Lena Grgurevič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 3617 glasov v okraju Maribor IV
: 1
: Višja pravosodna svetovalka – Okrožno sodišče v Mariboru
: Magistrski študij znanstvenega programa Delovno pravo in pravo socialne varnosti
: 50 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Lena Grgurevič
0%
0
0.6%
< 1
17%
Eva Irgl
17

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Lena Grgurevič
97.2222222222222%
97 %
88.3872726497745%
88 %
100%
Damijan Zrim
dr. Martin Premk
mag. Darko Krajnc
mag. Nataša Avšič Bogovič
Robert Janev
dr. Mirjam Bon Klanjšček
Gašper Ovnik
Tamara Vonta
100 %

Članstva