74. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

23. 2. 2024

Transkript seje

Dobro jutro, lep pozdrav!

Začenjam 74. sejo Kolegija, vse prisotne lepo pozdravljam in vas obveščam o nadomeščanju članov kolegija, in sicer poslanec Jonas Žnidaršič nadomešča vodjo Poslanske skupine SD Janija Prednika, poslanka Nataša Sukič nadomešča vodjo Levice, dr. Mateja Tašnerja Vatovca in pa poslanec Rado Gladek nadomešča vodjo Poslanske skupine SDS, Jelko Godec.

1. TOČKA – DOGOVOR O PRIPRAVI SKLICA 17. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO ZAČELA V PONEDELJEK, 4. MARCA 2024.

Gradivo ste prejeli s sklicem seje in odpiram razpravo, če želi kdo besedo? (Da.)

Kolega Sajovic, izvolite.

Evo, vsem prijazno dobro jutro, dober dan!

Mi v Poslanski skupini Svoboda bi kot eden od predlagateljev želeli, da se Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki se bo obravnaval po skrajšanem postopku, prestavi na eno od naslednjih sej.

Ne umikamo, prestavljamo na eno od naslednjih sej.

Hvala lepa.

Bi še kdo morda kaj dodal? (Ne.) Torej, v skladu z dogovorom upoštevajoč vaš predlog bom pripravila sklic 17. seje Državnega zbora in s tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA AKTA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija in prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora. Imamo morda predstavnika predlagatelja? (Ne.) Morda želi kdo razpravljati pri tej točki? (Ne.)

Torej, potem dajem na glasovanje sklep: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

S tem zaključujem to točko.

3. TOČKA DNEVNEGA REDA – TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA MAREC 2024.

Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Želi tu kdo razpravljati? (Ne.)

Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se terminski program dela Državnega zbora za marec 2024.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je terminski program sprejet.

S tem zaključujem to točko.

4. TOČKA DNEVNEGA REDA – OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA APRIL 2024.

Gradivo ste tudi prejeli s sklicem in odpiram razpravo, tudi ne bo razprave.

Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se okvirni terminski program dela Državnega zbora za april 2024.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je okvirni terminski program sprejet in s tem ta točka zaključena.

In imamo še 5. TOČKO DNEVNEGA REDA - RAZNO. Če želi kdo besedo? (Ne.) Dobro, če ne želi nihče, zaključujem razpravo in s tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda in 74. sejo kolegija, vam želim lep petek in lep vikend!

Hvala lepa.

Bi še kdo morda kaj dodal? (Ne.) Torej, v skladu z dogovorom upoštevajoč vaš predlog bom pripravila sklic 17. seje Državnega zbora in s tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA AKTA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija in prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora. Imamo morda predstavnika predlagatelja? (Ne.) Morda želi kdo razpravljati pri tej točki? (Ne.)

Torej, potem dajem na glasovanje sklep: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

S tem zaključujem to točko.

3. TOČKA DNEVNEGA REDA – TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA MAREC 2024.

Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Želi tu kdo razpravljati? (Ne.)

Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se terminski program dela Državnega zbora za marec 2024.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je terminski program sprejet.

S tem zaključujem to točko.

4. TOČKA DNEVNEGA REDA – OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA APRIL 2024.

Gradivo ste tudi prejeli s sklicem in odpiram razpravo, tudi ne bo razprave.

Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se okvirni terminski program dela Državnega zbora za april 2024.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je okvirni terminski program sprejet in s tem ta točka zaključena.

In imamo še 5. TOČKO DNEVNEGA REDA - RAZNO. Če želi kdo besedo? (Ne.) Dobro, če ne želi nihče, zaključujem razpravo in s tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda in 74. sejo kolegija, vam želim lep petek in lep vikend!