Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029


Sprejet

Akt

Sprejet
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029