20. nujna seja

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

18. 4. 2019

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam. Pričenjam 20. nujno sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Na seji bodo danes z nami Jani Prednik namesto Soniboja Knežaka, Nik Prebil namesto Aljaža Kovačiča in Franc Kepa namesto Jožefa Lenarta. Še Blaž Pavlin namesto Ive Dimic.

Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem.

Dnevni red je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu skrajšan postopek.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU. Prejeli ste gradivo zahteva Poslanskih skupin SMC, LMŠ, DS, SAB in DeSUS za sklic nujne seje odbora, predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe in vloženi amandmaji kvalificiranih predlagateljev so objavljeni na spletnih straneh Državnega zbora.

Na sejo smo vabili predlagatelji zahteve za nujno sejo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Državni svet Republike Slovenije, Zakonodajno-pravno službo, Socialno zbornico, Skupnost centrov za socialno delo, ki so se opravičili in Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije. Amandmaje so vložile koalicijske poslanske skupine k 3. členu zakona.

Obveščam vas, da je z nami Branislav Rajić namesto Janje Sluge. Pozdravljeni!

Pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Želi besedo predlagatelj? To je Vlada. Bi podali dopolnilno obrazložitev k členom predlaganega zakona? Izvolite, državna sekretarka Breda Božnik.

Breda Božnik

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predstavnik Socialne zbornice Slovenije in vsi ostali! Pred vami je novela zakona o socialnem varstvu, s katero prenašamo v slovenski pravni red del direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in pa zaščite žrtev kaznivih dejanj, ki je bila sprejeta v letu 2012.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in pa Ministrstvo za pravosodje sta se dogovorila in uskladila, da Ministrstvo za delo prevzame določbe iz 8. in 9. člena direktive 2012/29 EU Evropskega parlamenta in pa sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in pa zaščite žrtev kaznivih dejanj.

Predlagana zakonska rešitev zasleduje namen direktive, saj daje ustrezen okvir za zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj preko novo oblikovane socialno-varstvene storitve, ki se bo izvajala s strani strokovnih delavcev na Centrih za socialno delo.

Obstoječe socialno-varstvene storitve so namreč preozke in ne pokrijejo popolnoma vseh situacij, ki so predvidene z direktivo.

Predvsem nova socialno-varstvena storitev presega ozek vidik socialnega dela in pomoči osebam, katere potreba izhaja zgolj iz socialne problematike. Tako se bo nova socialno-varstvena storitev v obliki svetovanja in podpore zagotavljala vsem žrtvam kaznivih dejanj, ki jo bodo potrebovale in hkrati tudi njihovim svojcem, torej družinskim članom.

V ta namen bo zagotovljenih 16 novih delovnih mest, ki so iz finančnega vidika že zagotovljena z zadnjim rebalansom.

V predlogu zakona urejamo zgolj ključne vidike nove socialno-varstvene storitve, medtem ko bo sama socialno-varstvena storitev natančneje razdelana v noveli pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev in s tem sledimo načinu oblikovanja socialno-varstvenih storitev, ki jih vsebuje Zakon o socialnem varstvu.

Direktiva izpostavlja široko dostopnost in pa razvitost tako imenovanih specialističnih storitev, ki so vsebinsko bolj poglobljene in dalj časa trajajoče storitve podpore, kot obvezno tovrstno zagotavljanje storitev, predvsem žrtvam nasilja v družini, otroke in pa druge ranljive skupine. S prenosom navedenih členov bo zagotovljeno izvajanje navedene direktive z oblikovanjem ustrezne in dostopne mreže podpornih storitev za žrtve kaznivih dejanj. Hvala.

Hvala lepa za dodatna pojasnila. Želi Zakonodajno-pravna služba besedo? Izvolite, gospa Valentina Marolt.

Valentina Marolt

Hvala za besedo. Zakonodajno-pravna služba je v okviru svojih pristojnosti dala pripombe nomotehnične narave k 3. členu predloga zakona, in sicer glede določitve upravičencev do nove socialno-varstvene storitve. In z vloženim amandmajem so bili naši pomisleki s pisnega mnenja odpravljeni. Hvala.

Hvala lepa. Želi besedo kdo od vabljenih? (Ne.) Če ne predlagam, da obravnavo opravimo na način, da razpravljamo po vrsti o vsakem členu in glasujemo o amandmaju. Po glasovanju o amandmajih pa na koncu glasujemo še o vseh členih skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da nihče in odpiram razpravo o 1. členu. Če ni razprave, gremo k 2. členu. Odpiram razpravo o 2. členu. Če ni razprave, odpiram razpravo k 3. členu in vloženem amandmaju. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo na odločanje o amandmaju k 3. členu, ki so ga vložile koalicijske poslanske skupine.

Kdo je za? (10 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je amandma k 3. členu soglasno sprejet.

Odpiram razpravo od 4. do vključno 11. člena. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na odločanje o vseh členih. Na glasovanje dajem vse člene skupaj.

Kdo je za? (11 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da so vsi členi soglasno sprejeti.

Sprejeti amandma se vključi v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora.

S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu. Poročevalec odbora na seji Državnega seja naj bi bil Vojko Starović. Ima kdo kakšno drugo željo? Če ne, je to v redu.

Zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 20. nujno sejo odbora. Hvala lepa.