24. izredna seja

Državni zbor

21. 6. 2019
podatki objavljeni: 21. 6. 2019

Besede, ki so zaznamovale sejo

Seja v obdelavi.

Transkript

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana Vlada! Začenjam 24. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena, prvega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.  Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Nataša Sukič, Violeta Tomić, Zvonko Černač, Matjaž Han od 17. ure… / nemir v dvorani/ Še vedno velja, da lahko odidete. Šalim se… / smeh/ Prisrčno dobrodošli! Matjaž Han od 17.00 do 20.30, Maša Kociper, Ljudmila Novak, Blaž Pavlin od 11.30 do 13.30, Aleksander Reberšek od 18. ure dalje, Marko Bandelli, Aljaž Kovačič do 16. ure, Luka Mesec do 12. ure, Mateja Udovč od 11.30 do 14.30, dr. Franc Trček od 12. ure dalje, odsoten pa bom tudi sam od 12. ure dalje.  Na sejo je bil vabljen minister za obrambo, gospod Karl Viktor Erjavec, ter drugi predstavniki Vlade. Še enkrat vsi prisrčno pozdravljeni!  Prehajamo na določitev dnevnega reda 24. izredne seje Državnega zbora.  Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 14. junija 2019, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščam vas, da predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem seje.  Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih je 65 poslank in poslancev, za je glasovalo 64, proti nihče. (Za je glasovalo 64.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red 24. izredne seje Državnega zbora določen.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - INTERPELACIJA O DELU IN ODGOVORNOSTI MINISTRA ZA OBRAMBO KARLA VIKTORJA ERJAVCA.   Interpelacijo je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 25 poslank in poslancev s prvopodpisanim gospodom Danijelom Krivcem. Besedo dajem predstavniku predlagatelja, gospodu Žanu Mahniču za dopolnilno obrazložitev interpelacije. Izvolite, gospod poslanec.
Hvala za besedo, predsednik.  Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani ministrski zbor! »Kljub temu, da je moja vest čista, pa je od mene kot ministra neodgovorno, da posredno ogrožam nujno kredibilnost resorja, ki ga vodim.« Ne, to niso izjave ministra za obrambo Karla Viktorja Erjavca, to so izjave bivšega ministra za okolje in prostor, gospoda Jureta Lebna. Minister Leben, ki je v javnosti vseskozi zatrjeval, da ni kriv, vendar pa je jasno in glasno povedal, da pod takšnim bremenom, da pod takšno težo vseh obtožb ne more več naprej voditi resorja, ki ga vodi, zaradi njegove kredibilnosti, zaradi kredibilnosti resorja, ki ga vodi, in pa zaradi kredibilnosti vseh projektov, ki se na tem resorju odvijajo. Česa takšnega od ministra za obrambo Karla Erjavca ne moremo  2. trak: (sc) - 9.05  (nadaljevanje) ne moremo pričakovati. Ministra, ki je že od leta 2000 zraven vedno in povsod pa nikoli nič kriv. Ministra, ki se preseda iz stola na stol, kamorkoli pride so težave, nikoli pa nobene odgovornosti. Na nas, poslanka in poslancih, je danes, da pokažemo ali imamo dovolj visoka etična merila, da ministru, ki laže, zavaja, krši zakone, izigrava celotno državo končno rečemo enkrat dovolj je. Interpelacija, ki smo jo vložili je razdeljena na štiri točke in sicer, zaradi odgovorno za kršitev 32. člena Zakona o obrambi in zlorabe pooblastil OVSA, zaradi odgovornosti za kršitev 45. člena Zakona o obrambi v povezavi z 98.a členom Zakona o obrambi ter 38., 39. in 40. člen Zakona o službi v Slovenski vojski, zaradi odgovornosti za prekoračitev pristojnosti zavajanja in laganja v primeru nočnega streljanja na Počku in pa, zaradi dejanj pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministra in institucij. Vse skupaj se je začelo, ko je častnik Delo in potem za vikend še požar Report objavil prispevke, da je načelnica Generalštaba bolna, da je že dlje časa odsotna in da naj bi doživela živčni zlom. Po vojski so krožila SMS sporočila, bile so govorice, po tem, ko je v javnost že prišlo kaj se dogaja. Minister za obrambo je ustno naročil direktorju vojaške obveščevalne službe naj te govorice raziščejo in tako je direktor tudi ustno naprej naročil, da so pripadniki Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo odšli na poveljstvo sil, kajti SMS, ki so krožili so bili z vsebino, da je poveljnik poveljstva sil general Škrbinc neprimerno govoril na postroju in na kolegiju o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske. Sedaj je pa tukaj trik. Kje so imeli pooblastila, da gredo na sedež poveljstva sil na Vrhniki in da ravnajo po prvem odstavku po prvi alineji drugega odstavka 32. člena? 32. člena Zakona o obrambi določajo obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne naloge. V prvem delu obveščevalne in protiobveščevalne prvi odstavek in pa drugi odstavek varnostne. Alineja, na katero so se sklicevali je sledeča. Odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporablja ministrstvo in Slovenska vojska v državi ali zunaj nje ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme. Spoštovani kolegice in kolegi, sprašujem vas, kaj od tega so govorice o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske? Preprečevanje ogrožanja delovnih mest so dejali. Ali mi ločimo med delovnim mestom in pa osebo, ki delovno mesto zaseda? V času finančne gospodarske krize je bilo velikokrat rečeno recimo za primer Mure. Ogroženih je več 100 delovnih mest, kaj to pomeni? Da teh delovnih mest ne bo več, da se na to delovno mesto ne bo nekdo vrnil. Kaj pa pomeni, da je ogroženo mesto Generalštaba Slovenske vojske? Ogroženo je lahko samo v primeru, če lahko temu rečemo grožnja, da bi nekdo vložil novelo Zakona o obrambi, kjer bi napisal, da se črta delovno mesto načelnika Generalštaba Slovenske vojske, ker tega delovnega mesta, potem več ni. Tudi, če načelnica odide bo nekdo drug prišel na njeno delovno mesto, delovno mesto bo še vedno obstajalo. Načelnica sama ni delovno mesto, načelnica je samo oseba, ki zaseda delovno mesto in tudi, če ona odide bo nekdo drug zasedal to delovno mesto, ki bo še vedno obstajalo torej delovno mesto, ogrožanje delovnega mesta odpade. Preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb. Po tej razlagi, kolegice in kolegi, smo mi tukaj vsi v nevarnosti. Poglejte forume kaj se piše po nas, o nas, kaj ljudje na ulici govorijo o nas,     (nadaljevanje) kaj ljudje na ulici govorijo o nas. Ali je zdaj to razlog, da bo policija oziroma Slovenska obveščevalno-varnostna služba preverjala vse govorice, ki obstajajo o poslankah in poslancih Državnega zbora, že znotraj te hiše, zunaj te hiše, na Vladi in kje drugje. Ali to, da nekdo, minister, državni sekretar - ni jih malo, ki kritizirajo predsednika Vlade v pogovoru na štiri oči -, ogrožajo delovno mesto predsednika Vlade, ali ogrožajo predsednika Vlade z govoricami, samogrožanje še ni kaznivo dejanje, glede na to, kako se zadevo interpretira, ni in ne more biti. In tudi, ko smo vprašali pripadnike OVS, ko smo bili tam, »ali se spomnite, da bi kadarkoli Obveščevalno-varnostna služba na ta način preiskovala govorite o kateremkoli načelniku,« so vsi rekli, »ne spomnimo se, tega ni bilo.« Pa je bilo veliko govoric o veliko načelnikih Generalštaba Slovenske vojske. Lahko bi pa ravnali po drugi alineji, preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom. Potem pa pridemo na 34. člen Zakona o obrambi, ki govori o pooblastilih, in sicer tako: »Delavci Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, ki opravljajo varnostne naloge in ki jih določi minister,« to je ta drugi odstavek, »imajo v skladu s tem zakonom pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v ministrstvu in Slovenski vojski pooblastila, kot jih določa zakon za policijo.« Zakon o pooblastilih in nalogah v policiji pa v 34. členu govori o zbiranju obvestil, se pravi, točno to, kar so počeli pripadniki OVS na Vrhniki. Tu gre lahko samo za dva primera, ali za 161. člen Kazenskega zakonika, ki govori o opravljanju, ali pa za 159. člen Kazenskega zakonika, ki govori o obrekovanju. Ampak kaj je bistveno pri teh dveh členih - nobeden od teh dveh členov se ne preganja po uradni dolžnosti, lahko samo na tožbo oziroma na prijavo. Načelnica generalštaba ni nikogar prijavila ne zaradi opravljanja, ne zaradi govoric. Pripadniki OVS so uporabljali policijska pooblastila, policijska pooblastila pa lahko uporabljajo samo, ko gre za preiskovanje kaznivih dejanj. V tem primeru lahko gre za kaznivo dejanje opravljanja ali obrekovanja, ki pa se ne preganja po uradni dolžnosti, temveč na predlog. In ker načelnica ni podala tega predloga, niti noben drug - to so pripadniki sami jasno povedali, da ni to predkazenski postopek, da ni bila vložena prijava, tega niso mogli početi niti po drugi alineji drugega odstavka, ki govori o preiskovanju kaznivih dejanj v skladu z zakonom. To se pravi, ni šlo za ogrožanje načelnice, ni šlo za ogrožanje delovnega mesta, ni bila podana kazenska ovadba, ni bila podana prijava na policijo, kar pomeni, da po policijskih pooblastilih pripadniki Obveščevalno-varnostne službe na Vrhniki ne bi smeli delovati. In tu je jasna odgovornost in jasna kršitev Zakona o obrambi in Zakona o nalogah in pooblastilih policije, tako s strani ministra za obrambo kot tudi s strani direktorja OVS. Da pa to drži, je pa včeraj na zaslišanju sama načelnica povedala, ko je na vprašanje »ali ste pred 3. aprilom, ko so potekala zaslišanja na Vrhniki, podali kazensko ovadbo,« rekla, »je nisem.« In tudi, da je kazensko ovadbo podala šele potem, ko je dobila poročilo OVS. To se pravi, gre za ponovno zlorabo Obveščevalno-varnostne službe, ker so delali nekaj zato, da je načelnica generalštaba imela podlago, da vloži kazensko ovadbo. Še načelnica je zlorabila Obveščevalno-varnostno službo. Gospe in gospodje, če to ni dovolj, da odide minister, glede na to, da je prejšnji mandat odšel minister, ki je Obveščevalno-varnostni službi naročil, »naredite mi analizo negativnih učinkov prodaje Telekoma za nacionalno varnost,« kar pomeni, da so se lahko trije dol usedli, zadevo predebatirali in napisali, brez da bi šli na Telekom Slovenije, brez da bi karkoli drugega naredili v operativnem smislu, je ta zloraba eklatantna in bistveno hujša.   (nadaljevanje) Veliko govoric. Poglejte, kaj je dejal državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Dobran Božič glede načelnice. Ena njenih ključnih težav je, da ne zna odklopiti, ne pozna gumba odklop in ta lastnost človekovemu zdravju prej ali slej izda račun. Kako je pa s to govorico, ali je to tudi neprimerna govorica, ali je to kdo preiskoval, gospe in gospodje? »Kaj bi lahko odneslo načelnico Generalštaba«, to je bil članek v Delu. Ste šli na Ministrstvo za zunanje zadeve za Obveščevalno varnostno službo ali SOVO, ker tista tam nima pristojnosti? Niste šli, zaradi tega, ker ste zlorabili obveščevalno službo, minister je to naredil in kljub temu, da je bilo veliko govoric je bil tukaj jasni cilj to je odstraniti poveljnika poveljstva sil oziroma povleči sebe ven iz lastnega zosa, kajti kot je pisal eden od medijev, 8. marca je na Ministrstvu za obrambo potekal kolegij glede 59. člena Službe v Slovenski vojski glede dodatka za obremenjeno delo oziroma povečan obseg dela in tam naj bi minister Erjavec z načelnico tako ravnal, da se je zlomila, ven prišla vsa objokana in potem je tri tedne ni bilo več v službo in ker se je minister Erjavec bal, da ga bo načelnica ovadila, zaradi mobinga je speljal pač zadevo kakršno je speljal. Da Škrbinc načrtuje odstavitev načelnice, da pride nazaj Dobran Božič in nekaj je bilo potrebno storiti in to je zgodba, ki jo je minister, potem odvil, kljub temu, da so pripadnike in pripadnice in da je tudi sam poveljnik Škrbinc glede na magnetogram, ki ga imate dejal, da je prišlo do tega, da enostavno je samo poslušal miriti, da je kritiziral vse, ki so kritizirali načelnico, da jo je branil.  Kar se tiče 2. točke - nezakonita odstavitev - piše v 45. členu, da poveljnike vključno z načelnikom Generalštaba namestnike poveljnikov in druge pripadnike stalne sestave, da se imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost v skladu z zakonom brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb. To je tisto, česar minister za obrambo ne razume in je ravnal v skladu z zakonom. Kajti, v 48.a členu jasno piše: »Za službene potrebe iz prvega odstavka tega člena se šteje popolnitev ali dopolnitev formacijskih dolžnosti, za katere je popolnitev predvidena z organizacijskim ukazom oziroma, ki je potrebna za izdelavo poveljstva ali enote, popolnitev formacijskih dolžnosti, ki so nepopolnjene pa je njihova popolnitev predvidena s pripadniki stalne sestave in pa popolnitev formacijskih dolžnosti, s katerimi se vzpostavlja neprekinjena linija poveljevanja. Gospe in gospodje, brigadir na prehodni informaciji ni službena potreba. Minister Erjavec je rekel: »Lahko se razreši kogarkoli brez obrazložitve.« To velja samo v primeru načelnika Generalštaba Slovenske vojske po enem letu, ko minister stopi svojo funkcijo. Pri vseh ostalih pa je potrebno po navodili o pooblastilih za imenovanje in razrešitev v 2. členu: »Načelnik Generalštaba Slovenske vojske predlaga ministru za obrambo s pisnim obrazloženim predlogom imenovanja in razrešitev poveljnikov in njihovih namestnikov v skladu z zakonom in imenuje minister.« Se pravi v pravilih o službi v Slovenski vojski jasno piše, da mora biti pisno obrazložena razrešitev, tega ni bilo. To je bilo kršeno. Minister je rekel: »Ja, brigadirja Škrbinca smo razrešili s funkcije Generalštaba Slovenske vojske in ga imenovali za poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske.« V tem primeru seveda gre za službeno potrebo, da pa ti razrešiš poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske, ga postaviš na predhodno formacijo gor v Poljče v eno pisarno, kjer nima nobenega dela poveljstvo sil pa je še tri tedne brez poveljnika, to ni službena potreba. Če bi brigadirja Škrbinca takoj imenovali na drugo funkcijo gre za službeno potrebo, če ga daš na predhodno formacijo njegovo poveljniško mesto pa pustiš prazno pa to ni in ne more biti službena potreba. Vse nadaljnjo, kar se je dogajalo,   (nadaljevanje) ko je prejel omenjeno odredbo, ko je podal odgovor v navedenem ugovoru v zakonitem roku, ni bilo odločeno, ni preje odgovora, vse to predstavlja kršitev zakonodaje.  3. točka, streljanje na Počku. Minister ni vedel, da se bo streljalo na Počku, minister ni vedel o Počku nič, čisto nič. To je piar sporočilo Ministrstva za obrambo, naslov je Odobrene aktivnosti na območju poligona Poček za marec 2019. 26. marec, streljanje od polnoči do tretje ure s težkimi kalibri, povečan hrup zaradi letal in pa eksplozij. 27. marec, od polnoči do treh zjutraj, streljanje, povečan hrup zaradi streljanja s težkimi kalibri, zaradi naleta letal in pa eksplozij. Sporočilo za javnost, ki je bilo pred vajami poslano, kaj se bo marca dogajalo na Počku, gospe in gospodje. Kakšen je minister, ki ne ve, kaj se dogaja v lastni hiši, kakšen je minister, ki ne ve, kaj počne njegova piar služba, kakšen je minister, ki izjavi: »Ja, ja, pisalo je v aneksu, da bodo imeli Američani 120-milimetrske minomete, ampak to ne pomeni, da jih bodo uporabljali.« Gospe in gospodje, poglejte si časovnico današnje razprave, Karl Erjavec 120 minut. In to je tako, kot da potem, ko bo minister prišel za mano, da bi jaz jutri rekel: »Ja, ja, pisalo je, Karl Erjavec 120 minut, ampak to še ne pomeni, da bo on govoril.« Ja, seveda bo govoril, če je interpeliran in če mora odgovoriti! Kje si videl vojsko, ki bo pripeljala minomete, 120-milimetrske, in jih ne uporabila! To ni bila tiha vaja, to je bila vojaška vaja, vojska je bila tam, da strelja. Minister je pooblastil polkovnika Rodeta in tudi polkovnika Zakrajška, da z Američani vse dogovorita. Dogovorjeno je bilo - tista tabela, kjer piše, je treba gledati dva stolpca -, kdo bo sodeloval na vaji, Slovenska vojska ob podpori 60 milimetrov in pa 72. brigada ameriške vojske, kjer pa ne piše nič, kakšno orožje bodo uporabljali, v aneksu pa piše, da bodo imeli 120-milimetrske minomete, in v skladu z vajo in v skladu z dogovorom, da bodo streljali od polnoči do treh zjutraj s težkimi kalibri. Če to ni dovolj za vas, gremo naprej.  Poročilo o izvajanju aktivnosti na OSVAD Poček. Takrat je minister potem takoj zahteval poročilo načelnice Generalštaba Slovenske vojske: »Pri načrtovanju aktivnosti so bile z dogovorom dogovorjene naslednje omejitve: streljanje se ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bo izvajalo, razen ob usposabljanju enot, popolnjenih s pogodbeno rezervo in vojnih enot Slovenske vojske; nočno streljanje se bo izvajalo največ 10 dni v mesecu, junija, julija, avgusta in septembra največ do 23. ure,« se pravi, marec sem ne paše. Potem pa o povečani požarni ogroženosti in ostalo. Se pravi, načelnica je večkrat rekla: »Ja, imamo dogovor z Občino Postojna, Občina Postojna je od njega odstopila, ampak mi se ga še naprej držimo, streljamo lahko ponoči do deset dni, poleti pa samo do 23. ure.« »Iz obvestila o odobrenih aktivnostih na območju poligona Poček za mesec marec 2019 izhaja, da so bile aktivnosti načrtovane in sovpadajo z ostalimi načrti in ukazi ter da je bila o njih obveščena javnost.« Se pravi, javnost je bila obveščena, minister ni bil obveščen. Ali minister ni minister ali minister ni del javnosti? Še dodaten razlog, da gre minister, ki ne ve, kaj se mu v lastni hiši dogaja. »Pri tem smo upoštevali usmeritve ministra za obrambo, da se kljub odstopu Občine Postojna od dogovora med MORS in Občino Postojna striktno držimo določil in omejitev iz le-tega. Te jasne usmeritve so bile delegirane po liniji poveljevanja in kontrole na podrejene poveljnike poveljstev in enot, ki izvajajo aktivnosti na tem območju. Usmeritve so vključene v akte vodenja in poveljevanja. Pri izvajanju vaj se tako navodila in usmeritve dosledno tudi upoštevajo. Usmeritve in navodila so razvidna iz prilog tega poročila.« Pa še tisto, kar je bistveno, spoštovane kolegice in kolegi, tudi v primeru vaje Sokol je potekalo načrtovanje in usklajevanje ter obveščanje, ne nazadnje smo samo izvajanje aktivnosti na vadbišču Poček skladno z dogovorom, usmeritvami   (nadaljevanje) in načrti, ki so bili dani s strani Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo. Streljanje na Počku je potekalo v skladu s smernicami Vlade in pa smernicami in usmeritvami ministra za obrambo. Z načinom izvajanja nismo kršili nikakršnih normativnih določil podpis generalmajorka Alenka Rmenc načelnica Generalštaba Slovenske vojske. Minister bi moral tukaj narediti dvoje. Ali reči vse je bilo v redu, nihče ne bo za to odgovarjal. Ali reči prevzemam objektivno odgovornost, odstopam. Ali pa odsloviti načelnico Generalštaba Slovenske vojske. Še prej pa reči njej: »Zahtevam, da mi daš dokazilo o tem, da si pisni ukaz dala poveljstvu sil, da se ne sme streljati.« Tega ni naredila, ker je napisala, da je bilo vse v skladu in tako kot mora biti. Kaj se zgodi po tem? Potem minister za obrambo reče: »Ne, ne, ta dokument ne velja. Velja tisti aneks.« Ko odpreš tisti aneks piše, da bo na vaji sodelovala 72 brigada ameriške vojske in pa Slovenska vojska z omejitvami 60 milimetrov. Se pravi, so streljali Američani glede na to, da bi lahko streljali so tudi streljali. Ko to pade reče minister, da je pisalo, da bodo 120 milimetrski minometi, ampak jaz nisem mislil, da jih bodo dejansko uporabljali. Ko tudi to pade reče, da so imeli neki kolegij, kjer je bil tudi poveljnik Škrbinc, kjer je bilo naročeno naj se ponoči ne strelja. Kje je zapisnik tega kolegija, gospod minister? Poglejte, laž na laž, izmišljotina na izmišljotino in to je minister za obrambo Republike Slovenije. Katastrofa, gospe in gospodje. Kako boste lahko glasovali v podporo takšnemu ministru? Kakšne bo vaša lastna kredibilnost? Kakšna bo kredibilnost tistih, ki se zagovarjate na etiko in moralo, ki govorite kako boste z novo politiko državljanom dali neko upanje zagovarjate pa 20 letnega ministra, kjer se stalno dogajalo povsod ene in iste stvari. Kaj je brigadir Škrbinc dejal glede tega? Minister za obrambo je podpisal dva akta za to konkretno vajo. Dvakrat je pooblastil - enkrat poveljnika 72 brigade, enkrat poveljnika oziroma mojega, takrat še ne mojega, ampak polkovnika, ki je odgovoren za usposabljanje. V obeh dokumentih, ki imata status v narekovajih mednarodnega sporazuma je tudi jasno navedeno, da se bo streljalo z 120 milimetri. Midva z načelnico nisva vedela. Seveda sta vedela. Minister podpisali ste dva akta. Vi ste tisti, ki ste vojski dali nalogo, da se skupaj z Američani usposablja in v tem aktu ste vi povedali, da bodo Američani streljali od 120 milimetrov 40 milimetrov in ne vem kaj vse. Jaz razumem, da če jaz kot poveljnik sil par ur nisem bil več siguren kakšna so pravila igre na Počku kaj jaz sedaj, po čem jaz sedaj streljam, po kakšnih pravilih. Ali po teh, ki jih imamo v vojski, za katerimi stoji Generalštab, ki je moj edini nadrejen organ poveljevanja ali pa po nečem, kar preberem iz časopisom ali po čem drugim? Kasneje minister reče, da je po tem v skladu s tem, kar je bilo v medijih. Poveljnik reče, da je ustno odredil, da se ponoči več ne strelja, 4. aprila pa v skladu z državnim sekretarjem Grošljem in pa Boštjanom Šeficem, ki je zadolžen bil za občino Postojno tudi pisno izdal takšen ukaz. Minister pa se je sprenevedal štirikrat petkrat spreminjal izjave zakaj je bil poveljnik razrešen, zaradi nočnega streljanja na Počku, zaradi govoric o zdravstvenem stanju, potem zaradi obojega, potem zato, ker je on samo podpisal, predlagala je načelnica in nenazadnje, zato ker mu načelnica ni več zaupala. Katera od teh pet verzij gospod minister je tista prava? Kaj ste v zadnjem mesecu sploh povedal po resnici? Zakaj škodite ugledu funkcije ministra za obrambe, zakaj škodite Slovenski vojski?  Zadnja točka, ki smo jo napisali je izguba dobršnega števila pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki se pod ministrom za obrambo Karlom Erjavcem nadaljuje. Prekinil je nakup osem krat osem ravno, zaradi stvari, na katere je opozarjal poveljnik Škrbinc in potem, ko poveljnik Škrbinc predlagala načelnici Generalštaba Slovenske vojske: »Dajmo ovaditi tiste, ki so ta projekt zavozili.« ali veste kaj mu je načelnica rekla: »Gospod brigadir soborcev se ne ovaja.« in čez eden mesec pa sama poda kazensko ovadbo proti njemu.