanovne seje obveščeni naknadno.

In s tem zaključujem to točko dnevnega reda, 14. nujno sejo in vam želim lep dan. Hvala lepa.