Govori

  • junij 2022
  • maj 2022
4. 9. 2018, 1. nujna seja (Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo)

Število izgovorjenih besed

Eva Irgl
6499%
6499
4692.24444444444%
4692
27127%
Janja Sluga
27127

Povprečno število govorov na sejo

Eva Irgl
1.5%
2
2.04311050242423%
2
18%
Tereza Novak
18

Raznolikost besedišča

Eva Irgl
0.00203496517834565%
< 0,01
0.01951109217247%
0,02
0.280876494023904%
Mateja Čalušić
0,28