7. nujna seja

Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti

7. 2. 2024

Transkript seje

Dober dan in lepo pozdravljeni!

Pričenjam 7. nujno sejo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Lepo pozdravljam članice in člane komisije! Nekateri se nam bodo v nadaljevanju še pridružili, ampak razpravo vendarle lahko opravimo. Lepo pozdravljam seveda tudi vse vabljene na današnjo sejo in verjamem, da bo danes konstruktivna razprava in da boste uvodoma lahko pojasnili vsi, ki ste danes vabljeni na to sejo, svoja stališča.

Na seji kot nadomestni člani komisije s pooblastili sodelujejo: namesto gospoda Dušana Stojanoviča je z nami gospa Lucija Tacer, namesto Dejana Kaloha gospod Branko Grims in namesto Zorana Mojškerca gospod Andrej Kosi.

Vse lepo pozdravljam na tej seji!

Prehajamo torej na določitev dnevnega reda seje.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: Peticija v zvezi s kršenjem pravice državljanov do obveščenosti o ustreznosti pitne vode v primerih onesnaženja vodnih virov.

Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik katere od predlaganih točk, je torej določen dnevni red seje kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo torej na obravnavo 1. TOČKE.

Naslov točke sem že povedala.

Na sejo sem vabila: prvopodpisano pod peticijo v imenu skupine državljanov, gospo Tatjano Dovjak, župana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, direktorja družbe VOKA SNAGA, gospoda Davida Polutnika, odgovorno osebo za pitno vodo VOKA SNAGA, dr. Brigito Jamnik, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Agencijo Republike Slovenije za okolje.

Na zahtevo Poslanske skupine SDS pa sta bila dodatno vabljena še gospa Mirjam Kopše in pa gospod Aleš Primc.

Od vabljenih se ni nihče opravičil, tako, da mogoče počakamo, pa se nam še v nadaljevanju župan pridruži.

S sklicem seje ste prejeli naslednje gradivo: Peticija v zvezi s kršenjem pravice državljanov do obveščenosti o ustreznosti pitne vode v primerih onesnaženja vodnih virov, z dne 30. januar 2024, ki je bila objavljena na spletnih straneh Državnega zbora. Po sklicu seje pa ste potem prejeli še predlog sklepov z dne 5. februar 2024, ki so objavljeni na e-klopi.

Sedaj pa pričenjam z obravnavo te točke in najprej samo v dveh stavkih naj pojasnim, zakaj sem se odločila za sklic te seje. Bom zelo kratka, ker bo potem v nadaljevanju, bodo tisti, ki so nam poslali peticijo, lahko več in bolj strokovno utemeljeno obrazložili vso vsebino. Naj pa povem, da ko sem sama zasledila novico v medijih, da se, da so januarja letos na dveh od štirih vodnjakov izmerili močno presežene mejne vrednosti tetrakloroetena, kar je kemikalija, ki je sicer potencialno rakotvorna in seveda to pomeni, da lahko potencialno ogroža zdravje ljudi in glede na to, da vemo tudi, da imamo v Ustavi Republike Slovenije zapisano pravico do čiste pitne vode, sem seveda, mi je bilo takoj jasno, da bi bilo primerno, da se skliče seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, vmes pa je na komisijo prišla tudi omenjena peticija zaskrbljenih državljanov in odločitev za sklic te seje je bila seveda jasna. Na podlagi peticije smo potem sklicali sejo, saj državljani niso bili pravočasno obveščeni o neustreznosti pitne vode, ki pa kot rečeno ogroža zdravje mnogih ljudi. Kot so podpisani peticije zapisali v tej peticiji, so osupli zaradi neobveščanja glede neustreznosti pitne vode, ki ogroža več kot 200 tisoč ljudi in kot uporabniki te vode in državljani Republike Slovenije so ogorčeni nad dejstvom, da se prikrivajo podatki dejanskega stanja, ki lahko usodno vplivajo na zdravje ljudi. To ste zapisali v peticiji, ampak več boste povedali sami v nadaljevanju, zato sedaj dajem najprej besedo vabljenim in kot prvi prvopodpisani pod peticijo v imenu skupine državljanov, gospe Tatjani Dovjak.

Še prej pa naj povem, da vas prosim, da svoje razprave v začetku oziroma stališča do omenjene teme uokvirite v pet minut, potem bomo pa odprli tudi razpravo poslank in poslancev, na koncu pa glasovali še o sklepih.

Torej gospa Tatjana Dovjak, izvolite, beseda je vaša.

Tatjana Dovjak

Najprej hvala lepa.

Hvala lepa za povabilo. Hvala lepa, ker ste sklicali to sejo na našo pobudo, ker se mi zdi tema res pomembna.

V teh dneh sem govorila tudi z enim od poslancev in mi je rekel, ja, veš, saj, ja, super, saj prav si naredila, ampak saj veš, komisija bo svoje, boste tam svoje povedali, na koncu se pa ne bo zgodilo nič. Zato je ena od prvih stvari, ki prosim, da sedimo tukaj, glejte koliko nas je, to je toliko delovnih ur, v gospodarstvu vemo, kaj pomenijo delovne ure, da ne bodo šle te naše razprave res v nič, ampak vas res prosim, da te stvari potegnemo poteze tako, kot jih je treba v pravni državi v dobro javnosti in dobrih ljudi in da dejansko odgovorite na naša vprašanja, ki vam jih bom v naslednjem tudi postavila.

Se pravi, zahtevamo odgovore, zakaj se je do tega prišlo, kje so vzroki, in tako naprej.

Samo opozorim, da mi kot komisija smo sklicali to točko dnevnega reda, ker smo prepoznali, da je to nujno potrebno. Drugače pa odgovore bodo pa dajali tisti, ki so danes prišli na to sejo in so pristojni za to.

Izvolite, gospa Dovjak.

Tatjana Dovjak

Hvala.

Namreč, prepričana sem, da je afera, ki se je v tem trenutku, lahko rečem afera, čeprav je v medijih tako rekoč ni zaznati, lahko bolj pomembna, kakor pa ta afera z nakupom stavbe za pravosodno ministrstvo, ker tam gre pač samo za nekaj milijonov, gre za denar, tukaj gre pač za čisto pitno vodo in če vi meni govorite, da pijemo čisto pitno vodo, ker so potem VOKA je dala izjavo na spletni strani za javnost, da če smo pili čisto pitno vodo. Ja, ena stvar je, kaj teče v pipah. V redu, super, če ste pravi čas odreagirali, samo veste, vodnjaki so moji, so vaši, so naši in kaj je v vodnjakih? Iz vodnjakov pride pitna voda v naše pipe, v naše kozarce in ni vseeno, kaj tam je. In dejstvo je, da, ne, da se, da je samo pitna čista voda zapisana v našo Ustavo, da imamo en šop zakonov, ki nam dovoljujejo, da smo, da imamo pitno, ki nam dejansko zahteva, da smo obveščeni o zadevi, tudi Aarhuška konvencija govori o tem, da moramo biti obveščeni in naša pravica je, da smo / nerazumljivo/ in vi ste v naših službah. Vi niste tam zaradi sami sebe, ampak ste v službi javnosti, vsi župani ste izvoljeni, vsi poslanci ste izvoljeni, se pravi, da ste v službi nas, navadnih ljudi, v službi javnosti in zahtevamo, da svoje naloge opravljate odgovorno in tako transparentno, da vam bomo lahko zaupali. Ker to, kar zdaj počnete, da skrivate podatke o neonesnaže…, poleg tega, tudi to, v končni fazi ste dali inštitucijam poročilo šele v januarju, čeprav ste vedeli, da je onesnažena že novembra meseca.

Istočasno ste rekli, gospod župan je rekel, lahko ga tudi direktno citiram, kar je mene posebej spodbudilo k temu, da smo to napisali. On je rekel 24. januarja na tiskovni konferenci, kako se to sporoča uradnim organom, "tisto, kar je treba, za meščane, pa imamo drugo sporočilo." Lepo vas prosim. Se pravi, to je tako, dve bilanci, ene za to, ene pa za to ali javnost, kaj, smo nepomembna zadeva ali kako? Tukaj me je spodbudilo, da smo šli dejansko vam napisati to zadevo, ker taka izjava je zame zaskrbljujoča. Enostavno, kako naj zaupam še takim ljudem, ki govorijo, da za institucije, ena stvar, za javnost je druga zadeva, Poleg tega institucije, kaj so naredile za to, kje so raziskave, kje so vzroki. In zato apeliram, dobesedno res apeliram, ne samo na odgovorne, tudi na vas kot komisijo, da dobimo vzrok, zakaj je do tega prišlo, in sicer, kako bomo to obravnavali v prihodnosti. Ker če mi danes ne odkrijemo vzroka, če ne poznamo vzrokov, mi se ne moremo varovati za naprej, mi ne moremo vedeti, kako bomo v naslednjem. Danes imamo dva vodnjaka onesnažena, lahko jutri jih bo pet, lahko bodo jutri vsi. Kje je krizni načrt? Kakšen je krizni načrt? Pravico imam vedeti kakšen je krizni načrt, kako bom prišla do pitne vode. S tem, da ta strupena zadeva, tetrakloretan je, ne samo, da se okužimo s pitjem, se okužimo tudi s tuširanjem, kar je še toliko bolj nevarna zadeva. Kje naj jaz vem, da res nismo pili pitne vode? Kaj nas zdaj silite v tem, da bomo občani sami dajali na testiranje vodo, ali kakšno vodo pijemo, ker vam enostavno ne morem več zaupati. In kje je delo inštitucij? Kako ga opravljajo? Mogoče bi bilo potrebno preveriti, kakšni so sistemski ukrepi državnih inštitucij, pa poleg tega, na ključna delovna mesta je treba postaviti ljudi, ki delajo transparentno, pošteno in ki jim lahko zaupamo. Ker, še enkrat govorim, ste v službi javnosti, niste kar tako sami sebi tukaj. Kakšen je krizni načrt? Tako kot sem rekla. In kako bo potekala sanacija, kako bo potekala sanacija? Mene zanima, kako? A to se zdaj samo vodnjaki zaprejo pa ne vem, danes zapremo dva, jutri zapremo še dva, pa potem vse zapremo in smo brez pitne vode. Kako boste pristopili k zadevi? Predvsem me to zanima. In poleg tega, kako se bo to pristopilo v prihodnosti, ker dejansko kakšno vodo pijemo, kakšno smo pili pa kakšno bomo pili je naša ključna odgovornost. Ja, res je, tako kot pravi župan, zelo se strinjam, živimo v najlepšem mestu na svetu. Zame živimo tudi v najlepši državi na svetu, pa ne zaradi naravnih lepot, ampak zato, ker je to moja država, ker je Ljubljana moje mesto, ker sem se tukaj rodila, ker so tukaj moje korenine, ker tukaj živim, ker je tukaj moja identiteta, identiteta je pa temelj vsega. Brez identitete, brez temelja, točno vemo, da se vsaka stavba podre in zato prosim odgovore na mizo in transparentnost in odgovornost in dejansko sankcije za tiste, ki niso opravljali svoje naloge dosti vestno. Toliko na kratko. Hvala lepa.

Najlepša hvala tudi vam za dodatno predstavitev.

Naj samo povem, da smo seveda na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, takoj ko ste nam poslali to peticijo tudi zelo, mislim, da izjemno hitro reagirali in tudi takoj sklicali sejo. Zdi se mi pomembno, da se govori o teh vprašanjih. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da zdaj lahko preprečimo, da mogoče ne pride še kje do kakšnega onesnaženja in da lahko ljudje to vedo pravočasno. To se mi zdi bistveno, drugače pa seveda vam povem, da smo tukaj povabili tiste ljudi, za katere jaz pričakujem, da pač imajo odgovore in bodo v nadaljevanju lahko tudi odgovorili na vaša vprašanja.

Sedaj pa dajem besedo, zdaj bi morali dati besedo županu Mestne občine Ljubljana, vendar ga žal ni.

Zato pa dajem besedo direktorju družbe VOKA SNAGA, gospodu Davidu Polutniku, pa bi tudi prosila, če lahko odgovorite v tem uvodnem delu tudi na nekatera izpostavljena vprašanja, ki jih je gospa izpostavila. Zdi se mi predvsem primerno zaradi pač ljudi, ki nas tudi spremljajo, da dobijo določene informacije, pa tudi komisija, da pridobi določene informacije, do katerih mi sicer nismo, nismo preiskovalna komisija, pa pač nimamo teh pristojnosti.

Izvolite, gospod Polutnik.

David Polutnik

Hvala lepa za besedo. Jaz bom bolj na kratko, zato imam zraven tudi sodelavce, gospo Brigito Jamnik, ona bo dejansko lahko dala marsikateri odgovor, ki je pri nas tudi odgovorna oseba za vodo in to zadevo tudi skrbno spremlja in tudi svojo nalogo opravlja zelo odlično.

Jaz bom začel tako, če bi bilo z vodo karkoli narobe, po mojem danes v Državnem zboru ne bi ponudili nam najboljšo vodo, ki jo imamo v Ljubljani. Je tako?

Na začetku bi želel povedati, da VOKA SNAGA vodo, ki jo pijemo občani Ljubljane, je brezhibna. Če rečem tako, je v skladu z zdravstveno ustrezna, v skladu z vsemi določbami, ki jih zahteva zakonodaja in tu bi želel povedati, da je voda pitna, kajne? In to sta dve poglavitni dolžnosti, ki jih opravljamo kot upravljavec vodovoda, se pravi, da iz pipe priteče pitna voda, kajne. Ostalo, kar opravljamo v ozadju, imamo skrb in jo upravljamo odgovorno kot dober gospodar in tudi transparentno, kar gospa pravi, da ne opravljamo transparentnih nalog. Mi smo vse stvari, ki smo začutili, da bi lahko bilo karkoli narobe, te stvari, obveščali vse inštitucije v tej državi, ki so pristojne za te stvari in tudi Brigita je vse opravila v skladu z zakonodajo, z odredbami, ki jih trenutno veleva zakonodaja. Če bomo danes na nek način tu sprejeli, da je to karkoli drugače, bomo tudi mi na VOKI SNAGI to opravljali drugače.

Tisto transparentnost ali pa tisto obvestilo, ki jim gre do občanov je pa tisto, če bi bilo z vodo karkoli narobe, da bi voda postala ne pitna ali da ne bi jo smeli več točiti, bi najprej sigurno obvestili lastnika in istočasno tudi vse občane v Mestni občini Ljubljana, temu pa ta hip ni tako. Voda je pitna in je zdrava in jo lahko pijemo tako kot danes tukaj, tudi doma. Strokovna javnost, kot sem povedal, je bila o tem dogodku obveščena, ona je potem tudi vse naloge korektno do sedaj tudi opravljala, kar bo o tem povedala tudi več sodelavka Brigita. In če bi obstajala kakršnakoli nevarnost, še enkrat poudarjam, bi bili vsi občani obveščeni, trenutno pa te nevarnosti ni, voda je zdrava in pitna. Zdaj mogoče na določeno vprašanje gospe Dovjak, bom pa prosil Brigito, ali pa ko ji boste dali besedo, da bo ona o tem odgovarjala.

Najlepša hvala tudi vam.

Ja, saj, zdaj sem ravno nameravala dati besedo torej dr. Brigiti Jamnik, vi ste odgovorni za pitno vodo na VOKI SNAGA, verjetno lahko odgovorite na določena vprašanja, ki so bila sedaj izpostavljena, tako da prosim, da pojasnite svoje stališče in pa tudi odgovorite.

Najlepša hvala.

Brigita Jamnik

/ vklop mikrofona/ In da verjetno, če bi bila v njihovi vlogi in ne na delovnem mestu, kjer sem, bi verjetno kot državljanka ravno tako izrazila dvom v delo nekaterih inštitucij, k er pa sem na delovnem mestu, kjer sem, mi dovolite, da nadaljujem z razmišljanjem, da je oskrba s pitno vodo dejavnost, ki je zelo pomembna in je prepomembna, da bi lahko na tako pomembni dejavnosti dovolili zbujati neupravičen dvom vanjo. Oskrba s pitno vodo namreč vpliva na javno zdravje, na zdravje nas vseh, ki tukaj živimo in delamo.

Prav zato smo tudi predstavniki vodovoda danes, da obrazložimo, da je dvom v zdravstveno neustreznost in neskladnost neupravičen, da si pitna voda v Ljubljani še zasluži naše zaupanje, tako kot si zaslužimo zaupanje, menim, da mi, ki na področju varnosti oskrbe s pitno vodo delamo. Torej tisti, ki se z varnostjo oskrbe s pitno vodo v Ljubljani ukvarjamo, moramo zavrniti res vse neupravičene in neresnične trditve nekaterih medijev. Saj vidite, da niso vsi mediji povzeli te novice. Verjetno iz razloga oziroma trdim, da iz razloga. Še enkrat poudarjam, da pitna voda izpolnjuje in da je tudi v preteklih tednih izpolnjevala določbe zakonodaje, da te neresnične informacije res spremljamo z obžalovanjem, da povsem nepotrebnem zbujajo dvom v pitno vodo v Ljubljani in tudi v dolgoletno delo nas, ekipe, ki to delo opravljamo. To je naša ključna vsakodnevna naloga. Verjemite da se zavedamo naše odgovornosti da smo skrbni, odgovorni gospodarji vodovodnih sistemov in da na osnovi informacij s katerimi razpolagamo in nad katerimi bdijo ustrezne inštitucije kot je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, lahko z vso suverenostjo zatrdimo, da v Ljubljani pijemo vodo, ki izpolnjuje zahteve zakonodaje v celoti. To velja tudi za vse vodovodne sisteme, ki jih sicer opravljamo, naj omenim, da jih opravljamo 15, ne samo tega v Ljubljani, ki je seveda največji, da svoje delo opravljamo tudi v občini Dol pri Ljubljani, Škofljica, Brezovica, Medvode, Dobo, Polhov Gradec in da torej tako takega dogodka, kot se je zgodil tokrat, v vsej zgodovini vodovoda res še ni bilo. Skratka, zahvaljujemo se za to priložnost, da potrdimo, da v Ljubljani pijemo zdravstveno ustrezno in skladno vodo glede na določbe zakonodaje, ki je čisto nova, sprejeta v letu 2023, Uredba o pitni vodi, ki je implementirana na osnovi evropske zakonodaje, torej Direktive o pitni vodi, ki je začela veljati 2020, da imamo priložnost, da vas informiramo, da obrazložimo kako bi obveščali uporabnike pitne vode v primeru zdravstvene neustreznosti pitne vode, če bi bilo potrebno, pa to ni bilo potrebno v Ljubljani in ves čas obratovanja vodovodnega sistema, to je od leta 1890 dalje in da uporabnikov pitne vode v Ljubljani januarja nismo obveščali izključno iz razloga, ker za to ni bilo nobenih potreb, saj voda ni bila zdravstveno neustrezna. Dejstvo je, da smo seveda na osnovi naših tehničnih ukrepov prepoznali, da obstaja tveganje, da bi do tega prišlo, pa smo to pravočasno preprečili s tehničnimi ukrepi. To je naše vsakodnevno delo, zato ker smo tam zaposleni, to počnemo vsak dan, to ni bilo prvič in vemo, kako ukrepati, če se na vodovarstvenih območjih zgodijo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile težave pri oskrbi s pitno vodo. Skratka, kot sem rekla, drži, da smo tisti, ki se z vodovodom ukvarjamo na osnovi lastnosti vodnega vira prepoznali, da obstaja nevarnost, da bi v vodnjake dospelo onesnaževalo, ki v vodo, seveda, v vodni vir seveda ne spada, zato smo vodnjake pravočasno izključili iz obratovanja in to samo dokazuje, da kot upravljavec res stvari delamo dobro, da jih obvladamo, da delamo strokovno, da smo ukrepali pravočasno, skrbno, pravilno, skratka v skladu s strokovnimi smernicami, skratka več skorajda ne moremo. Oskrba s pitno vodo je potekala nemoteno, varno, kot sem rekla, uporabnikov pa nismo obveščali, zato ker ni prišlo do nobenega dogodka, ki bi povzročil, da bi bilo njihovo zdravje ogroženo, zato seveda ni bilo podane nobene informacije uporabnikom pitne vode. Zdaj vam pa dolgujem vprašanje, odgovor na vprašanje, kako bi pa mi ukrepali, če bi res prišlo do tveganja za zdravje uporabnikov, pa še enkrat, ni bilo treba, ker za to ni bilo nobene potrebe. Da uporabnikov ne bo skrbelo, kako bi bili obveščeni v primeru izrednih dogodkov, naj poudarimo, da smo prav v začetku letošnjega leta v januarju, torej z računom za december, uporabnikom, vsem uporabnikom naših vodovodnih sistemov pitne vode, poslali obvestilo z naslovom Obvestilo uporabnikom pitne vode o načinih obveščanja javnosti v letu 2024, tako kot že mnogo let doslej, že več kot 10 let. To obvestilo je stalno objavljeno tudi na naši spletni strani, pravim, tradicija je teh obvestil že dolga in v primeru, da pitna voda, da voda ne bi bila pitna bi uporabnike obvestili na naslednji način, obvestili bi jih preko radijskih medijev, na naši spletni strani in kar je zelo pomembno, preko SMS obveščanja in obveščanja preko elektronske pošte, ki pa je najhitrejši in najučinkovitejši način obveščanja. Torej, vsi tisti, ki so vključeni v naš sistem obveščanja, bi bili o tem, da je nekaj narobe, obveščeni in to ne, da bi bili obveščeni čez čas, ampak bi bili obveščeni v dveh urah, tako kot nam nalaga navodilo o načinih obveščanja, ki je bilo pa sprejeto lani oktobra. Torej lahko vam pa zagotavljam da poleg teh treh načinov bi se poslužili še vseh ostalih drugih načinov da bi do ljudi res informacija prišla to se pravi tudi televizijskih medijev družbenih medijev in verjemite, če bi bilo kaj narobe, bi ta informacija razburkala pač javnost na ta način kot še nobena, pa v Ljubljani v celotnem periodi delovanja vodovodnega sistema tega obvestila še ni bilo treba posredovati. Skratka, uporabnike pitne vode, da jih ne bi skrbelo, da ne bi bili obveščeni v primeru takih dogodkov, še enkrat res toplo vabimo, da se v naš sistem obveščanja preko SMS vključijo, kot pravim, to je najhitrejši način obveščanja in se ga poslužujemo ne samo v primeru izrednih dogodkov take narave, kot je bil opisan v peticiji državljanov, pa kot pravim, do tega ni prišlo, ampak tudi v primeru vsakodnevnih vzdrževalnih del, se pravi naše tehnične ekipe so na terenu, vsakodnevno do prekinitve vode lokalno prihaja in naše uporabnike na ta način z obveščanjem pravočasno obvestimo, da bo vode zmanjkalo, preprečimo slabo voljo, pa ne samo to, tudi poučimo jih, kako ravnati po prekinitvi oskrbe zato, da bi po ponovni vzpostavitvi oskrbe bila njihova oskrba še nadalje varna, namreč, nekaj morajo narediti tudi lastniki objektov oziroma uporabniki sami.

Zdaj vam pa bi želela povedati še o zakonodaji, ki je bila sprejeta lansko leto in kako veliko nalog nalaga Uredba o pitni vodi upravljavcem vodovodov. Kar se tiče informiranja javnosti na to temo namreč obstaja poseben člen uredbe, ki smo ga takoj prepoznali kot izredno pomembnega, to je 18. člen uredbe, ki govori o informacijah za uporabnika pitne vode. Nemudoma po sprejetju uredbe smo upravljavci vodovoda v Ljubljani pristopili k izpolnitvi zahtev in na naši spletni strani objavili informacije iz 1. odstavka tega 18. člena, ki govori o tem, da mora biti v skladu z veljavno zakonodajo na voljo posodobljene spletne informacije v skladu s prilogo 4. Te informacije najdete na naši spletni strani. Toplo vabljeni, da pogledate, kaj tam noter piše. Skratka, tam noter piše informacije o tem, od kod voda priteče, o pripravi vode, če je uporabljena, o dezinfekciji pitne vode na oskrbovanem območju, kjer uporabniki živijo, če poteka seveda o rezultatih spremljanja, se pravi, kakšno vodo pijemo, o trdoti, o mineralih, o morebitnih nevarnostih za zdravje ljudi, tudi relevantne informacije o oceni tveganja, kako odgovorno ravnati z vodo, skratka vse to piše za vse naše vodovodne sisteme na naši spletni strani. No, posebna novost za uporabnike pitne vode je pa letno poročilo, ki ga v skladu s tem omenjenim 18. členom moramo tudi pripraviti letos, pripravljeno bo do konca marca in naj vam omenim, da je to zelo zahtevna naloga, naloga, ki jo doslej na ta način nismo opravili. Letno poročilo namreč je sicer na naši spletni strani vsako leto objavljeno do konca marca, vse od leta 2002. Vsi podatki, se pravi vsa letna poročila kot v obliki, ki so bila doslej pripravljena, so objavljena na spletni strani. Odslej pa uredba zahteva, da letno poročilo prejme uporabnik pitne vode na svoj dom, to se pravi podobno, kot bodo, kot so računi pošiljani, bodo letos pošiljana tudi letna poročila. No, tudi tam, verjemite, da smo se tega lotili z vso skrbnostjo, bodo informacije o tem kakšno vodo pijemo, o tem, ne samo to, tudi o tem, kar sicer ni predmet te komisije, kakšno porabo ima uporabnik, primerjavo s povprečno porabo uporabnika na vseh vodovodnih sistemih in podobno, ampak to niti ni predmet tega vprašanja. Hočem pa povedati, da tudi tukaj bodo uporabniki, skratka neposredno, z obvestilom, ki bo prišlo na njihov dom, obveščeni o tem kakšno vodo pijemo in verjemite, da ni najmanjše možnosti, da bi se tukaj karkoli prekrivalo, prej obratno, mislim, da je ljubljanski vodovod eden prvih, bom rekla, da je prvi v Sloveniji, ki je začel objavljati rezultate nadzora pitne vode na spletni strani. Naj omenim da obstajajo vsi rezultati občasnih preizkušenj na naši spletni strani od leta 2005 dalje, torej imamo res že zgodovino, od leta 2010 dalje pa uporabnikom omogočamo tudi pregledovanje teh podatkov na način, da si lahko podatke prikažejo v obliki tabele in celo grafično prikažejo. Ko sem si pogledala, kako imajo tovrstne informacije prikazane drugod po Evropi, lahko rečem, da nisem naletela na primer tako transparentnega posredovanja uporabnikom pitne vode, podatkov, kakšno vodo pijejo, tako, da lahko rečem, da smo ponosni na to, da imamo tako dolgo zgodovino pač teh podatkov, javno objavljenih in lahko vam tudi omenim, da je bilo v začetku tega objavljanja kar nekaj pomislekov, ali je to res potrebno, ali uporabniki res potrebujejo surove podatke, ne samo analizirane, vendar je bilo moje stališče vseskozi tako, da ni nobenega, niti najmanjšega razloga, da bi karkoli skrivali, da nimamo nič skrivati in da to spada na splet.

Skratka, zakonodaja, ki je pa nastala zdaj, to se pravi je nedavno, pa samo potrjuje v bistvu, da smo bili mi vizionarji kar se tega tiče, tako, da lahko rečem, da sem prav ponosna na to, na ta dosežek. Skratka, res vas vabim, predvsem pa uporabnike pitne vode, da si te informacije pogledajo, pogledate, njim so namreč oziroma vam so namreč namenjene.

Zdaj bi še odgovorila gospe Dovjak. Pojavilo se je vprašanje, zakaj te informacije ni v medijih, ni zaznati v medijih. Jasno, da je ni zaznati. Pitna voda, do pitne, do neskladnosti in zdravstvene neustreznosti ni prišlo, zato mediji seveda o tem ne govorijo oziroma govorijo samo nekateri mediji, ki pa so povzeli nepravilne, nepravilne informacije, neresnične informacije. Gospa pravi, da ni vseeno, kaj je v vodnih virih. Mi se temu globoko pridružujemo. Tudi upravljavci vodovodov si želimo neobremenjenih vodnih virov, kajti le na ta način bomo lahko zagotavljali varno oskrbo. Se pravi, neonesnaženi vodni viri so naša prioriteta in če je kdo v tej službi vrsti inštitucij, ki nad tem bdi, ki se s tem ukvarja, smo upravljavci vodovodov prvi tisti, ki imamo največji interes, da je temu res tako.

Torej, torej, aha, torej, to bi želela še pokomentirati, da je bilo drugo sporočilo podano občanom kot je bilo podano strokovnim inštitucijam. Spet odgovor je mislim, da na dlani. Jasno je, da bomo upravljavci vodovodov, ko bomo prepoznali nepravilnosti na vodovarstvenih območjih, obvestili za to pristojne inštitucije, ki imajo v rokah vzvode, da lahko ukrepajo, občanov pa v takih primerih doslej res nismo obveščali. V primeru recimo pojava nepravilnosti na vodovarstvenih območjih, ampak se ve, katere inštitucije to so in te so bile obveščene, pač mogoče je bila naša napaka takrat edino ta, da nismo dovolj večkrat in še večkrat poudarjali, da ne gre za onesnaženje pitne vode, ampak gre za pojav onesnaženja na vodnih virih in da tveganja za zdravje ni. Seveda, razmere v okolju so pa pač take, da morajo biti deležne vse naše pozornosti.

Kaj je vzrok, da je do tega prišlo? Torej, s tem se ukvarjajo za to pristojne inštitucije, tega upravljavci vodovodov, tega odgovora še nimamo, pa verjamem, da je danes tudi tu še nekaj inštitucij, ki imajo mogoče več na to temo informacij za povedati, mi bomo pa seveda si prizadevali, da bomo pač z našim strokovnim delom vse inštitucije, ki bodo potrebovale naš suport, tudi to strokovno podporo nudili.

Torej. kar se tiče kriznega načrta za ukrepanje v recimo v primeru izrednih dogodkov, naj vam pač povem, da seveda krizni načrti obstajajo in ti krizni načrti so pod strogim nadzorom za to pristojnih inšpektoratov. Te informacije so zaupne narave, zato niso ti dokumenti kar javno dostopni, dejstvo pa je, da lahko pač omenimo, tako kot v tem primeru se vidi kako smo ukrepali, torej, vsak vodovod mora imeti po zakonodaji, po zakonodaji mora imeti rezervne kapacitete, da nadomešča v primeru recimo, če bi prišlo do onesnaženja tiste vodne vire, ki se redno uporabljajo z nadomestnimi vodnimi viri. To so lahko konkretno vodni viri, ki so mogoče začasno celo v neobratovanju, lahko pa kot rezervni vodni vir služi tudi drug vodovod.

Zdaj, mi dovolite, samo še mogoče za zaključek, no, torej, ekipa na javnem podjetju Vodovod Kanalizacija Snaga, ki se ukvarja z varnostjo oskrbe s pitno vodo, vam zagotavljam, da deluje skrbno in odgovorno, da v Ljubljani pijemo še vedno dobro vodo, vodo, ki ni pripravljena s tehničnimi postopki, kar je pač še vedno, lahko rečem, posebnost v svetu.

Bi pa želela ponoviti, no, tisto moje stališče iz uvoda, da je oskrba s pitno vodo res preveč pomembna dejavnost za vse nas, državljane in državljanke Republike Slovenije, zato bi bilo ne prav, da vzbujamo neupravičen dvom v pitno vodo in v delo ljudi, ki z vso odgovornostjo svoje delo opravljajo.

Hvala.

Zato je tudi prav, da smo danes tukaj, da pojasnimo in razjasnimo določene okoliščine.

Tako, če se izključite. Ja, sedaj bom pa dala besedo naprej gospodu Alešu Primcu.

Izvolite, beseda je vaša.

Aleš Primc

Hvala lepa za besedo.

Jaz se zahvaljujem gospe dr. Brigiti Jamnik, ne toliko za današnje besede, ampak za to, da je 10. januarja obvestila ARSO (Agencijo Republike Slovenije za okolje), Ministrstvo za okolje in, Ministrstvo za okolje in energijo in pa Ministrstvo za naravne vire in prostor o alarmantnem stanju v vodarni Hrastje.

Bom sedaj prebral njen dopis, ki ga je poslala takrat na prej omenjene naslovnike. Napisala je takole, ne bom vsega bral, ampak samo tiste stvari, iz katerih bo dejansko razvidno, da je šlo za resno stvar. "Obveščamo vas o nenadnem pojavu visokih koncentracij tetracloroetena v vodnjakih vodarne Hrastje." Potem pa pravi takole, "Onesnaženi vodnjaki so izključeni iz obratovanja. Razmere v delujočih vodnjakih spremljamo. Varnost oskrbe s pitno vodo iz vodarne Hrastje je močno zmanjšana. 10. 1. 2024 smo izvedli nadzor nad koncentracijo PCE v nekaterih relevantnih opazovalnih objektih podzemne vode na prispevnem območju vodarne. Prosimo, da ukrepate v skladu z vašimi pooblastili. Pričakujemo, da odgovorni deležniki nemudoma pristopite k iskanju izvora onesnaženja in izvedete učinkovite ukrepe za preprečitev ogrožanja delovanja kritične infrastrukture, povzročanja okolijske škode in tveganja za zdravje uporabnikov pitne vode. Nemudoma je treba oceniti stanje in obseg posledic okolijske nesreče za ljudi in okolje, pripraviti nabor intervencijskih in sanacijskih ukrepov, določiti nosilce ukrepov, oceno stroškov in način kritja ter način spremljanja učinkov ukrepov."

Jaz se gospe Brigiti za to opozorilo, ki ga je alarmantno naslovila na pristojne inštitucije, zahvaljujem, ker kaže, tako kot je pokazala tudi danes v svojem nastopu, res veliko znanje in zavedanje o pomenu čiste pitne vode. Žal pa vse stvari v teh postopkih niso tekle tako, kot bi morale in tudi odgovorov na vprašanja še nismo dobili, zato mi dovolite, da malo opišem, kako je potekal ta postopek, kako smo sploh izvedeli za zadevo v javnosti.

Poglejte, 16. januarja so novinarji Planet TV na novinarski konferenci Zorana Jankovića, Jankovića neposredno vprašali: "Imamo informacije, da je voda v vodnjakih Hrastje onesnažena, ali kaj veste o tem?" In on je odgovoril takole, ga bom citiral: "Kar, če jaz ne vem, pol tega ne drži, ker bi moral vedeti, bi tudi mi javno objavili, ne?" Se pravi, on je zanikal zastrupitev vode v vodarni Hrastje in potem je na isti tiskovni konferenci prebral sporočilo tukaj navzočega direktorja javnega podjetja vodovod kanalizacija, kjer mu je ta sporočil, se pravi Polutnik, tukaj navzoči direktor vodovoda je Jankoviću sporočil naslednje, na tej isti tiskovni konferenci: "Voda ni onesnažena, nič ne vem o tem." Se pravi, to se je dogajalo na tiskovni konferenci 16. januarja. Slišali pa ste, kaj je dr. Brigita Jamnik 11. januarja pisala Agenciji Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za okolje in energijo in pa Ministrstvu za naravne vire in prostor. Se pravi, šlo je za popolno laž v odgovoru Polutnika in Jankovića. 23. Januarja je potem spoštovana gospa Brigita Jamnik prišla v oddajo Planet TV in povedala, da je dejansko prišlo do onesnaženja in povedala, da je do onesnaženja prišlo ne šele januarja, kot je razvidno iz tega dokumenta, ampak že 24. novembra in da so oni že 24. novembra izključili 2 vodnjaka, se pravi 2 črpalki za črpanje vode od 4-ih, se pravi polovico vodnega vira in jaz se sprašujem, zakaj od 24. novembra do 23. januarja niste obvestili ljudi, da imate resen problem z zastrupitvijo polovico enega vodnega vira v Ljubljani. Meni se to ne zdi nepomembna informacija, meni se to zdi zelo pomembna informacija in ni res, kot ste rekli, gospa Jamnik, da o tem niste nikoli obveščali javnosti o takih zastrupitvah. Nekdanji direktor podjetja Vodovod Kanalizacija Aleš Hojs je javno po televiziji povedal, da se je v preteklosti o takih stvareh obveščalo javnost, prvič za to, da so se odpravili vsi dvomi, in drugič za to, da so pozvali ljudi, če so opazili kakršnekoli nenavadne stvari, ki bi lahko vplivale na čisto pitno vodo, da jim sporočijo morebitne vire onesnaženja. Se pravi, ljudi so pozvali, da naj jim sporočijo, če vejo, če so opazili kaj nenavadnega, kar bi lahko onesnažilo vodo. To je rekel nekdanji direktor Vodovod kanalizacije Ljubljana Aleš Hojs. Se pravi, ni res, da včasih take stvari niste obveščali potem, ker ste ravno rekli, da je ena od ključnih stvari zagotavljanja varne preskrbe s čisto pitno vodo, da je potrebno zagotavljati rezervne kapacitete za vodnjake. Mene zanima, kako kot odgovorna za čisto pitno vodo v javnem podjetju Vodovod Kanalizacija lahko tolerirate, da ta ista Vodovod Kanalizacija gradi kanal C0, kjer gre preko območij, ki oskrbujejo vodo z 90 % vode za Ljubljano, Kje so rezervne kapacitete za teh 90 % vode, če se zastrupijo? To bi vas rad slišal odgovor na tem sestanku. Zdaj pa, jaz sem že pred enim tednom Zorana Jankovića in posredno VOKO, ker verjetno bo on preposlal vprašanja na VOKO, poslal naslednja vprašanja, s katerimi želim razčistiti, kakšno vodo smo pili tako za javnost kot za vse ljudi v Sloveniji, ki morajo vedeti ali lahko zaupamo tem institucijam, ki so odgovorne za varnost vode v Sloveniji. In še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, kljub temu, da je Brigita Jamnik, kot smo videli, že 10. januarja pristojna ministrstva in ARSO obvestila o zastrupitvi vode v polovici vode v vodarni Hrastje, do danes jaz nisem slišal nobenega komentarja, nobenega odziva s strani teh dveh ministrstev, ARSO je dal neko pojasnilo, ministrstva ničesar. To se mi ne zdi prav, zato jaz predlagam, da tista vprašanja, ki sem jih jaz poslal na VOKO oziroma Janković in jih bom poslal na VOKO, pa sem v enem tednu dobil odgovorov, so pa ključna vprašanja zato, da vemo kakšno vodo smo pili v preteklih tednih in mesecih, postavi tudi Komisija za človekove pravice in enake možnosti in peticije. In sicer ta vprašanja so naslednja. Prosim da predložite dokumente s katerimi je pristojna služba VOKA obvestila direktorja VOKA o zastrupitvi vode v vodarni Hrast ter dokument s katerim je VOKA obvestila o zastrupitvi vode v vodarni Hrastje in Mestno občino Ljubljana. Prosim za predložitev uradnih dokumentov, izpisov iz aplikacij, iz katerih je razvidno, kdaj je bila ustavljena dobava vode v pipe Ljubljančank in Ljubljančanov iz vodnjakov, kjer je bila ugotovljena zastrupitev, prosim predložitev uradnih podatkov izpisov iz aplikacij ne v Wordu napisano izpisov iz aplikacij o izvedenih meritvah stanja v vodarni Hrastje po urah oziroma dnevih, če se ne izvajajo urne, po posameznih parametrih morebitnega kemijskega in bakterijskega onesnaženja za obdobje od 20. novembra 2023 do 10. januarja 2024 tako iz piezometrov kot na samem črpališču. Prosim za predložitev dokumenta iz katerega je razviden protokol ukrepanja javnega podjetja Vodovod Kanalizacija v primeru ugotovitve zastrupitve vode v ljubljanskih črpališčih pitne vode. In ponovil bi spet vprašanje, kaj je razlog zadnje zastrupitve pitne vode v vodarni Hrastje, ki izhaja iz dopisa Brigite Janež dne 11. januarja. Pitna voda, zdrava pitna voda je ključna za naše zdravje, ampak zaupanje, da pijemo zdravo, čisto pitno vodo, je pa ključna za naš notranji mir. Predstavljajte si, da ste ob vsakem kozarcu, ki ga dvignete proti ustom, v skrbeh, da je morda zastrupljen. In zavedati se moramo eno stvar, mi imamo kemijska in bakteriološko onesnaženja vode. Pri bakterioloških onesnaženjih vode, tako kot se je pred kratkim zgodilo v Savinjski dolini, seveda pride do hipne reakcije v naših telesih, se pozna po driski in drugih simptomih bolezenskih, če imamo pa kemično onesnaženje, kakršno je bilo v tem primeru ugotovljeno in bog ne daj, da bi voda prišla v naše pipe, pa gre za nalaganje kemijskih snovi, ki sčasoma, se pravi, to se ne pozna niti v enem dnevu, niti v enem mesecu, lahko tudi ne v enem letu, lahko pa preko let se ta koncentracija nabere do tiste količine, ki začne povzročati kronične bolezni, ki so težko ozdravljive, zato so te kemična onesnaženja še toliko bolj nevarna in še toliko bolj zahrbtna, ker ne vemo znakov takoj v prvem trenutku. Mene zanima, zelo pomembna informacija je, kdaj ste vi ustavili črpanje vode? Ali ste podatke o zastrupitvi dobili iz piezometrov ali ste jih dobili na samih črpališčih? Ker če ste jih dobili iz piezometrovsa, piezometri so vrtine, ki so postavljene pred samimi črpališči in voda iz piezometrov do črpališč potrebuje nekaj časa in imaš možnost za reakcijo, se pravi, preden bi prišla zastrupljena voda do črpališč. Če ste dobili informacije o zastrupitvi iz piezometrov, to prosim dokažite s papirji, potem ste imeli reakcijski čas, ne vem, 12 ur, 24 ur, ne vem, kako daleč jih imate. Predno je prišla zastrupljena voda v naše pipe. V primeru pa, če ste dobili informacije, podatke o zastrupitvi iz črpališča, potem pa žal boste morali tudi povedati, koliko časa je po vašem mnenju preteklo od prejšnjega merjenja, ki je bilo še pozitivno, ne do tega in v tistem času žal boste morali povedati, smo vam pustili nekaj vode, ki je bila zastrupljena v pipe, če, jaz upam, da do tega ni prišlo, upam, da do tega ni prišlo, upam, da ste dobili podatke iz piezometrov. Če pa je prišlo, potem pa pričakujemo, da se to pove javno, da se opraviči in se reče, tega ne bomo več počeli. Kot rečeno, gre za hudo, hudo omajano zaupanje in jaz sem tukaj, zato se strinjam popolnoma z gospo Brigito, jaz tukaj nisem zato, da bom širil dvom v varnost vode, ker vem kaj pomeni, če se naenkrat začne 300 ali pa 400 tisoč ljudi bati. Bati ob vsakem kozarcu vode. Nobenemu tega ne privoščim, ampak zato je ta razprava tako zelo pomembna, da daste nedvomne podatke, podatke na mizo, iz katerih se bomo lahko prepričali. Žal, glejte, gospa Brigita, samo vaša beseda "zatrjujem, zatrjujem, da je vse v redu, da je vse v redu, da je vse v redu", nobenega podatka niste tukaj danes povedali, nobene številke ne in jaz od vas pričakujem, da boste čim prej podali odgovor, ki sem ga postavil Zoranu Jankoviću na vprašanja, zelo konkretna vprašanja o meritvah in o izklapljanju vodovoda, oz. črpalk vodovodnih, da bomo se lahko prepričali. Jaz vem da je včasih kakšno soočenje z realnim stanjem kruto ampak boljše da imamo soočenje s krutim realnim stanjem in vemo da si povemo stvari v oči in resnico ne pa, da ne moremo verjeti. Jaz mislim, da je to zaupanje, podobno kot na sodišču, seveda, pomembno je, da imamo zakonito sojenje, ampak pomemben je pa tudi videz zakonitega sojenja in tukaj je ta videz zaupanja, kajne, v našo vodo, je žal porušen. Podobno, podobno, kot je bilo z odločbo, ki jo je mag. Tina Seršen spisala, da preko ljubljanskega vodonosnika ni potrebno delati presoje vplivov na okolje, kljub temu, da javno podjetje VOKA kanalizacija načrtuje, da bo tam čez peljala 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak vsak dan in to je, poslušajte, kdo naredil? Magistra mednarodnih študij, mednarodnih odnosov, naredila gospa, ki ni delala izpita iz Zakona o splošnem upravnem postopku, gospa, ki nima nobenih strokovnih referenc na področju varovanja okolja, gospa, ki nima pooblastila za odločanje v upravnih postopkih in ni bila navedena na seznamu tistih, ki odločajo o upravnih postopkih na ministrstvu.

In samo še tole bom povedal, da gre za zaupanje, gre za to ali mi pristojnim inštitucijam lahko zaupamo. Zdaj pa poslušajte, kaj pravi Zakon o varstvu okolja v 88. in 89. členu po katerem bi morala Tina Seršen, se pravi vrhovno odgovorna, tako rekoč, na Ministrstvu za okolje za čisto pitno vodo odločati, piše takole:

"Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje in vključuje gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi, je treba v okviru izdaje integralnega gradbenega dovoljenja izvesti presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti posega na varovana območja, v kolikor gre hkrati tudi za poseg na varovana območja".

In 89. člen pove zelo natančno, kaj je treba narediti. "V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovijo in ocenijo dolgoročni, kratkoročni, posredni in neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak in tako naprej…" Se pravi zakonodaja je popolnoma jasna, samo iz teh dveh členov izhaja, da bi za kanal C0 nujno morala biti narejena presoja vplivov na okolje in zelo verjetno tudi okoljevarstveno soglasje potem ne bi bilo izdano.

Zaključujem, gospa predsednica, hvala lepa za besedo. Tako primer mag. Tine Seršen, kot primer laganja Zorana Jankovića in Davida Polutnika, ne, ne vzbuja zaupanja v to, da lahko zaupamo, ko gre za naše zdravje in za našo čisto pitno vodo. In poglejte, še eno stvar bi na koncu povedal. Voda ni ne leva, ne desna, pijemo jo levi in desni, zato je prav, da jo skupaj zavarujemo vse državljanke in državljani, ne glede na politično prepričanje.

Hvala lepa.