Lena Grgurevič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 3617 glasov v okraju Maribor IV
: 1
: Višja pravosodna svetovalka – Okrožno sodišče v Mariboru
: Magistrski študij znanstvenega programa Delovno pravo in pravo socialne varnosti
: 51 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Lena Grgurevič
5%
5
25.3777777777778%
25
231%
Anja Bah Žibert
231

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Lena Grgurevič
81.7893903404592%
82 %
85.7786646144062%
86 %
99.7624703087886%
Robert Janev
100 %

Članstva