12. redna seja

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

3. 10. 2019

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam.

Pričenjam 12. sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Opravičila nisem nobenega dobil, ampak, kot nadomestni član, z nami sodeluje danes Matej T. Vatovec namesto poslanca in člana odbora, Mihe Kordiša.

Kot ste bili že obveščeni, je Poslanska skupina Levica predlagala, da se z dnevnega reda današnje seje umakne 1. Točka dnevnega reda – to je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Odločali bomo torej o navedenem predlogu umika za 1. točko.

Še pred odločanjem pa naj povem, da z nami je danes Nada Brinovšek, namesto Jelke Godec – dobrodošla.

V skladu z desetim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora o predlogih v zvezi z dnevnim redom, ni mogoča razprava poslancev. Svoja stališča lahko podajo le predlagatelj zadeve in predstavniki poslanskih skupin, največ 3 minute. Predlagatelj predloga umika pa lahko dodatno pojasni svoje razloge, največ 5 minut.

Želi besedo predlagatelj predloga? (Da.) Izvolite.

Ja, najlepša hvala predsednik. Lep pozdrav vsem.

Kot veste, smo prejšnjo oziroma, ja, prejšnjo sejo tega odbora, ko se je obravnaval Zakon o socialno varstvenih prejemkih, po štirih urah razprave poslanci sklenili prekinit z namenom oziroma z ciljem, da pridobimo dodatna gradiva s strani Vlade, ki bi olajšala oziroma omogočila, pravzaprav, razpravo o tem zakonu, namreč, tisto, kar so bile določene navedbe, tako v javnosti, kot v samem zakonu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so bila pomanjkljiva za to, da bi lahko poslanke in poslanci popolnoma ali pa v potankosti razumeli to, kar so lahko posledice sprejetja tega zakona.

Zdaj takrat sem ob tisti razpravi oziroma v postopkovnem predlogu predlagal, da se seja prekine iz dveh razlogov in sicer, da ministrstvo dostavi konkretno analizo o tem, kakšna je struktura prejemnikov dodatka za delovno aktivnost, se pravi, na gospodinjstva, glede na to, kakšne so oblike gospodinjstev, število članov, kakšen dodatek prejemajo in tako dalje. Drugi del proceduralnega sklepa pa je bil, da se dostavi tudi analizo o tem, kakšne so dejanske ugotovitve glede tako imenovanih socialnih goljufij, ki so tudi eden od argumentov, ki jih navaja Ministrstvo za delo ob argumentiranju oziroma, ob potrjevanju tega, da je taka sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih nujna.

Zdaj, v teh treh tednih od te prekinitve, tega gradiva ni bilo oziroma je en del tega gradiva prišel v poštne predale poslancev šele včeraj, ob 13. uri 43. To je tudi po poslovniškem roku za, recimo, umik točke dnevnega reda in tako naprej. Skratka, gre za zelo kratek čas, v katerem ocenjujemo, da poslanci nismo uspeli predelat tega gradiva in seveda, to gradivo je tudi pomanjkljivo, tako da, ocenjujemo, da sklep, zaradi katerega se je seja prekinila prejšnjič oziroma ta točka prekinila, ni bil uresničen oziroma ni bil konzumiran in kot tak, potem tudi ni ustreznih pogojev za to, da se nadaljuje obravnava tega zakona in zaradi tega predlagamo umik iz današnje seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in seveda, predlagamo, da predsednik skličete to sejo takrat, ko bomo imeli na voljo vsa gradiva – torej, v tem trenutku vsaj še konkretno analizo tega, kje in v kakšni meri prihaja do tako imenovanih socialnih goljufij in zakaj.

Dobro, hvala za pojasnitev.

Samo pri tem je treba nekaj dodat, da je na prejšnji seji odbor sklepal o prekinitvi seje, ni sklepal o nobenem sklepu, ker ga ni imel pred sabo, nobenega sklepa ni predložil predlagatelj, torej se je odbor odločil, da prekine sejo, kljub temu, da ni bilo zahteve formalne. Za dodaten material je bil dodaten material posredovan.

Želijo svoja stališča o predlogu umika predstaviti predstavniki predlagatelja zakona, Vlada? (Da.)

Gospa ministrica, izvolite.

Ksenija Klampfer

Hvala lepa za besedo. Vsi skupaj lepo pozdravljeni.

Ja, kot je ugotovil že predsedujoči, je bila na zadnji seji 11. septembra, izglasovana zgolj prekinitev, ampak kljub temu smo dostavili dodatno podatke in dodatno analizo, tako da, ja… To je iz naše strani…

Hvala lepa.

Janja… Kot v imenu Poslanske skupine Stranke modernega centra, izvoli.

Ja, hvala lepa.

Predsedujoči, v bistvu ste že sami opozorili tisto, kar sem jaz imela namen opozorit. Mi smo sicer res na prejšnji seji tega odbora, to točko dnevnega reda na predlog prekinili, ampak, sočasno nismo sprejeli nikakršnega sklepa o tem, kaj bi morala dodatno, če sploh, Vlada predlagati oziroma predložiti poslancem. Kljub temu je, kot je bilo že povedano, Vlada dodatno analizo naredila in jo tudi predložila. Mi smo to pregledali. Včasih smo res mogoče v časovni stiski, ampak mislim, da se je že večkrat zgodilo, da smo dobili gradiva tudi neposredno pred sejo, pa tega nismo nikoli problematizirali.

Kljub temu, da je že v samem gradivu, bi opozorila še mogoče dodatno, ob spremembi samega zakona, navedena tudi ocena finančnih učinkov, dodatno pa še ta analiza upravičencev do dodatka za delovno aktivnost, ki smo jo dobili včeraj, torej, jaz mislim, da poslovniško, glede na to, da ni bil sprejet nikakršen sklep ob prekinitvi, ni nikakršnih ovir, da ne bi točke nadaljevali.

Hvala.

Želi še kateri predstavnik poslanske skupine predstaviti stališče? (Ne.) Če ne želi nihče več predstaviti stališče, prehajamo na odločanje o predlogu za umik. Glasujemo.

Kdo je za? (3 člani.) Kdo je proti? (6 članov.)

Ugotavljam, da predlog ni sprejet.

Umika nismo izglasovali, zato je dnevni red tak, kot je bil predlagan s sklicem, torej dnevni red – Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, skrajšani postopek, nadaljevanje obravnave.

Prehajamo na nadaljevanje 1. TOČKE - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH. Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. Vabljeni na nadaljevanje obravnave je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zakonodajno-pravna služba.

Nadaljujemo z obravnavo predlaganega zakona in sicer smo ostali pri 1. členu. Na… / oglašanje iz dvorane/ Prosim? Izvolite.

Ja, najlepša hvala.

Zdaj, lahko bi se vprašali, kdo je dejansko prebral, ampak, ne bomo šli tako daleč… Potemtakem, jaz sicer se ne strinjam nikakor z ocenami, da so vsi razlogi oziroma pogoji za to, da se ta obravnava nadaljuje, izpolnjeni, kot rečeno, morda res nismo predlagali sklepa na prejšnji seji, s katerim bi pozvali ministrstvo, da pripravi te predloge, ampak je bilo jasno izraženo v postopkovnem predlogu, da gre za takšno obliko prekinitve, kajne. Nisem niti navajal členov takrat, v tem postopkovnem predlogu, pa jih bom zdaj.

Se pravi, predlagam, da predsedujoči, na podlagi četrtega odstavka 73. člena Poslovnika, ki govori o tem, da lahko to naredite, če odbor potrebuje dodatna gradiva s strani Vlade in drugih državnih organov, da prekinete to sejo, dokler Ministrstvo za delo oziroma Vlada ne dostavita analize oziroma vseh potrebnih gradiv za dokazovanje navedb glede socialnih goljufij oziroma o obstoju in obsegu socialnih goljufij. Gre za del proceduralnega sklepa, ki sem ga že zadnjič predlagal in tega gradiva ministrstvo ni poslalo, ni ga poslalo, niti prvega dela gradiva ni poslalo v roku, tako da, mislim, da je to popolnoma v duhu tudi z prvim in tretjim odstavkom 45. člena Poslovnika, ki jasno določa, da morajo biti poslanci seznanjeni z vsemi pojasnili in podatki, ki jih potrebujejo za svoje delo, tako da, na podlagi teh dveh členov, pa tudi z ostalimi smiselnimi členi Poslovnika, predlagam, da kot predsedujoči sejo prekinete, dokler ne dobimo poslanci zahtevanih gradiv.

Sejo ne bom prekinil, ker tega, gradiva niti zdaj tega predloga nisem dobil na mizo, druga zadeva pa je, menim, da so poslanci seznanjeni in da je bilo poslano dodatno gradivo. / oglašanje iz dvorane/

Izvolite.

Spoštovani predsedujoči.

Zdaj, nenavadno je no, da se sklicuje na to, da pač je bilo gradivo poslano – gradivo ni bilo poslano. Še enkrat, zadnjič smo zahtevali dvoje gradiv. Eno gradivo je analiza učinkov oziroma strukture po gospodinjstvih prejemnikov dodatka za delovno aktivnost, drugi del tega zahtevanega gradiva je pa analiza o resničnosti navedb o obsegu in obstoju tako imenovanih socialnih goljufij na katerih se predstavniki ministrstva sklicujejo.

In, še enkrat, Poslovnik daje to možnost, da vi, kot predsedujoči oziroma celo obveznost, v skladu z četrtim odstavkom 73. člena Poslovnika prekinete to sejo, dokler ne dobimo poslanci vseh pojasnil in podatkov, ki so potrebni za razpravo in odločanje o posameznem predlogu zakona. Zdaj, če želite, nek pisni sklep v tej smeri, prekinite vi razpravo za, ne vem, 5 minut, pa vam bom na en list papirja sedaj napisal ta sklep.