63. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

17. 11. 2023

Transkript seje

Lepo pozdravljeni. Začenjam 63. sejo Kolegija predsednice in vas obveščam, da vam je bilo včeraj posredovano gradivo k 1. točki dnevnega reda.

Hkrati še vas obveščam o nadomeščanju vodje Poslanske skupine SDS Jelke Godec, jo nadomešča poslanka Suzana Lep Šimenko. Tu imam pooblastilo.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 14. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO ZAČELA V PONEDELJEK, 20. NOVEMBRA.

Gradivo ste prejeli včeraj.

Odpiram razpravo, če kdo želi. Nihče.

Torej prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 14. seje zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 20. novembra 2023.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Hvala lepa.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

No, preden pa zaključim to točko, še povem, da glede časovnega poteka 14. seje Državnega zbora bo najverjetneje sprememba, in sicer mandatno-volilne zadeve bodo obravnavane namesto ponedeljka v četrtek, tako da to je to. To je pač pristojnost predsednice Državnega zbora. To je to. Naslednja točka. Zaključujem ... / oglašanje iz dvorane/ Pristojnost predsednice Državnega zbora je, da se določi, kdaj se obravnavajo točke dnevnega reda. In bo najverjet..., vedno so mandatno-volilne zadeve, nikoli niso takoj, vedno so na koncu in bodo obravnavane v četrtek najverjetneje. Toliko. Naslednja točka. Zdaj zaključujem 1. točko.

Na naslednjo točko prehajamo, in sicer to je na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija.

Prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Izvolite, kolegica oz. gospa Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka Vlade, prosim vas za dopolnilno obrazložitev.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Vlada predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne dopolnitve in spremembe zakona oz. manj zahtevne uskladitve s pravom Evropske unije. Gre pa za prenos delegirane direktive glede umika nekaterih izjem v zvezi z ogrevanimi tobačnimi izdelki. Nanaša se na prepovedi nekaterih značilnih arom to, potem tudi na prepovedi določenih tehničnih značilnosti in pa embalaže ogrevanih tobačnih izdelkov, kjer so tudi določene omejitve oz. zakonitosti. Zdaj, kar se tiče samih elektronskih cigaret, je prepuščeno državam članicam, da to urejajo po svoji presoji oz. kot se sami odločijo, prepoved dajemo glede arom, razen za tobak in pa mentol. Tako da to je bistveno. Hvala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo, če želi kdo besedo. (Ne.)

Torej prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Hvala lepa. Ugotavljam ... / nemir v dvorani/ Se opravičujem, se opravičujem. To se pravi, za so vsi razen Nova Slovenija - krščanski demokrati. Hvala lepa.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem je ta točka zaključena.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA RAZNO.

Želi kdo besedo pri tej točki? Izvolite, kolega Sajovic.

Ja, hvala lepa.

Jaz izkoriščam priložnost in prenašam zahvalo gospoda Boštjana Šefica Zakonodajno-pravni službi za, res posebej je pohvalil 23 sodelavke, ki so vzele ta interventni zakon, da smo ga spravili v dobro ljudi pod streho. Tako da hvala lepa. Zahvalo je poslal mi pisno in se mi zdi prav, da nismo zmeraj samo kritični, da povemo, ker največkrat so stvari v redu in dobre, da jih takrat tudi povemo in da je zgodba uravnotežena. Tako da vas prosim, če prinesete, res iskrena hvala, je bilo to izrazito v dobro ljudi in učinkovitosti.

Hvala.

Najlepša hvala za to pohvalo.

Morda še kdo? (Ne.)

Potem sem vam dolžna, kolega Sajovic, še iz začetka seje, obrazložitev, zakaj bomo mandatno-volilne zadeve, ker so vse, v bistvu, mandatno-volilne zadeve zlistane na četrtek in bomo tudi ponedeljkovo vse skupaj obravnavali, zato tudi, ja.

Hvala lepa. Če nimate ničesar drugega več, zaključujem razpravo in tudi točko Razno in 63. sejo kolegija.

Hvala.

Najlepša hvala za to pohvalo.

Morda še kdo? (Ne.)

Potem sem vam dolžna, kolega Sajovic, še iz začetka seje, obrazložitev, zakaj bomo mandatno-volilne zadeve, ker so vse, v bistvu, mandatno-volilne zadeve zlistane na četrtek in bomo tudi ponedeljkovo vse skupaj obravnavali, zato tudi, ja.

Hvala lepa. Če nimate ničesar drugega več, zaključujem razpravo in tudi točko Razno in 63. sejo kolegija.

Hvala.