29. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

22. 3. 2019
podatki objavljeni: 22. 3. 2019

Transkript

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Lep pozdrav tudi ostalim prisotnim, tudi predstavnikom Vlade!  Pričenjam 29. sejo Kolegija in še enkrat formalno pozdravljam vse prisotne.  Obveščam vas, da sem vam včeraj poslal gradivo k 1. točki dnevnega reda in hkrati vas obveščam o nadomeščanjih in sicer gospa Alenka Jeraj nadomešča gospoda Danijela Krivca, dr. Milan Brglez nadomešča gospoda Matjaža Hana in gospod Branko Simonovič nadomešča gospoda Franca Juršo. Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 6. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK, 25. MARCA 2019. Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj.  A želi kdo mogoče razpravljati? Ugotavljam, da … Gospa Sluga, izvolite. Se opravičujem, nisem videl.
Ja, ne, jaz bi samo popravila čas za našo poslansko skupino in sicer pri 7. točki bi prosil, da se popravi na 15 minut pa pri 8. na 30. Hvala.
Hvala.  O tem smo bili tudi že informirani in bo pripravljeno in bo popravljano. Torej glasujemo o času vključno s tem popravkom. Predlog sklepa, spoštovani in spoštovane je naslednji: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 6 seje zbora, ki se bo pričela v ponedeljek 25. marca 2019, to pa vključuje tudi predlog gospe Janje Sluga. Glasujemo. Kdo je za? (…) Kdo je proti? (…) Najlepša hvala, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Pred nami sta dva predloga zakonov po skrajšanem postopku, ki sta povezana in sicer bomo glasovali o Predlogu za skrajšan postopek za predlog zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Besedo predajam gospodu Stojanu Tramtetu, generalnemu sekretarju Vlade. Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa.  Le pozdrav vsem skupaj! Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predloga zakonov obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevni uskladitvi zakonov s pravom Evropske unije.  Direktiva se v pravni red Republike Slovenije prenaša z Zakonom o dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o dopolnitvah Zakona o letalstvu. Za celovito in dokončno implementacijo direktive je potrebno sprejetje sprememb zakonodaje treh resorjev – Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za infrastrukturo. Dopolnitve Zakona o letalstvu so potrebne zaradi implementacije dela vsebin direktive, ki se nanašajo na obveznosti letalskih prevoznikov za prenos podatkov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic policiji. Z dopolnitvijo Zakona o nalogah in pooblastilih policije pa se implementira del direktive, ki ureja uporabo podatkov iz evidenc podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Oba predloga je potrebno obravnavati in sprejeti istočasno. Hvala.
Hvala, gospod generalni sekretar. Ali želi kdo razpravljati? Gospod Zmago Jelinčič, nato gospa Nataša Sukič.
Hvala lepa. Najprej o tem predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu. Jaz se strinjam s tem. To je treba urediti. Konec koncev je to že precej stara zadeva. Je pa tukaj še nekaj v bistvu jezikoslovnih sprememb potrebnih. Namreč še vedno se piše notri, da imamo zrakoplove. Po slovensko se zrakoplovu reče letalo. Ali pa letalna naprava. S tem, da to zajema širšo. Zrakoplov je en sam. Oziroma dve vrsti sta zrakoplova. To sta cepelin ali pa balon. Vendar to je čisto nekaj drugega. In če tega ne bomo spremenili, potem dajmo pa notri še namesto helikopterja zrakomlat, tako kot imajo Hrvatje pa take zadeve. Pa zračna luka, tudi to se uporablja. Mi nimamo zračnih luk. Mi imamo letališča. In naj se že vendar nekdo loti tudi tega, da ta zakon gre skozi in z eno enostavno zahtevo, da se v celem, kompletnem zakonu spremenijo te besede, bi bilo zelo, zelo smiselno. Ker drugače – mi zrakoplov – saj ne plovemo po zraku. Ali mogoče veslamo po zraku ali kaj, kaj takega? Saj – to je ostanek še nekdanje Jugoslavije, kjer smo imeli skupni zvezni zakon in je bil prevod takšen, kot je zdaj ostal tukaj notri. Zato mislim, da bi bilo smiselno, da se ta zadeva popravi.
Hvala, gospod Jelinčič. Gospa Nataša Sukič, izvolite.
Ja, hvala lepa za besedo, predsedujoči. Seveda imam jaz kakšne druge narave pomisleke pri tem, ki jih bom izrekla. Skratka, skrajšanemu postopku v obeh primerih nasprotujemo – pa bom tudi pojasnila, zakaj. V prejšnjem mandatu je bil nadzor nad letalskimi potniki že uveden z novelo A in takrat smo mi v Levici temu nasprotovali. In kaj je ta novela A prinesla? Policija je dobila novo pooblastilo za pridobivanje, hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu, to je podatkov, prijavljenih na let, tako imenovana advance passenger information, in podatkov o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic, tako imenovan passenger name record. In takrat je stroka seveda jasno izrazila nasprotovanje sprejemanju te novele A, kajti s to novelo je šlo v poseg v pravice posameznikov in seveda povečevanje represivnih pooblastil policije.  In zdaj, pri tem drugem predlogu tega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, za kaj gre? Seveda gre za kup spornih rešitev, tudi znotraj tega, na primer, začrtanja obveznosti policista, da pred zbiranjem obvestil osebo pouči o pravici do prostovoljnosti in anonimnosti, s čimer se poenostavlja komunikacija. Omejuje se pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Omogoča se uporabo sredstev za prisilno ustavitev vozila na mejnem prehodu. Podaljšuje se roke hrambe in možnosti nadzora registrskih tablic z uporabo brezpilotnih zrakoplovov – se pravi, zrakoplovom, ki jim kolega Jelinčič tako nasprotuje, pač tej dikciji. Predvsem pa tudi ni za zanemariti dejstva, da nekaterim določbam predloga nasprotuje tako varuh človekovih pravic, kot tudi informacijski pooblaščenec in to je treba po mojem upoštevati, te institute, ki niso čisto slučajno to, kar so v tej državi, tako da mi bomo seveda tema dvema predlogoma za skrajšan postopek absolutno nasprotovali. Hvala lepa.
Hvala, gospa poslanka. Gospod Brane Golubović, izvolite.
Lep pozdrav vsem skupaj! V LMŠ podpiramo skrajšan postopek. Se zavedamo, da je potrebno odpreti razpravo o teh dveh zakonih, je pa dejstvo, da tega zakona, če prav razumem niti nista še na terminski plan uvrščena, kar pomeni, da najprej bosta aprila prišla na vrsto. Imamo 30 dni ali več za razpravo in dejansko ne razumem zdaj vloge Kolegija glede na Poslovnik, mi odločamo o postopku in za postopek morajo biti izpolnjeni določeni kriteriji in za skrajšan postopek so kriteriji izpolnjeni in dejstvo je, da 30 dni in več bo možno opraviti razpravo o teh dveh zakonih in kdor želi razpravljati, lahko opravi razpravo. Kupovati si pa čas, ne vem za 30 dni ali pa mogoče to prestaviti potem šele na jesen, je pa bolj bi rekel mogoče malo lenobe pri vsem skupaj. Tako da mi podpiramo, da se čim prej začnejo te postopki, da se odpre razprava o vsem tem in da ta dva zakona v roku dveh mesecev tudi zapremo. Hvala lepa.
Hvala. Mislim, da je prišlo do replike gospe Nataše Sukič. Izvolite.
Mislim, ja, morda bi samo to rekla, da glejte, ko gre za vrsto nekih zelo spornih zadev na katere opozarja navsezadnje tudi varuh človekovih pravic in informacijski pooblaščenec in seveda to opozarjamo tudi mi in verjetno bo še kdo imel takšne pomisleke, jaz mislim, da ni nikoli… si je treba vzeti čas za nek poglobljen razmislek, ne pa hiteti z glavo skozi zid, tako da razloga za skrajšan postopek pač po mojem ni. Sploh ne, kadar zakon ni čisto v redu in ta dva gotovo predloga nista v redu.
Hvala. Gospa Alenka Jeraj, izvolite.
Ja, hvala za besedo. Zdaj pri spremembah Zakona o organiziranosti in delu policije načeloma nimamo težav s tem, da je po skrajšanem postopku, čeprav se sprašujemo o učinkovitosti vlade. Stavkovne zahteve so bile oziroma sporazum je bil dogovorjen 27. decembra, mi pa potem tri mesece kasneje to dobimo. Tudi včeraj smo se na Odboru za zdravstvo pogovarjali o podobni stvari – zdravstvena in babiška nega, stvari dogovorijo po stavki novembra, pa se nič ne zgodi štiri mesece, tako da če vlada se nekaj zaveže in nekaj podpiše, se pričakuje, da se to relativno hitro realizira.  Imamo pa težave pri spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ker tukaj pa nismo za skrajšani postopek, ker poleg tistih rešitev, ki se sprejemajo glede na prenos direktive, se predlaga tudi veliko drugih stvari, ki so… torej vnašajo mnoge spremembe glede pooblastil policije in so lahko vprašljive z vidika sorazmernosti, tako da tukaj pa nasprotujemo skrajšanemu postopku.
Hvala. Gospod Tramte, se boste mogoče odzvali? Ne želite. Ugotavljam, da je razprava končana in s tem prehajamo spoštovane poslanke, spoštovani poslanci na glasovanje. predlog prvega sklepa se glasi: Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu se obravnava po skrajšanem postopku. Kdo je za? (SDS, Nova Slovenija, LMŠ, SD, Stranka Alenke Bratušek, SMC, DeSUS.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na predlog drugega sklepa, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalogah in pooblastilih policije, da se obravnava po skrajšanem postopku. Kdo je za? (Povsem enaka sestava kot pri prejšnjem glasovanju.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem prehajamo še na eno obravnavo in sicer na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Gospod Trampte, izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Vlada Republike Slovenije  predlaga Državnemu zboru, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo zakona. S predlagano spremembo se uresniči zahteva iz 4. točke sporazuma o razreševanju strokovnih zahtev, ki je bil sklenjen 27. decembra 2018 med Vlado Republike Slovenije, Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatov policistov(?) Slovenije ter se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov. Predlog zakona določa posebna delovna mesta na področju poklicnega zavarovanja, ki bodo uvrščena v višjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Hvala.
Hm, zdaj ne razumem, zakaj smo mi glasovali o prvem, pa o tretjem predlogu, ne pa o drugem? Zdaj se očitno in sem jaz glasovala drugače, kot sem povedala, ker sem razumela, da pač glasujemo najprej o letalstvu in nato o organiziranosti in delu policije, zdaj pa o pooblastilih, ampak vidim, da smo zdaj spremenili vrstni red.
Ne, mene je tudi sicer presenetilo, da ste tako glasovali, ampak jaz sem zelo jasno prebral, kaj glasujemo.
Jaz mislim no, da smo, da se razumemo no, mislim, glej, jaz..
Čeprav, gospa Alenka Jeraj, saj..
Saj ne, ne pomeni..
Ja, ja.
Razlike ja, ker je večina bila za to..
Tako.
Ampak, ne vem, če imamo nek razpored, 1, 2, 3, potem pa glasujemo 1, 3 in se zdaj vračamo na 2, ne vem, ali je to običaj.
Ja, ampak, ravno zato sem povedal, ampak saj, saj nič ne spremeni, da sta zakona povezana in zato sem jih zelo jasno prebral, o čem glasujemo. Ampak to je sedaj pač mnenje, ki ste ga povedali. Ali želi še kdo drug razpravljati? Če ne, prehajamo na predlog sklepa o glasovanju in to je Predlog zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji, se obravnava po skrajšanem postopku. Kdo je za? (Levica, SNS, LMŠ, SDS, SAB, SMC, Desus.) Kdo je proti? (NSi.)  Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Kar se tiče 3. TOČKE – RAZNO, nisem dobil nobene najave, želim vas samo informirati, da sem imel ta teden srečanje, sestanek z gospodom Tomažem Veselom, predsednikom Računskega sodišča, ki mi je predal letno poročilo za leto 2018. Povedal je da, pri svojem delu so opazili stvari, ki bi lahko pripomogle k izboljšanju zakonodaje, da bi bilo manj formalizmov, hkrati pa delo bolj učinkovito in dogovorila sva se, da bo Računsko sodišče predlagalo poslanskim skupinam, posamezno, da njegove predstavnike sprejmete. Tako da, moj predlog je, da, ko dobite to prošnjo, da jo sprejmete. S tem, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zaključujem 29. sejo Kolegija in vam želim prijeten dan.