Tamara Kozlovič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 5213 glasov v okraju Koper I
: 1
: direktorica občinske uprave na Mestni občini Koper
: znanstveni magisterij s področja managementa poslovnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru
: 46 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

20. 6. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi z zagotovitvijo dodatnih sredstev za financiranje ukrepov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijske enote
21. 5. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s protokoli obveščanja in nadzora v zdravstvu

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Tamara Kozlovič
48%
48
40.6%
41
316%
Jelka Godec
316

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Tamara Kozlovič
93.8487584650113%
94 %
85.3658020141275%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva