51. izredna seja

Državni zbor

25. 10. 2023

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 51. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi 1. odstavka 58. člena in 1. odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščam vas, da je umrl dr. Leo Šešerko, poslanec Državnega zbora v mandatnem obdobju 1992 do 1996. Prosim, da spomin nanj počastimo z minuto molka, naj počiva v miru. /Minuta molka./

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 51. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli danes, 25. oktobra 2023 s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s 1. odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav glasujemo.

Glasujemo. Navzočih je 48 poslank in poslancev, za je glasovalo 47, proti nihče.

(Za je glasovalo 47.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 51. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO ZAHTEVE SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV, DA DRŽAVNI ZBOR ODLOČI O ODLOČITVI KOLEGIJA PREDSEDNICE DRŽAVNEGA ZBORA, DA SE PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST ZDDV1N OBRAVNAVA PO NUJNEM POSTOPKU.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 59. seji 23. oktobra sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost obravnava po nujnem postopku. Na podlagi 10. odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi Kolegija.

Besedo dajem predstavniku vlagatelja zahteve Andreju Kosiju, ki bo predstavil zahteve pri vseh treh točkah dnevnega reda. Izvolite, beseda je vaša.

Hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo, lep pozdrav, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovana svobodna koalicija.

Ali imamo izredne razmere v državi? Ne. Ali imamo izredne razmere, ali imate izredne razmere v Gibanju Svoboda? Da, Vendar to še ne pomeni, da lahko za talce vzamete druge poslance oziroma Državni zbor.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo od vsega začetka nasprotovali nujnemu postopku za vse novele Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o tujcih in Zakona o davku na dodano vrednost. Zakaj? Ker pri niti enem ne gre za interese varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali za to, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, kot to nalaga 163. člen poslovnika državnega zbora. O tem, kaj je nujni postopek, vas je na ponedeljkovem kolegiju podučila tudi predsednica Državnega zbora. S predlaganimi novelami implementirate evropske direktive, vabite tujce v Slovenijo in rušite slovensko gospodarstvo. To vi zagovarjate kot interese varnosti ali obrambe države. Še več, v besedila vtikate potaknjence, torej prav tisti, kar ste nekoč očitali drugim. Z zahtevami po ponovni presoji postopka sprejemanja novel, smo vam želeli dati še eno priložnost za premislek, pa ste več kot očitno gluhi in slepi. Za to, da dosežete zadani cilj, ste na horuk sklicali izredno sejo Državnega zbora in se ponovno zbrali kot glasovalni stroj. Načrt ste skovali še preden smo sploh uspeli vložiti zadnjo zahtevo za ponovno odločanje. Verjetno bi vam, v kolikor bi bil danes prisoten, zavidal celo sam avtor znanega reka, cilj opravičuje sredstva.

Poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke vam sporočamo, da nismo na poziv, in da ostro nasprotujemo vaši zlorabi moči, zlorabi Poslovnika in zlorabi nujnega postopka. Hvala.

Hvala lepa.

Skladno z določbo desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora, Državni zbor o odločitvi Kolegija odloči brez razprave in obrazložitve glasu.

Prehajamo na odločanje. Državnemu zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost se obravnava po nujnem postopku, če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.«

Glasujemo. Navzočih je 49 poslank in poslancev, za je glasovalo 43, proti 5.

(Za je glasovalo 43.) (Proti 5.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo Državni zbor navedeni predlog zakona obravnaval po nujnem postopku.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO ZAHTEVE SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV, DA DRŽAVNI ZBOR ODLOČI O ODLOČITVI KOLEGIJA PREDSEDNICE DRŽAVNEGA ZBORA, DA SE PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O TUJCIH OBRAVNAVA PO NUJNEM POSTOPKU.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 59. seji, 23. oktobra sklenil, da se Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih, ZTuj-2H obravnava po nujnem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi Kolegija.

Prehajamo na odločanje. Državnemu zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih se obravnava po nujnem postopku.« Če sklep ne bo sprejet bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku

Glasujemo. Navzočih je 49 poslank in poslancev, za je glasovalo 43, proti pa 5 poslank in poslancev.

(Za je glasovalo 43.) (Proti 5.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo Državni zbor navedeni predlog zakona obravnaval po nujnem postopku.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO ZAHTEVE SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV, DA DRŽAVNI ZBOR ODLOČI O ODLOČITVI KOLEGIJA PREDSEDNICE DRŽAVNEGA ZBORA, DA SE PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH ZDR-1D - OBRAVNAVA PO NUJNEM POSTOPKU.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 59. seji 23. oktobra sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih obravnava po nujnem postopku. Na podlagi 10. odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi kolegija. Prehajamo na odločanje. Državnemu zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih se obravnava po nujnem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Glasujemo. Navzočih je 50 poslank in poslancev, za je glasovalo 45, proti pa 4.

(Za je glasovalo 45.) (Proti 4.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo Državni zbor navedeni predlog zakona obravnaval po nujnem postopku.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 51. izredno sejo Državnega zbora.

Članice in člane odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide obveščam, da se bo 25. nujna seja odbora nadaljevala čez 15 min v mali dvorani na Šubičevi. Članice in člane Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa obveščam, da se bo 29. nujna seja odbora nadaljevala čez 15 min v velikem salonu. Lep dan še naprej. Nasvidenje.