Robert Janev

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 3682 glasov v okraju Izola
: 1
: samostojni strokovni svetovalec za šport na JZ Center za kulturo, šport in prireditve Izola
: Univerzitetna diploma na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani
: 55 let

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Robert Janev
33%
33
38.5444444444444%
39
304%
Anja Bah Žibert
304

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Robert Janev
98.6802639472106%
99 %
85.3095853429878%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva