38. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

26. 6. 2019
podatki objavljeni: 26. 6. 2019

Transkript

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi poslanci! Spoštovani ostali prisotni! Lep pozdrav! Začenjamo 38. sejo kolegija, ki je sklicana na podlagi zahteve Poslanske skupine Levica. Pozdravljam, še enkrat, vse prisotne. Obveščam vas hkrati, da vam je bilo v petek, 21. junija 2019, z dopisom podpredsednika gospoda Jožeta Tanka poslano novo gradivo k 1. točki dnevnega reda. Hkrati vas obveščam, da gospod Branko Simonovič nadomešča gospoda Franca Juršo, gospod Miha Kordiš dr. Mateja Tašnerja Vatovca in gospod Prednik Jani gospoda Matjaža Hana.  S tem, spoštovane in spoštovani, prehajamo na predlog obravnave zakonov po skrajšanem postopku, kar ste sprejeli s sklicem seje kolegija torej tri predloge. Kot prvo bomo razpravljali o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju. Želi besedo?  Izvolite, Miha.
Hvala za besedo, predsedujoči.  Na tem kolegiju obravnavamo dve pobudi, ki smo jih priobčili v Levici za razreševanje stanovanjskega vprašanja v tej državi. Vemo, da je dostop do stanovanj zelo veliki problem, najemnine letijo v nebo zlasti za prve iskalce stanovanja torej mlade, ki se želijo emancipirati od doma, osnovati družine, zaživeti samostojno življenje postajajo praktično nedosegljive in tukaj predlagamo dva ukrepa. Prvi ukrep je, da se omeji provizije pri oddajanju stanovanj v najem na 4 % pogodbene vrednosti oziroma na največ kot eno najemnino, da dodatni stroški posrednika ne presegajo 150 evrov in da je najemodajalec tisti, ki niso stroške posredovanja. To bi že v obstoječih »regelcih« dejanja stanovanj v najem močno olajšalo pridobivanje stanovanja iskalcem strehe nad glavo in delno omejilo tudi stroške, ki jih s tem imajo. Gre za manjši poseg v obstoječo zakonodajo in zato je na mestu nujni postopek. Zelo podoben je manjši poseg v zakonodajo tudi pobuda, da se prenese …
Ali počakamo to 2. točko?
V redu, sem mislil oboje skupaj speljati, ampak. Lahko skupaj?
Če želite.
Bom, ker tematika je sorodna.
Ali se strinjate, da imamo, potem kar tako razpravo? V redu.
Drugi ukrep je pa prenos prostih nepremičnin, s katerimi operira DUTB na Stanovanjski sklad. Dela razloge zakaj je pri nas stanovanjska kriza tako drastična je, da je stanovanjski sklad že dolga leta, če ne rečem desetletja, podhranjen. Hkrati pa imamo primere nepremičnin na DUTB, ki se jih lahko prenese na Stanovanjski sklad in pokoristi za gradnjo neprofitnih in javnih stanovanj. Pri tem želimo tudi, da je ta prenos neodplačan torej, da strošek tega nosi DUTB.
Hvala, gospod poslanec.  Spoštovane poslanke in poslanci, s tem odpiram razpravo k obema predlogoma torej tudi k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.  Izvolite, gospod poslanec.
Hvala lepa.  V LMŠ bomo oba ta predloga za skrajšani postopek podprli. Pri prvem   (nadaljevanje) se celo strinjamo, pri drugem smo pa prepričani, da nam je cilj enak, poti so pa različne in želimo opraviti to razpravo čim prej. Hvala.
Hvala, gospod poslanec. A želi še kdo razpravljati? Če ne, ugotavljam, da je razprava k obema predlogoma zaključena. Prehajamo na glasovanje. Prvi predlog sklepa se glasi takole: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (Ugotavljam popolno soglasje.) Sklep je sprejet. Prehajamo na obravnavo na predlog sklepa in sicer Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obravnavo po skrajšanem postopku. Glasujemo. Kdo je za? (Ugotavljam večinsko.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo je vzdržan? (SDS.) Ste vzdržani ali ste proti? / Oglašanje iz dvorane/ Vzdržani. Ugotavljam, da je tudi tale sklep sprejet. Zahvaljujem se vam za glasovanje. Prehajamo na tretji predlog in to je na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Prvopodpisani ste vi, gospod Brane Golubović. Želite besedo? Želi kdo razpravljati? (Ne.) S tem prehajamo na predlog sklepa, ki se glasi takole: »Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (Ugotavljam, da ste za vsi.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo je vzdržan? (SDS.)  Ugotavljam, da je tudi tale sklep sprejet.  S tem, spoštovana poslanka in poslanci, zaključujemo to točko in 38. sejo kolegija. Želim vam prijeten dan!