41. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

12. 7. 2019
podatki objavljeni: 12. 7. 2019

Transkript

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, poslanka, poslanci, ostali prisotni, lep pozdrav! Med nami je tudi mag. Barbana Peternelj, namestnica gospoda Tramteta. Barbara, lepo pozdravljeni. Imamo pa 41. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora. Vidim, da smo vsi prisotni in da ni nadomeščanj. Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Imamo dva predloga. Prvi predlog je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih in vas prosim gospa Barbara Peternelj, če poveste za kaj se gre. Izvolite.
Barbara Peternelj
Hvala lepa za besedo. Vlada v tem primeru predlaga obravnavo zakona po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne uskladitve zakona, predvsem s pravom Evropske unije. V prvi vrsti se s spremembo izvršuje sodba sodišča EU in sicer v zadevi te prednostne preskrbe z zdravili, potem pa v nadaljevanju gre za terminološke uskladitve določenih določb zakona še z direktivo in pa z delegirano uredbo. Toliko na kratko, hvala lepa.
Hvala gospa namestnica. A želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. S tem prehajamo na glasovanje, predlog sklepa se glasi: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (Ugotavljam, da smo vsi za.) Kdo je vzdržan? (1 član.) /oglašanje iz dvorane/. Se opravičujem, nisem videl. Res nisem videl. In ugotavljam, da je sklep kljub vsemu sprejet. Moram vprašati, ali si se Matej vzdržal ali si glasoval proti? Vzdržal, okej. Ampak sklep je kljub vsemu sprejet. Prehajamo… tako da prvo zmago ste v imenu Vlade že dosegli. Imate možnost še za eno in to je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru. Izvolite.
Barbara Peternelj
Hvala lepa. Tudi tukaj Vlada predlaga Državnemu zboru obravnavo po skrajšanem postopku. Gre predvsem za manj zahtevne spremembe in sicer za uskladitev s predpisom, kot sta Zakon o partnerski zvezi pa Družinskim zakonikom. Poleg tega gre pa za odpravo določenih pomanjkljivosti glede vpisov in še določenih stvari v zvezi z matičnim registrom. Hvala.
Dobili smo obsežno pojasnilo. Želi kdo kaj vprašati, razpravljati? Ne, hvala. Ugotavljam, da razprave ni. Kdo je za? (Ugotavljam, da smo soglasni.)  Iz glasovanja… v glasovanju ste gospa barbara boljši. Želite še kakšno glasovanje? Šalim se, brez zamere. Ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA SEPTEMBER 2019.  Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. A želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na predlog sklepa. S prejme se terminski program Državnega zbora za september 2019. Kdo je za? (Ugotavljam popolno soglasje.) Sklep je sprejet. Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA – OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZA OKTOBER 2019. Tudi k tej točki ste gradivo prejeli včeraj in glede na odločitev kolegija, da smo sprejeli dva skrajšana postopka, ostaneta na listi, kakor sta tudi napisana. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Hvala. Glasujemo o predlogu sklepa: »Sprejme se okvirni terminski program Državnega zbora za oktober 2019, kar vključuje tudi sprejeta dva zakona.« Kdo je za? (Popolno soglasje.) Kdo je proti? (Nihče.) Ugotavljam popolno soglasje in ugotavljam, da je sklep sprejet.  S tem je zaključena ta točka. Ugotavljam, da pod 4. TOČKO – RAZNO, ni bilo najave, želje po razpravi. Ali lahko ugotovim, da smo ta kolegij zaključili? (Da.) Najlepša hvala, zaključujemo kolegij. Prosim, da izklopite kamere – 2 milijona ljudi nas od tega trenutka naprej več ne opazuje / smeh/ in čez dve / izklop mikrofona/