66. izredna seja

Državni zbor

28. 3. 2024

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanke, gospe in gospodje!

Začenjam 66. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obvestil o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Lep pozdrav vsem prisotnim!

Določamo dnevni red 66. izredne seje, predlog katerega ste prejeli v sredo 27. marca s sklicem seje.

O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s klicem. Prehajamo na odločanje. Prosim, preverite svoje glasovalne naprave.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 48, proti 28.

(Za je glasovalo 48.) (Proti 28.)

Ugotavljam, da je dnevni red 66. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO OBRAVNAVO PREDLOGA ENERGETSKEGA ZAKONA.

Ker je bil 31. januarja 2024 vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino Predloga energetskega zakona je Državni zbor moral pri odločanju o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo na 16. seji 31. januarja 2024 upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da mora Državni zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti, preden odloči o primernosti Predloga energetskega zakona za nadaljnjo obravnavo. Državni zbor kasneje na 18. seji 26. marca 2024 ni sprejel predloga za razpis posvetovalnega referenduma o navedenem predlogu zakona, zato sedaj prehajamo na odločanje o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo.

Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog energetskega zakona je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 47, proti 29.

(Za je glasovalo 47.) (Proti 29.)

Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnemu delovnemu telesu.

S tem je ta točka dnevnega reda zaključena in tudi 66. izredna seja Državnega zbora.

Lahko noč vsem in lepe velikonočne praznike. Lepo se imejte.