Lena Grgurevič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 3617 glasov v okraju Maribor IV
: 1
: Višja pravosodna svetovalka – Okrožno sodišče v Mariboru
: Magistrski študij znanstvenega programa Delovno pravo in pravo socialne varnosti
: 51 let

Zadnje aktivnosti

22. 3. 2023

Prisotnost na glasovanjih sej

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Lena Grgurevič
5%
5
11.4222222222222%
11
97%
Anja Bah Žibert
97

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Lena Grgurevič
83.4920634920635%
83 %
87.0736384039125%
87 %
100%
Andrej Kosi
100 %

Članstva