52. nujna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

17. 4. 2024

Transkript seje

Spoštovani, pričenjam 52. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da so se opravičili naslednji člani in članice odbora: Nataša Sukič, Predrag Baković in Danijel Krivec, na seji pa kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo poslanec Rado Gladek, ki nadomešča poslanca Jožefa Jelena in poslanec Lenart Žavbi, ki nadomešča poslanca Teodorja Uraniča.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red z eno točko, v zvezi s katerim v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI DIREKTIVE 2005/44/ES USKLAJENIH REČNIH INFORMACIJSKIH STORITVAH V OKLEPAJU RIS NA CELINSKIH PLOVNIH POTEH V SKUPNOSTI.

Gradivo k tej točki je poslala Vlada 4. 4. 2024 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Odbor navedeno gradivo obravnaval v skladu s prvim in drugim odstavkom 154.h člena Poslovnika Državnega zbora in Odboru za zadeve Evropske unije posreduje svoje mnenje.

Na sejo so bili za obravnavo te točke, kot predstavniki Vlade povabljeni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Besedo dajem predstavniku Vlade oziroma Ministrstva za infrastrukturo državnemu sekretarju magistru Andreju Rajhu, da nam predstavi predlog stališča.

Izvolite besedo.

mag. Andrej Rajh

Hvala lepa.

Spoštovani poslanke in poslanci!

Pred nami je Predlog stališča Republike Slovenije na predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive 2005/44 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah RIS na celinskih plovnih poteh v Skupnosti. Stališče Republike Slovenije je sledeče. Republika Slovenija pozdravlja predlog direktive RIS in meni, da bo pripomogla k boljši konkurenčnosti in varnosti sektorja prevoza po celinskih plovnih poteh ter doprinesla k ciljem evropskega zelenega dogovora. In drugič, to je za Slovenijo še bolj pomembno, Republika Slovenija bo v postopku sprejemanja predloga direktive RIS pozorna na to, da bo še naprej izvzeta iz področja uporabe direktive RIS, saj se že obstoječa direktiva RIS na Slovenijo ne nanaša, Torej Republika Slovenija je iz njene uporabe izvzeta. Republika Slovenija namreč nima ne celinskih plovnih poti ne celinskih pristanišč, ki bi bili del vseevropskega transportnega omrežja niti povezanega pomorskega pristanišča s celinskimi plovnimi potmi. Navedeno je torej pogoj za področje uporabe direktive RIS, zato je Republika Slovenija izvzeta iz področja uporabe direktive RIS. Če poiščemo nekoliko širšo sliko, celinske plovne poti v Evropski uniji predstavljajo nekaj več kot 42 tisoč kilometrov in imajo ključno vlogo pri povezovanju morskih pristanišč, mest in industrijskih središč. In v smislu tega je obseg prevoza na ravni EU pomemben, kljub sorazmerni majhnosti. Same rečne informacijske storitve so napredne storitve in funkcionalnosti, ki se prvenstveno nanašajo na storitve, povezane s prometom, in storitve, povezane s prevozom. S prometom povezane storitve so informacijske storitve za plovne poti, prometne informacije, upravljanje ter spremljanje prometa in zmanjšanje možnosti nesreč. Republika Slovenija meni, da oziroma Vlada meni, da je treba to direktivo podpreti.

Hvala lepa.

Hvala.

Odpiram razpravo članic in članov odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Torej zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 6 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 6.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda in 52. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in želim vsem uspešen dan!

Hvala.

Odpiram razpravo članic in članov odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Torej zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 6 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 6.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda in 52. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in želim vsem uspešen dan!