42. izredna seja

Državni zbor

13. 7. 2023

Glasovanje

42. izredna seja, 13. 7. 2023

Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja - Glasovanje o aktu v celoti