Lena Grgurevič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 3617 glasov v okraju Maribor IV
: 1
: Višja pravosodna svetovalka – Okrožno sodišče v Mariboru
: Magistrski študij znanstvenega programa Delovno pravo in pravo socialne varnosti
: 50 let

Zadnje aktivnosti

1. 12. 2022
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje
Govorila na 7. redna seja Odbor za pravosodje

Prisotnost na glasovanjih sej

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Lena Grgurevič
3%
3
5.52222222222222%
6
53%
Jelka Godec
53

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Lena Grgurevič
89.8089171974522%
90 %
86.5091639866057%
87 %
99.7876857749469%
mag. Franc Props
100 %

Članstva