40. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

8. 7. 2019
podatki objavljeni: 8. 7. 2019

Transkript

Spoštovana poslanka, spoštovani poslanci! Gospe in gospodje, lep pozdrav! Pričenjam 40. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora. Obveščam vas, da sem v petek, 5. julija 2019 poslal gradivo k 1. in 2. točki. Hkrati vas obveščam, da gospod Jože Lenart nadomešča gospoda Braneta Golubovića. Prehajamo na 1. TOČKO – DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 10. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V TOREK, 9. JULIJA 2019. Gradivo k tej točki ste prejeli v petek, torej 5. julija 2019. V zvezi z 11. in 12. točko ugotavljam, da danes do 12. ure amandmaji niso bili vloženi, tako da se najavljeni čas navedenih točk ustrezno prilagodi in sicer se odšteje čas za razpravo o amandmajih. Pri 11. točki pomeni to minus ena ura in pet minut, ostane 55 minut, pri 12. točki to pomeni minus ena ura in pet minut, torej ostane 45 minut.  A želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. / oglašanje iz dvorane/ Pri 1. točki, pri času. In potem dovolite, da dam na glasovanje predlog sklepa… se opravičujem, nisem videl. Gospod poslanec, izvolite.
Gospod Blaž Pavlin
Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz bi samo pri tej točki opozoril na to, da bomo mandate novim poslancem potrjevali šele jutri, kar se v naši poslanski skupini nam zdi nesprejemljivo, predvsem zaradi tega, ker smo za celotno sejo, se pravi za 10. sejo prikrajšani za čas, ki bi ga imela naša poslanka na razpolago. Za v bodoče predlagam no, da bi, če se ve, da se poslancem preneha mandat 2. julija, da bi to uredili na eni od izrednih sej pred redno sejo. Ne nazadnje bomo tudi za čas enega tedna, prikrajšani za finančna sredstva, ki so namenjena naši poslanski skupini za enega poslanca.
Najlepša hvala. To razumem kot predlog za bodoče, kajne? Ja. Hvala. S tem, spoštovana in spoštovani, prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 10. seje zbora, ki se bo pričela v torek, 9. julija 2019.« Glasujemo. Kdo je za? (Ugotavljam soglasje.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hkrati imam še vprašanje, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci – glede na to, da se bo 10. seja zbora zaključila že v petek, 12. julija, predlagam, da sejo kolegija, na kateri bomo sprejemali terminski program za september in oktober, namesto v ponedeljek, 15. julija, kot je določeno s terminskim programom za julij, skličem za petek, 12. julija, ob deveti uri. Ali se predstavniki poslanskih skupin strinjate s tem? Najlepša hvala, imam popolno soglasje, zato bo ta sklic podpisan že danes in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – RAZNO. Za to točko ste prejeli dopis Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke v zvezi z obvestilom Vlade glede razlogov odsotnosti ministrice in ministrov pri obravnavi 1. točke dnevnega reda 10. seje Državnega zbora. Vmes kot informacija, v kolikor sem dobro informiran, je že prišlo do spremembe tega dopisa Vlade, nekaj verjetno zaradi komunikacije, ki je potekala med vrhom Državnega zbora in med predstavniki Vlade, nekaj pa tudi zaradi vašega dopisa verjetno, gospod Danijel Krivec in beseda je sedaj vaša, izvolite.
Hvala, predsednik, lep pozdrav vsem prisotnim! Ja, glede na obvestilo s strani Vlade, da določeni ministri ne bodo odgovarjali na vprašanja zaradi koriščenja letnega dopusta, se je meni zdelo prav, da opozorim vodstvo Državnega zbora, pa tudi kolege, da je to neka neobičajna praksa, ki se do zdaj pač ni dogajala. Vemo, da opravičilo za odsotnost pri poslanskih vprašanjih je do zdaj veljala samo neka mednarodna obveznost, neka zdravniška odsotnost, nikakor pa ne letni dopust. Ravno iz tega razloga, da je program dela Državnega zbora napovedan praktično eno leto vnaprej in zato se mi je zdelo prav, da tudi na kolegiju mogoče, za naprej, rečemo v tej smeri par besed in damo neke usmeritve Vladi. Sem pa vesel, da je vsaj v primeru enega od ministrov, zalegel že ta dopis, kot neko opozorilo, zdaj, v primeru druge ministrice pač verjetno ta zadeva ni bila možna za neko povratno pot, to pač razumemo, se mi pa zdi prav da, na nek način sprejmemo nek sklep, da definitivno v naslednjem podobnem primeru pač to ne pride v poštev, ker se mi zdi da, smo dolžni vsi planirat prisotnost v skladu s predlaganim programom dela Državnega zbora. Toliko.
Hvala gospod poslanec. Preden odprem razpravo, mogoče samo kot informacija, mi smo seveda šli pogledati za nazaj, ali je bilo kaj podobnih primerov, odkrili smo samo enega, da je bil kdo od ministrov – bivši minister, dr. Mramor, odsoten zaradi dopusta – drugega primera v zgodovini slovenskega parlamentarizma, do tega trenutka, nismo odkrili. S tem odpiram razpravo. Ali želi kdo spregovoriti? Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, izvolite.
Hvala! Jaz se strinjam z dopisom gospoda Krivca. Konec koncev, v parlamentu so parlamentarne počitnice in vsak minister lahko načrtuje svoj dopust v tistem času, ko ni zasedanj Državnega zbora. Mislim, da so poslanska vprašanja preveč pomembna zadeva, da bi se ministri izogibali na tak način, da enostavno gredo na dopust in se jim »fučka« kaj je s poslanskimi vprašanji, kaj je z delom poslancev in pa tudi, kaj je z delovanjem države. Tako da, jaz upam, da bo ta razprava zalegla tako, da se to ne bo več dogajalo.
Predsedni Dejan Židan
Hvala, gospod poslanec. Gospa Maša Kociper, izvolite.
Hvala, predsednik. Jaz se strinjam in tudi v stranki SAB smo nezadovoljni, če smo prisotni na ustnih poslanskih vprašanjih ministra pa ni in tudi v preteklosti se je zgodilo, da celo ko je minister kasneje prišel, poslanci niso mogli postaviti vprašanja. Jaz bi samo tokrat v obrambo naše ministrice predsednice Alenke Bratušek povedala, mislim, da se vsi strinjate, da je bila ona med tistimi ministri, ki so bili največ prisotni na teh sejah, v naši poslanski se šalimo, da ona vedno zaklene vrata Državnega zbora ob ponedeljkih. Imela je tudi poleg ministra za okolje in prostor največ vprašanj tako lani kot letos in do sedaj je manjkala samo enkrat. Jaz podpiram te predloge za naprej, da niso letni dopusti razlog zato, da ministra ni, bi pa v imenu Alenke Bratušek povedala, da je ta dopust bil planiran že v naprej zaradi dogovora z družino, ker drugačni datumi niso bili mogoče, da bo na razpolago za vprašanja v bodoče. In še za konec, po naših podatkih, predsednik, to me je pa presenetilo, vsaj dva dopusta smo mi našli že v preteklosti, eden je bil Zdravko Počivalšek, eden pa Dejan Prešiček, saj ni bistveno, ampak se je zgodilo, ampak se strinjam, da se naj ne dogaja v bodoče in se v imenu Alenke Bratušek še enkrat opravičujem.
Predsedni Dejan Židan
Mogoče ste bili bolj natančni kot strokovne službe Državnega zbora. V vsakem primeru jaz vidim iz razprave ob dejstvu, da je leto dni v naprej jasno kdaj so ustna poslanska vprašanja in da ustna poslanska vprašanja v parlamentu in parlamentih veljajo v resnici za orodje res resničnega nadzora parlamentark in parlamentarcev nad delom izvršilne oblasti, da se ne sme dogajati odsotnost zaradi dopustov. Danes na tej točki ni potrebno sprejemati sklepov, ampak je samo v bistvu poziv Vlade pa tudi predsednika Vlade, ki na neki način mora odobriti predvidevam dopuste, da se kaj podobnega več ne dogaja. Mi je pa tudi to pomembno, da gospod poslanec tako na vaš poziv kakor tudi na moje resne pogovore, ki so bili sicer že pred tem pozivom, ampak so šli vsi v isto smer se je stanje nekoliko izboljšalo, od tukaj naprej pa naj bo to napotilo. Če se strinjate bi na tej točki zaključili to razpravo. Najlepša hvala.  S tem zaključujem tudi to točko. To pa nisem opazil. V redu, potem smo zaključili to točko oziroma ta del točke o dopustih.  Prehajamo naprej pod RAZNO.   Dva sta prijavljena. Kot prvi vi, gospod Zmago Jelinčič Plemeniti.  Izvolite.
Hvala lepa.  Gospod predsednik, ko je Šiško v Mariboru izvedel tisto svojo smešnico z štajersko Vardo in govoril o štajerski pokrajini je bil zaprt nekaj časa. Sedaj pa me zanima kaj se bo zgodilo s tem, da so predstavniki Kopra, Pirana, Izole in Ankarana razglasili prvo sejo istrskega parlamenta. Mislim, da je to precej hujši poseg v državno strukturo kot pa tiste Šiškove avanture. Kaj je to začetek odcepitve Istre od Slovenije? Mislim kaj bo država naredila na tem področju? Kaj bodo proti ljudem, ki so bili tam? Bilo je kar nekaj poslancev Državnega zbora. Imeli so celo govore, potem je bila tam cela vrsta uradnih predstavnikov, javnih funkcionarjev države, bilo je tudi, kar nekaj bi rekel uslužbencev javnih zavodov in jaz ne vem ali so jih Italijani podkupili, da so začeli s tem ali kaj je to mislim ali je res? Tukaj gre za rušenje ustavne ureditve, pokrajin še nimamo, bi bilo smiselno, da jih čim prej imamo, ampak ker jih še nimamo je tukaj lahko zadaj karkoli. Me zanima, kaj boste vi storili? Jaz mislim, da bi bilo smiselno v zvezi s tem sklicati kakšen odbor in razpravljati o teh stvareh, kajti ta zadeva ni kar tako enostavna. V italijanskim medijih se je zadeva začela zelo neprijetno vrteti in to ni dobro za Slovenijo. Jutri praznujemo vrnitev tistega dela prekmurskih Slovencev, ki so bili pod Madžarsko, 100-letnica bo jutri. In imamo tukaj eno majhno proslavo, po drugi strani nam pa v petek, 5. 7. to uradni predstavniki države in pa poslanci države Slovenije naredijo sejo istrskega parlamenta. Ne vem, morda bi bilo smiselno tudi kakšni Komisiji za obveščevalne službe naložiti nalogo, da to raziščejo kaj je tukaj zadaj, zakaj je do tega prišlo, kako to, da je do tega prišlo, kdo stoji zadaj, kajti opravičljivost tega, ki se išče v sistemski rešitvi za vodooskrbo slovenske Istre, je… to ni opravičilo. To ni opravičilo. Jaz sem povedal, da brestoviški vodovod bi se lahko takoj priključil na obalno vodno sekvenco, pa se ni naredilo – ne vem zakaj ne. In je bil pa tukaj tudi minister Zajc na tej zadevi. Zelo čudne stvari se godijo v Sloveniji – po eni strani nam Hrvatje prevzemajo vse, Italijani nam zapirajo mejo, Avstrijci so nam praktično že zaprli mejo, Madžari imajo tako ali tako žice okrog in kaj bo pa Slovenija? A bomo kmalu poslali del italijanske države, del hrvaške države, ostali Slovenci pa pojdite kamor želite. Mislim, kje je tukaj naša državnost? Kje je naš čut za državo? Kje je vse skupaj? Kar tako da se dogaja in to, da poslanci govorijo o… gospa iz vaše stranke, gospa Meira Hot je imela tak, bi rekel navdihujoč govor tam. Lepo prosim, dajte nekaj narediti.
Hvala za to informacijo.  To seveda razumete, da moramo dobiti dodatne podatke, predvidevam, da tudi vlada lahko kakšne dodatne podatke posreduje. Bi pa se rad tudi v bistvu k razpravi na to temo priključil gospod podpredsednik. Izvolite.
Hvala lepa predsednik za besedo. Sam sem bil na tem srečanju in v principu to so zasedali občinski sveti štirih občin, ki imajo eno skupno težavo, preskrbo z vodnim virom. Sam potem tega srečanja je potekal tako, da so vsak občinski svet, so ugotavljal in prisotnost in glasovanje o točkah, ki so jih sprejeli. Je bilo pa res omenjeno, da v principu so to skupni občinski sveti, ki so lahko tudi kot neka širša zadeva za celo območje. Tako je bilo to povedano in tako so same stvari tam potekale.
Okej. Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, izvolite.
Hvala lepa. No, rečeno je bilo 1. seja istrskega parlamenta. To je bilo povedano tam, nekajkrat rečeno, poleg tega tudi v medijih lepo piše 1. seja istrskega parlamenta. Kdo bi rekel, da je istrski parlament v navednicah, ampak tudi štajerska varda je bila pisana v navednicah in vendar je bil Šiško zaprt. Kaj bodo naše poslance zaprli zdaj? A bomo glasovali o tem, a imajo imuniteto ali nimajo imunitete? Na osnovi katerega zakona jih bomo poklicali na odgovornost? In pa državne predstavnike, tudi gospa Kozlovičeva je bila tam. Mislim, a smo država, ali nismo država? Kakor kaže nismo in jaz upam, da bo premier gospod Šarec potegnil resne, resne konsekvence iz tega ven. Saj se ne moremo it otroškega vrtca. Slabši smo kot otroški vrtec, slabši smo kot otroški vrtec. Države ni več. Mislim, to je bivša država Slovenija kakor kaže. In na ta način, mislim na ta način ste legalizirali vse kar je Šiško naredil. Zdaj je on čist in njegovi odvetniki, bodite prepričani, bodo to uporabili in seveda bomo mi davkoplačevalci spet plačevali njemu za tiste ure in dneve, ki jih je preživel v zaporu, pa je bil Šiško stokrat bolj dobronameren kakor tukaj, kajti Brestoviški vodovod, v tej razpravi tudi omenjen ni bil, pa vendar bi moral, če ne drugi, minister Zajc vedeti o tem vodovodu. Če Jelinčič ve o tem, pa če ga je zgradila že v 80. letih Jugoslovanska ljudska armada, pa še zdaj ni priključen, ja prosim lepo. Ali ste ignoranti, popolni ali pa ste protislovenski.
Hvala.  Predlagam, da gremo naprej. Dr. Tašner Vatovec, izvolite.
Najlepša hvala predsednik.  Jaz bi ponovno rad opozoril na neodgovorjeno vprašanje s strani ministrstva za delo. Namreč, od 3. 6., sem prosil za odgovor na eno stvar Ministrstvo za delo, pa še nismo dobili odgovora. Tako, da bi želel, da se na to opozori, ker očitno ta opozorila delujejo. Prejšnji teden smo opozorili, pa smo potem šest odgovorov dobili v zelo kratkem času, si pa želim, da to ne bi postala pač ena od stalnih praks Vlade, se pravi, da zamuja z vprašanji.
V resnici sva že dva, ki si želiva, da ne bi pod razno o tem razpravljali in potem dobili hitra odgovora.  Generalni sekretar Vlade, se želite odzvati? Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Lep pozdrav sem skupaj! Res je, da smo bili opozorjeni. Vsa tista vprašanja, ki jih dobivamo na samo Vlado, na naslov Vlade, tudi odgovarjamo v roku, poskušamo pa seveda ministrstva, ki dobivajo ta vprašanja, nekako podučiti in jih forsirati, da v roku odgovorijo. Tako se je zgodilo tudi zadnjič, za to vprašanje pa bomo tudi pogledali kaj se je zgodilo, in seveda jih, absolutno jih ves čas opozarjamo, da se držijo teh rokov.  Hvala.
Čeprav v bistvu napredek je prisoten, dr. Tašner Vatovec. Na zadnjih je bilo 6, danes samo še eno, tako da gremo v pravo smer.  Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, s tem tudi zaključujem 40. sejo Kolegija. Želim vam prijeten dan.  Hvala.