Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja


Sprejet

Failed to fetch card: /misc/error
Status: 502

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx