22. nujna seja

Odbor za kulturo

25. 1. 2024

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne, prav lepo pozdravljam!

Pričenjam 22. nujno sejo Odbora za kulturo.

Obveščam vas, da je zadržana in se seje ne more udeležiti članica Iva Dimic. Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo: poslanca Miha Lamuta nadomešča poslanka Andreja Kert, poslanca Dušana Stojanović pa nadomešča poslanec Rastislav Vrečko.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora:

1. Točka kadrovske čistke in politično podrejanje največjega javnega medija, RTV Slovenija.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom, je določen takšen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Smo torej pri 1. IN EDINI TOČKI DNEVNEGA REDA.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je dne 12. 1. 2024, vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kulturo z navedeno točko dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, vabljeni k točki dnevnega reda pa so razvidni iz sklica. Dodatno je bil na sejo vabljen tudi gospod Zalaznik, predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenija.

Besedo dajem predlagatelju zahteve gospodu Andreju Hoiviku.

Najlepša hvala, predsednica. Spoštovani gostje, gospod državni sekretar, kolegi in kolegice.

Zdaj za uvodoma, spoštovana predsednica, rekli ste, da je razvidno iz sklica, ste vabili goste, zanima pa me najprej, čisto postopkovni predlog pravzaprav, kje so gostje, gospod Peter Jančič, gospod Peter Svetina, Varuh človekovih pravic, Katja Čoh Kragolnik, glavna inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za delo ter predstavnik Policijske uprave Ljubljana, ki smo jih tudi vabili oziroma podali smo v naši poslanski skupini pobudo na podlagi 51. člena Poslovnika, da se povabi, kajti menimo, da so te osebe deležniki oziroma zainteresirana javnost, ki bi znala obrazložiti svoje mnenje in stališča o obravnavani zadevi, in kot ste pravilno naslovili našo zahtevo za sklic, je to kadrovske čistke in politično podrejanje največjega javnega medija, RTV Slovenija.

Tako, da najprej morda kot postopkovni predlog, spoštovana predsednica, zakaj niste vabili oziroma kje se je zataknilo pri vabljenih na našo prošnjo. Hvala.

Zahvaljujem se vam za vprašanje oz. postopkovni predlog, z veseljem tudi obrazložim svojo odločitev. Veste, da v skladu z 51. členom Poslovnika in sicer drugim odstavkom lahko na sejo povabim predlagane vabljene, torej poudarjam besedo lahko, in po 282. členu Poslovnika, Poslovnik razlagam kot predsedujoča sama. Glede na to, da ste v uvodni zahtevi predlagali vabljene, ki so povezani s tematiko RTV, v drugi dodatni zahtevi pa ste v bistvu edinega, ki je povezan z RTV, navedli Toma Zalaznika, sem upoštevala to vašo željo, ostale pa seveda nisem vabila, ker sem ocenila in presodila, da nismo matično delovno telo, ki bi se ukvarjalo s kršenjem, morebitnim kršenjem delovnopravne zakonodaje. Če ste se želeli pogovarjati o tej temi, bi lahko predlagali, da skličemo skupno sejo z Odborom za delo, tako pa ocenjujem, da se kot člani Odbora za kulturo ne bomo ukvarjali z nekimi odprtimi kazenskimi, inšpekcijskimi postopki, ki se tičejo delovnopravne zakonodaje, prav tako pa to ni javna predstavitev mnenj in zato ne vidim potrebe, zakaj bi vabili na sejo tudi politične komentatorje, ki se bi želeli na tej seji promovirati.

Upam, da sem pojasnila svojo odločitev.

Ja, pojasnili ste svojo odločitev, ampak teh argumentov poslanske skupine sprejemamo kot upravičene. Zdaj, gospod Peter Jančič je tudi predstavnik ZNP, se pravi, Združenja novinarjev in publicistov in ni bil vabljen, kar se mi zdi smotrno, da bi bil vabljen. Potem nadalje gospod Peter Svetina je varuh človekovih pravic Republike Slovenije. V javnosti smo zasledili, tako iz javnih objav dotičnih oseb, dotičnih zaposlenih na RTV, da so jim bile kršene človekove pravice oziroma morebitna kršitev človekovih pravic in pač zanimalo nas je mnenje Varuha človekovih pravic, kajti on se spozna na to področje. Jaz osebno se ne, tudi mislim, da se tudi vi predsedujoča ne in zato bi bilo pomembno slišati njegovo mnenje.

Potem nadalje, želeli smo povabiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in se mi zdi upravičeno, da tudi inšpekcija pove svoje mnenje ali so dobili kakšno prijavo ali se jim zdi smotrno, da davkoplačevalci plačujemo za en javni zavod, kjer se potem delavcem kršijo pravice oziroma dolžnosti iz zakonodaje, ki ureja delovna razmerja. In nenazadnje, klicali oziroma povabili smo tudi predstavnika Policijske uprave Ljubljana, kajti slišali smo, da ljudje, ki so dobili kar čez počitnice nekako odpoved oziroma so bili primorani čakati na delo od doma, niso smeli iti v stavbo, kjer so imeli osebne stvari, torej jim je delodajalec, torej uprava RTV zasegla protiustavno, proti vsem pravilom, zasebne stvari. Sicer potem se je nekaj v tej smeri premikalo, ampak želeli smo pač povprašati in zdaj še enkrat sprašujem kaj se od navedenega ne dotika današnje teme? Tudi v samem sklicu smo obrazložili javno objavljene in dostopne informacije in se mi zdi, da bi bilo ključno, da te predstavnike povabimo in zato še enkrat sprašujem predsedujoča, ali je zdaj v Svobodi nekaj novega, da vi tolmačite vse, kar bi predstavniki lahko povedali ali že vnaprej imate kristalno kroglo in veste kaj bodo oni povedali, In res je, da tolmači..., da ste tolmačka poslovnika po členu, ki ste ga prej navedli, ampak še enkrat, 2. člen oziroma drugi odstavek 51. člena, jasno piše, da se, res je, lahko povabijo in mi smo jih povabili predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoje mnenja in stališča o obravnavani zadevi. Tudi ti povabljeni, če bi bili, bi lahko, če to presega njihova pooblastila, lahko odklonili vabilo, ampak se mi zdi, da je parlament in tudi zdaj akutna situacija na RTV-ju, kjer imamo že prijave KPK-ja, kar se v zgodovini še ni dogajalo, v 30 letih, se mi zdi, kjer odstopajo čez noč uredniki, ne samo informativnega programa, ampak zdaj že tudi programa, ki se ukvarja z glasbo oziroma razvedrilnega programa in se mi zdi, da je to skrajni čas, da pač opravimo to razpravo.

Torej še enkrat, spoštovana predsedujoča, vas sprašujem, zakaj niste povabili teh dotičnih oseb?

Bom še enkrat pojasnila za vsakega posebej.

Najprej ste predlagali, da povabim Petra Jančiča kot urednika spletnega časopisa. Ne vidim potrebe, zakaj bi ta dotična oseba komentirala dogajanja na RTV, če z RTV ni povezana. To ni javna predstavitev mnenj in zato ne bomo vabili kar vsakega političnega komentatorja, urednika nekih zasebnih medijev, ki bi želel tu komentirati dogajanja na RTV.

Nadalje, Varuh človekovih pravic. V Državnem zboru obravnavamo splošna poročila, ki vsebujejo statistične, analitične in anonimne podatke o kršenju človekovih pravic, ne pa nekih konkretnih primerov. In zato ne vidim potrebe, da bi se na Odboru za kulturo ukvarjali z nekimi konkretnimi morebitnimi kršitvami človekovih pravic.

Potem inšpektorica Inšpektorata za delo in pa direktor Policijske uprave. Že uvodoma sem pojasnila, da nismo Odbor za delo in da se ne bomo ukvarjali s kršitvami delovnopravne zakonodaje. Poleg tega pa gre v tem vašem predlogu za politični pritisk na delo državnih organov in kot politiki se nimamo pravice vtikati v morebitne odprte postopke, kazenske ali inšpekcijske postopke, ki so v teku.

In sedaj upam, da sva zaključila to izmenjavo in boste predstavili svojo zahtevo.

Ja, hvala lepa.

Spoštovana, zdaj potem mi ni jasno, zakaj ste pa Luka Mesca vabili, ki je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti? Ali potem zdaj, potem je kaj, izvajamo pritisk na ministra za delo. Ni niti več predstavnik stranke Levica, ki seveda je prevzela RTV, absolutno ne. Ampak ne vem zakaj ste ga pol vabili. Potem bi morali pač predvsem njega ne vabiti. Tako da ste v kontradikciji sami s seboj. Jaz menim bolj, da je razlog v tem, da ne želite slišati resnice, da ne želite, da javnost sliši resnico in zato ste se pač tako odločili. Zdaj se mi zdi nesmiselno zapravljati dragocen čas, da bi z vami tukaj razpravljali. Bomo pa seveda na Kolegij predsednice Državnega zbora naslovili to vprašanje oziroma pobudo, da ko neka poslanska skupina zahteva nujno sejo sklica kateregakoli odbora in predlaga pač goste, da se to tudi uresniči. Do zdaj vsaj parlamentarna praksa je pokazala tako, da se to dela. Je pa res, da v Svobodi, ne samo, da se ne sklicuje, oz. ne vabi dotičnih oseb, celo vaša kolegica ne sklicuje odborov, na primer to je sicer druga tema glede nakupa tistih računalnikov, ampak izgleda smo v svobodi in pač tako je. Bom pa s tem zaključil, da res tudi ne trošim dragocenega časa vseh gostov, predvsem z RTV, ki vidimo, da pač tudi v enem mesecu lahko naredijo milijonsko izgubo, zdaj pod novo upravo. Tako da se bom kar dotaknil zahteve našega sklica.

Pravzaprav gre v smeri nadaljevanja nujne seje iz 6. oktobra lanskega leta, kjer smo zahtevali sejo s sicer dokaj podobnim naslovom, pravzaprav pa ne in naslov takrat se je glasil, citiram, »Čistka in vladni prevzem RTV Slovenija pod krinko depolitizacije«. Zdaj smo tri mesece in pol kasneje in vse to, kar so predstavniki tako uprave, kot delavskih pravic zagotavljali, da se ne bo zgodilo oziroma se ne dogaja, se je potem v hitrosti, svetlobne hitrosti, zgodilo v naslednjih tednih in mesecih. Nenazadnje pa je nekako prikimal vsemu temu, kar se dogaja zdaj na RTV pod novo upravo, pod novim svetom RTV kar predsednik Vlade dr. Robert Golob. In to ni povedal na enem zaprtem sestanku, kjer bi to se pričakovalo, oziroma vsaj nekako javnost ne bi bila seznanjena, ampak je to dejal javno na RTV, torej 25. oktobra, le 15 dni po naši seji, ko je voditeljici TV Odmevov gospe Tanji Starič odgovoril, in citiram: »Tudi na RTV smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni.« Torej, pravzaprav ne gre za depolitizacijo, ampak gre za dejanšizacijo oziroma za izbris vseh, ki mislijo drugače, ki ne mislijo kot aktualna politična klika. In zato smo naslovili zopet nujno sejo s tem naslovom »Kadrovske čistke in politično podrejanje največjega javnega medija RTV Slovenija«. In s tem se vam potem že moram skoraj zahvaliti, da ste sklicali to sejo v nasprotju z vašo strankarsko kolegico.

Zdaj morda par citatov. Na primer novinarja, ki je prišel v začetku januarja pred stavbo in potem pritisnil svojo kartico na sistem beleženja prihodov in odhodov. In pisalo mu je, da pač ta kartica več ni delujoča. Zapisal je, »1,5 let sem delal na RTV. Poleg rubrike gospodarstvo Na Panorami sem moral delati toliko stvari, da me je kadrovska opozorila, da ne smem toliko delati. Z novim letom zame naenkrat ni več dela. Poslan sem bil na čakanje na delo na domu, danes pa ne morem v hišo niti po stvari.« To je zapisal 4. januarja.

In kar najbolj preseneča, je molk novinarskih kolegov oziroma organizacij, ki ščitijo novinarske kolege, predvsem govorim o največjem društvu novinarjev, ki so sedaj tiho. Zanimivo mi je, spoštovana predsedujoča, tudi vi bi lahko poklicali svoje deležnike in danes se niste odločili, da bi poklicali oziroma vabili na to sejo Društvo novinarjev, ki so se pod prejšnjo upravo zglasili čisto vsak dan in opozarjali na težave RTV. Sedaj pa, ko te težave so res evidentne, ko se kršijo, po našem mnenju sicer danes tega ne bomo izvedeli, ker nimamo inšpektorata za delo, tu sam pa ne bom prejudiciral, ali se kršijo delavske pravice ali ne, ampak mi menimo, da se. In nenazadnje poglejte, vse kar spremljamo zdaj v zadnjih dneh in tednih, odstopil je na primer predstavnik uprave RTV pred božičnimi prazniki. Tudi včeraj sem z zanimanjem spremljal sejo sveta RTV, kjer se je že govorilo, tudi s strani članov sveta, o severnokorejski televiziji, kjer je direktorica televizije primerjala RTV, da bi moral biti zgled BBC, kjer imajo na vseh programih kot za strateški cilj enako uredniško politiko. Jaz menim, da si javna televizija zasluži pluralno uredniško politiko, to pomeni, da lahko iz različnih kotov javnost sledi in spremlja nacionalno televizijo, ki namenja seveda vsako leto več kot 153 evrov obveznega RTV prispevka. Tako, da mi v poslanski skupini sedaj na podlagi tudi izjav predsednika Vlade, čisto enostavno predlagamo sklep, ki mislim, da ga tudi v koaliciji ne bi smeli zavrniti in to je: "Odbor za kulturo poziva Vlado Republike Slovenije, da v roku enega meseca Odboru za kulturo predloži analizo reševanja javnega zavoda RTV Slovenija pred uničenjem, kajti prej se je govorilo, da ga prejšnja uprava uničuje, sedajšnja pa rešuj, in s tem očiščenjem janšizma, ki jih je od uveljavitve prispevala novela Zakona o RTV Slovenija. Pravzaprav prišli smo tako daleč, da ste pred referendumom pred dobrim letom dni opozarjali, da gre za depolitizacijo RTV Slovenija, potem ko se je ta domnevna depolitizacija zgodila, pa pravzaprav več ne skrivate, da gre za odkrito maščevanje, za odkrito podrejanje medija aktualni politični kliki in predvsem za aktivno netenje sovraštva proti ljudem, ki niso enakega mnenja, kot je na primer stranka Levica, in to je abotno, to je nesprejemljivo in predvsem to ne izraža tudi novela Zakona o RTV, kjer piše, da mora biti RTV medijski prostor, torej javni medijski prostor, kjer se spoštuje pluralnost mnenj, kjer so lahko dileme, lahko se tudi kregate, se lahko tudi, bom rekel, obtožujete, itn., vendar naj bo to lepo na Svetu RTV, ne pa, da greste kot žaga čez les in odpravljate veljavne pogodbe zaposlenih, ki že več kot 30 let, ki so že več kot 30 let prispevali v mozaik RTV. Saj mi smo tudi povabili par teh zaposlenih, ampak zdi se mi, da pravzaprav vemo kaj bodo povedali, tudi nekako vem, sem si zato natisnil magnetogram iz 6. oktobra, tukaj na 43. straneh, kaj bo povedal predstavnik Ministrstva za kulturo, ampak tako, v resnici in na srce no, vsi vemo za kaj se gre, vsi, ki spremljamo agonijo na RTV, vemo za kaj se gre, ampak na koncu rezultat je samo to, da bomo davkoplačevalci plačevali več RTV prispevka ali zdaj neposredno preko RTV prispevka ali pa bodo še kakšne nove pogodbe, na primer v obliki 5 milijonov, ali bo gospod Forbici prinesel nov zakon in bomo dofinancirali še simfonični orkester. Ravno danes sem dobil tudi mail od profesorice na Akademiji za glasbo, kjer prosi, če lahko pomagamo glasbenikom in glasbeni industriji pri, zdaj izgleda že čistkah tudi na tem področju in se mi zdi, da gre vse v napačno smer.

Jaz se veselim današnje konstruktivne razprave, upam, da boste puščali, da bo dialog tekel tudi v takih tonih, ki se spodobi za ta Državni zbor. Mi bomo seveda vse, kar bomo povedali, saj govorim za člane naše poslanske skupine, citirali iz javno objavljenih medijskih poročanj in tudi zapisov, in se mi zdi, da bo potem sklep, ki je, kot sem ga že prebral, čisto jasen in ni več sploh skrit, da bo soglasno podprt. Če bo pa seveda podprt, pa verjemite mi, da to ni popotnica dobra ne za RTV in ne za demokratično Slovenijo, in še enkrat zdaj javno ob zaključku svoje uvodne predstavitve pozivam, res pozivam demokratično, kot demokratično izvoljen poslanec, Ustavno sodišče, da glede na njihove bruto ne nizke plače, končno odloči o ustavnosti RTV zakona. Kajti, če tega ne naredimo, potem je to slab signal za našo ustavno demokratično Slovenijo.

Toliko zaenkrat hvala lepa.

Za postopkovno je prosila Tatjana Greif.

Izvolite.

Hvala.

Spoštovana predsednica, prosim, da opozorite kolega poslanca, naj se vzdrži klevetanja Levice, ker Levica ni zavzela RTV, s tem klevetate tudi odločitev, ki je bila sprejeta na referendumu. In to vaše naskakovanje in zaletavanje v zid, kot bikec Ferdinand, bi znalo biti smešno, ampak ni.

Hvala.

Hvala za postopkovni.

Se strinjam in dodala bi, da si prosim vsi preberemo nov Zakon o RTV in ki izrecno pravi, da v Svet RTV ne morejo biti imenovane ali voljene osebe, ki so člani organov političnih strank. Zato prosim, če se vzdržimo nekih predsodkov, kdo je zavzel, katera stranka je prevzela RTV.

Sedaj nadaljujemo in besedo najprej dajem predstavniku Ministrstva za kulturo, državnemu sekretarju mag. Marku Rusjanu.

Marko Rusjan

Najlepša hvala za besedo.

Pozdrav vsem poslankam, poslancem in gostom!

Bom poskušal biti kratek.

Kot vsi vemo, RTV, javni zavod posebnega nacionalnega kulturnega pomena in z zakonom mu je zagotovljena organizacijska, programska in finančna avtonomija. To pomeni, da tudi vsi notranji postopki, organizacijske in druge narave so popolnoma v pristojnosti javnega zavoda, tako velja tudi za vse ostale javne zavode, kar ne pomeni, da za javni zavod ne velja zakonodaja te države, ampak v primeru morebitnih nepravilnosti sem prepričan, da bodo to, zato nadzor opravili ustrezne inštitucije ali tudi sodišča. Je pa naloga kot resornega ministrstva in kot v vlogi ustanovitelja, da pripravimo, da zagotovimo ustrezne pogoje za delovanje RTV Slovenija.

V uvodni predstavitvi je bilo omenjeno, da je, da je RTV javni zavod RTV Slovenija v slabem stanju, da ima določene probleme, ampak vsi ti problemi niso od včeraj, od danes, in tukaj so, imajo velik delež odgovornosti prav stranka, predlagatelj današnje seje. Mi smo mnenja, da je bila novela, ki je bila sprejeta, potrjena potem na referendumu in stopila v veljavo kasneje, je letos bila korak v pravo smer, ker pa se vsi zavedamo ustreznih težav, predvsem na finančnem področju, tudi na ministrstvu pripravljamo novelo zakona, ki bo izboljšal njegovo delovanje.

Hvala.