27. izredna seja

Državni zbor

17. 10. 2019
podatki objavljeni: 17. 10. 2019

Glasovanje

27. izredna seja , 17. 10. 2019
Zavrnjen

Priporočilo v zvezi z mnenjem Računskega sodišča, da Vlada oziroma pristojni ministrstvi niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva in da so za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenili nesorazmerno veliko sredstev - Glasovanje