25. redna seja

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

11. 4. 2024

Glasovanje

25. redna seja, 11. 4. 2024

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 - Amandma: K podpoglavju 3.6. Zagotovljeni kakovostni podatki o nasilju v družini in nasilju nad ženskami 11. 04. 2024 [24 - Odbor za delo; družino; socialne zadeve in invalide]