80. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

19. 4. 2024

Transkript seje

Ja, lepo dobro jutro. Začenjam 80. sejo kolegija. Vse prisotne lepo pozdravljam.

Vas obveščam, da vam je bilo včeraj posredovano gradivo k 1. točki dnevnega reda.

Glede nadomeščanja članov kolegija vas obveščam, da poslanec Rado Gladek nadomešča vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec, poslanec Jožef Horvat nadomešča vodjo poslanske skupine Nova Slovenija Janeza Ciglerja Kralja in pa poslanec Jonas Žnidaršič nadomešča vodjo poslanske skupine SD Janija Prednika. Pooblastila so tukaj.

1. TOČKA DNEVNEGA REDA JE DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 19. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA; ta se bo začela v ponedeljek, 22. aprila.

Gradivo ste prejeli.

Želi kdo besedo? Ne.

Potem dajem na glasovanje sklep: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 19. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 22. aprila 2024.

Kdo je za? Soglasno.

Ugotavljam da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko.

In prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA RAZNO.

V okviru te točke predlagam da odločamo o predlogu, ki ga je sedemnajstega aprila podala predsednica Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, s katerim bi navedenem odboru pri izvedbi 39. nujne seje, na kateri bo obravnaval predlog priporočila Vladi za transparentno, transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije, omogočili delo po 22. uri, če bi bilo to potrebno.

Želi kdo razpravljati? Ne.

Potem dajem na glasovanje sklep: Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo lahko za obravnavo predloga priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije, ki ga bo Državni zbor obravnaval na izredni seji, po potrebi zaseda tudi po 22. uri.

Kdo je za? Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD. Kdo proti? V Poslanski skupini SDS in Nova Slovenija.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Želi še kdo besedo v okviru te točke? Kolega Horvat, izvolite.

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Kolegice in kolegi.

Zdaj v Novi Sloveniji ugotavljamo, da proceduralnim zapletom pravzaprav ni videti konca. Gospa predsednica, gotovo se oba zavedava, se vsi zavedamo, da je procedura mati demokracije; če pade procedura, če pade postopek, pade pravzaprav vse pade, demokracija, pade svoboda, padejo človekove pravice in polje avtoritarnih posegov v naša življenja se razširi do neslutenih razsežnosti. Naša prošnja je, gospa predsednica, naslovljena na vas, da pozovete, da pozovete predsednika Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, gospoda Aleša Rezarja, da vendarle spoštuje poslovnik. Namreč Nova Slovenija je 9. 4. vložila zahtevo za sklic nujne seje preiskovalne komisije, ki sem jo prej imenoval. Predsednik preiskovalne komisije kolega Aleš Rezar trdi, citiram: "Poslana zahteva ni skladna s Poslovnikom o parlamentarni preiskavi, saj ne vsebuje tretjine podpisov. Zato je kot taka brezpredmetna oziroma jo jemljem kot nov poskus diskreditacije dela parlamentarne preiskave". V zvezi s tem želimo pojasniti, da sta člana preiskovalne komisije doktorica Vida Čadonič Špelič in magister Branko Grims že 7. februarja letos, torej pred vložitvijo zahteve za sklic nujne seje preiskovalne komisije v skladu z drugim odstavkom 12. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi vložila zahtevo za izvedbo dokazov, s katero sta zahtevala, da preiskovalna komisija v roku 30 dni kot pričo zasliši predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba. S tem je izpolnjena določba Poslovnika o parlamentarni preiskavi, da mora zahteva za izvedbo zaslišanja priče vsebovati podpise najmanj tretjine članov preiskovalne komisije, to je Poslanska skupina NSi v zahtevi za sklic nujne seje komisije tudi jasno navedla ter se na že vloženo zahtevo za izvedbo zaslišanja tudi sklicevala. Za vložitev tovrstne zahteve za zaslišanje torej ni več potrebe, zato je poslanska skupina NSi tudi ni vložila, ampak je vložila zahtevo za sklic nujne seje komisije. V skladu z 48. členom Poslovnika Državnega zbora, Poslovnik je naša mala ustava pravimo, mora biti nujna seja komisije izvedena v 14-ih dneh po vložitvi zahteve Poslanske skupine za sklic. Če predsednik komisije Aleš Rezar nujne seje ne bo sklical, bo s tem povzročil hudo kršitev Poslovnika Državnega zbora. Občutek imamo, da želi predsednik, da želi predsedniku Vlade doktorju Robertu Golobu omogočiti, da se pred zaslišanjem še naprej skriva, zato je očitno pripravljen celo kršiti Poslovnik Državnega zbora. Zaključujem še enkrat s pozivom, s prošnjo vam, gospa predsednica, da pozovete kolega Aleša Rezarja, da vendarle spoštuje malo Ustavo. Hvala lepa.

Hvala lepa. Kolega Sajovic, izvolite, imate besedo.

Hvala lepa. Ja, jaz se strinjam, ker ta teden je bil pester in pa zanimiv, ne, jaz imam občutek, da je procedura ta teden, cel teden praznuje, 1. aprila z drobnim zamikom večina teh proceduralnih zapletov, pa saj niso slučajni, so skrbno pripravljen, orkestriran, z namenom vplivati na javnost, nimajo pa nobene vsebine in to je paket ali pa nadaljevanka obstrukcij, interpelacij in drugih zapletov, da delamo kraval, da preusmerjamo pozornost od vsebin do ukvarjanja politike same s sabo. Jaz sem vesel, da so se včeraj začele debate, kar se tiče Poslovnika, dajmo ga dodelati in prav veselim se glasovanja tistih, ki so pri proceduri najglasnejše kako bodo glasovali takrat, ker jim to zagotovo ne bo ustrezalo in bodo tudi takrat poiskali nekaj, zakaj pa ne, ker, roko na srce, slovenski politiki že 10, 15 ali pa še več let paše, da stvari niso dorečene in pa dodelane. V Svobodi bomo nadgradnjo teh sistemov podprli in se strinjam z Jožetom, da je treba imeti stvari tako zapisane, da se jih enako bere, spoštuje in pa tudi izvaja, tako da bom vesel, če bomo somišljeniki in sodelavci na dopolnitvi Poslovnika.

Ja, najlepša hvala. Še tukaj dodala eno svoje videnje, takoj vam dam tudi besedo. Ste želeli besedo, kolega Horvat? Moram reči, da kot sem že velikokrat povedala, v Državnem zboru ravnamo po nekih pravilih, ki so zapisana v Poslovniku Državnega zbora, velikokrat se pove, da je to mala ustava. Spoštovanje pravil poslovniških, pa naj gre za Poslovnik naš splošen poslovnik ali pa poslovnik glede parlamentarne preiskave, nekako to spoštovanje pravil temelji na osebni integriteti poslank in poslancev, ker namreč ni organa, ki bi lahko ugotavljal ali so bile poslovniške določbe kršene, vsi, ki to spremljamo, ki spremljamo neko proceduro, si sami ustvarjamo svoje mnenje o tem, ni pa predpisanega organa, ki bi to lahko ugotavljal, prav tako ni predpisanih sankcij za primer, da bi se ugotovila kršitev Poslovnika. Tako, da tukaj resnično nimamo drugega, kot da drug drugega pač opozarjamo na to, na pravilno uporabo poslovniških določil. Je pa tudi res, da glede uporabe Poslovnika, ker ga razlaga na seji predsedujoči, lahko prihaja do različnih razlag. In ponovno poudarjam, zgolj in samo integriteta poslank in poslancev je tista, ki bo omogočila, da se bo Poslovnik spoštoval, sicer pač si ga bo lahko vsak razlagal po svoje, na koncu pa bodo volivke in volivci tisti, ki bodo, ki to spremljajo, in ki bodo na koncu potem, ko pride čas za volitve odločili, ali si takih poslancev in poslank želijo, če res nimamo nekih enotnih pravil oziroma, če ne ravnamo enotno. Jaz se strinjam in v bistvu z obema mojima predhodnima govornikoma, da moramo pravila spoštovati. Obstaja v Državnem zboru Komisija za poslovnik, ki je včeraj recimo zasedala in tudi tam je prihajalo potem do sklicevanj na to, da se krši Poslovnik, celo na sami Komisiji za Poslovnik. Jaz kot predsednica Državnega zbora velikokrat dobivam, po mojem mnenju popolnoma neutemeljene obtožbe o tem, kako kršim Poslovnik, tudi za takrat, ko me sploh ni zraven. Ne sodelujem pri tem, tako da bi si res želela, da bi se začeli pogovarjati o tem, da bi ta pravila začeli spoštovati striktno, s tem, da se pa spet zavedam, da bo tudi ob tem, ko bomo poskušali biti čim bolj enotni, lahko prihajalo do situacij, ko bodo spet se lahko različno obravnavale, ker tako pač je, da pravo ne neka proceduralna pravila tudi ne morejo zaobjeti popolnoma vseh situacij, ki se v življenju zgodijo. Seveda poslanke in poslanci smo pa tudi politiki in pravila razlagamo tudi v skladu s svojimi svetovnonazorskimi političnimi prepričanji. In s tem pravzaprav ni nič narobe, demokracijo pa imamo tudi zato, da se lahko o tem pogovarjamo. Jaz sem vesela, ko se odpirajo take razprave, res, zato, da bomo v prihodnje boljši. Ne bi bila preveč stroga s tem, da bi zdaj kazala na kogarkoli s prstom, ker potem bi lahko pokazala verjetno na vseh 90 poslank in poslancev, da so kdaj po svoje si razlagali Poslovnik, ampak, kot sem rekla, nekega organa, ki bi nad nami bdel in nas opozarjal in kaznoval, če bi ga kršili ni, tako da je zgolj in samo na nas, da Poslovnik upoštevamo in tam kjer si ga različno razlagamo, poskušamo priti do enotne razlage preko Komisije za Poslovnik. Tako da, je pa tudi res, da če sem opozorjena na Kolegiju predsednice na ravnanje kogarkoli, potem rada poslušam tudi stališče tistega, na katerega obtožba leti in v bistvu potem lahko podam zgolj in samo svoje osebno mnenje, ki je pa tudi v bistvu temelji na moji integriteti. Tako da, toliko, če vam kaj pomaga.

Izvolite, kolega Horvat.

Hvala lepa spoštovana gospa predsednica. Na nek način čutim vašo dobrohotnost in istočasno tudi veliko zadrego. Mi nikogar ne obtožujemo, nikogar. Kdo smo pa mi? Mi nismo sodišče. Mi samo pričakujemo, da se bodo določbe v Poslovniku zapisane spoštovale, in ker se niso spoštovale določbe zapisane v drugem odstavku 12. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, smo šli v ponovni poskus in vložili zahtevo za sklic nujne seje v skladu z 48. členom Poslovnika Državnega zbora. Pravite volivke in volivci bodo ocenjevale. Ali mislite, da vseh milijon 700 tisoč volivk in volivcev pozna Poslovnik o parlamentarni preiskavi, in da poznajo vse določbe male Ustave. Tako da, naša zahteva za sklic nujne seje ni bila zavrnjena. Lahko bi bila, če bi bila nekorektno vložena, če ne bi bila vložena v skladu s Poslovnikom, pa je bila vložena v skladu s Poslovnikom. In zdaj, predsednik preiskovalne komisije pravi, da ne bo sklical nujne seje. Res je, res je, ni še pretekel 14-dnevni rok; to je še zdaj edino upanje. Zahteva je bila vložena 9., 9. aprila, ima še nekaj dni gospod Rezar. Mi ne obtožujemo, samo pričakujemo, da se poslovnik spoštuje, samo to, nič drugega.

Hvala lepa.

Kot sem rekla, bom se pozanimala o zadevi, če vas to, če vam to kaj pomeni. Bom, kot pravim, bi želela slišati tudi mnenje predsednika komisije zato, da vidimo, kaj je na stvari. Tako da glede volivk in volivcev sem pa v bistvu mislila, seveda ne poznajo vseh določb ne poslovniških ne Poslovnika o parlamentarni preiskavi, ampak si potem lahko ustvarjajo mnenje, ko nas poslušajo, ko govorimo o kršitvah Poslovnika. Tako da upam, da sem zdaj odgovorila na vaše pomisleke.

Bi še kdo želel besedo? Izvolite, kolega Horvat.

Gospa predsednica, cenim vaš napor in pričakujem povratno informacijo od vas. Hvala lepa.

Hvala lepa.

Bi še kdo kaj želel? Če ne, potem zaključujem to točko dnevnega reda in 80. sejo kolegija in vam želim lep dan in, ko mine, tudi lep vikend in lep začetek novega tedna z redno sejo.

Hvala lepa.

Bi še kdo kaj želel? Če ne, potem zaključujem to točko dnevnega reda in 80. sejo kolegija in vam želim lep dan in, ko mine, tudi lep vikend in lep začetek novega tedna z redno sejo.