dr. Matej Tašner Vatovec

Levica

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 861 glasov v okraju Koper I
: 3
: poslanec
: doktor znanosti iz filozofije
: 39 let
:

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Matej Tašner Vatovec
0%
0
0.477777777777778%
< 1
17%
Eva Irgl
17

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Matej Tašner Vatovec
100%
100 %
86.4048228134529%
86 %
100%
Damijan Zrim
dr. Martin Premk
mag. Darko Krajnc
mag. Nataša Avšič Bogovič
Robert Janev
dr. Mirjam Bon Klanjšček
Gašper Ovnik
Tamara Vonta
100 %

Članstva