5. nujna seja

Odbor za pravosodje

7. 11. 2018

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, predstavnice in predstavniki vlade, lepo pozdravljeni na današnji seji Odbora za pravosodje. Torej začenjam s peto nujno sejo Odbora za pravosodje.

Obveščam vas, da so pridržani in se seje ne morajo udeležiti naslednje članice in člani odbora in sicer: mag. Dejan Kaloh, Jani Möderendorfer, Željko Cigler, Franc Breznik Meira Hot, Predrag Bakovič, Tina Heferle in to je to.

Na seji kot nadomestne članice in člane odbora s pooblastili sodelujejo: Matjaž Han, Jani Prednik, Aljaž Kovačič in Mateja Udovč.

Ker k dnevnemu ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik katere od predlaganih točk je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s samim sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI TRETJEGA ODSTAVKA 18.A ČLENA ZAKONA O MATURI, OSMEGA ODSTAVKA 64. ČLENA IN 65. ČLENA ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI, 10. ČLENA ZAKONA O INFORMACIJSKEM POOBLAŠČENCU IN ZAKONA O VARSTVU PRAVIC DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA, ki jo bomo obravnavali na podlagi 2. odstavka 265. člena poslovnika Državnega zbora.

Na voljo imamo naslednje gradivo: Pobudo z dne 19. 3. 2018, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 2. novembra 2018 in mnenje Vlade z dne 15. maja 2018.

K tej točki dnevne reda so bili vabljeni: Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje. Preden začnemo z obravnavo naj uvodoma pojasnim, da se obravnavana pobuda nanaša na štiri zakone, ki sodijo v pristojnost treh odborov. Odbor za pravosodje jo bo obravnaval zgolj z vidika svoje pristojnosti. Torej le v delu, ki se nanaša na zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe, Dr. Katja Triler Vrtovec?

Katja Triler Vrtovec

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Uvodno naj pojasnim, da se glavni del pobude za obravnavo katere sicer ni pristojen ta odbor nanaša na oceno ustavnosti določb v Zakonu o maturi in Zakonu o osnovni šoli, ki določata, da se rezultati mature oziroma nacionalnega preverjanja znanja ne smejo uporabiti za razvrščanje šol. Ta odbor je pa pristojen za obravnavo tistega dela pobude, ki se nanaša na zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Menimo, da pavšalno zatrjevanje protiustavnosti celotnega zakona ne izpolnjuje pogojev iz Zakona o Ustavnem sodišču po katerem mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo, zato Ustavnemu sodišču predlagamo, naj pobudo v tem delu zavrže. Hvala za besedo.

Najlepša hvala. Želi besedo predstavnik Vlade?

Gregor Strojin

Strinjam se tudi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe. Pobuda je tako pavšalno napisana, da je ne moremo dodatno komentirati in obravnavati s podajo mnenja Ustavnemu sodišču, zato tudi predlagamo, da se jo zavrže.

Najlepša hvala. Želi besedo kdo od članic in članov Odbor za pravosodje oziroma želijo članice in člani Odbora za pravosodja razpravljati o mnenju Zakonodajno-pravne službe o navedeni pobudi? Izvolite gospod Kovačič.

Hvala za besedo. Jaz bi edino opozoril na mogoče nekorektno sklicevanje odbora dejansko v zadnjem trenutku. Zadeva je bila že predmet prejšnje Vlade, se pravi prejšnjega mandata, tako da ne vem zakaj je zdaj v zadnjem trenutku prišlo do take sile. Ali bo ta zadeva v bližnji prihodnosti na Ustavnem sodišču in se zaradi tega mora to sprejeti oziroma zavrniti? Sam pa ne bi v tej šel vsebinsko razpravljati - v vsebinsko problematiko tega, ker mislim, da je zelo širok pojem. Sam bom pobudi sledil, se pravi zapisu pravne službe, čeprav me nekoliko skrbi razsodba Ustavnega sodišča v tem primeru, ampak bom vseeno sledil, hvala.

Najlepša hvala. Naj ob tem pojasnim, da so bili v bistvu šele v petek izpolnjeni pogoji za sklic omenjene seje. Zasedanje Ustavnega sodišča pri tej, na tej vsebini pa je že jutri in kot odgovoren parlamentarni odbor za pravosodje, pač vrat na nos je bilo potrebno sklicati to sejo, da se ne bi potem nam očitalo v bodoče, kot se je tudi v tem letu že v enem primeru očitalo recimo, da Odbor za pravosodje ni zasedal pa potem ni podal mnenja na Ustavno sodišča. Pač služba poslanca ja pač takšna, da danes je seja sklicana, jutri je potrebno zasedati.

Če ni več razpravljavcev k tej točki dnevnega reda potem prihajamo - zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje o mnenju Zakonodajno-pravne službe na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: Odbor za pravosodje podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe ob pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 18. člena Zakona o maturi, osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli, 10. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu in Zakona o varstvu pravic do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje. Glasujemo.

Kdo je za? (7 članov.) Kdo je proti? (Nihče.)

S tem ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo pripravil poročilo v katerem bo prejeto mnenje vključeno in ga bo poslal Zakonodajno-pravni službi v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora - pripravil odgovor na Ustavno sodišče.

Zaključujem to točko dnevnega reda in tudi današnjo sejo odbora za pravosodje.

Hvala za prisotnost.