84. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

10. 5. 2024

Transkript seje

Dobro jutro, lep pozdrav! Začenjam 84. sejo kolegija. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da vam je bilo včeraj posredovano novo gradivo k 1. in 2. točki dnevnega reda.

Obveščam vas o nadomeščanju članov kolegija, in sicer: magistra Boruta Sajovica, vodjo Poslanske skupine Svoboda, bo nadomeščal poslanec Lenart Žavbi in Janeza Ciglerja Kralja, vodjo Poslanske skupine Nova Slovenija, nadomešča poslanka doktorica Vida Čadonič Špelič ter vodjo Poslanske skupine Levica doktor Mateja Tašnerja Vatovca nadomešča poslanka Nataša Sukič. Toliko o nadomeščanjih.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - DOGOVOR O PRIPRAVI SKLICA 20. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI BO 20. MAJA 2024.

Novo gradivo ste prejeli včeraj. Obveščam vas, da je vlagatelj zahteve za parlamentarno preiskavo pripravil in danes predložil čistopis zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja v primerih ukradenih otrok in zato bo ta zadeva uvrščena na sklic redne 20. seje Državnega zbora. Službe Državnega zbora bodo za sejo pripravile akt o odreditvi parlamentarne preiskave.

Zdaj na tem mestu odpiram razpravo, če kdo želi besedo. Kolega Žavbi, izvolite.

Hvala lepa.

Kar se tiče parlamentarne preiskave, ki jo predlagajo v opoziciji, smo mi, moram reči, veseli, da niso ponovili predlagatelji enakih napak ali pa enakih praks, kot so jih njihovi strankarski kolegi iz Državnega sveta, da so vsaj formalno popravili vsebino sklica. Ampak smatramo, da ste s tem zadostili predvsem samo formalnim pogojem, ne pa vsebinskim. Torej, ključne pomanjkljivosti, neustreznosti po naši oceni ostajajo in so verjetno po naši oceni tudi na meji protiustavnosti. Tako da kar se naše poslanske tiče, bomo resno razmislili o tem, kako in ali bomo v tej preiskovalni sodelovali. Hvala lepa.

Hvala lepa.

Kolegica Nataša Sukič, izvolite.

Se pridružujem temu, kar je povedal poslanec Žavbi. Mislim, takole se poigravati z nekimi zadevami, ki so na meji ustavnega, pač ni več ravno zabavno. Vendar smo Državni zbor, tako, bom rekla, se podpišem pod to, kar je povedal tudi z naše strani. Hvala.

Hvala lepa.

Zdaj vas še obveščam, da se nam je pridružil poslanec Žnidaršič, ki nadomešča vodjo Poslanske skupine SD Janija Prednika.

Morda želi še kdo besedo? Kolegica Godec, izvolite.

Najprej bi popravila kolega Žavbija. Državni svet niso kolegi SDS. Predsednik Državnega sveta, če želite, ni član Slovenske demokratske stranke. Torej, ne uporabljajte tega, da je Državni svet, da so kolegi SDS.

Naslednja stvar. Kar se tiče parlamentarne preiskave, govoriti o tem, da je na meji ustavnosti, pa o tem ne vemo, ker Ustavno sodišče o tem ni odločalo, ki je edino, ki lahko odloča o tem, ali je neka zadeva ustavna, mislim, ni dopustna s strani... oziroma glede na Ustavo, je v bistvu tudi neprimerno. Lahko vas pa spomnim na nekaj neustavnih zakonov, ki jih je koalicija sprejela v tem mandatu, na nekaj neustavnih zadev, ki jih trenutno tudi izvaja v preiskovalkah. Nekaj bom o tem govorila tudi v nadaljevanju, potem pod točko razno. Zakon o parlamentarni preiskavi, ki je trenutno v veljavi in Poslovnik o parlamentarni preiskavi pa je jasen. Parlamentarna preiskava se mora ustanoviti, če jo predlaga tretjina poslancev ali Državni svet. Mislim, glasovanja o tem ne bo. Kar se pa tiče sodelovanja v preiskovalni komisiji, je pa to odločitev vsake poslanske skupine posebej. Torej, kakšna bo odločitev poslanskih skupin glede sodelovanja ni v naši pristojnosti oziroma niti v moči, da kakorkoli vplivamo na to.

Hvala lepa. Najprej dajem besedo kolegici Sukič, izvolite.

Ja, saj točno to, kolegica Godec. Jaz se strinjam, naj kar bo preiskovalna komisija. Drugo pa je, kdo bo v njej sodeloval. In če mi smatramo, da so utemeljeni razlogi, da se nekje ne sodeluje, pač ne bomo. Nas ne morete tja prevleči z verigo. Saj tudi vi ne sodelujete povsod, kolikor jaz vem. Vas ni niti na Knovsu, vas, jaz vas nisem še opazila tam, tako da, pa je to zelo pomembna komisija Državnega zbora, mnogo bolj pomembna od neke sprotne te in one pač preiskovalke, to je pa pač res pomembna komisija in vas ni, tako da ste se pač tako odločili. Imate pravico, tako se imamo tudi mi pravico odločiti. Mi smo samo povedali, zakaj menimo, da to ni korektno.

Kar se ustavnosti tiče, pa lahko damo taka vprašanja tudi na Ustavno sodišče, pa bomo kaj kmalu videli kje smo pa kje nismo. Hvala lepa.

Hvala lepa kolega Žavbi. Izvolite.

Hvala lepa. Nikakor nisem insinuiral, da bi bil predsednik Državnega sveta član SDS, to je tudi njegova osebna stvar. Lahko pa citiram enega poslanca iz SDS, da je Državni svet prepreden s faliranimi poslanskimi kandidati neke stranke. Ta citat je vredno si ga večkrat zapomniti. To je kar se tiče Državnega sveta.

Kar se tiče polemike o tem kaj je ustavno in kaj ni ustavno. Zdaj, jaz sem dvakrat prej poudaril, da gre po našem mnenju in nisem o tem rekel, da gre za neko zaključeno trditev. Kar se tiče zavrnjenih zakonov na Ustavnem sodišču, jaz sem vesel, da Ustavno sodišče deluje na način, da kdaj tudi kak zakon zavrne, razveljavi. Ampak obstaja pa velika razlika med tem, da ti v mandatu vlade en manjši zakon razveljavi ali pa da razglasi, da je bilo celotno ali pa velika večina vladanja, tako kot v prejšnjem mandatu, neustavno. To sta pa dve veliki razliki.