39. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

2. 7. 2019

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi poslanci in seveda lep pozdrav tudi ostalim prisotnim, tudi predstavnikoma Vlade! Začenjam 39. sejo Kolegija ter še enkrat čisto formalno pozdravljam vse prisotne, tudi gospoda Marjana Maučeca kot predstavnika Državnega sveta, lep pozdrav.

Obveščam vas, da sem vam danes poslal novo gradivo k 2. točki. Hkrati vas tudi obveščam, da gospod Miha Kordiš zamenjuje dr. Mateja Tašnerja Vatovca kot predstavnika Poslanske skupine Levica.

S tem prehajamo na dnevni red. Pričenjam S PREDLOGOM ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU. Kolegij v okviru te točke razpravlja in glasuje o predlogu Vlade, da Državni zbor Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, obravnava po nujnem postopku. S tem predajam besedo gospodu Tramtetu, generalnemu sekretarju Vlade.

Izvolite.

Stojan Tramte

Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj!

Veljavni Zakon o nadzoru državne meje določa, da policija sme postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanja nedovoljenega prehajanje državne meje. Za uspešno izvedbo teh nalog in nalog predpisanih s pravnim redom Evropske unije, policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, pri čemer morajo lastniki policiji omogočiti prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje. Skladno s tem so bili sprejeti določeni ukrepi, med njimi tudi postavitev začasnih tehničnih ovir. S postavitvijo, namestitvijo in uporabo tehničnih in drugih sredstev za opravljanje nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega prejahanja državne meje na zemljiščih, se posega v ustavno pravico lastnine, zato zakon določa upravičenost do nadomestil lastniku ali osebam, ki uporabljajo zemljišče in omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist. Postopki omejitve lastninske pravice s služnostjo v javno korist in določitev odškodnine, so dolgotrajni in zapleteni, kar povzroča nezadovoljstvo lastnikov zemljišč ob državni meji, zahteve po odstranitvi in nasprotovanju postavljanju novih tehničnih ovir. Prav tako so prebivalci posameznih obmejnih občinah zelo nasprotujejo načinu reševanja migracijske situacije, kar se odraža tudi z organizacijo protestnih shodov. Policija mora za učinkovit nadzor državnem meje sodelovati z lokalnim prebivalstvom. V kolikor se bo negativni odnos do migracij stopnjeval bo obvladovanje varnostnih situacij oteženo, zato je izrednega pomena, da se z lokalnim prebivalstvom vzpostavi normalni dialog. Hitrejše in učinkovitejše vodenje postopkov ustanovitve služnosti v javno korist ter določitev primerne višine odškodnine, zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir na zemljiščih ob državni meji pa k temu prav gotovo bistveno prispeva in dolgoročno vpliva na varnostno situacijo oziroma varnost države. Cilj predloga zakona je torej zagotoviti učinkovitejše in hitrejše vodenje postopkov sporazumevanje za ustanovitev služnosti v javno korist oziroma sklepanje pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist.

Hvala.

Hvala, gospod Tramte.

S tem prehajamo na razpravo. Gospod Miha Kordiš, prijavili ste se.

Hvala za besedo, predsedujoči.

V Levici nasprotujemo temu nujnemu postopku in to vsaj tako ostro kot so ostre tiste žiletke, ki se postavljajo na meji in ki so bile že postavljene v prejšnjem mandatu. Argumenti predlagatelja so absurdni in sicer med njimi bije v oči zahteva po odstranitvi nasprotovanja postavljanju novih tehničnih ovir s strani obstoječega prebivalstva torej kmetov in vseh ostalih, ki imajo zemljišča na meji. Sedaj, zaradi tega, ker ljudi nasprotujejo tem tako imenovanim tehničnim oviram ji Vlada želi pripraviti do dialoga, za besedico dialog se pa seveda skrivajo hitrejše in višje odškodnine oziroma kratko malo nasprotovanje rezilnim žiletkam na meji Vlada želi razrešiti na tak način, da bi ljudje malo podkupovala. Na sploh je sam ukrep postavljanje ograje kot sredstva za upravljanje z migracijami prav tako absurden. Tukaj smo priča že več let neki histeriji popolnoma umetni katere rezultat je 12 utopljenih beguncev na naših mejah, 2 pogrešana v zadnjih dveh letih, 8 milijonov stroškov vojske za izvajanje patrulj, 3,6 milijona evrov stroške vojske s postavljanjem in vzdrževanjem ograje in še dobrih 200 tisoč evrov stroškov za postavljanje in vzdrževanje ograje na strani policije. Se pravi, če to seštejemo skupaj skoraj 12 milijonov evrov brez stroška samega nakupa ograj in rezilnih žic in brez stroškov zunanjih izvajalcev. Ta cifra še dodatno poraste, če bi sem prišteli še vse zaposlene, ki se po novem ukvarjajo še z odškodninami in nadomestili. V Levici nasprotujemo nujnemu postopku.

Hvala, gospod poslanec. Ali želi še kdo razpravljati? Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, izvolite.

Hvala.

Mi bomo to podprli. Konec koncev potrebno je ščititi svojo državo svojo domovino. Za enkrat je nismo ščitili, odprli samo na široko vrata vsej sodrgi, ki je drla notri in ki še dere in ki bo še zmeraj bolj drla. Mogoče bi bilo smiselno, da gospod Tramte resno vzame tudi idejo, da je treba Hrvate čim prej sprejeti v Schengen, zato da bodo oni morali graditi sprejemne centre za njih ne pa, da to delamo mi za njih. Mislim tudi, da tukaj v tem primeru gre za panelne ograje ne za žične ovire, kar je nekaj bistveno drugačnega. Tiste žične ovire so bile malo ponesrečene. Je pa tudi vprašanje to, kajti tudi te ovire so postavljene recimo, kadar so ob rekah so postavljena na slovenski strani, na slovenskem bregu reke, kar pomeni, da bodo Hrvatje čez čas rekli cela reka je naša, Slovenci pa imate na drugi strani malo brega. O tem naša Vlada ne razmišlja, ne razmišlja čisto nič. Ministrstvo za zunanje zadeve tako ali tako ničesar ne razume. Cerar je predlagal bedaste patrulje mešane na slovensko italijanski meji, kar pomeni, da bomo mi pomagali Italijanom zavirati, da bi ljudje iz Slovenije prihajali tja čez in Italijani nam bodo to veselo vračali. Poleg tega bodo postavili še žico oziroma ograjno na meji, zato je treba drugače reševati te probleme. Te problemi se pri nas ne rešujejo to, če Cerar tega ne razume. In namesto da bi dal, recimo, skupne slovensko-italijanske, slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške patrulje na mejo s Hrvaško, zapira Slovenijo in iz Slovenije dela žep, v katerem se bodo vsi ti zadrževali. To je grozljiva zadeva, kar je pa seveda posledica pomanjkanja znanja, vedenja pa pameti.

Prosim za kulturo dialoga.

Predsednik, lepo vas prosim, ali smo v parlamentu, ali imam pravico govoriti ali nimam pravice govoriti!

Ljudem govoriti…

Kultura dialoga! Nehajte! Slovenija je tu vprašanje!