Lena Grgurevič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 3617 glasov v okraju Maribor IV
: 1
: Višja pravosodna svetovalka – Okrožno sodišče v Mariboru
: Magistrski študij znanstvenega programa Delovno pravo in pravo socialne varnosti
: 51 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Lena Grgurevič
5%
5
21.2444444444444%
21
214%
Anja Bah Žibert
214

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Lena Grgurevič
79.2809839167455%
79 %
86.7080626551554%
87 %
100%
Jurij Lep
100 %

Članstva