Andreja Kert

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 5272 glasov v okraju Kranj I
: 1
: direktorica Ekonius d.o.o.
: univeritetna diploma na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
: 60 let

Zadnje aktivnosti

13. 5. 2024

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

31. 1. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Andreja Kert
4%
4
37.0666666666667%
37
300%
Anja Bah Žibert
300

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Andreja Kert
95.7492486045513%
96 %
86.4843690749353%
86 %
99.8171846435101%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva