76. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

15. 3. 2024

Transkript seje

1. trak: (VI)

Dobro jutro!

Začenjam 76. sejo kolegija in vse prisotne lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da ste bili včeraj z dopisom obveščeni o širitvi dnevnega reda seje z novo točko, in sicer točka A1 Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora, in da vam je bilo hkrati posredovano novo gradivo k 1. 3. in 4. točki dnevnega reda.

Obveščam vas še, da vodjo Poslanske skupine SD Janija Prednika danes nadomešča poslanec Damijan Zrim.

A1. TOČKA DNEVNEGA REDA – DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.

S širitvijo seje kolegija ste včeraj, kot gradivo k tej točki prejeli zahtevo skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec za sklic izredne seje Državnega zbora. In v zvezi s tem sklicem, to se pravi 65. izredne seje, predlagam sledeče. Predlog dnevnega reda bi imel eno točko, in sicer Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v Državni zbor, skrajšani postopek. Datum seje v četrtek, 21. marca 2024 ob 13. uri do zaključka seje. In najava časa za razpravo za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika, do 5 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga zakona, to je skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec in do 5 minut za predstavitev mnenja Vlade ter do 30 minut za razpravo predlagatelja in do 30 minut za razpravo Vlade. Odpiram razpravo, če želi kdo. Ne. Potem pa kar prehajamo na glasovanje.

Na glasovanje dajem sklep: »Poslanske skupine k točki dnevnega reda 65. izredne seje Državnega zbora na javijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika Državnega zbora.«

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem sklep: »Predlagatelj predloga zakona, to je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec ima na voljo do 5 minut za dopolnilno obrazložitev ter do 30 minut za razpravo, Vlada pa do 5 minut za predstavitev mnenja Vlade ter do 30 minut za razpravo.«

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In predlagam, da odločamo še o sklepu, s katerim bi matičnemu delovnemu telesu, to je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo izjemoma omogočili delo po 22. uri, če bi bilo to potrebno. Želi kdo tukaj kaj dodati? Ne.

Torej, na glasovanje dajem sklep: »Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo lahko za obravnavo zadeve z dnevnega reda 65. izredne seje Državnega zbora po potrebi zaseda tudi po 22. uri.«

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD, proti Poslanski skupini Nova Slovenija in SDS.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In s tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA DOGOVOR O PRIPRAVI SKLICA 18. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO ZAČELA V PONEDELJEK 25. MARCA.

Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj.

Ker je Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide včeraj zaključil z obravnavo predloga zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb, to je bila druga obravnava, se na dnevni red 18. seje uvrsti tudi ta zadeva. Odpiram razpravo, če kdo želi? Nihče. Torej, ne bo razprave. In v skladu z dogovorom bom pripravila sklic 18. seje Državnega zbora in s tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. In razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku.

Najprej Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi. In dajem besedo predstavnici Vlade, generalni sekretarki Barbari Kolenko Helbl, izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala. Vlada predlaga Državnemu zboru v obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, gre za možnost vpogleda v dokumentacijo za izvedbo oziroma opravljanje mature in podal govora o digitalnem okolju in pa določitev postopka za v bistvu opravljanje mature v dveh zaporednih rokih. To je bistvena sprememba. Hvala.

Hvala lepa. Želi kdo tukaj besedo? Ne. Potem dajem na glasovanje sklep: "Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi se obravnava po skrajšanem postopku."

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Levica, Svoboda, SD, proti nihče.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo še na obravnavo, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih, in spet dajem besedo generalni sekretarki Vlade. Izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala. Tudi tukaj predlagatelj predlaga obravnavo zakona po skrajšanem postopku. Spreminjata se dva roka, se podaljšujeta, in sicer za registracijo agrarnih skupnosti in pa za neodplačni prenos deleža. Ta rok je aprila to leto in bi ga morali podaljšati, predlagamo, do leta 2027, drug rok pa do leta 2030. Hvala.

Hvala lepa. Želi kdo besedo tukaj? Ne. Potem dajem na glasovanje sklep: "Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine SD, Nova Slovenija, Svoboda in Levica, proti nihče.

Ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem je ta točka zaključena.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA APRIL 2024.

Novo gradivo ste prejeli včeraj in vas obveščam, glede tega, da sta na osnutek terminskega programa za april tokrat izjemoma uvrščena tudi predloga zakonov, o katerih smo pri prejšnji točki odločali o obravnavi po skrajšanem postopku, na osnutek terminskega programa za april, ne na osnutek okvirnega terminskega programa za maj, kot je to skladno z dolgoletno parlamentarno prakso, sta bila uvrščena zaradi potrebe po njunem čimprejšnjem sprejetju, toliko, da veste. To se pravi, uvrščena na osnutek terminskega programa za april, ne pa za okvirni terminski program za maj. Zaradi tega, da se ju čim prej sprejme. Tako, to kar smo pri prejšnji točki..., to o čemer smo v prejšnji točki odločali. Želi še kdo tukaj besedo? Ne.

Torej bomo šli na glasovanje. Sprejme se terminski program dela državnega zbora za april 2024.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam, da je terminski program sprejet.

In s tem zaključujem to točko.

4. TOČKA DNEVNEGA REDA JE OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA MAJ 2024.

Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. Želi kdo besedo tukaj? Tudi ne. Aha... Ja, izvolite kolegica Godec.

Ja, zdaj za maj, mene samo vprašanje, zakaj ni ta predlog za razpis posvetovalnega referenduma v aprilu, ali je to...

Ja, kar izvolite, vam dajem besedo.

Jerneja Bergoč

Mogoče samo na kratko. Seja kolegija za sklic aprilske seje je že 12. aprila, pred 12. aprilom pa matično delovno telo ne more obravnavati glede na to, kdaj je bil posvetovalni referendum vložen, moramo namreč počakati 30 dni.

Okej. Ja, izvolite, kolegica Godec.

Ja, razumem to poslovniško določilo, vendar je bilo tudi že v tem mandatu praksa, da se je ta tridnevni rok glede nujnosti spremenil, kolikor jaz vem, glede posvetovalnih referendumov, tako da, mogoče bi se tudi to dalo. Hvala.