32. nujna seja

Odbor za zdravstvo

21. 4. 2020
podatki objavljeni: 21. 4. 2020

Transkript

Bomo začeli. Lep pozdrav vsem skupaj!  Pričenjamo 32. nujno sejo Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo. Sklicana je v skladu s 47. in 48. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, in sicer na podlagi zahteve Poslanske skupine   (nadaljevanje) Socialnih demokratov. Zadržanih ni na seji. Kot nadomestna člana Jurij Lep namesto Ivana Hrška in mag. Marko Koprivc namesto kolega Sama Bevka.  Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje dne 17. 4. letos ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora, in sicer prva in edina točka Problematika neustrezne kvalitete COVID-19 v zaščitni opremi in načinu njene nabave. Zahteva Poslanske skupine Socialnih demokratov za sklic nujne seje odbora z dne 16. 4. letos je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora. Do pričetka seje nisem prejel predlogov za širitev dnevnega reda oziroma za umik točke dnevnega reda in je pač dnevni red določen, kot je bil predlagan s sklicem.  Prehajamo na točko dnevnega reda – PROBLEMATIKA NEUSTREZNE KVALITETE COVID-19 ZAŠČITNE OPREME IN NAČINU NJENE NABAVE.  Vabljeni k točki dnevnega reda predlagatelj zahteve Poslanska skupina Socialnih demokratov, minister za zdrave Tomaž Gantar, minister za gospodarstvo, razvoj in turizem Zdravko Počivalšek, direktor Republike Slovenije za blagovne rezerve Anton Zakrajšek, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije gospa Monika Ažman, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije mag. Tomaž Vesel, sindikat policistov Slovenije mag. Kristjan Mlekuž, policijski sindikat Slovenije Rok Cvetko, poveljnik Civilne zaščite za Koroško Alan Matijevič, Skupnost občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek, Združenje občin Slovenije Robert Smrdel in Združenje mestnih občin Slovenije mag. Gregor Macedoni. Opravičila sta se mag. Kristjan Mlekuž iz sindikata policistov Slovenije, iz Skupnosti občin Slovenije so nas obvestili, da bo v imenu le-tega Združenja občin govoril gospod Gregor Košir in iz MGRT-ja so nas obvestili, da bo barve le-tega zastopal državni sekretar Canterutti. Dodatno vabljen na sejo je bil še poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije gospod Srečko Šestan.  Prehajamo na točko. Besedo dajem predlagatelju. V imenu predlagatelja Bojana Muršič. Izvoli.
Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi.  Verjamem, da so danes izredne razmere, vendar kljub temu smo se Socialni demokrati odločili, da skličemo to izredno sejo. Kajti, izjemno pomembno je, da se že danes pogovarjamo ali so nabave zaščitne opreme, ki jo pač nabavlja Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve ustrezen ali ne. Kajti, zavedamo se, da je ob izbruhu epidemije bil svet nepripravljen, vključno tudi z Republiko Slovenijo. Nenadoma so se povečale potrebe po zaščitni opremi in tudi medicinski opremi za omejevanje okužb in zdravljenje naših obolelih. Resnično smo v zadnjem mesecu dni bili soočeni s problematiko neustrezne kvalitete zaščitne opreme in tudi načinu njihove dobave in nabave. Posledično ob izbruhu COVID-19 že v sosednjih državah se je povečala tudi potreba po tej ustrezni zaščitni opremi. Zaščitna oprema je postala zelo iskana strateška dobrina, vključno se je pa začela izjemno povečevati tudi cena. Potencialno pa so se pojavile tudi goljufivi posredniki in tudi z diplomacijo mehke moči držav, ki zaščitijo opremo proizvodnje. Absolutno se strinjamo in tudi podpiramo, da je naloga država zagotavljanje varne in ekonomične nabave nujno potrebne zaščitne opreme v prvi vrsti za medicinski kader, ki se sooča z epidemijo, na kar so že v mesecu februarju   (nadaljevanje) opozarjala stanovska združenja zaposlenih v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu ter z vsemi službami infrastrukture, družbene solidarnosti, ki tudi v času pandemije morajo sodelovati in so v kontaktu z ljudmi. Tukaj tudi se lahko malce obrnem na prejšnjo točko, ki smo jo obravnavali na prejšnji seji. Tudi medicinskih zaščitnih sredstev za domove za starejše.  Absolutno je naloga izvršilne veje oblasti organizacija tudi lastne proizvodnje in zaščitne opreme za vse državljanke in državljane, zlasti danes ko velja uredba, da v zaprtih prostorih moramo nositi maske, da to tudi naredimo.  Ne želim sicer zahajati v preteklost, kajti to danes ni pomembno. Pomembno je kaj se danes dogaja. In krivcev iskati za to niti nimam namena, ampak kljub temu je potrebno poudariti, da smo bili nepripravljeni, da smo imeli v Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, kar mi bo po vsej verjetnosti gospod Šestan tudi pritrdil, premalo zaščitne opreme, prepočasen je bil čas nabave, kajti 27. 2. 2020 je bil sklep Vlade, da je potrebno nemudoma sprostiti zaloge in pričeti z novimi nabavami. Žal do teh novih nabav ni prišlo in v času razglasitve epidemije smo se soočili z velikimi velikimi potrebami te zaščitne opreme. Pojavila se je, žal, izredno izredno neprimerna praksa ali neustrezna. Neustrezno masko smo videli, najprej so določeni tovornjaki prihajali v Sloveniji, potem so se izgubili, potem je šlo za prevaro, potem smo imeli neustrezne zaščitne maske, ki so bile namenjene živilsko predelovalni industriji in ne preprečevanju pandemije COVID-19, ki bi bila razdeljena med organe policije in tudi zadnji primeri na sorodstvenih navezav, sporni dobavitelji mask, ki nimajo tudi ne plačanih obveznosti do države. In ključno tudi zelo pomembno, te maske, ki so bile v zadnjem času oziroma v preteklem tednu, v sredo razdeljene oziroma so jih dobili štabi civilne zaščite, da bi jih naj razdelili med občanke in občane, ki so izdelani in kuhinjskih servet in navadnih elastik. To so zadeve, ki nas skrbijo ali so te maske ustrezne ali ne. Po enih informacijah sicer maske, ki so bile razdeljene med prebivalstvo, sedaj sicer nekatere občine so te maske vračale, se postavlja resnično vprašanje. In tudi poslanci želimo dobiti informacije, ali te maske ustrezno zaščitijo tako mene kot tudi posameznika na drugi strani. To so koraki od katerih moramo vedeti… O ocenah teh nabavnih mask danes skoraj ne bi govorila, kajti to nas bo čakalo na komisiji za nadzor javnih financ. Kajti, cena za takšno masko v višini 80 centov je zame, milo rečeno, nesprejemljiva. In tudi če pogledamo cene druge ustrezne opreme, kirurških mask je ta v primerjavi s tem zelo zelo drugačna.  Resorni minister je tudi zavajal, kar bo po vsej verjetnosti tudi danes predsednik Računskega sodišča mi potrdil, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve ne bi smel iti sam v naročilo za nujno potrebno zaščitno opremo, kar so storile nekatere misleče se družbe in države z javnimi državnimi naročili. V enem izmed člankov sem zasledila, da je predsednik Računskega sodišča rekel, da je to možno. In če se nabavlja zaščitna oprema brez posrednikov je lahko tudi cena bistveno bolj sprejemljiva. Hvala bogu, moram reči, na tem mestu krivulja   (nadaljevanje) hvala bogu, moram reči na tem mestu, krivulja širitve pandemije COVID-19 v Sloveniji je nižja, ampak vsekakor verjamem, da bomo še nosili zaščitna sredstva še kar nekaj časa, kar nas opozarjajo tudi strokovnjakinje in strokovnjaki, epidemiologi, infektologi, virologi in mikrobiologi. Kar posledično srednjeročno tudi pomeni, da bomo potrebovali še več te zaščitnih sredstev, ki pa absolutno kot državljanke in državljani zahtevamo, da je ta oprema ekonomično nabavljena, ampak tudi kakovostna in da je šele ta tudi ustrezna. Kajti, maske, kot sem rekla, bomo potrebovali, plačali jih bomo pa vsi davkoplačevalci. Urgentno potrebujemo ob celotnem zdravstvenem sistemu zaščitno opremo, tudi v domovih za starejše, ki so postali glavno žarišče širitve pandemije ter pri službah infrastrukturne družbene solidarnosti, ki morajo biti tudi ustrezno zaščiteni ob zagotavljanju delovanja temeljnih infrastrukturnih družbenih sistemov. Veliko medijskih izjav je bilo na to temo. Verjamem, da bo danes državni sekretar podal prve informacije, kako je bilo s temi nabavami v začetku, koliko denarja smo porabili za to nabavo, ali je ta nabava ustrezna ali ni ustrezna. S strokovnega mnenja pa tudi pričakujem bolj konkretne odgovore. V kolikor nam ne boste uspeli podati vseh argumentov oziroma vseh odgovorov predlagam, da se do Komisije za nadzor javnih financ, ki so sklicana v prihodnjem času, ustrezno pripravite, kajti tudi sam sem postavila poslansko vprašanje na to temo in želim jasne in glasne odgovore. Kajti, ljudje od nas to tudi pričakujejo.  Veliko je bilo povedanega, veliko izbranega, mediji so vsakodnevno nas informirali s takšnimi in drugačnimi škodljivimi praksami, katerim absolutno, katerih absolutno ne bi smelo biti. Zato smo se Socialni demokrati odločili, da predlagamo Odboru za zdravstvo sledeči sklep: Odbor za zdravstvo poziva Vlado Republike Slovenije, da omogoči Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, da samostojno in brez posrednikov izvaja javno naročanje nujno potrebne zaščitne opreme v sodelovanju s strokovnjaki zdravstvenih strok, skrbi za njeno ustrezno kakovost ter sočasno zagotavlja tudi ekonomičnost nabav. Toliko zaenkrat. V nadaljevanju se bom pa še oglasila. Hvala lepa.
Hvala Bojana. Sedaj najprej dobi besedo minister za zdravje. Gospod Gantar, izvolite.
Tomaž Gantar
Hvala lepa, predsednik. Še enkrat lep pozdrav vsem! Spoštovani poslanke, poslanci, gostje!  Pri zaščitni opremi, sedaj veste, seveda, da smo se v samem začetku soočali z res ekstremnimi težavami, glede na to, da je ni bilo dovolj na razpolago in da je bilo treba seveda različne možnosti iskati, kako do nje priti. Namreč, sila težko je po eni strani sprejemati neke ukrepe, na drugi strani pa nimaš na razpolago ustrezne zaščitne opreme s katero bi se ti ljudje, ki bi jo potrebovali, tudi lahko dobro zaščitili pri svojem delu, ampak pač to je bila res velika težava v začetku.  V nadaljevanju, seveda, pa so bile vloge pri nabavi zaščitne opreme pač razdeljene na več resorjev, in sicer delno zdravstvo, delno Ministrstvo za obrambo in seveda Ministrstvo za gospodarstvo, ki je tu, dajmo reči, tudi velik del posla izpeljalo. In sicer naša naloga je bila v tem delu, predvsem tudi v štartu res ob pomanjkanju, da smo pač na eni strani dnevno zbirali vse potrebe izvajalcev, predvsem glede na tudi podatke, ki so nam jih pošiljali o zasedenosti, o številu obravnavanih bolnikov in tako naprej. In potem se je to na podlagi   (nadaljevanje) standardov preračunalo v opremo. Postavljena so bila pravila kakšna oprema za katero delovišče, na kakšen način. To smo mi potem sporočali naprej iz zdravstvenih zavodov in tudi iz podatkov, ki nam jih je pošiljalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za domove starejših. Potem s temi podatki pač na Ministrstvo za obrambo oziroma civilno zaščito, ki je potem sprva vsake tri dni dobavljala to zaščitno opremo.  Potem je bila ustanovljena medresorska skupina. In v tej medresorski skupini je bilo predvsem tudi ponovno vloga Ministrstva za zdravje, da smo pač postavljali neke standarde. V največji meri je šlo tu predvsem za respiratorje. Se pravi katero blago je primerno in ustrezno. To pa s pomočjo medicinskih strokovnjakov, ki so svoja stališča dajali. Namreč, verjetno si je težko predstavljati, ampak tukaj je bilo dejansko na stotine ponudb, ki so prihajale, verjetno ne samo k nam, ampak tudi h marsikomu od vas, kdo vse bi kaj dobavljal, dostavljal, prinašal. Jaz verjamem, da je imelo pri tem potem predvsem Ministrstvo za gospodarstvo izredno težko delo, ko je moralo pač te ponudbe precejati in gledati katere so realne, katere so popolnoma nesmiselne, katere se še navsezadnje da zagovarjati, glede na to, da so v tistem obdobju pač številne države, ki so možni dobavitelji oziroma dobavitelji, možne izvoznice te opreme, svoje tržišča zapirale. Zato je bilo pač, ko je bilo to najbolj potrebno in smo najbolj poskušali zaustavljati to epidemijo, v tistem obdobju smo imeli največje težave, seveda v štartu ravno s tem ključnim delom, ampak očitno smo na nek način to vsi uspeli izpeljati, da smo le to krivuljo potem obrnili v pravo smer. Sedaj jaz mogoče v uvodu več o tem ne bi. Bo pa v nadaljevanju tudi moj sodelavec, ki je tu neposredno ves čas sodeloval pri tem kaj več lahko povedal o tem. Hvala.
Hvala, gospod minister. Naslednji ima besedo v imenu MGRT državni sekretar Canterutti. Izvolite.
Aleš Cantarutti
Hvala lepa, predsednik. Spoštovani poslanci, poslanke! Dovolite mi torej nekaj pojasnil na uvodno obrazložitev predlagatelja današnje seje.  Jaz imam seveda precej teh, ne vem, če bom predolg me ustavite, ampak bi pa zelo rad vam pojasnil kaj in kako se je zadeva dogajala in na kakšen način smo delovali. Bom začel z osebno zgodbo. To, da sem jaz danes na tem mestu kjer sem je pravzaprav v veliki veliki, če ne kar sto procentni meri, kriva ta kriza. Jaz sem že prej na ministrstvu vodil še pod prejšnjo vlado ekipo, ki je takrat pripravljala več ali manj finančne ukrepe, pomoč podjetjem. No, potem pa seveda je prišlo tudi do zaostrovanja krize, poglabljanja krize in je bilo potrebno, seveda, tudi še kakšno drugo stvar reševati. In ker smo bili pač nekje sredi dela, zaradi tega tudi ostajam tukaj in pomagam, da se čim prej izkopljemo iz teh težav.  Drugo, tudi osebna zgodba ali pa prošnja pa je, karkoli boste že počeli, napadajte ministra, napadajte mene, nobenih težav. Prosim vas pa, da ste umevni do sodelavcev, ki so v zadnjem mesecu in pol, o omejenem številu govorim, približno 20, 25 njih, cele deve, tudi vikende delovali zato, da smo kolikor toliko popolnili zaloge te zaščitne opreme. Plus ekipa, ki je delovala na ukrepih in pomagala pri pripravi prvega in drugega sedaj zakona. Mi pa seveda, jaz in minister, pa brez težav odgovarjamo in bomo seveda odgovarjali tudi pred preiskovalno komisijo in še kje drugje. Ampak kot rečeno, jaz mislim, da smo v kolikor sem to že povedal, tudi poskušali maksimalno transparentno delovati v skladu z dobrimi praksami, predvsem pa izkušnjami, ki smo jih imeli ob situaciji, ki je bila izven vseh dosedanjih izkušenj, ki jih poznamo.  Začel bi s 14. marcem in sklepom Vlade, ki je določila, da za se ureditev motenj na trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne   (nadaljevanje) opreme obvladovanje epidemije koronavirusa, za zaščito zdravstvenega in drugega osebja iz državnih blagovnih rezerv, uporabljajo artikli iz priloge v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in Ministrstvom za zdravje. Za izvedbo tega skrbi Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. In tukaj je tudi jasno zapisano: nove nabave za blagovne rezerve se bodo izvedle po 46. členu Zakona o javnem naročanju 3 iz razlogov skrajne nujnosti. Še vedno smo tam, še vedno smo tam, čeprav, takoj bom sedaj povedal, upoštevamo navodila in mnenje Računskega sodišča in menim, vsaj jaz osebno, da glede na dejstvo, da je zagotovljene opreme sedaj v tem trenutku dovolj, ki omogoča normalno sprotno oskrbo prehajamo v fazo v kateri se bo oprema naročala po rednih postopkih, ki jih predvideva ZJN3 in ne več po postopku naročanja z neposrednimi pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti. Jaz mislim, da sedaj smo že nekje na poti k temu in bom tudi več o tem kasneje še povedal. Torej, to je bil prvi sklep v katerem se tudi vidi koliko opreme je bilo nabavljene od takrat oziroma je bilo na skladišču v Rojah. Malo ali nič, ampak ta oprema je bila po specifikacijah, ki veljajo za blagovne rezerve v mirnodobnih, če smemo tako reči, časih. Zakaj ni bilo tega že takrat več? Dobro vprašanje. Moje osebno mnenje je, če bi predsednik Vlade se zavedal vseh razmer, bivši predsednik vlade, te krize, potem bi verjetno že prej s kakšnim takim sklepom nam naložil delo in naročil, dajte nabaviti opremo. Ampak to je stvar percepcije, kot rečeno. Opreme je bilo zelo malo. Mi smo 16. potem od Ministrstva za zdravje dobili prvi seznam, ki je zahteval neprimerno več te opreme in se tega seveda na začetku tudi držali. Delovanje do 23. marca, ko je bila imenovana medresorska delovna skupina, o kateri je govoril tudi minister, je bilo sledeče. Mi smo imeli na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki smo bili v pomoč, da se razumemo, v pomoč Zavodu za blagovne rezerve, kontakte na Ministrstvu za zdravje, za kar se iskreno zahvaljujem, dve kolegici sta bili določeni za pregled ponudb kar se tiče zaščitnih mask in dr. Noč je bil za pregled ustreznosti respiratorjev oziroma ventilatorjev. In na tej osnovi smo tudi delovali. Torej, iz res ogromne ponudbe, ogromnih številnih mailov, številnih podjetij, posameznikov, družb, ki so prihajale, seveda, smo poskušali izločiti tisto, kar se nam je zdelo v dani situaciji najbolj izvedljivo. Še enkrat poudarjam, skladišče je bilo tako rekoč prazno.  Če gremo naprej, rekel sem 24. 3. je z delom začela medresorska delovna skupina, ki jo je vodil in jo vodi kolega Damjan Jaklin iz Ministrstva za obrambo. Jaz podpiram to in je prav, da je bilo, kajti ta delovna komisija oziroma skupina je dobila za nalogo tako varnostno pregledati potencialne dobavitelje kot seveda tudi opremo, ki je bila v ponudbah ali je primerna ali so certifikati primerni in tako naprej. Tega enostavno sami na Ministrstvo za gospodarski razvoj in s kolegi iz Ministrstva za zdravje nismo več mogli, predvsem varnostno preverjanje. In jaz mislim, da je bil to pomemben korak, da so potem te ponudbe bile še bolj verodostojne, kolikor se je pač dalo.  Dovolite mi sedaj, da vseeno vam razložim ali poskušam razložiti kako smo se lotili zadev na ministrstvu v tistih prvih dneh, ko je bilo pravzaprav res najtežje. Jaz sem takoj oblikoval tri delovne skupine kolegov, tisti, ki so še ostali, ker morate vedeti, da takrat smo že izvedeli, da sta zbolela, so zboleli trije sodelavci na blagovnih rezervah, potem kasneje je zbolel tudi eden sodelavec na ministrstvu za boleznijo COVID-19. Nekaj pa jih je vendarle, kot sem že uvodoma omenil, takih, ki od prvega dne in danes delajo zato, da smo, kot rečeno, ta sistem vsaj kolikor toliko lahko izpeljali. Torej, tri delovne skupine. Prva je bila zadolžena za pomoč pri nabavi ventilatorjev. To je bilo vsaj v mojih očeh tudi ključnega pomena. Ventilatorji so naprave, ki rešujejo življenja. Mi smo v prvem pregledu, mislim, da je 16. 3. dobili nekje oceno, ampak to je bila res zelo pavšalna ocena, da bo Slovenija potrebovala vsaj sto dodatnih respiratorjev oziroma   (nadaljevanje) ventilatorjev. Kasneje se je ta številka povečala, predvsem glede na to kar se je dogajalo v Lombardiji, kasneje še v Španiji. Nihče ni vedel ali se takšna situacija lahko ponovi tudi v Sloveniji. Če bi se slučajno in če bi prišlo do najslabšega možnega scenarija, potem bi po nekih ocenah potrebovali med 500 in 1000 dodatnimi respiratorji. Takšna je bila ocena. Zato smo šli v iskanje res vseh možnih ponudnikov, ponudb, najprej, kot rečeno, z respiratorji in na koncu prišli nekje zelo v okvirnem pregledu do številke 500. V realnosti seveda so te številke se hitro zmanjševale zaredi zapor trgov, zaradi tega, Brazilija je, recimo, dobesedno že plačan respirator tudi slovenskemu podjetju zaplenila oziroma konfiskirala(?), tako da dogajalo se je marsikaj. Ampak vseeno na današnji dan, če sem pri respiratorjih, je v Slovenijo prišlo 143 dodatnih respiratorjev. Naročenih je sedaj, v planu kot rečemo, 323. Od 323 jih je torej 143 že v Sloveniji. Jaz mislim, da je, hvala bogu, niti enega od teh respiratorjev nismo potrebovali v Sloveniji, resnično, in upam, da jih tudi ne bomo. Če pa bo, seveda, ostalo / nerazumljivo/ jih bo zdravstvo z veseljem porabilo, to mi verjemite.  Pri cenah teh respiratorjev in ocenah, kakovosti, kot rečeno, zelo tesno smo sodelovali s Kliničnim centrom iz Ljubljane, z dr. Nočem, z dr. Knafljem, z ostalimi, z Bolnico Celje, tako da smo poskušali res pridobiti čim več kolikor se je v tistem času, v tistem trenutku dalo informacij. Prvi respiratorji, ki so prišli v Slovenijo nam jih je pomagala dobaviti skupina Hisense International. Namenom sem izpostavil to ime in bo tudi edino, ki ga bom, od podjetij, ker so nam šli v teh težkih trenutkih res izjemno na roko. 47 respiratorjev, dobrih, ki so jih kupili, plačali, mi smo potem preko Gorenja seveda to jim povrnili. Ampak malo je podjetij, ki nam je v tistih trenutkih šlo tako na roko. To je dejstvo. Hisense Gorenje oziroma Hisense International nam je že takrat ponudil tudi logistični center v Qingdao. To je sedeš skupine Hisense International. In zraven letališča še danes imamo slovensko skladišče, kjer se nabirajo donacije, kjer se nabira posamezna roba in čaka na odpremo. Prvo letalo s to je prišlo 14 dni, približno, 10 dni nazaj. Drugo letalo je predvideno za konec aprila. Tako, da po potrebi bo tega seveda tudi v prihodnje lahko še več. Pomembno pa je, da imamo tudi tam na licu mesta ljudi, ki poskrbijo za to opremo. Vi veste, da se je dogajalo marsikaj, od kraj do seveda napačne robe, bom tudi o tem več kasneje povedal. Skratka, da zaključim pri ventilatorjih, jaz mislim, da smo tukaj na varni strani. Lahko da nam bo nekdo, ne vem, na preiskovalni komisiji za zlorabo javnih financ očital zakaj toliko, zakaj ste toliko denarja porabili. Bi rad videl junaka mesec in pol nazaj, ki bi rekel: ne rabimo. Bi ga rad videl. Odločitev je bila ne enostavna in tudi, še enkrat poudarjam, za dele respiratorjev, to je bilo edini plačilo, kjer smo plačali vnaprej, da ne bo kakšne pomote. Šlo je za predplačilo. Ampak te respiratorje smo tudi dobili, seveda, z garancijo SID banke. Tukaj imam tudi dopis veleposlaništva iz Brazilije, kjer pač piše o tem, kako je brazilska vlada v primeru respiratorjev izkoristila možnost rekvizicije vse domače proizvodnje, zakonska podlaga velja od 6. februarja in tako naprej in zaplenila Sloveniji, kot sem že omenil, 10 plačanih respiratorjev. Ni bilo enostavno, ampak verjemite mi, jaz sem ponosen na kolege, ki so delali na tem, da so kljub vsemu to robo spravili v Slovenijo, resnično. O cenah, kot ste pravilno omenili, bomo imeli še priložnost kakšno reči na preiskovalni komisiji.  Kar se tiče, druga skupina, da nadaljujem, je delala seveda pri nabavi zaščitnih mask, tudi ostale zaščitne opreme, ampak maske so bile seveda najbolj kritičen izdelek. Največja prioriteta so bile seveda maske za zaščito medicinskega, zdravniškega osebja, tako kot sem že povedal, za osebje v domovih za ostarele oziroma starejše občane, za ostale, ki seveda tudi, policija in ostale, ki počnejo in potrebujemo seveda maske pri svojem delu.   (nadaljevanje) Tukaj smo imeli, seveda, velik izziv kjer je bilo zlasti po tako imenovanih FFP2 in FFP3 maskah izjemno povpraševanje in velik nered na trgih. Tukaj smo, kot rečeno, naročili kar nekaj dobaviteljem, nekaj jih tudi ni prišlo. Ja, omenili ste maske, ki so bile napovedane, pa jih ni bilo. Res je, bile so napovedane. Dobavitelj, ki jih napovedal je stal za tem, ampak jih ni bilo. Zgodilo se je to. Nismo edini. Zgodilo se je to v Nemčiji, zgodilo se je to v Italiji, zgodilo se je to na Poljskem, da ne naštevam. Vi ste en tak kup člankov slovenskih medijev pripravili. Dajte pri pripravi še malo pogledati tudi tuje medije kaj vse se je dogajalo pri teh nabavah, kakšne zlorabe so se dogajale in tudi kako so te dobave izginjale. Nič ne iščem izgovorov za tem, ampak to se je dogajalo. Ne iščemo nobenih izgovorom, še enkrat poudarjam, tako je pač bilo, take razmere so vladale na trgih.  Tudi zato je bila odločitev zelo jasna, raje več pogodb sklenimo, vedeli smo, da nekatere ne bodo uresničljive in niso, padajo, tudi sedaj. Ampak dokler ni to nobenega oškodovanja javnih financ, ker nič ne plačamo naprej, še enkrat plačali smo samo pri respiratorjih, ventilatorjih, potem ni tu nobene škode. Je pač to rizik, ki ga prevzame tudi podjetje, če ne dobavi pade. Tako to pač je. No, in sedaj tisto ključno vprašanje, kar nam očitate in seveda narobe spet zavajate vi javnosti, spoštovana predlagateljica, ko je minister govoril, da blagovne rezerve ne bi smele in ne morejo samo lahko, da razčistimo to, ni nobene zakonske ovire. Pojavil se je en zapis, ki ga nismo dali mi ven, da je neka zakonska omejitev. Ni. Predsednik Računskega sodišča vam to lahko tukaj potrdi, saj je tudi javno že povedal. Sedaj vam bom pa odkrito povedal zakaj ni direktnih naročil, pa če hočete verjemite ali pa ne. Zavod za blagovne rezerve Slovenije imajo približno 60 zaposlenih. Od tega jih več kot polovica dela v skladišču. Imajo enega računovodjo, nekaj administrativnih delavcev, pravnika. Pri čemer so ključni trije ljudje zboleli, to sem že prej omenil. V običajnih, recimo temu v normalnih letih imajo 6 milijonov proračunskih sredstev, 6,2 milijona. 2 milijona od tega gre za plače, 4 milijone za nakup tistih najpomembnejših predvsem živil. Nikoli niso sklepali zahtevnejših pogodb v tujini, nekaj nabav je bilo iz Hrvaške, ampak to so manjše nabave. Sedaj pa si vi predstavljajte, da mi rečemo blagovnim rezervam, pojdite, najdite dobavitelja iz Kitajske, sklenite z njim pogodbo, zrihtajte financiranje tega vnaprej, ker vsi so pa zahtevali plačilo vnaprej, zagotovite človeka, pošljite ga iz Slovenije tja, da bo naredil prevzem, ker to je zahteva, zrihtajte prevoz in jih pripeljite potem v Slovenijo. Ne gre. Verjemite mi. Vsak, ki je v življenju kdajkoli eno komercionalno pogodbo v normalnih razmerah sklenil z malce bolj zahtevnim svetom, verjemite mi kaj govorim, ker sem eno leto sklepal takšne stvari v Rusiji in tam živel, potem ve, da to ni tako enostavno. In sedaj tukaj govoriti in očitati zakaj nismo tega in zakaj ni direktnih pogodb, lepo vas prosim, ne gre. Lahko zahtevamo, ampak potem bi morda naredili eno pogodbo in vse ostalo bi stalo, bi čakalo. Jaz sem tudi klical na finance, ministrstvo za finance, vprašal kako lahko ministrstvo za gospodarski razvoj kaj takšnega naredi. Zelo jasno sem dobil odgovor, da to lahko blagovne rezerve pod takšnimi in takšnimi pogoji. Kako je s predplačili? Ne gre oziroma je postopek vemo kako dolg. Zato je bila odločitev kmalu zelo jasna. Delamo s slovenskimi dobavitelji – ja, reskiramo, da bo kakšna cena mogoče kje višja, ampak plačamo šele ko pride v Slovenijo na skladišče in ko je preverjeno. In sedaj če vam je to res tako težko razumeti, zakaj druge države lahko? Verjetno tudi zato, ker imajo bolj usposobljene blagovne rezerve, če naredimo to primerjavo, ker imajo več ljudi, ker so bolj izkušeni, ker so večji. Našim blagovnim rezervam pač, hvala bogu, da do sedaj tega ni bilo treba početi. Zato je bila ta odločitev zavestna, tudi moja, da uporabimo posrednike za čas krize, kot se temu reče oziroma ko je ta v veljavi 46. člen Zakona o javnem naročanju. Samo za ta čas. Prevzamem vso odgovornost, če je prišlo do kakšnih zlorab, ampak jaz mislim, da je bila to edina možna odločitev. Verjemite mi. Poskušali smo res izločiti tiste najboljše dobavitelje, ki so, se direktno z njimi kontaktira tudi. Kar precej je bilo govora o nekaterih posameznih pogodbah. Lahko rečem, da recimo priznam, da za MD Global s katerim so blagovne rezerve sklenile za 9 pa nekaj milijonov, nisem vedel, takrat tudi na televiziji priznal to, nisem vedel za vse pogodbe. Labena se je omenila. To je podjetje, ki je seveda imelo to težavo z dobavo, pa nedobavo. Jaz mislim, da so si iskreno prizadevali, da pač tudi oni so izviseli, da tako rečem, še vedno imajo eno pogodbo, je že zapadla, ena je še v veljavi. Ker tam kjer sem prepričan, da ni prišlo do namernega izigravanja, do namernih zlorab, za tistim stojim. Za MD Globalom ne stojim, za Labeno še vedno stojim. In za podjetje Makrono, o katerem je bilo govora zaradi mame enega izmed politikov, toliko, za njimi tudi stojim. Nisem jih poznal prej. Prosil sem direktorja, da pride, da se pogovorimo, da mi razloži vso zgodbo in jaz sem ocenil, da so kredibilen, zanesljiv dobavitelj in za enkrat se to tudi kaže. Pa mama od enega ali drugega, sploh me ne zanima, mi ni to sploh pomembno. Po drugi strani, in zdaj se naslanjam na podjetja, ki so tukaj omenjena in zato nisem povedal nič novega. Zgodba s Češkom, Studio Moderna, poznate ga, ko me je cenjeni Dejan Židan klical, da če mi lahko da moj kontakt gospodu Češku, sem seveda bil zadovoljen, ker gospoda Češka izjemno cenim kot dobrega poslovneža. In on nam je seveda poslal tudi ponudbo, drži kar piše / nerazumljivo/, hkrati je na začetku tudi napisal, uvoznik je na vašo željo lahko naše podjetje, čeprav me je že v naprej strah špekulacij o zaslužkih, lahko pa je to tudi kakšno drugo podjetje in je sam tudi ponudil - vsaka mu čast zaradi tega in hvala - ponudil podjetje skupine Salus oziroma Sanolabor. Ampak veste kaj se je potem pokazalo, to pa nikjer ne piše v medijih, piše samo kako slaba država ni izkoristila super povezave gospoda Sandija Češka. Tukaj zelo jasno piše, da so ter maske neustrezne za zdravstvene delavce, da gre zgolj za osebno uporabo, so torej izključno higienske, ki smo jih takrat že imeli na zalogi kar nekaj, in po drugi strani za izvoz teh mask, sicer ta proizvajalec še ni pridobil vseh potrebnih certifikatov, vendar pa se trudijo. Poglejte, v tistem trenutku se jaz in sem se, pa me zato preganjajte, odločil, s takšno ponudbo ne bomo izgubljali časa. Jaz sem se zahvalil Sandiju Češku, še enkrat hvala mu, pokazal je veliko mero pripravljenosti, ampak ponudba je bila žal neustrezna. Podobno velja pri ponudbi in tudi najdemo tukaj notri, Slovenska akademija znanosti in umestnosti. Prav neverjetno je, takoj sem jim razložil, da pač mi ne moremo zagotoviti direktnega uvoza, razložil tudi zakaj, večkrat in kar ni konca in ni konca in še vedno kako smo neverjetni. Gospod Emil bo pač enkrat moral doumeti, da je bilo treba takrat se odločati med prioritetami, kaj gre in kaj ne gre. Mi je zelo žal. Ponudba gospoda, spet omenjeno tukaj, gospoda Pečečnika. Kot je bilo omenjeno, res je, minister Tonin je gospoda Pečečnika klical in jaz pravim, gospod Pečečnik, karkoli ste mislili o njemu, nas je vsaj za nekaj časa rešil, da lažje dihamo. To je dejstvo. Po drugi strani, res je, gospodu Pečečniku so se zgodile te maske, ki so deklarirane kot FFP2, vse piše gor. Vse piše. Z vsemi njegovimi kontakti se mu je zgodilo to, da ta maska ni FFP2. Mi je zelo žal. Z vso, z vsemi izkušnjami, ki jih ima, se mu je to zgodilo in teh mask seveda nismo ali pa niso blagovne rezervne kupile kot masko FFP2 za medicino, za medicinske delavce, ampak kot navadno zaščitno masko po ceni 0,50 evra. Zdaj si pa vi predstavljajte, blagovne rezerve z našim, vašim denarjem sklenejo to pogodbo, maske pridejo te, v dobri veri in niso nič vredne. Ni variante, da bomo od tistih iztirjali kdaj razliko med, ne vem, 1,6 in 0,5 evra. Niti v sanjah ne, ker je to divji zahod ta trenutek, ali me razumete. Zato je ta dokaz, pa mi je žal, da se je tudi to zgodilo, najboljše vseeno odločite, da smo zavestno prenesli določen del odgovornosti ali pa kar večji del odgovornosti na dobavitelje, kljub temu seveda, da so mogoče kje cene za kakšen cent višje, pravilna. To vam želim dopovedati.  Omenja se tudi podjetje Medicop v tem v medijih. To je edino podjetje, ki smo ga prosili in jaz sem res iskreno zahvaljujem za to, ker so šli zelo nasproti nam, da nam pripeljejo na dobavo maske FFP2 z vsemi certifikati, primerne, iz Dunaja. Jaz osebno sem jih kontaktiral, prosil, ker jih poznam, ker vem, da se ukvarjajo z medicinsko opremo in so to tudi korektno naredili. Cena je bila višja. Drži. Ena višjih, ampak spet, v tistem trenutku, ko smo se za to dogovorili, na zalogi v Rojah ni bilo niti tisoč mask FFP2 za medicinsko osebje in zato sem zavestno, spet sem se jaz tukaj odločil, lahko rečem, v soglasju seveda s kolegi, smo rekli da. Pa me terjajte za odgovornost, ampak v tistem trenutku se mi je zdelo to najbolj smiselno in racionalno, ker so bile vendarle maske, lahko rečemo, skoraj da na dvorišču. Še zmeraj je bilo treba na Dunaj po njih. Takšnih primerov je seveda še nekaj, recimo Alibaba, ki se pojavja, ta nesrečna. To se je dogovarjalo Ministrstvo za obrambo, ampak na koncu te zgodbe ugotovimo, da po vsej dobri nameri in temu, te maske nimajo certifikatov ustreznih, zato mislim, da medresorska delovna komisija je več kot korektno opravila svojo nalogo. Mi smo potem v nadaljevanju naših prizadevanj usmerili svojo pozornost na pomoč pri zagotavljanju te opreme za gospodarstvo. Ker če ne zaženemo, saj to sami dobro veste, industrije, gospodarstvo, podjetja, potem nam itak nič ne more pomagati. Zato smo potem, res, poskušali čim več teh navadnih, higienskih zaščitnih mask dobiti tudi od slovenskih proizvajalcev, in to je tretja skupina kolegov na ministrstvu, ki se je zelo zgodaj začela ukvarjati s tistimi, ki so izrazili ta interes, to pripravljenost, da pomagajo tudi z lastno proizvodnjo teh zaščitnih, predvsem mask, čeprav proizvajajo tudi druge, recimo eno podjetje v Sloveniji proizvaja vizirje. No, in to je pa, mislim da zgodba, ki najbolj odmeva in mislim, da spet izvzeto iz vseh možnih kontekstov seveda za potrebe vojnega dobičkarstva, zdaj bom povedal, jaz sem rekel na televiziji enkrat, da prosim vsa podjetja, ki želijo služiti in biti vojni dobičkarji, naj nas ne kontaktirajo in naj nam ne jemljejo čas. Veste kje so resnični do zdaj, kje vidim vojne dobičkarje? Tukaj, v vašem gradivu, ki ste ga pripravili za to sejo, ne vsi, ampak kar nekaj medijev pa je takih, ki z neresničnim poročanjem, tendencioznim poročanjem, namernim zavajanjem gradijo svojo prepoznavnost, ali če želite, svojo branost, svojo poslušanost, itn. Niti slučajno ne govorim, da so vsi taki, ne, nekateri pa so. Lahko dokažem. Točno doslej kateri. Jaz bom rekel hvala RTV Sloveniji, nacionalni televiziji, zato ker je zelo korektna, vsaj to kar jaz vidim. Saj, če želite mi verjemite, če ne, ne, ampak vse vam lahko dokumentiram.  Grem nazaj na skupino za vzpostavitev domače proizvodnje, še pred resničnim ali pa najhujšim izbruhom. 11. marca sem bil osebno s kolegi na enem izmed najbolj prepoznavnih, če želite, ne bo o imenih, podjetij v Sloveniji, ki proizvajajo medicinsko opremo. Ko sem tam prišel z idejo, da jim mi pomagamo, tukaj imam tudi ta mail in dokaz našega predloga, s to idejo, sta se mi dve gospe dobesedno režale, se opravičujem temu izrazu, ha, dvakrat ste nas že nategnili, mi smo kupovali, potem pa država od nas ni kupila, zdaj pa smo spet dobri, ko nas rabite. Ko nekdo meni to reče v situaciji, ko nam je bilo vsem jasno, da je hudič že vzel šalo, veste, se s takimi nimam več kaj ukvarjati, ker sem potem doživel očitek, da se nismo več… Pa smo jih vseeno prosili za njihovo ponudbo o kateri so nam potem napisali, da lahko nekje julija, avgusta dobijo nek stroj za izdelavo mask iz Bosne ali iz Srbije, ne vem točno kje. Takšen je bil ta, pa mislim, da vemo o katerem podjetju govorim.  Sicer pa je bil eden izmed pobud tudi ali pa momentov, ki nam je dal vedeti, da je prav, da gremo v domačo proizvodnjo. Tudi dopis generalnega direktorja UKC Ljubljana, gospoda Poklukarja, dr. Poklukarja, ki piše, glede na trenutno epidemiološko situacijo povezano s COVID-19 in težavami s pravočasno dobavo zaščitne varovalne opreme iz tujih trgov se obračamo na vas, pobudo, k razmisleku k usklajenem zagonu lastne domače proizvodnje materiala zaščitnih mask in druge varovalne ter medicinske opreme za potrebe slovenskega zdravstvenega sistema. Prepričani smo, da je domačega znanja za takšen pristop dovolj, 24. marec. Tudi jaz sem prepričan, da je tega znanja dovolj. Hvala bogu. Kar nekaj podjetij, kot sem rekel, se je odzvalo. Med drugim tudi podjetje, ki proizvaja ta material, kot vi pravite, prtički. Pa še enkrat, to niso prtički, prosim vas ne zavajajte tako, povejte, da gre za airlate(?) material narejen po suhem postopku izdelave. Netkano blago je v bistvu to, ki je prineslo, da tako rečem, oziroma imamo in tukaj, zdaj bom še enkrat, pa mislim da, da dovolite to, lahko pokažem. Hvala za posredovane vzorce in certifikatom materiala. Material je ustrezen, prav tako tudi maske. Predlagamo samo, da zamenjate, tukaj se strinjam, da to ni bilo morda najboljše, rdečo elastiko z belo, ki je bolj prijazna nošenju. Maska ni primerna za zdravstveno uporabo, namenjena je izključno zaščiti splošne populacije. Govorimo o teh airlate maskah. To je to.
Poslanci, se lahko malo umirite ali rabite pavzo?
Aleš Cantarutti
Če rabite, povejte. Jaz vam samo potrjujem oziroma želim pokazati, da ima ta material potrditev UKC. Zdaj, ali so maske po vašem mnenju primerne ali ne, vsak lahko sodi po svoje. Zdaj, ali je bila odločitev, da se gre v nakup tega primera ali ne, spet. Vsak lahko sodi po svoje, ampak odločitev je bila, da gremo v nakup določenega števila teh mask. Veste koliko in kako, spet, stvar cene. Se strinjam, verjetno je cena tukaj pretirana, ampak mislim, da je direktor enega izmed teh podjetij, ki te maske proizvaja, obrazložil finančno konstrukcijo. Zdaj ali mu verjamemo ali ne, še enkrat, bo preiskovalna komisija na to temo, ko bomo lahko še podrobneje se spustili tudi v to. Verjamem. Jaz ne bom sodil zdaj v tem trenutku o ceni, bom pa rekel, da se zahvaljujem tistim, ki so pa šli vendarle v to proizvodnjo in tudi v neke dobave. In kakorkoli, še enkrat, nič ni bilo kar tako nekaj na pamet. Imamo potrditev, da to lahko počnejo, in da jih blagovne razerve lahko kupijo. Imamo tudi potrditev pomembnega dela medresorske delovne komisije, govorim o… Trenutek. O upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ponudba in ponudnik ustrezata specifikacijam. Ne vem še kaj drugega vam dodam. Še enkrat, verjetno danes v tej situaciji ne vem, če bi kdo, ampak takrat je bila situacija drugačna, takrat mask enostavno ni bilo.  Ampak da grem naprej, k sami proizvodnji. Saj to je sam en delček od tega. Veseli, seveda odziv, vsaj mene osebno, slovenskih podjetij, ki so do danes, mislim da jih je 6 ali 7, ki proizvajajo, govorimo o maskah za splošno zaščito. Nobeno še ne proizvaja medicinskih mask, ker je to seveda bolj kompleksen proces, ampak med tem smo v Slovenijo pomagali z dobavami, s tako imenovanim mostom med Slovenijo in Kitajsko, da sta dve podjetji pripeljali stroje in eno, to je že iz te proizvodnje. Takšna maska kot jo imate večino tudi na obrazu. Ta maska še ni certificirana, je pa narejena v Sloveniji.  Zdaj pa glede certificiranja. Tudi jaz sem javno rekel, da za nas v tistem trenutku, ko ni bilo ničesar ali pa zelo malo te opreme in je bila vsaka maska še kako pomembna, pa ljudje so sami šivali te maske, dobro to veste, ne sprenevedajte se zdaj, lepo vas prosim, je bil tak nakup za katerega smo imeli potrditev UKC, potrditev Uprave za zaščito in reševanje, nakup v katerega lahko gremo. Še enkrat poudarjam. Hkrati pa smo že takrat vedeli, da to seveda na dolgi rok ne more biti ustrezna zaščita, dokler nima certifikatov in smo takoj začeli z aktivnostmi za to, da bi tudi v Sloveniji dobili možnost pravzaprav certificiranja. Zelo malo teh laboratorijev je tudi v Evropi, ker smo na žalost vso, ne samo proizvodnjo, ampak tudi razvoj in certificiranje te zaščitne opreme preselili na daljni vzhod, na Kitajsko, če želite. To je dejstvo proti katerim in s katerim se danes sooča celotna Evropa. To je res. To drži kot pribito. Če veste vi kaj več, potem prosim. Imamo podjetje, ki s področja meroslovja, priznano v Sloveniji, kjer so v zaključni fazi oblikovanja laboratorija za certificiranje zaščitnih mask. Tukaj se moram zahvaliti Ministrstvu za obrambo, ker so ob pomoči tudi kolegov iz SIQ, iz različnih agencij, AZMP, NIJZ, prišli do tega in tukaj imamo zdaj to, kakšne karakteristike morajo zasledovati oziroma imeti medicinske maske, seveda je to bolj kompleksna, ta bela, in kakšne mora imeti maske, ki niso deklarirane kot medicinske, se pravi, za osebno zaščito recimo vseh nas. To je bila velika stvar narejena. Ob tem gremo po francoskem protokolu, to kar zdaj pripravlja naš TIRS v sodelovanju s SIST-om, za sistematizacijo, inštitutom, protokol kako bodo te maske, kako mora biti embalaži, kako se jih nosi, kako se jih potem odstranjuje, itn. Šele ko bo to, bodo te maske, seveda slovenske proizvodnje, dobile tudi certifikat. In jaz mislim, da smo na dobri poti in sami ste že uvodoma omenili, da to seveda ne bo izginilo čez noč, ta naša težava kjer smo oziroma naš boj s tem virusom. Mislim, da smo na dobri poti, da dobršen del samooskrbe vendarle dobimo tudi v Sloveniji, tudi na tem področju. In še enkrat, tukaj gre zahvala podjetjem, ki so se odločila, da gredo v to.  Mi smo ob naših prizadevanjih zasledovali še cilj, rekel sem, kako zaščititi industrijo, trgovine, storitve zato, da bi ekonomija s čim manj težavami nemoteno delovala. V tem kontekstu lahko povem, da pripravljamo tudi razpis za srednja in mala podjetja, gre za kohezijska sredstva, približno 10 milijonov vreden, za nabavo zaščitne opreme. Vsako podjetje bo za vsakega zaposlenega lahko nabavilo do 40 oziroma 50 evrov zaščiten opreme. To se mi zdi zelo pomembno, če želimo, da bo proizvodnja in ostale storitve tekla relativno varno, v varni maniri.  Jaz sem vam poskušal res prikazati kako so zadeve potekale. Že uvodoma sem tudi omenil, kakšno je stališče do nadaljevanja nabav oziroma na kakšen način. Jaz mislim, da kljub vsemu smo ven iz najhujšega, da tako rečem, z nobenega zagotovila nimamo, da se epidemija ne bo ponovila, da ne bomo deležni drugega vala, ampak marsikaj smo se naučili in jaz si upam trditi, da lahko v nadaljevanju seveda še bolj učinkovito te stvari, ki smo jih morali čez noč delati, počnemo. Zasledujoč tudi računsko sodišče in ostale inštitucije, ki upam, nam bodo pomagali pri tem, da ta… Saj imamo jasno, Zakon o javnih naročilih je zelo jasno, ampak če želimo te stvari narediti še bolj učinkovite, ker kljub vsemu določena pričakovanja so, da se bo na trgih z zaščitno opremo še marsikaj dogajalo, da znajo ob ponovnem valu tudi na kitajskem ali drugod ponovno se zaostrite te razmere. Za nas je pomembno, da v tem trenutku dobave pritekajo v Slovenijo nekako relativno nemoteno. Naj vam povem, in to je odgovor na to ali smo vendarle cilje, ki smo si jih zadali pri dobavi te zaščitne opreme v zadnjem mesecu to dosegli ali ne. Zavod za blagovne rezerve so od 16. oziroma 15. marca do 20. aprila sklenili pogodbe v vrednosti približno 123 milijonov evrov. To je javen podatek. Uresničenih oziroma dobavljeno doslej je bilo opreme za 30 milijonov evrov. Med drugim, rekel sem že, 143 ventilatorjev, bolnišničnih, 9, skoraj 10 milijonov kirurških mask, troslojnih, 2,4 milijona mask FFP2. Težavo imamo še s trojkami, to nimam kaj skrivati, je jasno, ker je na trgu problem, ampak imamo pa v naslednjem tednu pričakovano eno večjo dobavo tudi FFP3 mask. Maske domače proizvodnje, milijon in maska za splošno uporabo, tudi domače proizvodnje tudi milijon, rokavice 7, skoraj 8 milijonov, zaščitni plašči 33 tisoč, zaščitne obleke 107 tisoč, zaščitna očala 100 tisoč, kapa bolniška 20 tisoč, itn. S to opremo dobavljeno lahko jaz mislim, da kar nekaj časa, pa to ne govorim zdaj o mesecih, ampak o tednih, seveda, mirno preživimo. V tem času mislim, da je jasno, da moramo pogledati in tudi saj, v končni fazi je prav, da se pogovarjamo o teh zadevah, pogledati kaj je bilo narejeno v redu, kaj ni bilo narejeno, kaj je bilo narejeno narobe in poskušati poiskati, kot rečeno, način tudi nabave te zaščitene opreme, ki bo še bolj učinkovit, transparenten pa mislim, da je bil že zdaj, če verjamete ali ne. Vse pogodbe so vam na razpolago ne samo vam, vsej javnosti. Vse cene so transparentne. In še enkrat poudarjam, da naredili smo kakšno napako, se zavedam tega, jaz sem pripravljen za vsako stvar tudi odgovarjati in jo pojasniti še dodatno, če je potrebno, ampak verjemite mi, ni bilo enostavno. Tako da, evo, ne bi mogoče še, čeprav je materiala še, bi lahko kaj kakšno rekli, ampak če boste imeli kakšno vprašanje, tudi glede teh zapisov v medijih, pa bom poskušal še dodatno obrazložiti.  Še to mogoče, da ne bo pomote. V tem trenutku je v pripravi za podpis še nekaj pogodb, ampak ravno zaradi mnenja računskega sodišča, da poskušamo to še bolj transparentno, zdaj ko pravzaprav ni več takšne krize, vsaj kar se tiče dobave te opreme, da poskušamo to morda še bolj transparentno zapeljati, tako da čakamo tudi to njihovo mnenje.  Evo. Hvala predsednik.
Hvala gospod državni sekretar.  Preden nadaljujemo s sejo, bom nekaj rekel. Državni zbor ni organ pregona. Državni zbor je skrbnik javnih financ, direktno proračuna, posredno tudi ostalih treh pa pol blagajn, in seveda ta odbor ima med svoje vsebine tudi varno zapisano in jaz ne vem kje ste, državni sekretar, našli podlago, da vas nekako napadamo. Navsezadnje sem tak kratki sklic spisal jaz, odkrito priznam in je bil tudi kolega Pojbič, če prebereš, je bil tudi spisan ne napadajoče. Enostavno za razjasnitev nekih zadev, primarno povedano, ker so dejansko najbolj, bom uporabil ljudsko besedo, noreli župani, ker kot sem že večkrat rekel, župan je najbolj zahtevna politična funkcija v Sloveniji. Župan se ne more skriti. Veste, mi politiki se lahko izgovarjamo pa pred nami je bila ta Vlada pa to je bilo pa tisto je bilo, seveda bo potrebna razprava zakaj so blagovne rezerve bile prazne, kot sem tudi kratko zapisal, ampak zdaj izgubljati čas s tem ni. Zdaj, če kaj šepa, v vsej tej zgodbi šepa komunikacija. Upam, da smo se tudi to nekako naučili. Zdaj, če ima opozicija skoraj edine informacije, ki jih ima, jih ima pač v medijih in jih v prilogi zmeče skupaj. Ne napadamo vas mi. Mi odigravamo svojo nalogo. Isto kot jo morate tudi ti, kot morate tudi po 110. členu odgovarjati Državnemu zboru. So seveda organi nadzora, je Računsko sodišče, je KPK in bi rad, da gre ta seja strpno naprej tudi kot je šla jutranja seja, ker naloga vseh nas skupaj v politiki, tudi s strokovnim delom politike, gledam zdaj gospo predsednico Zdravniške zbornice Slovenije je, da dejansko pomirimo državljanke in državljane in to je v bistvu osnovni namen te seje. Tista druga zgodba, če bo zgoda, je zgodba v bistvu v našem parlamentu neke druge komisije, Komisije za nadzor javnih financ. To ni današnja tema, toliko zgolj na kratko, da postavimo gabarite kaj je predmet te seje.  Naslednji ima besedo namesto direktorja, ki se je upravičil, zavoda za blagovne rezerve Republike Slovenije, gospod Lojze Černe, če sem pravilno zapisal vaš priimek. Izvolite.
Lojze Černe
Hvala predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj! Sem Lojze Černe. Po rangu sem pravzaprav tretji mož oziroma po sami strukturi našega zavoda. Žal sem moral v določenih momentih prevzeti enostavno funkcijo glavnega podpisnika, ker je najprej direktor, potem pa pred kratkim še njegov namestnik enostavno direktor s COVID-om in pa še s čim drugim, kdo je pa, namestnik pa tudi pregorel.  Mi smo izvajalska institucija, ki delamo po Zakonu o blagovnih rezervah. Imamo petletni plan in seveda Vlada je tista, ki odreja kaj moramo narediti. Mi smo izpolnjevali sklepe Vlade. Najprej za dva za sprostitev potem pa še ostale sklepe Vlade, na nabavljamo zadevo. Trudili smo se po svojih močeh, bili smo, mislim da trije, ki smo bili prisotni na sedežu podjetja, ostali so delali od doma. Zdaj se je situacija nekoliko spremenila, pa še vedno pravzaprav se nam je pred kratkim dogodilo, dva sta nam zbolela. S temi, bomo rekli, človeškimi viri smo se pač maksimalno trudili po svojih najboljših močeh hvala za sodelovanje, predvsem Ministrstvu za zdravje, potem Upravi za zaščito in reševanje, Ministrstvu za obrambo in pa seveda resornemu ministrstvu, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da so nam pri tem delu pomagali. To je pa pravzaprav tudi vse kar imam jaz v tem trenutku za povedati.  Hvala.
Hvala gospod Černe.  Naslednji bo besedo dobil predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, mag. Vesel. Izvolite.
Hvala lepa gospod predsednik. Spoštovani!  Pravzaprav ne vem kaj so pričakovanja odbora z našo intervencijo Računskega sodišča, mi boste kasneje to pojasnili z vašim vabilom.  Vendar mogoče za začetek lahko rečem zgolj to, da Računsko sodišče tako na podlagi kar številnih pobud ponudnikov medicinske opreme in medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujemo za rešitev te krize, ki so se obrnile na nas in tudi moram reči, kar nekaj državnih organov, ki se je obrnilo na nas, relativno dobro seznanjeno situacijo in v tem trenutku upravljamo bolj svetovalno vlogo kot pa revizijsko vlogo Računskega sodišča, ker se mi zdi v tej konkretni situaciji pravzaprav tudi pravilna rešitev. Seveda smo v navezi tudi s tujimi kolegi, ki se zlasti v okviru Evropske unije, ki se soočajo praktično z identičnimi problemi in identičnimi očitki pravzaprav za porabo javnih sredstev tudi v drugih državah kjer se pojavlja nekaj vprašanj. In sicer prvo, temeljno javnofinančno vprašanje, kakšna javnofinančna sredstva bodo angažirana za odpravo posledic te krize, se pravi, kakšen je, pravzaprav davčne oprostitve in drugi ukrepi za gospodarstvo, oživitev gospodarstva in kako učinkoviti bodo ti ukrepi, s tem se večinoma ukvarjajo. Ukvarjajo se z, v nekaterih državah z učinki ukrepov za samopreprečevanje, torej organizacijo predvsem javnega zdravstva v posameznih državah in pa eventualno okvirja, ki je primerljiv z našo civilno zaščito. Ter četrti sklop vprašanja, je pa vprašanje javnega naročanja v teh ekstremno zapletenih razmerah, zlasti v razmerah, ki so bile v morda v prvih dveh, treh tednih po izbruhu te epidemije. Tudi slovensko Računsko sodišče spremlja te informacije, predvsem glede načina organizacije javnega naročanja oziroma naročanja kjer je seveda javno naročanje limitirano po mojem mnenju popolnoma upravičeno na uporabo 46. člena Zakona o javnem naročanju, kjer so pravzaprav res pogajanja brez predhodne objave, s tem, da je treba in veljalo bi zagotoviti tudi nekaj več transparentnosti v smislu predstavitev vrednosti sklenjenih pogodb, pogodbenih partnerjev in seveda samih predmetov posameznih pogodb. Pri tem načinu organizacije smo zasledili, da je vključenih veliko akterjev in tudi, ko smo opravili razgovore z večino akterjev razen z Ministrstvom za gospodarstvo, opazili da svoje vloge vidijo različno, da velja kar nekaj nasvetov drug drugemu praktično, morda tudi nekaj pomanjkanja komunikacije in to bi bilo seveda potrebno rešiti.  Vprašanje zakaj je Zavod za blagovne rezerve ključni in glavni naročnik v Republiki Sloveniji te opreme, je zanimivo vprašanje, tako kot je bilo že omenjeno, vendarle je z relativno malo izkušnjami na mednarodnih trgih, z relativno malo izkušnjami ali nič izkušnjami pri nabavi medicinske opreme in nenazadnje tudi z relativno šibko kadrovsko podporo za tako pomemben in obsežen projekt. Na ta vprašanja bomo morali slej kot prej odgovoriti, ne govorim samo o relaciji med potencialnimi revidiranci, Računskim sodiščem, ampak tudi pri organizaciji te odločitve. Na žalost se je pokazalo to kar je Računsko sodišče opozarjalo, brez da seveda bi imeli tak vizionarski učinek, da bi lahko napovedala tole krizo, ker nihče ni pričakoval, da bomo v glavni dvorani Državnega zbora sedeli na primerni razdalji z maskami, ampak opozarjali smo na to, da bi javno-naročniške službe v Sloveniji veljalo uskopiniti, okrepiti na ta način, da bi se v določeni fazi lahko ustanovila agencija za javno naročanje, ki bi praktično s svojo strokovno usmerjenostjo, dovolj kadrovske podpore, itn., bila pripravljena in sposobna izvesti katerokoli še tako zahtevno javno naročilo v katerihkoli razmerah. Seveda Računsko sodišče mora reagirati na številna vprašanja, predvsem medijev, pa tudi nekaterih manjših naročnikov, ki so poskušali sami priskrbeti to opremo, verjetno izven sklepa Vlade ali pa jih takšen sklep niti ni zavezoval. Ali je mogoče naročiti opremo neposredno od proizvajalcev, kar je seveda po slovenski zakonodaji ni nobene ovire, celo več, Evropska komisija je s svojimi smernicami, ki so bile sicer izdane nekoliko pozno, pa vendarle, 1. aprila letošnjega leta posebej opozorila, da državam svetuje neposreden stik s proizvajalci, da pošljejo svoje ljudi, da ustvarijo svoje mreže in se predvsem obrnejo tudi na mreže podjetnikov, kar je Slovenija zlasti s temi komunikacijami z mrežami podjetnikom, ki naj izkoristijo svoje kontakte, tudi storila.  V teh prvih razgovorih smo ugotovili, da je bilo podano zlasti v prvih dveh, treh tednih po pozivu slovenskemu gospodarstvu relativno veliko število ponudb, tako bolje ali manj pripravljenih. Teh ponudb je bilo po naših podatkih preko tisoč 500, vendar je bilo pri več kot 40 % ponudb ostalo nepregledanih in so verjetno nepregledane tudi na današnji dan, ker pomeni, da je seveda preko 700 ponudnikov podjetij, gospodarskih iniciativ seveda sprožilo pri njih kar nekaj slabe volje, zakaj njihova ponudba ni bila pregledala, ni bila upoštevana v primerjavi z drugimi. Marsikakšne razloge za prioritetne vrstne rede, za hitre reakcije, za bolj ali manj pripravljene ponudbe, seveda lahko razumemo, verjetno pa jih bo nekoč potrebno pogledati.  Mislim, da je potem, kar smo že do zdaj zaznali, relativno dobro v sedanjem trenutku definirane potrebe po tej zaščitni opremi, smo bili tudi veliko v kontaktih z našimi rednimi revidiranci, kajti seveda nemoteno, ne morem reči, da sicer nemoteno opravljamo revizije, ampak vendarle opravljamo revizije preko 100 revidirancih v teh trenutkih in vedno besedo nanese kako so pa oni pripravljeni, ker seveda veliko revidiramo tudi v zdravstvenem sektorju, so nas obveščali o težavah, o dobavah, itn., celo o pozivih, naj vendarle poskušamo mi urediti maske, ampak saj veste, da to pa daleč presega sposobnosti Računskega sodišča.  Zanimivo je, da se v zadnjih nekaj dneh kar nekaj ponudnikov, ki so precej medijsko izpostavljeni, obrnilo na Računsko sodišče z nekim efektom, ki ga pa do sedaj v moji praksi, pa sem kar nekaj let na Računskem sodišču, še nisem videl, in sicer, s posebnimi prošnjami za uvedbo izrednega nadzora nad izvrševanjem pogodbe, ki jo predlagajo pogodbeni partnerji in ki niso na strani države, zardi tega, da bi se verjetno zaščitili, pregledali vse dobave. In med njimi povedo, da pravzaprav včasih kakšnega kvalitetnega nadzora in prevzema po njihovem mnenju ni bilo tako dobro opravljeno in da bi želeli, da se to opravi v izogib kakršnimkoli težavam. To Računsko sodišče postavlja pod en poseben izziv. Mi bomo svojo odločitev sprejeli relativno kmalu, kaj narediti kaj ne narediti, bomo pa seveda počakali tudi na eventualne predloge Državnega zbora, tako da se o mogoče takšnih in drugačnih reakcijah lahko pogovarjamo tudi kasneje.  Hvala lepa.
Hvala mag. Vesel.  Dalje bi dal besedo poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije, gospodu Šestanu.  Izvolite.
Srečno Šestan
Hvala za besedo.  Saj niti ne vem zakaj sem vabljen na to sejo, ker tematika ni ravno področje, ki ga pokrivam, ampak ne glede. Civilna zaščita je tukaj udeležena v, bom rekel, v drugi fazi, če smem uporabiti ta izraz, in sicer, ko ta oprema pride, da to opremo z našimi resursi, bom rekel, razdelimo na podlagi razdelilnikov, ki jih pripravljajo ustrezne inštitucije. Še zmeraj upam trditi, da gre večino opreme za področje zdravstva, kar je tudi prav. To področje zdravstva, da ne bo narobe razumljeno, pokriva tudi domove za starejše občane, pokriva bolnice, pokriva zdravstvene domove, pokriva lekarne in tudi zobozdravstvene ordinacije. Zato je to razmerje te opreme, ki jo ključih odnosno po naročilih delimo, bilo na začetku skoraj 90 ali pa še več procentov za zdravstvo, ostalo nekaj procentov za drugo uporabo. V zadnjem času se je to razmerje malo spremenilo, tako da smo dobili s tem, kot je prej državni sekretar omenil, ko se je skladišče dodobra napolnilo, tudi nekaj manevrskega prostora za druge strukture, od ministrstev do tudi občin, pa tudi občine smo tudi prej nekaj dajale, ampak ne glede na to, smo seveda naredili ustrezne razdelilnike, kot je tudi predsednik računskega sodišča omenil, te razdelilnike oziroma potrebe so bile narejene s skupnimi močmi in mislim, da so kar nekako realne tudi za daljše obdobje. Je pa treba, počasi bo treba razmišljati tudi o tem, kar pa mislim, da je državni sekretar omenil, kako priti na neko, bolj normalno stanje glede nabav in glede vsega skupaj. Prepričan sem, da smo tudi v tej dvorani vsi prepričani, da tukaj ne bomo končali jutri in to seveda, upam, da bo stanje zmeraj boljše, ampak ukvarjanje s COVID ali podobnim ne bo kar nehalo, zato moramo sigurno imeti in proučiti možnosti kakšno in koliko opreme imeti ali v blagovnih rezervah ali kje druge za bodoče obdobje, ki pa bo po moji oceni verjetno presegalo šest mesecev ali pa še več. Tako da, v tem smislu tisti prehod na neko normalno nabavo, ki bo verjetno tudi cenejša, ugodnejša, tudi poti bi bile lahko drugačne, ne avionske, tako da bi potem to bilo lažje.  Civilna zaščita se ukvarja tudi z drugimi stvarmi, pa jih ne bom tukaj obremenjeval, ker niso tema pogovora, od karanten do vsega drugega. Zdaj se pojavlja, ravno sem imel klic, spet prihodi tujih delavcev v državo. Vemo kakšen je postopek po vladnem odloku, ampak nekateri tega še zdaj ne razumejo, tako da, toliko bi imel za začetek. Če boste kaj rabili, pa ni noben problem.
Hvala gospod Šestan.  Pozvani ste bili v luči pomirjanja javnosti, veste, ker v nekih resnih državah mediji ne vodijo politike in se mi zdi, da v tem smislu moramo biti, postati resna država. Mediji na način tega, kar se delno strinjam z gospodom Cantaruttijem.  Naslednja ima besedo predsednica Zdravniške zbornice Slovenija.  Izvolite.
Gospa _________
Pozdravljeni. Hvala za povabilo in hvala tudi, da sem lahko poslušala vse te predstavitve in pojasnitve. In najprej zahvala vsem, ki so se v nemogočih razmerah trudili in prizadevali za nabavo osebne varovalne opreme. Rezultati so. Hvala. Seveda pa bomo o tem zakaj smo se znašli vsi v takšni situaciji in kam moramo spremeniti, pogovarjali verjetno še dolgo. Pravzaprav se nam zdravnikom postavlja vprašanje, zakaj je Zavod za blagovne rezerve postal ključni dobavitelj medicinske zaščite opreme oziroma osebne varovalne opreme, ampak to tudi ni za zdaj.  Najprej glede epidemije. V Sloveniji nimamo učbenika o epidemiologiji, vsaj meni ga ni uspelo najti. Sem pa našla doma na podstrešju tole knjigo, ki ima naslov, Vojna epidemiologije. Eden od avtorjev te knjige, ki je izšla leta 1978, je tudi general, slovenski general Marjan Morel, ki je bil tudi nekaj časa predstojnik katedre in tudi načelnik oddelka VMA v Beogradu. To knjigo je kupil moj mož, ko je bil še v takratni državi, seveda, kadet te Vojnomedicinske akademije in se je spomnil, kako pomembna je ta knjiga in med drugim, je v tej knjigi zapisano tudi, kako je potekala epidemija španske gripe. Jaz mislim, da se tega premalo zavedamo. Čakajo nas valovi, v valovih, in ne vemo še, kako se bo ta virus obnašal in če se bo obnašal podobno, kot virus španske gripe, v tem epidemiološkem smislu, bomo imeli vsi še zelo, zelo dosti dela. Druga stvar, ki jo je pa omenil gospod Trček, je pa bistvena. Namreč, komunikacija. S komunikacijo pa imamo težave. Te težave so se začele že v času prejšnje Vlade. Komunikacija, zdaj govorim, komunikacijo med Zdravniško zbornico in Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Pa zdaj to razumet kot neko kritiziranje, ampak dejstvo je, da zbornica na nekatera vprašanja, ki smo jih postavili 24. februarja, še danes ni dobila odgovorov. Namreč, tukaj, med vprašanji, ki smo jih takrat postavili, sta bili dve ključni – prvo, kako bo z zaščitno opremo, to je bilo februarja, in drugo, kako bo narejen algoritem razporejanja zdravstvenih kadrov? Ti dve vprašanji smo mi takrat ocenili kot bistveni in bom povedala tudi, zakaj. Zato, ker sta med seboj povezani, ker, če imamo algoritem kadrov, za katere vemo, kako jih je treba zaščititi, je mnogo lažje načrtovati nabavo osebne varovalne opreme. Kaj se je pa nam zgodilo? Zgodilo se nam je to, da nam Ministrstvo za obrambo, v okviru katerega so pač blagovne rezerve tudi, pardon, civilna zaščita, in Ministrstvo za gospodarstvo, z blagovnimi rezervami naroča opremo, za katero pa, oprostite, jaz še danes nisem našla ne standardov, ne certifikatov. Zdaj bom malo karikirala – če greš na Mimo vrste, pa vpišeš obrazne maske, se ti bo pojavilo en kup enih obraznih mask, smučarskih, seveda, kjer lahko izbiraš po tipu, po vrsti in tako naprej, in če bi se na ta ali pa podoben način zbiralo potrebe po osebni varovalni opremi, bi odpadlo ogromno komunikacijskih težav. Namreč, komunikacijske težave so se pojavljale v osnovnem pretoku informacij - kako naj zdravniki, posebno koncesionarji, sploh pa tisti brez koncesije, sploh pridejo do tega, da lahko naročijo opremo? Za to smo porabili več kot 2 tedna, da smo ta kanal vzpostavili, pa še vedno ne deluje v redu. Torej, komunikacija je tista, ki jo je treba nujno izboljšati in naredit, ne vem, neki portal, kjer se bodo vpisovale potrebe, kjer lahko tisti, ki te potrebe zbira, preverja, ali dejansko gre za izvajalca in kako velik je ta izvajalec in se potem to tudi stalno vodi. Tako pa zdravniki - govorim v imenu Zdravniške zbornice seveda – ne vemo, kako in na kakšen način se ta oprema razdeljuje. Vedo, bom rekla, vodstveni v nekaterih javnih zdravstvenih zavodih, ne vemo pa zdravniki, neposredno. Včeraj sem govorila s kolegico, ki dela v javnem zdravstvenem zavodu, ki je dežurna, in sem jo vprašala, kakšna je njena oprema in potem mi je povedala po pravici in je povedala in še s to moramo šparat. Zakaj vse to govorim? To seveda ni v smislu pomirjanja javnosti, kot celote, ampak, s prošnjo, da se vendarle naredi analiza, zakaj je med potrjenimi, med pozitivnimi na Sars-2 virus, ena petina, približno ena petina zdravstvenih delavcev, še okrog 100, če sem si prav zapomnila številko, zaposlenih v domovih za starejše občane? Torej, mi se moramo vprašat nekaj drugega – ali smo dovolj poskrbeli za zaščito zdravstvenih delavcev? To zanima stroko, in če bo stroka to želela ugotoviti, rabi podatke in za te podatke prosimo, prosimo že kar nekaj časa. Zdravniška zbornica je naredila eno anketo in sicer, 18. in 25. marca in 1. aprila. Naše člane smo vprašali, povejte, kako vam gre, v eni zelo kratki anketi, in v tej anketi, v prvi izvedbi je čez 700 članov sodelovalo, potem nekaj manj, smo jih tudi spraševali, kakšna je dostopnost do osebne varovalne opreme in rezultati v marcu so bili zelo slabi – več kot polovico anketiranih, se pravi, tistih, ki so odgovorili na anketo, je odgovorilo, da je dostopnost slaba ali zelo slaba. Moram povedati, da se je v aprilu ta številka izboljšala in to je že neposredni dokaz, ali pa, če hočete, odraz, da je vendarle bilo narejenega velika in da se je ta dostopnost varovalne opreme izboljšala. Ampak še vedno, še vedno imamo dnevno sporočila od kolegov, da te opreme ni dovolj. In zdaj pridemo pred nov problem, namreč, vsi smo za to, da se začnejo sproščati oziroma, ponovno izvajati vse zdravstvene storitve. Verjemite mi, zdravniki, zobozdravniki komaj čakajo, da začnejo delat. Ampak, ob tem, ko bodo začeli delat, se bo močno povečala poraba osebne varovalne opreme, ki tokrat ne bo samo za zdravnike, pa medicinske sestre v prvih vrstah izpostavljenosti, ampak bomo to opremo potrebovali v mnogo večjem obsegu in potreboval jo bo tudi vsak pacient, ki bo prišel na pregled. Dobro, pri zobozdravniku bo dal to masko dol, ampak drugi pregledi, razen ORL še mogoče, vsi drugi se bodo morali izvajat tako, da bo pacient dobil masko in da bo dobil novo, svežo masko, kajti ljudje iz žepov potegnejo, to lahko vidite pred trgovinami, vse sorte, kar bi težko rekli, da kogarkoli varuje. Torej, pri vseh teh nabavah, lepo prosim, da se upoštevajo oziroma, da se zbirajo na ta način, da se upošteva tudi število predvidenih obravnav v posameznih zdravstvenih ustanovah. Pa še nekaj, tudi zdravniki koncesionarji in tudi tisti brez koncesij, bodo začeli delat, ker jim bo to odlok dovoljeval. Oni še vedno niso vključeni v redno nabavo oziroma v te redne kanale, če tako rečem, za naročanje in, potem, izdajanje opreme. To sem prosila Ministrstvo za zdravje, že večkrat, da se uredi, pa tega kanala nekako ne vzpostavimo dobro. Zamenjajo se elektronski naslovi, osebe, ki so odgovorne in ravno danes, sem dobila tukaj eno dopisovanje med Direktoratom za zdravstveno varstvo in enim zasebnikom, brez koncesije, ker bi rad odprl ambulanto, ampak za njega opreme ni, sploh ni kanala, kako bi jo naročil in kupil. In zavedajmo se, da so določene poklicne skupine, v medicini, recimo, dermatologija, kjer je med zasebniki brez koncesije, veliko izvajalcev in ti po kanalih, ki veljajo, enostavno ne pridejo do opreme. Moja prošnja je, da bi se vzpostavili ti komunikacijski kanali, jasni, pregledni, da bi se transparentno delilo tudi opremo in tu sem res bila hvaležna, ker je gospod Cantarutti tako slikovito opisal, kako so prišli do opreme in do respiratorjev, to so lepe številke, ampak ob tej številki mi ne vemo nečesa drugega, k tolikim respiratorjem rabimo toliko in toliko ekip, ki jih bodo znale uporabljati in moramo se vprašati, ali te ekipe imamo in v kolikem času jih lahko izšolamo. To je en vidik, ki seveda neposredno pri opremi ni omenjen, ampak je zelo pomemben. Ko sem iskala standarde za te različne oblike osebne varovalne opreme, sem spet bila bosa. Standardi, vi ste jih nekaj omenjali, in sicer, so za respiratorje, mislim da, bili narejeni, za druge oblike osebne varovalne opreme, pa jih jaz nisem videla, niti ne vemo, kako in kje bi jih certificirali. To sem šla raziskovat, pa sem najprej vprašala na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, pa so mi tam ljubeznivo povedali, da oni pa s tem nimajo nič. Ali veste, kdo ima s tem kaj? Tržni inšpektorat. In če vprašate njih, ja tega pa mi še nikoli nismo delali. Ali razumete? Stvari bo treba zelo, zelo izpopolnit, izboljšat, da bodo tekle tako, da za opremo ne bomo trepetali. Zdaj, jaz ne vem, kdo bo te standarde delal in kdo bo za te standarde odgovarjal, ampak, lahko pohvalim naš zobozdravniški del Zdravniške zbornice, ki se je zelo povezal in ki so tudi dobili mednarodno uveljavljene standarde in jih uporabljajo in, me prav zanima kakšna bo, ko bomo prišli enkrat do teh tajnih številk - namreč, tajne številke, koliko je zdravnikov, zobozdravnikov in medicinskih sester, med temi 280-imi pozitivnimi, tega ne vemo – da bomo videli, koliko je med njimi zobozdravnikov, kajti zobozdravniki so po moji oceni, v tej situaciji, zelo dobro izvedli te nujne ambulante in zaščito v njih. Torej, tako, kot ste že že prej omenili, gospod Cantarutti, katera osebna varovalna oprema naj bo na razpolago, kakšna je predpisana količina, ki naj bi bila v vsakem trenutku v državnih rezervah, kdo je za to odgovoren – najbrž ne direktor blagovnih rezerv, ampak Ministrstvo za zdravje –, in seveda, to vprašanje, ki smo ga danes že nekajkrat slišali, kaj je s to, zakaj ni bilo potrebne osebne varovalne opreme ob izbruhu epidemije? Najbrž se še spomnite, kako sem bila kritizirana, ker sem v mesecu februarju že, in potem še v marcu, opozarjala na to, da oprema ni dosegljiva. In potem sem bila pač ocenjena kot paničarka in da sprašujem stvari, dobesedno, ki so, ja, okej. Torej, če pogledamo, ko sem danes preverjala možnosti za naročanje osebne varovalne opreme, nisem našla nobene uporabne usmeritve in potem sem vprašala vsevednega Googla, ki mi vedno najde kakšne odgovore, kje lahko naročim osebno varovalno opremo za ambulante, se je ubogi Google tako zmedel, da mi je odgovoril samo s fotografijami - no, ponudil pa mi je odgovor glede opreme čebelarjev; malo za šalo, ne smemo bit preveč ostri. Torej, zanimalo bi me – pa mislim, da vse zdravstvene delavce, da bi epidemiologija, se pravi, stroka, pomembna, pravzaprav veda, celo v medicini, povedala, kje se je okužilo toliko zdravstvenih delavcev in koliko je imelo pred tem pomanjkanje varovalne opreme? Kajti, gledamo lahko vsak dan po televiziji, da oddelki, tudi pri nas, ki imajo popolno opremo, med zaposlenimi nimajo okuženih. Mislim, da je to jasno. Potem pa še, ena stvar, ja, tukaj je seveda politično telo in prav je, da razpravljate o stvareh, ki so povezane s politiko. Zbornica, ne glede na to, kdo je na oblasti, zagotavlja oziroma zagovarja to, da moramo vsi zdravstveni delavci, ravno zaradi koristi pacientov, imeti čim bolj ustrezno osebno varovalno opremo, ki je mora biti dovolj, kajti, »šparanje« je podobno, kot ne imeti. No in zdaj, na koncu, seveda vsa ta povpraševanja, ponudbe, to so vse, jaz, romalo tudi na Zdravniško zbornico. Tako, ne samo k vam, ampak ko pri vas ni bilo odgovora, so pisal nam, dajte nam vi nekaj zrihtat, neke povezave, kot da imam jaz čudežni ključek do blagovnih rezerv ali pa, do gospoda Čandra, na katastrofni medicini, ali pa do ministra, pomagajte nam, da pridemo do tistih, ki odločajo. Seveda, sem nekaj časa to pošiljala naprej, potem pa, ker tudi jaz nisem dobila odgovorov, sem s tem nehala in prijaznim ponudnikom povedala, da nisem pravi naslov. No, sem pa dobila nekaj zanimivih mask, takih, doma narejenih. Mi gledamo samo tiste bele. Glejte, iz »servietkov« se da naredit tudi takole masko. Iz istega materiala, ki je bil ocenjen kot primeren, sem naredila jaz, doma, maske za našo domačo uporabo. Vnuki so bili veseli, celo patentiral smo tale rob, da se ne trga. No, znanka mi je pa zašila maske za večkratno uporabo, pralne, ki imajo eno zelo zanimivo inovacijo, da tako rečem, žepek, v katerega se lahko doda tkanina, ki jo, z primerno gostoto pač, ki jo vstavimo sem noter in si potem masko nastavimo. Maska se lahko pere, na 95 stopinj, potem jo lahko prelikamo, nič se ji ne bo zgodilo in take maske in tako blago, seveda imamo tudi v Sloveniji. Tako, jaz si želim, da bi takih domačih mask imeli čim več, za domačo uporabo in da bi vse tiste maske, ki so namenjene zdravstvenim delavcem, res prišle do njih. Hvala lepa.
Hvala, gospa Čebašek Travnik. Zdaj bom dal še besedo gospe Moniki Ažman. Potem, če je še kdo od predstavnikov občin, potem bomo moral za nekaj časa prekinit, kot je zdaj to redni postopek, po uri pa pol, dveh urah, da se malo prezrači in po petnajstih minutah bomo nadaljeval. Gospa Ažman, izvolite.
Monika Ažman
Hvala lepa, gospod predsednik, tudi za besedo, s strani največje poklicne skupine izvajalcev v zdravstvu - medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, babic, bolničarjev, negovalcev, skratka, tistega kadra, ki je res, tako kot je bilo že danes omenjeno, v prvi bojni vrsti. Jaz tukaj, bom povedala, da smo bile medicinske sestre verjetno čisto prve, ki smo bile izredno kritične, zlasti do nošenja mask in smo zaradi tega tudi pripravile poseben poziv za vse medije, pa tudi za politike in smo rekle, da je boljše ne nosit maske, kot pa napačno uporabljat masko in to je bilo danes že nekajkrat izpostavljeno. Tisto, kar bi jaz izpostavila, se dejansko mi nismo spraševali, kje bomo dobil opremo, ker se nam je enostavno zdelo, da so za to neke druge odgovorne inštitucije, je pa res, da smo ves čas, pa še zdaj, komuniciral z katastrofno@ in tako naprej in res lahko potrdim, da so tam ljudje delal noč in dan, petek in svetek, soboto, nedeljo, tako kot mi z njimi vred in da so se vsi res po svojih močeh najbolj trudil, da bi zadovoljil potrebe, zlasti za zdravstvo in socialno varstvo, ampak če nimaš od nikjer vzet, potem tudi ne moreš nikomur dat. Tako da, tisto, kar je pa res izrednega pomena je pa to, tam je, opozarjamo na nujnost ustrezne osebne varovalne opreme in seveda na njeno pravilno uporabo. S to pravilno uporabo, sem že na predhodni seji povedala, smo začel še preden je bila sploh razglašena epidemija v slovenskem prostoru. No, na enem mestu so nas v Postojni tudi ustrezno preganjal, ko je bilo že, ko smo se zbrali z socialnimi oskrbovalkami na parkirnem prostoru, pa nas je bilo 20, pa so nas pregnal, kaj se ga gremo, ampak, je bilo k sreči, izobraževanja socialnih oskrbovalk že konec takrat. Tisto, kar bi jaz želela samo zelo na hitro, ja, res je, mi res tudi nimamo nekega ustreznega učbenika, s področja uporabe osebne varovalne opreme. Smo tudi tukaj se zanašal zelo na tuje vire in če kdaj, potem je zdaj čas, da se med poklicno res povežemo, združimo in pripravimo en izredno, izreden, pomemben, predmet na vseh nivojih izobraževanja za zdravstvo in medicino, ki se mu reče higiena, ker tisto, kar smo opažal je, da dejansko je znanja o uporabi, o pravilni uporabi zaščitne opreme premalo za takšne razmere, kakršne so. Lahko se tyvek kombinezon obleče, bi ga znal vsi, pravilno sleči tak kombinezon pa ni tako enostavno, da ne bi kontaminiral samega sebe. To ni preprosto, zato smo mi večkrat poudarili, da nikogar ne obsojamo in da vsako opremo, ki jo dobimo, tudi res zelo, zelo z namenom uporabimo. Je pa res, da je to veliko pomanjkanje, te zaščitne opreme, pomenil pa res velike stiske, to vam pa moram priznat, stiske, zlasti v moji populaciji, kjer so to res ženske, v 90 %, ki so trepetale za svoje družine in se to še naprej dogaja in so prav zaradi tega, zaradi tega strahu, dejansko nekateri res tudi odstopali z delovnih mest, to si moramo tudi čisto nalit čistega vina in so se nekateri, pa ne samo v zdravstveni negi, tudi v medicini, da smo si na jasnem, in so se rajši zatekli zaradi varovanja, sebe v nek drug izhod. Ampak, to ni za obsojat, to je dejanska situacija, s katero smo se srečal čisto prvič. In tukaj lahko povem še to, da toliko veliko neke inovativnosti, kot jo premoremo slovenski zdravstveni delavci, na področju inovacij, kako večkrat uporabit opremo, ki je za enkratno uporabo, jaz mislim, če bi ta natečaj izvedli, bi bili izredno dobri. Ampak, vendarle, strinjam se z gospo Čebaškovo, nov zagon dejavnosti bo zagotovo potreben, to opozarjamo pravzaprav zdaj že vsi, ker pacienti dejansko so potrebni obravnave, tudi preventivne in ja, potrebe po zaščitni osebni varovalni opremi se bojo izdatno povečale, zaradi tega, ker nikoli več ne bo tako, kot je bilo prej in ja, potrebovali jo bomo vsi, še več, pacienti tudi in jaz mislim, da je ta zadeva neizbežna. Tisto, kar bi še rada izpostavila, kar smo se lahko naučil in bi bilo zelo na mestu, je tudi to, da smo brez osebne varovalne opreme padli zlasti tudi na zaščitni delovni opremi, če sploh povzamem situacijo v vseh domovih za starejše občane, kjer smo zaradi nekih bolj sproščenih odnosov, zaradi večje komoditete, prišli na neke jeans oblačila, na neke trenirke za zaposlene, se je zdaj izkazalo, da kljub vsemu, če je delovna obleka, ta delovna obleka mora bit na gumbe, mora bit na preklop, se ne sme vleči čez glavo in tako naprej. Ja, lahko rečem, verjetno, so se zdravstveni delavci dejansko res okužili tudi zaradi tega, ker, vsaj na začetku, ni bilo varovalne opreme, res je ni bilo, bile so pa tudi zadrege pri sami namestitvi. Ampak, vendarle, jaz mislim, da se stvari zelo izboljšujejo in zlasti tam, kjer so, ta trenutek, pozitivni, stanovalci, pacienti, je v zadostni meri poskrbljeno za zaščitno opremo, to pa, imam podatke s terena za zdravstveno nego, jo je dovolj. Ni še vsa takšna, kot bi si jo želeli, so težave tudi še z vizirji, pa se moči gobica, pa se vizirji ne menjavajo tako pogosto, ampak, bistveno, bistveno drugače, kot 14 dni nazaj in če bomo s tem tempom nadaljeval, jaz mislim, da smo lahko, v bistvu, nekako potolažimo tudi paciente, da, jaz verjamem, da jih bomo lahko toliko zaščitili, da bo za njih dobro. Hvala lepa.
Hvala, gospa Ažman. Še predstavnik občin. Ne vidim tako na daleč, ker imam očala na blizu, prosim, če se predstavite.
Gregor Košir
Pozdravljeni, Gregor Košir, podžupan Občine Kočevje, v imenu Skupnosti občin, dovolite samo par besed, z vidika lokalnih skupnosti. Vi veste, da smo se tudi lokalne skupnosti in v bistvu lokalni štabi civilne zaščite, znašli v zelo nehvaležnem položaju, sploh v prvih dveh, treh tednih epidemije, ko smo imeli praktično zelo omejene zaloge. Zdaj, nekateri smo uspeli nekaj naročiti že konec februarja in je to še prišlo, z nastopom epidemije so bili praktično kanali zaprti in potem smo pač tako, kot država, na nacionalnem nivoju in Vlada, smo pač mi na lokalnih nivojih iskali vse žive ponudbe in poskušali neko opremo dobit, ker, je v tistem momentu ni bilo dovolj niti za kritično infrastrukturo. V prvih tednih smo oskrbovali tako vstopno točko, kot DSO, se pravi dom starejših občanov, kot lekarno, ki je morala delovat, kot še nekatere druge. Recimo, samo kot primer povem, kajne, pekarne so izdajale kruh brez kakršnekoli zaščitne opreme, ker je ni bilo in tudi tam je mogla civilna zaščita na nek način vskočit. Danes je pač stanje, seveda je izboljšano, se izboljšuje in pri tem bi pač lahko samo rekel da, in to bi lahko bil tudi, nek del, pri sklepih, ki jih boste sprejemali naprej, nekatere občine so se, ali pa lokalne skupnosti, so se zelo angažirale, nekatere malo manj, ampak tukaj seveda, vsak po svojih najboljših močeh, »fer« pa bi bilo, da v bistvu se z državnega vidika ali pa z vidika države oceni, kakšen je bil tisti konkreten strošek, ki so ga imele občine pri nabavi te opreme, ki so jo zagotavljale, da poudarim, ne za neko tretjo zadevo, ampak za kritično infrastrukturo, da so zadeve delovale, da niso padle. Recimo, tudi oskrba ostarelih po domovih in tako naprej, prodaja osnovnih dobrih… Da se to oceni in se tudi oceni, kako bi se lahko to povrnilo. Ne govorimo o več milijonskih zneskih, govorimo manjših zneskih, ampak mislim, da bi bilo to definitivno »fer«. Kar se tiče nadaljevanja, sedaj prehajamo v drugo fazo, kajne, ko pač stvari odpiramo in bo več nadzora. Tukaj, če pustimo zdaj direktne stroške, posrednih stroškov v občinah je bilo ogromno, to so tisoči prostovoljnih ur ljudi, ki so delali, bom rekel, iz javnega sektorja in so bili vpleteni v vse te dostave na dom in tako naprej, se pravi, servisiranju skupnosti. Kar se tiče pa nadaljevanja, pa bi prosil za zelo jasne smernice na nacionalni ravni, kaj se bo dogajalo zdaj z zagonom, ki se bo zgodil, se pravi, vse dodatne trgovine, zagon gospodarskih družb, pa potem tudi šole in vrtci, kajne. Vsi ti bojo potrebovali zaščitno opremo, vsaj do neke mere in vsi ti se trenutno obračajo na civilno zaščito - kako naj do nje pridejo? Kaj naj naredijo? Kaj jim pripada? In tako naprej. Mi pa vemo, da pač, civilna zaščita ne more zagotavljat tega za čisto vse te strukture, ki pa se že odpirajo, kajne, proizvodnja se že začenja in tako naprej. Mi trenutno lahko samo svetujemo, povezujemo, ne moremo pa jim konkretneje pomagat. In zdaj, če nam je uspelo s tem, bom rekel, zelo improvizacijskim načinom, vsak po sebi, zaustavit ta prvi val, ne vem, ali bomo zdaj ob povrnitvi nazaj uspeli zaustavljati drugi val, ker opreme še vedno ni toliko, da bi jo lahko zagotovili čisto vsem, ki bi jo pa rabili, če želijo normalno delovat. Toliko bi želel samo v premislek, kar se tiče lokalnih skupnosti. Hvala.
Hvala, gospod Gregor Košir. Potem sem pravilno sklepal, kdo ste in kaj predstavljate. Zdaj smo izčrpal nabor vabljenih, če pravilno ugotavljam in bomo imeli 15 minut prekinitve. Nadaljeval bomo 5 minut čez pol šesto.
Dobro, nadaljujemo. Vmes smo ob kavi ugotovil, da kondicija je, da izmenjava znanja je in upam, da bomo s tem nadaljeval v dobrobit vseh, v skladu, izhajajoč iz Ustave, seveda. Začenjamo razpravo poslancev in poslank. Malo se mi že feclja jezik, priznam. Prva ima besedo kolegica Muršič, kot predlagateljica, potem pa imam prijavljene; kolega Pavšiča, kolega Möderndorferja, kolega Ciglerja, kolega Marko Bandelli je bil tudi, kolega Kordiša in kolega Koprivca. Bojana, izvoli.
Hvala lepa, predsedujoči. Najlepša hvala za vsa pojasnila s strani pristojnih, ki ste nam podali in razjasnili določene okoliščine. Namen te seje, današnje, je to, da dobimo končno neke informacije. Državni sekretar je povedal, da smo sklicali sejo na podlagi medijskih objav. Ja, resnično je, sklicali smo jo tudi na podlagi medijskih objav, kajti, kakšnih drugih informacij o tem nismo imeli in res je, strinjam se, z ministrom za zdravje, da brez ustrezne zaščitne opreme, je težko obvladovati in omejevati širjenje virusa Covid-19 - in tu, se absolutno z njim strinjam in tudi razumem, da so vse napore vključili v to, da se čim bolj omejijo, to širjenje virusa Covid. Glede vsega, kar je bilo slišanega, se seveda tudi z državnim sekretarjem, Cantaruttijem absolutno strinjam in se zahvaljujem vsem zaposlenim na vašem ministrstvu in tudi na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, da ste se trudili, da ste nabavljali, da ste iskali možnosti in vse resurse porabili, da je Slovenija danes v takšnem stanju, kot je. Do tukaj vse lepo in prav, vendar, je potrebno se vprašati, ali so vse izjave in tudi ministra - mi smo nabavljali vse, ne glede na ceno – pravilne. Veliko stvari smo slišali. Moram reči, da zato je tudi prav, da se o tem pogovarjamo, kajti, pojavljali so se posamezniki, ki so sporočali, pošiljali elektronsko pošto – tudi poslanci smo jo dobivali – da ponujajo zaščitno opremo po bistveno nižjih cenah, kot je bila potem sklenjena na ministrstvu, pogodba z posameznimi dobavitelji. Tako da, tukaj absolutno, se strinjam, potrebno je nabavljati, vendar je pa potrebno absolutno paziti na javni denar, davkoplačevalski denar in iskati najboljšo opcijo in najboljšo ceno, za najboljšo kvaliteto. Tudi kvaliteta je izjemno pomembna. Žal ste rekli, da zavajam, glede tega gradiva. Jaz moram reči, da se poslužujem zgolj medijskih objav, ki so, zato so tudi te, v tem sklopu, napisane, če zavaja, potem je tu noter zavajanje. Zato ste danes tukaj in zato se boste tudi udeležili Komisije za nadzor javnih financ in dali jasna pojasnila – kdo zavaja, kje zavaja – in potem se bomo lahko naprej pogovarjali. Še enkrat pa, ja, super, odlično, so opravili svoje delo tisti, ki so iskali najboljše rešitve, ki so delali noč in dan, da so poiskali ustrezno zaščitno opremo, tako za zdravstveni kader, kot tudi za ostalo osebje. Tako da, tu se absolutno z vami ne strinjam, da jaz zavajam. Ne morem zavajati zaradi tega, ker s strani Vlade Republike Slovenije, poslanci nismo prejeli nobenih informacij, nobenih pisnih pojasnil. Prerazporeditve se delajo brez naše vednosti. Če bi bilo poročanje že pripravljeno, mesec dni je od tega, jaz pričakujem, da boste v najkrajšem času prerazporeditve nam pokazali in koliko sredstev se je porabilo za namen Covid-19. Me veseli, da prikimavate. Glede zadeve teh zaščitnih mask z gumicami je pa tako - spoštovani državni sekretar, če je servieta tkano blago, potem pa jaz res ne vem kaj iščem in da sem se nekdaj ukvarjala tudi z tkanim blagom in vem, kaj je tkano, potem res ne vem, kdo zdaj tu navaja drugačne informacije. Ta maska, ki jo imam jaz, ta nikakor ni tkano blago. To je definitivno. Zdaj, podjetje Seti. Verjamem, lahko tudi to verjamem, da ima maske iz drugačnega materiala, ampak te maske, ki so dobile občine, so iz, bom rekla, »servietnega« materiala in to ni tkanje. Če je to tkanje, potem pa res, je nekaj drugega. Kajti, dobili smo tudi informacijo oziroma, po videoposnetku, da to, kar je podjetje Seti izdelovalo oziroma, ta njihov material, je v vodi netopen in da se ne trga. To se trga, kot sem že nekajkrat pokazala. Tako da, jaz bi bilo zelo, zelo previdna. Verjemite mi, da ne bi govorila o tem, v kolikor zadeve ne bi imela preverjene, tako da, tukaj, je pač to, ampak, na koncu koncev, saj, tudi ta maska bi na koncu koncev lahko bila za enkratno uporabo, za dve minuti. Jaz sem jo imela na sebi 2 minuti, več je nisem mogla imet, ker sem vse zadaj, za ušesi zarezano. Bog ne daj, da jo kritična infrastruktura dobi, ker nikakor je ne morejo imet 3 ali pa 4 ure na sebi, nikakor ne. Lahko si jo pa poskusimo pa, jo imamo poslanci, pa bomo videli, kje smo. To je ena stvar, druga stvar pa je ta, da ta, bom rekla, servietka, nikakor ne more stat 80 centov. To je še pa tisto, kar je najbolj boleče in pri nabavi enega milijona, 100 teh mask, se tukaj izgublja, prekleto, prekleto veliko davkoplačevalskega denarja, ker takšna maska, kot je bilo pokazano v medijih, stane 0,09 centov. Razlika je očitna. Za kirurške maske, ki ste jih dobili in ki so bile prepakirane, napačno, in ste potem iztržili ceno 0,50 centov. Vsa čast vam, tu vam dam kapo dol, da ste se uspeli »izpogajat« tudi za takšno ceno. Absolutno se strinjam, da ste obdržali te maske v skladišču, da jih niste pošiljali nazaj. Mogoče je res dobavitelj imel pač oznako na embalaži drugačno in absolutno, še enkrat, super, fajn, odlično. Ampak tista maska, pa ta maska, bo stala 80 centov, tista maska pa stane, ki je zdaj sicer nimam pri sebi, pa stane 50 centov. Že tukaj je razlika. Tako da, lepo prosim, bodimo zelo previdni. Veselim se Komisije za nadzor javnih financ, ne preiskovalne komisije, kajti, nismo še tako daleč. Ko boste mogoče dali vsa dejstva, vse pogodbe, vse račune, na mizo, mogoče sploh ne bo potrebno, mogoče je bilo vse zakonito, ne vem, postavlja se mi vprašanje, v bistvu, vi ste tako lepo prikazali in povedali, da na koncu koncev jaz, še bi skoraj to kupila, v kolikor ne bi bilo s strani medijev to povedano. Ampak, namen današnje seje ni zdaj poraba javnega davkoplačevalskega denarja, namen seje je, ali so te maske ustrezne, ker smo na Odboru za zdravje. Zato vas niti ne želim spraševat o cenah, o nabavah, o povezavah, o čem drugem, ampak, ali je kvaliteta dovolj ustrezna? In tudi še eno zadevo, ki ste pač navedli, da tudi jaz zavajam, da ni prišlo iz vašega ministrstva, bi samo citirala: »Republika Slovenija oziroma Zavod za blagovne rezerve, ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te Vlade, temveč je stvar veljavne zakonodaje. Poleg tega, večina kitajskih podjetij zahteva tudi 100 % predplačilo, česar pa zavod ne poslužuje, zaradi možnosti zlorab in nezanesljivih dobav.« To so bila pojasnila iz vašega ministrstva, tako da jaz ne vem več, kje sem jaz zavajala. Jaz sem povzemala zgolj samo to, kar je tukaj notri navedeno, tako da, me morate tudi iz tega stališča razumet. Se vam pa iskreno zahvaljujem za vsa pojasnila, ki ste jih dali. Zdaj smo dobili prvi del zgodbe. Seveda, ta zgodba še ne bo zaključena, vsi vemo, maske potrebujemo, maske moramo imet na zalogi. Žal smo bili pač nepripravljeni na te stvari, ne bom govorila zakaj, danes še ne in je prav tako, kot se je zgodilo. Zdaj tudi, se moram strinjat z gospo Čebaškovo, ki je govorila, ja, fajn, da imamo nove nabavljene respiratorje. Ja, morali bomo pa razmišljat tudi, v okviru Odbora za zdravstvo, Ministrstvo za zdravje bo moralo razmišljat o novem oziroma povečanju kadra, usposobljenosti kadra in tukaj nas čaka še veliko, veliko dela. Tako da, naš namen te seje ni bil kakršnokoli obtoževanje, kajti nismo, hm, Odbor za zdravje ni preiskovalni organ, ampak želimo zgolj pojasnila in toliko nas lahko razumete in, ko bomo pa imeli več stvari na mizi, več pojasnil, se bomo pa lahko dalje pogovarjali, ampak zdaj, zgolj na podlagi tega, kar imamo, smo pač pripravili sklic, da se pogovarjamo, da vidimo. Zdaj, ali je to prav, da smo že to zdaj naredili ali ne… Jaz mislim da, po dobrem mesecu dni nabav, je čas, da se začnejo stvari odpirat, da vidimo, ali je vse skupaj, prvič, kvalitetno izvedeno, da imamo kvalitetno zaščitno opremo, v nadaljevanju pa tudi, ali je davkoplačevalski denar porabljen transparentno in tako kot tudi zahtevajo določeni standardi. Toliko, hvala lepa.
Hvala, Bojana. Naslednji ima besedo kolega Pavšič. Izvoli.
Hvala lepa. En lep dober dan vsem skupaj. No, razlogi za sklic današnje seje so seveda tudi medijske objave. Ampak medijske objave tistega, kar ste sami akterji povedali v medijih. Poleg tega, kar so akterji sami povedali v medijih, pa so se izpostavili tudi policisti in župani in seveda se je sprožila cela vrsta vprašanj. Danes zagotovo nekega celostnega odgovora, ki bo odgovoril tudi na vsa podvprašanja, ne bomo dobili, ampak očitno je bilo vse v redu in vse skladno z okoliščinami. Ampak, ena stvar pa je še posebej očitna in to, kdo bo žrtveno jagnje tega nabavnega fiaska? Čeprav se je pred mesecem in manj, prav tekmovalo, kdo od ministrskega dvojčka se bo fotografiral pred bolj polnim tovornjakom, zdaj je seveda situacija, ko se je izkazalo, da je blago na tovornjakih vsaj dvomljivo, popolnoma drugačna. Poleg same kakovosti pa je bilo danes izpostavljeno tudi vprašanje o transparentnosti. Če me spomnim ne vara, smo ravno v tej dvorani, pred še ne tako dolgo časa nazaj, sprejemali zakon, da gre lahko korona financiranje mimo parlamenta, s prerazporeditvami, brez da parlament to odobri. Šele na amandma opozicije mora Vlada poročati dežurnemu zboru, prvo poročilo pa pričakujemo ravno v teh dneh. Ampak hkrati je ob tem, za cel teden, »pomanjkala« tudi kontrola v sistemu Erar, v tem času pa se je izvedlo za več kot 100 milijonov evrov nabav. A cilj opravičuje sredstva oziroma a korona kriza opravičuje sredstva. Od 27. februarja do 16. marca, ste glede na povedano, čakali. Skoraj 3 tedne ni bilo nobene nabavne aktivnosti, ampak politična kontinuiteta, to je pa obstajalo in procesi nabavljanja mask, če se zdajle koncentriramo samo na tisto, kar je najbolj   (nadaljevanje) vidno so postali res prava tragikomedija, če si izposodim, kar je krožilo po družbenih medijih. Najprej maske so, potem jih ni, jih je bilo potrebno ukrasti smo jih naredili iz salvetkov z elastikami, potem jih rabimo, potem jih spet ne vsekakor je boljše, da so in tri pikice. Ampak, če vso to uporabnost in neuporabnost zanemarimo je popolnoma jasno, da nekaj pa tukaj zagotovo ni v redu sploh, če se poglobimo malce bolj v podrobnosti, ki so nam bile na razpolago.  Po poročanju medijev sta med vsemi 37 dobavitelji, ki so z državo sklenili 55 pogodb za dobrih 181 milijonov evrov nakupa zaščitne opreme, 6 pogodb je država prekinila, saj opreme niso dobavili v pogodbenem roku samo dve takšni – Sanolabor in Tosama -, ki so jo našli mediji seveda v številnih razpisih za dobavo zaščitnih mask slovenskim bolnišnicam pred epidemijo. Mimogrede, če delimo 181 milijonov evrov pa vem, da ni šlo vse samo za maske s pol evra kot je ena dobra kirurška maska dobimo 362 milijonov mask in če to delimo še s prebivalci vsemi iz Slovenije dobimo 181 mask na prebivalca. Vseeno pa vidimo ljudi, ki v trgovine hodijo z šali – vam to kaj pomaga – ali pa si maske celo, ker druge izbire nimajo naredijo sami. Torej, dve podjetji z izkušnjami in znanjem vse ostalo pa so podjetja, ki so se do sedaj ukvarjala s povsem drugimi zadevami v smislu svobodne podjetniške pobude je to vsekakor pohvalno. Izkupiček na javni strani financ je klavrne oziroma prav žaljiv za sistem ter državljanke in državljane. Pravzaprav komaj čakam na naslednje korake, ko se bo ugotavljajo vse vrste odgovornosti v prvi vrsti pa politično odgovornost, saj je bistveno vprašanje, ki se pogosteje izpostavlja v zadnjem času tudi najbolj osnovno kdo je sploh odgovoren za nabavo zaščitne opreme, kdo je glavni. Ali je to Zavod za blagovne rezerve ali je to Ministrstvo za gospodarstvo ali je to Ministrstvo za obrambo ali so to podjetja, s katerimi je država sklenila pogodbe? Zanimive so tudi cene. Minister Počivalšek je celo izjavil citiram: »Mi smo do kakih par dni nazaj kupovali vse, kar nam je kdo ponudil in sprejemali cene, ki so jih zahtevali za to, da smo prišli do zaščitne opreme.« konec citata. Tako smo maske, ki jih kupuje država plačali od 35 centov pa vse do 6,24 evra na masko. Če malo ponazorimo. Za certificirane kirurške maske 50 centov za solventne pardon iz netkanega blaga je lepše slišati z gumicami pa celo 80 centov. Kako je to sploh možno? Sicer me bode v oči samo ogromni cenovni razpon, ampak tudi kakovost dobljenega in tudi razdeljena. Ko so pred dnevi ljudje, ki so najbolj ogrožena prejemali zaščitno opremo so naprej verjetno pomislili, da gre za šalo saj so v roke prijeli prtičke z dvema elastikama. 860 tisoč evrov je država plačala za dober milijon kosov teh mask dvema podjetjema pa je minister zatrjeval, da so to popolnoma v redu maske samo gumica mora biti bele barve. To pa še ni vse, če malce parafraziram TV prodajo. Ustreznost teh mask je potrdil tudi UKC. Seveda se je kmalu izkazalo, da neke strokovne modrosti v tej državi še obstajajo in so to v UKC zanikali. Sami ste danes rekli: »Maske niso primerne za medicinsko uporabo primerne pa so za zaščito splošne populacije.« Zakaj jih uporablja pa sploh ta populacija, za to da lepše izgledajo ali za to, da se zaščitijo pred nekom, pred virusi? Ekipa Rdečega križa, ki se je okužila z mojega konca je imela na Fernetičih prave kirurške maske pa se je vseeno okužila kako pa bomo sedaj se z nekimi netkanimi zaplatami blaga zaščitili pa je spet neko drugo vprašanje. Gremo naprej.  Spremljali smo potovanje enega tovornjaka, ki je medna s tremi milijoni mask preko carine na Fernetičih, carine na Fernetičih izginil pri Postojni, ko je tankal gorivo. Če ne bi šlo za tako resno zadevo bi se verjetno samo malce nasmihali ob očitni nesposobnosti. In potem, nismo jih plačali tako, da s tem sedaj ni nobene težave. Ja pa je težava tudi če jih nismo plačali.   (nadaljevanje) Težava je v kredibilnosti ministrstva in ministra. Težava je v tem, da je očitno spet najpomembnejše vprašanje kdo je sploh odgovoren. Vse skupaj lahko povzamemo v javni izjavi, da pa smo maske v zadnji večji tranši pravzaprav ukradli pa je sporočilo to, da znamo v Sloveniji, če želimo izpeljati posel tega realizirati samo s krajo nemoralno in nepošteno? Če pogledamo sploh v luči aktualnega članka na / nerazumljivo/, kjer so slovenski menedžerji najbolj koruptivni na svetu pred Kenijo, Hrvaško in Nigerijo ne bom se niti opredeljeval do tega. Gremo naštevati še naprej. O družinskih in osebnih povezavah dobavitelj verjetno bodo spregovorili moji kolegi tudi drugi člani odbora. Zadeva preiskuje KPK upam, da tudi NPU in drugi organi. V to se ne bi spuščal, ker bi posegal v druge veje oblasti, ampak da so med dobavitelji, kar smo slišali v zadnjih dneh tudi davčni dolžniki in hekerski napadalci na državna podjetja pa tudi pove marsikaj. Jasno je bilo, da ni bilo opravljenih niti najosnovnejših preverb ponudnikov vsaj v nekaterih primerih v poslu najbolj elementarnega dejanja ni bilo. In kaj sedaj? Slovenska tiskovna agencija je danes poročala pa še dobro, da je gospod Šestan tukaj citiram: »Vse reklamirane izdelke so namreč po Šestanovih besedah vzeli nazaj v skladišče. Ko bo postopek reklamacij zaključen bomo robo, če bo ocenjena za ustrezno dali nazaj v uporabo, če se bo izkazalo, da je neustrezna bo šla verjetno v uničenje.« Če smo mi to robo prevzeli in bo šla v uničenje nekdo jo je plačal mi bomo pa plačali nekaj, kar bomo kasneje tudi sami uničili? Spet novo dodatno vprašanje.  Kako lahko podpisuješ pogodbe z nekom, o katerem ne veš nič tudi če finančnih posledic ni tako v tej državi ne gre oziroma nebi smelo iti, ampak to je spet vprašanje za neke druge komisije in kaže na širše razmere, ki vladajo pri nabavi zaščitne opreme v Sloveniji. Seveda bomo sedaj poslušali očitke kako prejšnja Vlada ni nabavila opreme, čeprav jo je v aktualno Vladi isti minister, ki je bil za to zadolžen tudi prej. Kako smo prepotrebno opremo podarili Kitajcem, čeprav je to naredilo Kitajsko-Švicarsko zasebno podjetje? Veliko očitkov in malo odgovorov. Argumentacija v stilu kazanja s prstom pa je infantilna in samo kaže na poizkus odmiranja od objektivne in tudi subjektivne odgovornosti. Danes pa smo spet slišali, da to pač ne gre oziroma ni moglo iti. V redu, to lahko še kupim, ne morem pa kupiti tega, da za direktne nabave ni bilo zakonske osnove. To je bil tudi namreč argument. To bi še sprejel. To pa, da ne gre pa oboje ne vem spet brez neke sodbe. Vlada je končno 24 marca ustanovila medresorsko delovno skupino za sprejem v pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme sedaj to sodi pod Ministrstvo za obrambo. Naloge skupine pa so sprejem in pregled posameznih ponudb zaščitne opreme, vrednotenje zaščitne opreme v smislu izpopolnjevanja tehničnih standardov in posredovanje ponudb zaščitne opreme, ki izpolnjuje zahtevane pogoje v nadaljnji postopek Zavodu za blagovne rezerve in tako naprej. Šele od tega datuma naprej je torej jasno kdo pije kdo plača oziroma kam vodijo vse poti in odgovornosti teh nabav pa še vedno se tudi po 24. marcu pojavljajo dvomi. Zaupanje se gradi celo življenje poruši pa se ga v trenutku. Če zanemarimo vse dvome o moralnosti etiki zakonitosti ali ekonomičnosti vseh teh poslov z maskami še vedno ostaja eno bistveno vprašanje ali lahko uporabniki te opreme zaupajo v kakovost, ker če ne, potem ta daje občutek lažne varnosti, kar je v tem trenutku najmanj neodgovorno in veliko bolj kot denimo prehajanje občinskih meja ogroža življenje naših ljudi.
Hvala. Preden nadaljujemo bi vseeno rad opozoril, da mi smo matično delovno telo, ki se ukvarja z ustrezno kakovostjo in   (nadaljevanje) zaščito. Če se da, da bi se malo bolj v to smer koncentrirali seveda obstaja pa 82. člen Ustave in parlamentarna praksa za vso svobode parlamentirane.  Jani, izvoli.
Hvala lepa.  Sedaj na začetku smo slišali predlagatelja, ki je rekel, da se bomo pogovarjali samo o maskah pa se v resnici ne. Tukaj se pogovarjamo spet o marsičem drugem zraven pa v resnici je zelo težko govoriti samo o maskah, ker ko imamo epidemijo pravzaprav hočeš ali nočeš zaplavaš in zaležeš v različne segmente in če hočeš osvetliti celo zgodbo je pravzaprav v resnici res, da moraš gledati celovito. Saj upam, da tisti, ki razpravljamo ali pa tisti, ki delajo ali ki se celo ukvarjajo neposredno z nabavo jim je treba šteti v razumevanje, da žal niso bile maske edina stvar, s katero so se ukvarjali o tej problematiki.  Jaz bom začel drugače, če je res namen dobronameren, za to, da se seznanimo s tem problemom, ker vse ostalo bodo tako ali drugače tako kot je bilo že večkrat povedano obravnavale druge komisije tako Komisija za proračun se pravi za nadzor javnih financ in napovedana preiskovalna komisija, v kolikor bo do nje prišlo. Takšna preiskovalna komisija ima vse možne atribute, da pridobi tako gradivo kot seveda tudi izpelje celotni postopek za to, da seveda ugotavlja bodisi politično odgovornost ali pa seveda možnost za spremembo zakonodaje. Če bo pa naletela na kazniva dejanja bo pa tako ali tako po zakonu sprožila vse potrebno. Istočasno smo imeli razpravo predsednika Računskega sodišča, ki je itak še preden je prišel sem in nenazadnje po svoji nalogi in funkciji bi tako ali tako mora in bo verjetno že, če ne drugega že, zaradi izziva, ker je to svojevrstni prvi problem šel pregledati tudi poslovanje vseh vpletenih ministrstev pri nabavah oziroma pri porabi javnih sredstev. Tam bomo dejansko tudi videli in dobili sporočilo kaj je bilo pravzaprav oziroma ne, kajti nobeden od nas tukaj mislim, da ni kvalificiran, da danes ocenjuje kaj je prav ali ne lahko pa dajemo svoj pogled, občutke in razmišljanja kaj si mislimo ob tem, kar imamo danes na razpolago. To pa je seveda v prvi vrsti to, kar vemo o tem in vemo samo to več ali manj, kar izvemo iz medijev. Moja ocena je, da pri tej celi zadevi je največji problem pri teh krizah, kadarkoli se v državi nastanejo katerikoli ne samo ta COVID-19 je komuniciranje. Če boste zelo fer boste videli, da na začetku je govoril predsednik Vlade pa minister za notranje zadeve malo manj minister za zdravje, potem se je pa začela šele stroka pojavljati in v zadnjem tednu pravzaprav hvala bogu več ne gledam ministra za notranje zadeve, ampak v glavnem stroko, kjer je edina poklicana. To je problem in ena od velikih naukov te krize je, da ko pride do epidemije – sedaj pa govorim samo o epidemiji – naj to vodi epidemiolog in naj bo krizni štab sestavljen iz stroke se pravi tako mikrobiologov kot infektologov skratka vseh tistih, ki tvorijo in so lahko podporna zgodba celotni zgodbi. Seveda na koncu pride do političnih odločitev in to je Vlada pa vendar bistveno bolj pomirjajoče in tudi nenazadnje po zadnji raziskavi je to pokazalo, da ljudje zaupajo stroki in ne politiki, stroki. Tisti, ki mislim, da stroka ne dela napak ima hud resen problem, kajti mi smo v tej epidemiji lahko videli, da se na NIJZ stroka lahko razdeli na dva dela in imamo ene epidemiologe, ki trdijo, da je treba dezinficirati hodnike in skupna prebivališča, drugi epidemiologi   (nadaljevanje) pa seveda pravijo, da to ni potrebno in da je to nesorazmerni ukrep in tako naprej. Zakaj to govorim in kaj ima to veze z maskami? Mi smo danes slišali, da je državni sekretar hvala bogu ima debelo kožo in je navajen to poslušati kakorkoli imelo ministrstvo na razpolago dokument, s katerim so stroka ocenila, da je material, iz katere je narejena ta maska, ne maska, ampak material ustrezen. Veste ta maska, ki jo nosim jaz nima nobenega potrdila, da je ustrezna, ampak prav nobenega pa sem ga dobil v Državnem zboru iz blaga misli, da nekateri moji kolegi nosite bele maske pa tele plave nimajo nobenega certifikata. Ali je kdo kaj rekel? Ne samo, zato ker nas ne tišči za ušesom je maska v redu in verjamemo v njo, ker je nam postavljena dosti udobno in lahko z njo razpravljamo. V resnici pa imamo toliko za povedati čez to masko, ki pravzaprav, da je neudobna in da nam bo elastika zažrla se v uho. To ne pomen, da jaz hvalim to masko daleč, da se ne bomo narobe razumeli, ampak sam sem nosil več kot 20 let masko na obrazu in vem, da poznam kakšna je kirurška maska ne poznam pa te maske in je nisem nosil nikoli in če bi moral izbirati bi seveda izbral prej kirurško kot to masko, ampak kirurških mask ni bilo na razpolago to so fakti. Sedaj dajmo eno hipotetično vprašanje danes imamo materiala dovolj in so te maske odveč in jih nobeden ne bo dal gor ali si predstavljate, da še danes nebi imeli kirurških mast te maske bi nosili to so fakti. Cena, da je predraga. Danes smo vsi pametni in lahko govorimo, da so predrage, ampak dajmo se spomniti po koliko smo mi jemali kredite v najhujšem kriznem obdobju leta 2012, 2013, zato da smo plačali s tistimi krediti in najeli kredite za to, da smo dokapitalizirali banke. Tri štiri leta kasneje smo najemali nove kredite, za to da smo te neugodne kredite, ker so bili res neugodni in grozljivi zapirali, ker se je to pač dalo in v nekem danem trenutku pride do svojevrstnega paradoksa, da pridejo te maske, ki so neugodne in nam nevšečne in vizualne neuporabne mislim nesprejemljive to imamo percepcijo že zapisano v glavni seveda jasno tudi predrage. Če gremo pogledati cenovno to, kar nam je bilo predstavljeno je kirurška maska, ker je slučajno v nekem trenutku se uspelo iz pogajati zelo po ugodni ceni 0,50 centa je še toliko bolj strašljivo gledati zakaj je ta maska, potem 0,80. Vsi pozabljamo na eno preprosto dejstvo v tistem trenutku, ko se je ta pogodba sklepala in ko se je ta cena plačala je bila to najbolj ugodna možna rešitev, ker druge v resnici ni bilo. Ali je to vse res kar govorim ali ne bo pokazal čas in tudi jaz mislim, da je prav, da se to do konca razišče. Seveda lahko pa uberemo drugo taktiko lahko, kar naprej kažemo to eno in isto masko, ki je nihče ne nosi in se sprašujemo kam je šlo 800 tisoč evrov. Jaz se bojim, da v paketu korona 1 in paketu korona 2 bomo zapravili mnogo več denarja pa nihče ne bo vprašal kam je šel ta denar in tudi vprašanje, če bo šel upravičeno. To danes podpišem, da je temu res tako. Sem že razpravljal, da še danes ne razumem zakaj bodo nekateri ljudi sprejemali določena sredstva, ki niso niti upravičeni do tega, ampak ker je to z vidika volivcev in volivk nesmotrno, da se odpirajo ta vprašanja jih seveda ne bomo. S to masko se bodo vsi podpisali da je zanič. Pokažite enega junaka, ki bo rekel, da je to dobro razen državnega sekretarja ta hip, ko je rekel, da ima za to potrdilo in v veri v nekem upanju, da so pač naročili nekaj dobrega in celo domačega je vse v redu. Te aspekte je treba seveda tudi upoštevati, ko razpravljamo o tej maski. Zato jaz pravim, da je vprašanje kaj vse se bo na koncu odkrilo. Jaz osebno mislim, da razen te maske je še kaj drugega lahko sporno in vprašljivo. Državni sekretar je rekel, da je opozoril, da / nerazumljivo/ dobičkarjev ne bomo in da prosi, da se ne javljajo oziroma, da jih niti ne bodo prenašali in tako naprej.   (nadaljevanje) Ali smo prepričani, da nekdo ni gledal po zaslužku, ko se je prijavil v firmah? Jaz se recimo danes sprašujem kaj so naša kvalificirana podjetja, ki so drugače v naši državi zelo dobro služijo s sanitetnim materialom in zelo dobro služijo z zdravili ne pojavljajo v teh zgodbah, ko je treba Sloveniji pomagati. Kje so sedaj ta podjetja, ki imajo vse linke, ki so kvalificirani za to, kje je sedaj ta velik dobavitelj in uvoznik Salus, o katerem smo se pogovarjali še ene tri mesece nazaj, ko smo mu podelili, da bo čez 2 leti lahko delal, kar bo hotel kot monopolist v tej državi? Ali smo dobili kaj od Salusu? Pač ne. Kje je farmacija, kje so sedaj te veliki uvozniki? Ali veste zakaj jih ni, ker ne bodo riskirali, ker ne bodo šli v posel, kjer je treba dati denar ob tem, da ne bo vedel ali bo dobil to opremo ali ne bo. To se jaz sprašujem ob teh vprašanjih. Sedaj ali je nekdo sorodstveno povezan z nekom ali ne. KPK ima svojo nalogo in ima, da to pogleda in tudi organi pregona, če je to treba. In če je to bila zloraba bo tisti, ki je to zlorabil tudi plačal. O tem je škoda besed, da tukaj kar naprej ponavljamo, da je nekdo sorodstveno povezan, ker to že teče. Pogovarjati se o tem kaj v tem takem času narediti se mi zdi bodimo vsaj toliko objektivni, zato jaz vedno pravim, da so takšne seje mesec ali dva prezgodaj, ko nimamo še vseh podatkov. Jaz si ne upam trditi nekaj na pamet, ko za to ne vem. Lahko pa medijsko nastopam ja to pa lahko pa mi bodo ljudje verjeli ali pa ne, ali bom imel kakšen politični izplen iz tega ali pa ne. Jaz bi res raje počakal, ker bojim se, da ko bo konec te epidemije, čeprav se bojim, da bomo še kaj doživeli tega se jaz bolj bojim, da bomo potegnili črto. Spomnite se verjetno ste brali v medijih ne vem katera ali Nizozemska ali Norveška – popravite me tisti, ki ste si to zapomnili -, ampak toliko imam v spominu, da so par mesecev pred epidemijo iz svojih blagovnih rezerv uničili 6 milijonov mask, ker jim je pretekel rok. Če jih ne bi uničili vprašanje, če jih ne bi vsi nosili, ker tudi, če je pretekel rok so bile še vedno uporabne, ker veste da proizvajalec vedno da bistveno krajšo dobo od tiste kar je dejansko predvidene. Enako to velja za zdravila enako velja za ves ostali potrošni material, ampak so jih 2, 3 mesece pred tem uničili, 6 milijonov mask si morate misliti, potem so jih pa 3 mesece naprej za ne vem kakšne denarje iskali po celem svetu ali jih bodo dobili ali ne. Kaj hočem povedati? Ta problem ni imela samo Slovenija, ta problem so imele vse države, ki so se znašle v podobni situaciji. Državni sekretar je povedal, da so blagovne rezerve takšne kakršne so bile. Nihče prejšnja Vlada, predprejšnja Vlada, predpredprejšnja Vlada ni pomislila na to, da bi spremenila razmere z blagovnimi rezervami ali pa ocenila, da je prišel trenutek, da je treba spremeniti neke določene vrednosti kaj še vse morajo blagovne rezerve razpolagati v nekem določenem času, da mora imeti na zalogi, ker je to lahko zelo pomembno in odločajoče za Republiko Slovenijo, nihče. Jaz sem prepričan, prepričan sem 100 % ne prejšnja Šarčeva vlada katerikoli Vlada, če bi bila v tej situaciji bi enako ravnala. Danes to tekmovanje … Zato pravim epidemija glih ni najboljša za politično tekmovanje to sem povedal že pri paketu 1 ni čas za to. Ta čas bo prišel saj se bomo brez skrbi pomerili in se zmenili in si povedali kaj je komu kaj prav in kaj ne. To se mi zdi ključno, da seveda pri tej zadevi imamo neke vrste odnos. Mene recimo osebno – bom odkrito povedal – dokler ne bomo imeli zdravila dokler ne bomo imeli cepiva resno skrbi kaj bo jeseni, res me skrbi. Ali imamo izdelan načrt kaj bo jeseni? Sedaj se že vsi pogovarjajo kako bodo letali ne vem kam in se zgražajo, ker ne bodo mogli iti na dopust.   (nadaljevanje) Jaz ne vem, če bodo drugo leto šli na dopust, če ne bo cepiva in zdravila. To je za mene ključno vprašanje kako bo Slovenija pripravljena na to vprašanje, ko se bo razvedelo. Ali veste tako kot so povedali nekateri iz svoje branže to prihaja v valovih in dokler ni precepljenosti in dokler ni razvita obramba pred tem virusom imamo mi to vprašanje na dnevnem redu, zato je bolj pomembno to kaj smo se naučili. Blagovne rezerve Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za gospodarstvo ima eden resen problem in tudi ta Vlada ga ta hip ima, ker upam, da se je nekaj naučila te stvari ne morejo voditi tri strukture ne gre. To stvar mora voditi eden, ena struktura in ena glava mora biti. Ne morejo trije, štirje odločati vsak po svoji liniji in biti pameten nenazadnje tudi, zaradi politične všečnosti. Jaz vam odkrito povem mene je strašansko motilo, ko sta se moj predsednik, minister za gospodarstvo in minister za obrambo vsa pojavljala. Jaz v enem trenutku sploh več nisem vedel kdo je odgovoren za to nabavo ali to gospod Tonin nabavlja ali gospod Počivalšek. Kdo sedaj to nabavlja kdo je za to odgovoren? Blagovne rezerve so pred mnogimi leti spadale pod Ministrstvo za zdravje sploh ne pod MGRT mimogrede tisti, ki to ne veste. Minister za zdravje, epidemija, virus bi človek rekel, da to paše vse pod njega. Dobro, da se še ni on kje pojavil in še on govoril kaj vse je treba nabavljat. Ali me razumete to preprosto ne gre. V tej državi bomo mogli enkrat končno povedati in tudi zapisati in jaz sem povedal mi nimamo dejansko predpisane zakonske podlage kako ravnati v taki situaciji. To, da se je ne kdo odloča kdo bo nekaj nabavljal in kdo ne bo nekaj nabavljal kaj je treba narediti in kaj ne to so protokoli, ki morajo obstajati, ko pride do razglasitve epidemije je konec heca takrat stvari samo še tečejo, zaradi tega, ker ne gre več za vprašanje Lojzeta, Pepeta, Jožeta ali pa kogarkoli, ampak je vprašanje nacije in to smo mi vsi od 0 do 99. To mene jezi in žalosti, ker se ukvarjamo s temi stvarmi pa daleč od tega, da je to očitek sploh ne samo pravim, da je to za nekje drugje. Nadzor nad javnimi financami mora biti brez tega ne moremo biti in pride vedno trenutek obračuna in je treba tudi videti, ker priložnost dela vedno tatu vedno pa to mi hočemo ali ne pa so navzven še vsi toliko pošteni na koncu pa ga dobiš tam, ko mu spodrsne na bananinem olupku, ker hočeš nočeš pri takih stvareh se odprejo denarnice in denar teče. Ni problem samo nabavi. Seveda nekaterih pride to na okus in problem je tukaj. Ali jim pride na okus, zaradi denarja ali zaradi všečnosti ali zaradi tega, ker izgubijo razum to so druga vprašanja, ampak osebno sam sem prepričan, če je strokovna komisija odločila, da je material teh mask ustrezen, potem je ustrezen, ker če ni ustrezen, potem moramo povedati zelo na glas, da ta stroka ni ustrezna. Ta stroka ima ime in priimek dajmo na glas povedati kdo so to. Povejte, gospodje in gospe neko odločitev, ki je nestrokovna. Ali si upamo povedati na glas kdo to je? To je narobe. Ne bi rad, da problemi, ki so in so problemi nastanejo na koncu samo, zaradi ene maske. Jaz recimo osebno vidim zelo resen problem pri ventilatorjih, respiratorjih kakorkoli že pri aparaturah za pomoč pri dihanju vidim zelo resen problem pa ga danes nobeden ni omenil. Ali ste vi videli na začetku te krize, da je nekdo ponujal respirator za 45 tisoč evrov, ki je bil rabljen več kot 10 let?   (nadaljevanje) To je veste kaj ne vojno dobičkarstvo to je kraja na kubik. Jaz bi takega dobesedno nekam zaprl. Po 9, 10 tisoč evrov so bili osnovna cena zelo primerljivih in kvalitetnih respiratorjev v nekem trenutku na borzi, potem je pa cena rastla z vsemi pristojbinami in davki in tako naprej je prišlo na 15, 18 tisoč in na koncu tudi do 25 tisoč novi ne pa 45 za rabljenega. Nobeden tega ni omenil tako je šlo mimo. Sem vesel, da nobeden respirator ni bil uporabljen, ker bojim se, da jih bomo rabili, bojim se. Ne v tej zgodbi v neki drugi zgodbi in prav je, da jih ima država na zalogi. In prav je v končni fazi skozi to, da se tudi bolnice oziroma javne zdravstvene ustanove opremijo s tem to je dobra plat tega, da jih imajo pri roki. Naslednji problem bo ne vem ali imamo dovolj / nerazumljivo/ v teh javnih ustanovah, ki je pri teh zadevah tudi nujno potreben, ki manjka, primanjkuje in še in še in še se bo pojavilo. Pri vsem tem je treba vedeti, da potrebujemo res generalni načrt po tej epidemiji, ki nam bo jasno povedal kako naprej oziroma kako moramo biti pripravljeni. O tem bom kaj več povedal jutri, ko bomo imeli razpravo, ki je danes nismo zaključili, zato da ne bom danes tukaj maltretiral, ker so sam teme maske, ampak mislim, da je to tema, o kateri se moramo mi pogovarjati. Odgovornost jo bo pa nosil vsak, ki je sodeloval v tej zgodbi, če se mu seveda tudi to dokaže. Jaz upam, da še vedno živimo v državi, kjer v Ustavi vedno piše, da imamo domnevo nedolžnosti in da to še velja. Ne moramo ga prebiti na križ kar takoj.  Sedaj določene izjave o kraji in tako naprej. To ni povedal prav nobeden uradni predstavnik te države – bil sem zelo pozoren -, ampak jo je povedal gospod Pečečnik. Z vsem spoštovanjem pač se je izrazil tako kot se je izrazil, ampak sam nisem razumel tako, da je prišel z neko črno masko in je prišel z lučjo in kot neki lopov tam dol ukradel, ampak vsi vemo, da je bilo to v pogovornem jeziku povedano. Povedano dobesedno so si preko prijateljskih zvez izborili za to, da so lahko prišli do določene opreme. Če je vam nerodno, da je to to je oprostite meni se to nič ne zdi groznega je pa seveda način komuniciranja seveda slab, zaradi tega, ker lahko vsak interpretira to besedo krajo na svoj način. Tudi tako kot se v marsičem ne strinjam z uradnimi nastopi naših predstavnikov Vlade, ker je slabo skomunicirano. Bom čisto odkrito povedal tisto, kar jaz mislim, komuniciranje, ki ga imamo danes uradnega je preživeti tako se več ne komunicira, to je pase, to je bilo mogoče 20 let nazaj moderno, na ta štos pač ne padamo ljudje. Ljudje rabijo jasno točno informacijo, če je potrebno tudi večkrat ponovljeno. Preprosto razumljivo, zato da je vsakemu jasno. Potrebno je vedeti najhujše se je boriti proti nekomu, ki ga ne vidiš. Če ga pa še ne razumeš je pa še toliko težje. Večina ljudi si ne predstavlja kaj je to virus razen z besede poimenovanja in tisto, da je vsaj vsak enkrat gripo preživel in si predstavlja kaj je to virus, tako po domačijsko povedano. Na načelni ravni ali pa strokovni ravni je pa to resen problem. Da je to resen problem pa vidimo, da danes berem na internetu že 101 razlog zakaj imamo ta korona 19 v Sloveniji. Od / nerazumljivo/ do nekih fantazmo Kitajske vsiljenega virusa in ne vem kaj še vse skratka to vam pove kaj si ljudje predstavljajo od to zgodbo. Samo eden osnovni problem ne, da je ta virus 19 čisto za res in da je smrtonosen lahko. To je problem.   (nadaljevanje) V redu, tukaj bom zaključil. Jaz sem to vzel kot dobronamerno prav je, da povemo na glas. Nikomur ne očitam, da je sklical in zahteval to sejo, zakaj pa ne, o teh stvareh se je treba pogovarjati in treba je na glas povedati določene stvari in si tudi povedati kako si kdo nekaj predstavlja. Predvsem je treba preden se o tem pogovarjamo najprej na začetku povedati kaj je za nas A kaj je za njih A in kaj je za vas A. Ko bomo najprej osvojili abecedo, potem se bomo lahko enakovredno pogovarjali pa nobenega nočem žaliti. Najprej moramo dati ene stvari na skupni imenovalec govorim v času epidemije in kadar gre za nacionalne resne teme. Ko bomo imeli pa na mizi politične boje, politično prerivanje to je pa druga zgodba tam pa ni več ali imamo skupno abecedo ali ne.
Hvala Jani. Še eno pooblastilo kolegica Anja Bah Žibert je na Odboru za zdravstvo na izpraznjenem mestu SDS-a kot se je to zapisalo.  Naslednji je na vrsti kolega Cigler razen, če želi kdo iz izvršilne veje oblasti besedo? Ne.  Kolega Cigler, izvoli.
Hvala lepa.  Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Najprej bi kolegu Janiju povedal to je bila Belgija, ki je uničevala maske, ki jim je potekel rok trajanja. Drugo pa, kar se tiče črke A od koder moramo iti. Dve točki sta tukaj prvič, da vidimo kaj je to javni zdravstveni sistem v Sloveniji, kako pomemben je in to, da nas je epidemija zalotila praktično s praznimi skladišči potrebne zaščitne opreme. Zjutraj, ko smo govorili o problematiki korona virusa v domovih za starejše in sedaj, kar je sedaj pred tem predsednica Zdravniške zbornice Čebašek Travnikova izpostavila, če ni osebne zaščitne opreme prihaja do obolelosti zdravstvenega kadra, v zdravstvenih domovih to je 20 %, ki so prenašalci, ti gredo, potem v bolniško in se zmanjša zdravstvena pomoč. V domovih za ostarele pa smo slišali, da je bilo teh 100 in to je sedaj bistvo. Mi imamo prazna skladišča, kar se zaščitne opreme tiče hkrati pa se srečujemo z enim načinom nabavljanja, ki je vse prej kot učinkovit bom poskušal argumentirati. Tako kot naš sistem teče se vedno več stavi na trg bom obrazložil zakaj do tega prihaja.  Namreč po poročanju medijev ima Ministrstvo za gospodarstvo več neposrednih ponudb tudi kitajskih proizvajalcev zaščitne opreme žal pa se v zadnjih treh tednih z različnim slovenskimi podjetji sklenilo za več kot 130 milijonov evrov pogodb za nabavo zaščitne opreme. Med njimi prevladujejo zlasti podjetja, ki se prej nikoli niso s tem poslom ukvarjali niti nimajo kapitala za tako velike nabave. Zanimivo je tudi to, da bi država lahko sama sklenila neposredne pogodbe s kitajskimi dobavitelj, na kar se opozarja tako javna stroka in tudi Računsko sodišče – prej je bil predsednik Računskega sodišča med nami prisoten. Tukaj bi izpostavil tri stvari, ki so s strani državnega sekretarja gospoda Cantaruttija danes bile izpostavljena. Najprej bi samo to rekel. Sandi Češko se je izpostavil, ki je ponudil maske s certifikati pa se je ugotovilo, da niso primerne, potem je minister predstavil serviete maske kot temu nekateri pravite katerih dobavitelj mask je pokazal kako so te serviete vodoodporne. Jaz se sedaj sprašujem, če čez to masko, ki verjetno ima certifikat težko diham kako bi uporabljam masko, ki je vodoodporna skozi katero verjetno kisik sploh ne prihaja?  Drugič. Rekel bi tole. Sedaj smo dobili eden predlog sklepa predlagatelja današnje nujne seje našega odbora, kjer piše, da bi se morala nujna potrebna zaščitna oprema nabavljati v sodelovanju s strokovnjaki zdravstvenih strok. Tisti, ki so glavni prva strokovna beseda pri epidemijah v Sloveniji, ko se ta pojavi in pri ukrepih za njeno preprečevanje in saniranje je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Spoštovani, gospod sekretar, sprašujem vas Cantarutti ali je mogoče NIJZ pripravil kakšno ponudbo za dobavo zaščitnih mask, je bila ta obravnavana? Ali sodi med tistih 40 % ponudb, ki so prišle od domačih dobaviteljev in posrednikov, 1500 pravite, da jih je bilo, ki sploh ni bila obravnavana? To je pa NIJZ, tam so epidemiologi, ti ljudje vedo kaj delajo. In naprej. Tako, če se postavi vprašanje kot ste ga vi prej izpostavil, da je na zavodu za blagovne rezerve premalo ljudi, da bi se ukvarjali lahko kvalitetno z javnimi razpisi, za tako zahtevne materiale kot je osebna zaščitna oprema. In nenazadnje ali je to, da ste pri gospodu Jocu Pečečniku, spoštovanje do njega, naročili 4 milijone sterilnih kirurških mask, vrednih 5 milijonov, ali za to je strokovna obrazložitev zadaj tudi? pri tem, da mask fali in ljudje, ki hodijo, zlasti starejši in tudi vsi ostali državljanke in državljani, ki se zelo držijo odlokov in befelov, bom tako rekel, slovenske vlade kako se naj obnašajo glede mask, glede druženja in tako naprej, do teh zaščitnih materialov ne pridejo. Zato je pomembno, da jih čim prej dobimo. In edina dolgoročno vzdržna rešitev te problematike pomanjkanje osnovne zaščitne opreme je po mnenju Levice vzpostavitev lastne proizvodnje. V Sloveniji so številna podjetja, ki to lahko proizvajajo, Vlada pa namesto, da bi investicije zagnali v namene te proizvodnje, raje dobavlja zaščitne maske od tujih dobaviteljev. Kar nekaj jih je bilo prej tukaj podjetij navedenih. In jaz mislim, da v kolikor bi tudi še določeni obrati in znanje šivilj Mure iz Murske Sobote aktivirali oziroma drugje kot je podjetje funkcioniralo, bi danes zadeva dosti dobro lahko tekla. Skratka, stališče Levice je, da v zvezi z zaščitno opremo je treba zahtevati domačo proizvodnjo zaščitne opreme v skladu s potrebami in neposredna naročila brez posrednikov, ker ta epidemija ni ne prva ne zadnja in na tej izkušnji je treba delati naprej. In nenazadnje, gospod državni sekretar, povedali ste, da imate v skladišču blagovnih rezerv ca 4,5 milijona zaščitnih mask. Dajte to posredovati uporabnikom preko občin, preko Civilne zaščite, preko gasilcev, policije, zdravstvenih domov in tako naprej, v domove za ostarele. In rad bi to rekel, da določene stranke, ki zdaj moralizirajo kako bi mogli biti drugače bolj pošteni, bolj strokovni pri nabavi te opreme, bi rekel to, sistem, ki temelji na profitu in ne na potrebah, bo vedno sistem, ki bo zaščitno opremo imel v manku, jo bo primanjkovalo in vedno bo to sistem v katerem bo prihajalo do vojnega dobičkarstva, do sumljivih nabav, klientelizma in podobno. In to bi moralo biti odgovornim strukturam državnim in še posebej v zdravstvu jasno opozorilo. Namreč, gre za zaščitno opremo, ki ni pretirano draga, je tudi respirator, kot je kolega Möderndorferj prej rekel, in tega bi moglo biti dovolj ves čas in za vsak primer. In najbolj temeljne zaščitne ukrepe za preživetje ljudi bi tako lahko vzpostavili. Namreč, imamo denar, imamo skladišča, imamo garaže, vojske polne orožja, 8-kolesnikov, 6-kolesnikov in tako naprej, o tem se pogovarjamo, da to rabimo, ko pa gre pa za ljudi državljanke, državljane Republike Slovenije zdaj v času krize, pa imamo skladišča za zaščitno opremo preprosto prazno oziroma jih polnimo. In v Sloveniji smo tako priča enemu posredništvu kot pridobitveni dejavnosti, to kar je že danes več razpravljavcev pred mano povedalo, namreč posredniki so podjetniki, ki so v poslih našli eno priložnost, pri čemer jih velika večina v naprej zagotovljenih mask sploh nima, še posebej, ker dosti teh d.o.o. nima niti denarja, s katerim bi lahko te maske kupili in ti ljudje kar na enkrat so vključeni praktično v milijonska naročila v imenu in po naročilu države Republike Slovenije.  Drug obraz te perverznosti trga v Sloveniji, o katerem zdaj govorimo in kar se dogaja na področju zaščitne opreme, pa je popolno nasprotje kraje in to je ena dobra namernost. Namreč iz Grosupljega imamo tudi gospoda Aleksandra Čeferina in njegovega prijatelja iz Alibabe, ki so dobavili donatorsko opremo, hkrati pa imamo tudi Vlado Republike Slovenije našo, ki smo jo potrdili, ki je odprla poseben račun za donacije in ta Vlada naša slovenska želi, da državljani donirajo za to, da bo opravila lahko tisto kar bi z davki, ki jih državljani plačujejo, že tako in tako morala opraviti. Skratka, namesto kraje in dobrodelnosti v Levici zahtevamo solidaren javni zdravstveni sistem. Namreč kriza je pokazala zdaj pri koronavirusu, da samo javni zdravstveni sistemi so dovolj veliki in dovolj robustni, da lahko rešujejo situacije v primeru epidemije. In svetovni forum gospodarski je nalezljive bolezni vedno umešča na seznam devetih največjih groženj. Žal jih tukaj ne jemljemo resno, vsaj v tem primeru ne, in imamo zavod za blagovne rezerve, ki teh rezerv nima in nima blaga, ki jih potrebujemo, če pride do krize. In rad bi tudi to rekel, podoben je primer, ki se zdaj tudi kaže, ko govorimo kako imamo, da lahko pridemo kar na enkrat, če bi število obolelih raslo, na rob zmogljivosti slovenskega zdravstvenega sistema, namreč število postelj v slovenskih bolnišnicah že 40 let praktično pada, razlog – prazne postelje so cenejše in čim manj postelj moramo imeti, cenejše je če imamo čim manj postelj, čim krajši čas so uporabljene in čim manj bolnikov jih primanjkuje. In tako se gleda tudi na opremo. In zdaj zaradi teh neoliberalnih reform v Evropski skupnosti postelj in opreme primanjkuje, primanjkuje pa tudi kadra, ki se ga ne izobražuje in usposablja za potrebe, ampak predvsem, da gre na trg. To vedno ugotovimo kadar ugotavljamo koliko sester, zdravnikov preprosto jih izobrazi Republika Sloveniji, v njih investira, iz države odide. In edini sistem, ki odgovarja zdravstvenim potrebam je javno izvajan in financiran, javno financiran sistem iz katerega je tržna logika izključena. In to je edini sistem, ki je univerzalen, saj so vplačila v javno zdravstveni sistem v Sloveniji solidarna in upoštevajo neenakost med ljudmi, / nerazumljivo/ imajo več sredstev, drugi ne, storitve pa so enako dostopne za vse. In tisti, ki zagovarjate javno zdravstvo morate danes pokazati svoj pravi obraz in tudi razumevanje ter povedati ali ste za javno izvajanje zdravstvenih storitev ali zgolj za njihovo javno financiranje. Namreč, javno financiranje brez izvajanja pomeni to, da naš denar nekdo krade, za naš denar nekdo, v narekovaju rečem seveda, »krade maske na Kitajskem, za po vrhu ukrade še napačne« in dalje imamo javno financirane zdravnike, zasebnike in še katere druge, ki v primeru krize preprosto zaprejo svoja vrata in ne pridejo pomagati reševati situacije. Vse spoštovanje pa do tistih zasebnih ordinacij, tudi do / Nerazumljivo/ v Celju, ker sem izvedel, ki so ponudile, da dajo na voljo svoje kadre, prostore in opremo.  In rad bi za konec to rekel, glejte, da je kriza pokazala, da je trg na področju zdravstva mrtev in čas je, da ga tudi pokopljemo. Tudi politika se mora sprijazniti, da so področja kamor kapital enostavno ne sodi, najprej zdravstvena področja, na prvem mestu je človek in ne profit. In 40 let enih neoliberalnih reform na področju zdravstva mislim, da je bilo dovolj, da so danes evropski zdravstveni sistemi pokazatelj, da so evropski zdravstveni sistemi na kolenih. In kdo danes tega ne verjame naj pogleda v tragedijo, ki se odvija v Združenih državah Amerike, kjer vlagajo praktično največji del BDP-ja v zdravstvo na svetu in kako so dostopne zdravstvene storitev za Američane v času epidemije oziroma kdor tega ne verjame naj pogleda neoliberalno Evropo, ki se je ob nastanku krize praktično sesula zdravstveno, tako da se je mogla predsednica Evropske komisije Italijanom opravičiti, ker je vsaka država pogledala najprej za sebe, šele potem pa pomislili na solidarnost. Hvala lepa.
Hvala, kolega Cigler. Naslednji ima besedo Marko Bandelli. Pripravi naj se kolega Kordiš.
Hvala, predsednik, za besedo.  Jaz mislim, da smo danes tukaj, da obravnavamo sploh ta problem s temi maskami v tej pandemiji, da je žalostno, da smo sploh tukaj danes, to je žalostno, se sprašujemo o nabavi nekih mask, o odgovornosti. Zakaj pa? Veste, obstaja pa tudi in če, poraja se sum ekonomičnosti nabave in kadar se poraja sum ekonomičnosti nabave je pa upravičeno, da Državni zbor, ki je tisti, ki bedi nad proračun, ki smo ga tako šenkali opoziciji, če lahko tako rečem, da lahko upravlja z njim brez nadzora, ker so nas preglasovali pri tem. In vprašali smo, da bi nadzorovali porabo tudi tega denarja, ki hodi ven, mi smo bili, v SAB smo dali pobudo, pa so bili proti vsi, pa zdaj se poraja ponovno predlog, da bi vzpostavili nadzor nad porabo davkoplačevalskega denarja, našega denarja. Veste, ko se je delal proračun ni bilo milijona tu pa tam, zdaj pa so tri milijarde skočile ven, seveda, kreditiranja, vsak lahko dela s kreditiranjem kar hoče. Prav zaradi tega, ker bomo povečali dolg države davkoplačevalski denar, je prav, da naredimo tudi in ustvarimo nek nadzor.  Mene je zelo presenetila izjava, z vsem spoštovanjem, sva tudi v zelo dobrih odnosih in ga zelo spoštujem kot strokovnjaka v enem določenem sektorju, verjetno pa ni strokovnjak v drugem sektorju, ko je minister rekel, da ne more zavod za blagovne rezerve nabavljati sam ali pa da država sama ne more nabavljati opreme. To je tak absurd, to je totalno zavajanje ljudi. Zakaj se ustanovijo zavodi? Zakaj so v občini določeni zavodi? Da tržijo določene zadeve, da delajo z denarjem, ki je predviden za to, v katerikoli stvari. Zdaj, če imamo en zavod za blagovne rezerve, kako da ne more on nabavljati sam te zadeve, da se mora preko posrednikov ukvarjati? No, odgovor je bil jasen. Tukaj je bilo jasno povedano prej, da ni res, da zavod lahko nabavlja in upam, da bo tudi v bodoče sam nabavljal zaščitno opremo.  Ta afera in ta saga, če tako imenujemo, teh prvih mask od ministra Tonina je bila skoraj smešnica, to je bilo zdaj skoraj kot da bi gledali neke pravljice, to je bilo nekaj neverjetnega, kakšen in kompetentni, ne profesionalen, amaterski pristop do nabave. Govorimo od države, od ministrstva! Da se je on menil po telefonu s šoferjem, da se je menilo ministrstvo s šoferjem. Ma kaj se ima za meniti minister s šoferjem kje je? Na carini. Ma kakšni carini? V Sežani v carini, carine ni več 25 let tam. Ma kakšni carini, kdo govori o carini? Neumnosti govorite, ker smo vsi »budale« mislite tukaj. In tukaj ko je rekel moj kolega prej, je rekel: »Mi nismo kompetentni, da lahko ocenimo kako se nabavlja.« Ja, jaz Marko Bandelli sem kompetenten, 30 let nabavljam po celem svetu in jaz točno vem kako se pelje postopke, zato sem besen danes in sem jezen zaradi tega. Neumnosti od začetka delate, ker nimate ljudi, ki so usposobljeni za to, nimate in zato se dogaja to kar se dogaja. Absurdne cene, nerealne cene, materiali, ki niso pravi, certifikatov, ko smo govorili prej. Ali vi veste sploh kaj so certifikati? Kdo daje certifikate kdo je usposobljen za dajati certifikate? Mene tukaj ne zanima kdo je na Vladi, kdo je na opoziciji, če je SDS, Nova Slovenija ali SMC, mene briga to, mene briga kot državljana, jaz sem tukaj kot državljan, ki predstavljam en del moje države. Sramota je to, sramota, čista sramota kar se dogaja, zaradi mask smo tu, zaradi mask imamo danes to sejo pet ur. Je pa prav, da jo imamo, ker sem povedal točno zakaj, ker so sumi. In če so sumi, se pravi negospodarno delanje z denarjem, je prav, da tukaj nastopa avtoriteta in potem mi moramo napraviti in sklicati določene odbore, moramo. In to je tudi prav. Nabava mask v Sloveniji. Mislim, kaj je padlo ven iz te nabave mas v Sloveniji. »Sekret« papir, fantje moji, ne nabava mas, »sekret« papir, niti za »sekret« ni dobra tista reč. In kdo bo rekel potem je UKC certificiral? Kako je usposobljen UKC, da lahko certificira tisto blago, ma od kje? Dajte mi pokazati kakšne aparature ima on, da lahko to reče. Kdo je rekel, da UKC lahko to certificira? Spoštovani državni sekretar Cantarutti, prej ste rekel, da ne obstaja v Sloveniji certificiran inštitut, ki bi lahko mi tukaj delili maske, da bi potem lahko imeli certifikate, po drugi strani pride vaš minister in kaj pove, da so na UKC naredili teste in da je to certificirana zadeva, da je to v redu blago. Ma kakšno blago? Parapropustno, vodoodporno. Veste kaj pomenijo ti izrazi? Ali se vi zavedate kaj pomenijo? Jaz vem, v gradbeništvu vemo tu vse izraze, ma ni to za maske, fantje moji, to ni, kaj razumete ali ne. Elastike. Tiste elastike, ki so dali gor so za cepit dreve, če poznate te kmečke zadeve, za cepit dreve, ker se cepi drevo, daš tisto elastiko okoli, da drži cep skupaj. Nič od niča, ma ne da ti zažge ušesa, to ti prereže vse skupaj, ma to mi ne govorimo o maskah, ki jih moraš imeti pet minut gor, govorimo o ljudeh, ki imajo cel dan masko gor. Ali smo neumni, ma kaj delamo tukaj? S kom imate vi opravka? Pa vam bom povedal še nekaj in tu hočemo, spoštovani državni sekretar, da mi daste ven kot davkoplačevalcu, ker to je javni denar, ni res, da je 860, jaz sem slišal, da je to 380 tisoč evrov krat 3, se pravi še prihajajo te iste maske na tržišče, ki noben jih noče, ki jih župani vračajo, noben jih noče. Nisem videl še nobenega, da bi nosil tisto masko, enega nisem videl. Milijon 100 tisoč evrov je nabave teh mask in prosim, da mi tu odgovorite, če je res ali ni res, to kar sem dobil to informacijo. Smeti od mas, ne maske, smeti. In ponavljam, dobra ni niti za »sekret«. Govori, da so certificirane in potem gledaš malo novice in vse kar je »ja, saj je bila certificirana«. Kdo je certificiral to na UKC, kdo, kdo je usposobljena oseba, ki lahko reče, da je to certificirano na UKC-u? Material je certicifiran. Pa tisti je napravil potem dve sponki zraven. Pa gremo pogledati še tisto, pa poglejmo še tisto, saj zato smo tudi tukaj danes, da lahko govorimo o temu. Izračunano je bilo, da tista cena tiste maske stane 7 centov. Naj bo 20 centov, na milijon evrov, do 80 centov. Ali veste koliko je to? Vojni dobičkarji, hijene, ne vojni dobičkarji, na naših plečah. Ali zato, ker je zdaj epidemija in zato, ker je kriza je vse dovoljeno? Ma kje piše to? Ma kje to piše? Besede. Kako je bila tista beseda, to mi je ostalo v spominu, zaradi pomanjkanja, ne vem katere, smo lahko nabavljali kar smo dobili. Ma kako smo nabavljali kar smo hoteli? Ma kje živite? Otroci v vrtcih vedo, da se kupi lahko eno pero ali pa drugačno, ki ni dobro. Ma ne milijone in milijone tu na tržišču. Zdaj vam bom še nekaj povedal, spoštovani Cantarutti, veste največji absurd je to, da Kitajska je tista, ki je kriva za vse, in to vemo za enkrat, to so indici. In kje kupujemo mi vsi cel svet blago? Spet na Kitajski. Ampak, glejte, mene zanima nekaj od vas in to me zanima tudi s strani Vlade en odgovor, ker bom dal poslansko vprašanje glede tega. Nekatere države so že začele postopek proti Kitajski zaradi odgovornosti. Jaz bi želel in hočem, da bi tudi Slovenija začela to, tudi Slovenija mora začeti, je treba iskati objektivne odgovornosti tega ne glede na to kaj se je zgodilo ali kaj ni. Če gremo naprej o kvaliteti smo govorili. Kakšni kvaliteti? Kje je kvaliteta? Kakšna kvaliteta, kdo je kontroliral kvaliteto? Mene tiste maske, ki jih ima tukaj, glejte tu, evo, pokažem še enkrat, glejte. Ali je to maska? To je maska, ki jih bomo plačali milijon in toliko evro v treh tranšah, pa tretja ni niti prišla, še delajo jih. Pokažite mi eno masko od teh. Gospa je imela prej en vzorec. Nihče jo ne nosi, jo dajo proč, v smeti mečejo. Država pa je tako sposobna, da to nabavlja. Groza! Spoštovani državni sekretar, glejte, mislim, veste odgovor je bil potem od ministra na televizij, bomo zamenjali elastike za cepit dreve, /nerazumljivo/ za kmetijstvo, ki se uporablja v kmetijstvu ali pa isto elastiko rabimo za zapirati konzerve, ko mama dela marmelado doma prve dva dni, ker to govorimo, o tem govorimo, bomo dali bele elastike, ker so lepše. Zdaj, če je to izdelek, jaz ne vem no. Grozno, grozno kam padamo. Imate za norca Slovenijo, ljudi. In najslabše je pa še to, da tisti, ki so v koaliciji zdaj še branijo to zadevo tukaj. Ma, glejte, kaj je to? Enkrat biti objektivni za državo dobro, ne pa biti samo, gledati zdaj na politične barve kdo vodi ali ne vodi. Jaz sem pa rekel na začetku mene ne briga kdo je zdaj tu, mi bomo govorili, v imenu ljudstva moramo govoriti tukaj in to je svinjarija, velika svinjarija.  Potem, državni sekretar ste rekel: »Če hočete verjemite ali ne«, ste rekel prej. Ma kako če hočete verjemite ali ne? Vi ste državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, odgovoren za te zadeve. Mi moramo verjeti tisto kar vi govorite, ampak žal ste kontradiktoren že 15-krat, vi in vaš minister. Govorite eno in potem v resnici prihajajo ven vse druge informacije. Nabavni postopek. Povejte meni kdo je vodil nabavni postopek? Jaz upam, da ga jutri ne vidim več v službi tam ne glede kdo je bil na državnih rezervah ali ne, eden da je stresiran, da je šel proč, ste rekel, da je zagorel ali ne vem kaj je bilo treba. Čakajte malo, v redu, vsakemu se zgodi, / Nerazumljivo/ ki delate tam. Država zahteva javne razpise, na javnih razpisih do potankosti pregledano vse, kazniva dejanja, plačani davki, vse plačano. In kaj pride tukaj? Eden največjih dobaviteljev, ki je tukaj, ima postopke, žena njegova je davčna dolžnica. Ja tu berem, saj jaz vidim, saj nisem neumen. Govorimo o »sekret« maskah. In zdaj tu soproga, šest obtoženih, hekerski napadi. Mislim, ma kaj se gremo? Potem mi rečete, spoštovani državni sekretar, »izbrali smo najboljše dobavitelje«. Zdaj, glejte, pa ne biti jezni name, glejte tudi ko vam govorim, ker jaz hočem, da vi razumete, ker zgleda, da vas ne briga, ampak glejte država / nerazumljivo/ tukaj kar je. Izbrali smo najboljše dobavitelje, prvega, največjega med največjimi. Pečečnik, ki se ukvarja z opremo za kazinoje. Kdo ga je kontaktiral? Ja, saj vemo kdo, klub slovenskih podjetnikov in biznis, ki je bil tam, so takoj kanalizirali zadeve, da gre preko njih, normalno. Pa ne si mislite, da smo vsi idioti tukaj, točno vemo za kaj se gre. Kaj ima on veze z nabavo te reči? In kaj se je pokazalo na koncu? Ali je, zdaj se opravičujem, hotel on slepariti državo ali so ga res Kitajci nategnili? Samo dve reči – ali on državo ali Kitajci njega, lahko tudi oboje, da na škatlah piše gor točno kaj je FFP in potem na koncu se pokaže, da je medicinska maska. Ma kdo je idiot tukaj? Saj to so osnove nabave. Ena pogodba je bila podpisana sigurno. Ker to so razni postopki vaše nabave. Vi niste dali kar naročilnico brez pogodbe podpisati. Tudi te pogodbe bomo mi kontrolirali kadar bo, ker morajo biti javne te pogodbe, vse bomo pogledali na kakšen način so zavarovali oni blago. Mi smo plačali, s tem, da ste rekli nismo še plačali in ste mislili, da vse odgovornosti zdaj niso več vaše. Ne, ne gre tako. Zdaj mene zanima, gospod Pečečnik, 400 tisoč očal čakamo. Komu bodo namenjena ta varnostna očala? 400 tisoč očal, bom še enkrat ponovil. Koliko zdravnikov imamo? Koliko personala imamo, ki bodo rabili ta očala? 400 tisoč. Zdaj povejte vi meni komu so namenjena ta očala? Lahko, da jih bo prišlo tudi samo 50 tisoč, ma plačane bodo 400 tisoč. Indici so to, sumi, saj noben ne reče komu kaj, sumi so in če so sumi je prav, da se to zadevo prekontrolira in pregleda. Amaterji, totalni amaterji.  Drugi dobavitelj. / Nerazumljivo/ transport mehanizacija. Fantje moji, saj tu je stroka, tu je dobro za nabavljati varnostno in zaščitno opremo medicinsko. Normalno, to so pravi ljudje. Potem pride na vrsto mama od Tonina. Ja, se opravičujem. Jaz nimam nič z njo. 1500 podjetij lahko uvaža povsod, slučajno pa da je notri glih nabava od firme, ki je gospa spoštovana mama od našega ministra za obrambo, slučajno. Slučajno zato, ker oni nabavljajo igrače do zdaj, so se ukvarjali z igračami in zdaj so začeli uvažati tudi maske, lahko da bodo začeli uvažati tudi kaj drugega jutri, ne vem. Ampak, glejte, se opravičujem, indici so, sumi so, če so sumi je treba pogledati za kaj se gre.  Pa imamo četrtega / nerazumljivo/ dobavitelja, ta ki preizkuša in dela eksperimente in ne vem kaj na DNK. Ta tudi z maskami sigurno ima nekaj skupnega, vsaj eden, ki je malo medicinsko obrnjen, tisti je v igralništvu s hazarderskimi zadevami in eden je s transporti, drugi ima igrače, ta raziskuje DNK. To so štiri največji dobaviteljev kar sem jaz bral, zdaj lahko se opravičujem, ampak jaz sem tako prebral, ne da si izmišljujem zadeve, to so podatki, ki so pisani nekje / nerazumljivo/ ima pomena.  Govorimo o vojnih dobičkarjih, ni vojnih dobičkarjev. Maksimalno je bila vaša izjava - veste katera – »prosimo naj se ne oglasijo tisti, ki mislijo slepariti državo« To je bila fenomenalna vaša izjava. To je kot da bi rekel psu, ki ne je tri dni in mu vržeš zrezek po tleh »ne jesti, veš«, to je isto, prav isti primer. Ma tu ste dali tak pogon vsem skupaj in zato prihaja 1500 ponudb, saj vsak osel, ki si bo izmislil bo rekel, da ima prave maske, saj itak smo nabavili, dvojko so bile pa medicinske, plačali 1,85, potem je ratalo, da je 50 centov, ampak mi jih nismo še plačali, nismo. Saj tukaj dokažete vašo kompetenco pravzaprav vašo inkompetenco, totalno inkompetenco. Kam se spravljamo vse to? Zahvala RTV-ju, ki nas je sledila in kar je. Saj vidimo kaj se dogaja na RTV-ju, glejte še zdaj je komisija / nerazumljivo/ ko hoče koalicija nova spremeniti popolnoma vse nadzornike notri, vse po vrsti. Ninamedia, ki je bila odpisana že, odpisana od RTV-ja, slučajno je padla nazaj notri, ki daje tako resnične rezultate o anketiranju, slučajno, je bila odstranjena že, potem je prišla notri. Pustimo / nerazumljivo/ saj vemo kam pelje vsa ta reč. Siol, da ne bomo imeli Siol, je že pod kontrolo, STA bo jutri. VSE se je zamenjalo isti dan, ko smo Vlado potrdili tukaj, isti dan se je zamenjalo vrh komplet vsega, to je bilo vse pripravljeno. Kdo so na vrhu vse povsod? Tisti, ki so bili v preiskovalni, to je naša država zdaj. Potem ni nič čudnega če nabavljamo »sekret« maske, ni nič čudnega, ki stanejo vse skupaj stanejo material in vse skupaj bo stalo 50 tisoč evrov, pa mož bo zaslužil milijon in 100 tisoč evrov. To je pa dobra matematika, tu pa moramo razumeti dobro matematiko. Vedno omenjate skladišča, prazna so bila skladišča. Gospod Cantarutti, vi ste bil prej in vi ste zdaj. Če so skladišča prazna je odgovornost ena in ista od istih oseb, ena in ista od istih oseb. »Smo pustili skladišča prazna». Saj jih nisem jaz, jaz jih nisem pustil sigurno ne, še vedel nisem kaj je tam notri. Mi nimamo nobene informacije kaj je notri. Jaz vem za Ajdovščino v Mlinotestu kjer so silosi in pšenice in take reči, to vem, ker je / nerazumljivo/ Ni bilo mask, ni bilo ne vem kaj, prazna skladišča. Krivda, čigav je? Tukaj se govori takšne zadeve, da človek ne more verjeti, kar bere in žalostno, pa veste kaj je najbolj žalostno od vsega, najbolj žalostno od vsega pa je to, da mi nismo deležni nobenih informacij. Mi ne vemo kaj se dogaja. Ljudje sprašujejo tudi nas, ki smo v opoziciji ali boste kaj naredili, ali boste kaj vprašali, ali boste kaj. Kaj naj vprašamo, če nič ne vemo. Zdaj se je hvalil premier, ker nam je poslal v pogled zakon. In kje bo tisti zakon? Spet bomo napisali 100 amandmajev in boste vse preglasovali, vse po vrsti. Kaj nam pomaga to? Jaz se sprašujem kam smo mi padli. Ali je to naša demokracija, hram, demokracija, ali je to naša demokracija? Od nabave naprej, zato smo tukaj, veste, ni tukaj bil sklican ta odbor izključno zaradi mask, ampak da se je odprlo določena vprašanja, ki so realna vprašanja. Ljudje nas gledajo, vidijo, razumejo. Zakaj je bila klicana Civilna zaščitna, zakaj je bilo klicano Računsko sodišč in vse kar je? Ker vsak ima svoj del odgovornosti v tej zgodbi. Ima odgovornost, da prijavi, če so napake, ima odgovornost, da pove, če so nepravilnosti. Ljudje morajo vedeti kaj se dogaja. Pomislite vi, če bi bila SDS v opoziciji zdaj v tem trenutku in da bi se to dogajalo zdaj tukaj, ki vsako reč, ko smo / nerazumljivo/ od takrat, samo vejica ali pika kar je bilo, to so bile interpelacije in vse kar je bilo treba, saj tudi tukaj bodo interpelacije, vam jaz povem, tudi tukaj bodo bile interpelacije, samo, da gre mimo malo glavnina ta zadeve. Interpelacije napovem jaz, da bodo, ker morajo biti, ker na tak amaterski način in takšno izkoriščanje nas vseh ne bomo dopustiti tako, pa bomo videli kaj bo, ker to ni prav, to ni pošteno. Jaz sem malo čustven pri teh zadeva. Veste zakaj? Zato, ker imam rad Slovenijo, ker jo čutim, ker vem kaj se dogaja. Glejte, vsi ti ukrepi, ki so bili sprejeti in to, tudi mi smo za te ukrepe, saj ni bilo nič slabega, hvale vredno, saj tudi druga vlada bi naredila iste zadeve, ne si misliti, da ste vi štengo več kot drugi, ki ste naredili te ukrepe, vi ste pač na vladi v tem trenutku, ki je tudi prav, da ste naredili to kar je, ni nič pohvalno, prav je, samo prav kar ste naredili. Tudi drugi bi to naredili in tu spoštujemo in tudi se držimo tega, četudi so velikanske neumnosti, diskriminacija do penzionistov na primer. Čista diskriminacija penzionista, da po deveti in pol ne more iti v trgovino več in kupovati reči. Ma kje smo to videli? Sramota je to. To bi mogli takoj ukiniti.  Občine. Zdaj poslušajte en stavek, lepo prosim predsednik dovolite, da vam povem še to. Občine. Smo omejili dostop iz ene občine v drugo občino, ki imajo po 2000, 3000 prebivalcev. En blok sredi Ljubljane ima toliko prebivalcev, en, pa imamo tukaj mestne četrti, ki bi jih morali omejiti. 350.000 ljudi lahko gre okoli kamor hoče, mi smo pa omejeni, nobene trgovine, nobene reči. Ja, imaš pravico lahko, da greš v drugo trgovino, potem ti a pride župan in ti reče: »Mi ne želimo, da prihajate v našo občino, ker ni dovoljeno.« Kaj se gremo? Ma kaj se mi gremo? Dajte malo razumeti tudi vi, ki ste v opoziciji, ki ste zdaj v koaliciji tukaj. Neumnosti, same neumnosti. Dajmo enkrat razumeti, da to ne gre tako. Ljubljano razdelite na četrti in vsak ima za kupovati vse kar je treba. Je 35 BTC-jev lahko v Ljubljani vsega skupaj, vam povem mi na Krasu nimamo nič, omejeni. Občina Komen, Divača, Mirna Kostanjevica. Ma kaj moremo? Še trgovin nimamo, nič nimamo. Ma kdo razmišlja to. Ali kdo razmišlja malo o temu.  Kar se tiče sklepa in zdaj bom zaključil predsednik. Se opravičujem, če sem bil malo bolj oster, ampak poglejte. Mene to zelo boli. Me boli, še enkrat ponavljam, ukrepe sem za, reči sem za, ogromno reči, ki jih je sprejela Vlada, in pravilno sprejela in tudi mi smo jih med drugimi sprejeli, na isti način, če je bilo, določene so čisto neumne, določene so čisto ustavno sporne, določeni členi so ustavno sporni. Vestem meni so rekli tudi v časopisu, ja Bandelli je glasoval za zakon, zdaj pa bo dal ustavno, zaradi zakona, ne vem 103. člena ali kaj je treba. Tisti člen je sporen. Jaz sem bil za, da se je sprejel zakon, se mi zdi prav, da tudi, ampak tisti člen je sporen, tisti člen bo šel na ustavno presojo. Kot je tudi prav, da gre. In bo šel, pa bomo videli kaj bo ratalo. Kar se pa tiče našega sklepa predsednik, odbora, kot je, sklep je dober, jaz mislim, da bomo sklep potrdili, vsaj jaz osebno ga bom potrdil in resnično si želim, da sama ministrstva, ki so uporabljena notri, …/ nerazumljiv/ vklopljen v tej zgodbi, da bi začeli resnično razumeti kakšno škodo delajo naši državi s takim vedenjem, s takim amaterskim vedenjem nabave. Ker mi govorimo zdaj o par mask, milijonov nima pomena, ampak res so cifre drugačne pri vseh drugih in ostalih izdelkih, ki še bodo prihajali. Nabaviti to zaščitno opremo je nujno, še zdaj bo nujno, še več jo bo treba, ker veste zdaj smo mi dosegli en določen vrh, ampak tu bo valovanje te pandemije, valovanje bo šlo dol in bo šlo gor in dol, se pravi bo ena konstanta dokler ne bo cepiva ali zdravila kot takšnega, bo, ker to je dokaz na Kitajskem. Gospod civilne zaščite to verjetno sledi več kot mi. Se je spet ponovila zadeva v določenih predelih, saj je normalno. In kar spoštujem od Vlade je tisti pregled, ki ga je naredila, kjer je tudi napisala ne 3000 jaz bi še 5000 ali pa 10.000 ljudi pregledal povsod, če so bili, če so okuženi, če niso, če so nosilci zdravja tako ali drugače, to je pravilno. Tu se strinjam, saj pravim ni vse za vreči v smeti, daleč od tega, z veliko, veliko reči sem zelo zadovoljen in potrjujem in sem za to, ampak so določene zadeve kot so te zadeve tukaj, popolnoma inkompetentne, neprofesionalne, vodene. Da se kažete pred kamijoni in da se slikate kako je prišel en kombi mask, Ma kam smo pali, ma kam smo mi padli, ma koga briga to? Veste koga briga? Mene briga nekaj drugega, mene briga kako, da je stal prevoz in ne vem kakšne dajatve in reči gor pet milijonov in pol od Pečečnika, to me zanima, ker ni stalo 1,85 tista maska ali pa 50 centov je treba dodati še 5 milijonov in pol stroškov, se pravi tista cena se dvigne za 25 %. Tudi to masko tukaj, ki jo nosimo mi, ki bo prišla iz istega kraja, ni 50 centov, ki jo bo zaračunal, bo 75 centov, ker je treba dati zraven vse te stroške, ki so fiksni, ker je zelo lepo napisati nabavno je toliko, 5 milijonov in pol, fantje moji 5 milijonov in pol za prevoz, za nek servis, Ma kakšen servis, na Kitajskem servis, ma servis koga? Kadar ti podaš ceno, ki je nabavna cena ne sme biti klavzul tretje, četrte in pete zato bi rad vedel kakšni so pogoji, garancije, plačila in reči, ker to so javni, to je javni denar in to bomo zahteval in tu na komisiji bomo tudi hoteli na mizi, da bomo videli, ker to imamo pravico in bomo pregledali. Hval lepa, predsednik.
Hvala, Marko. Besedo je želela državna sekretarka. Izvolite.
Gospa _________
Pozdravljeni! Te maske se slišijo mogoče nekam zelo preprostega pa pravzaprav niso. Ta COVID je zelo poseben, v bistvu se nekaj takega zgodi enkrat na 100 let ali pa še redkeje in v bistvu predstavlja to velik izziv za vse. Jaz sem tudi prepričana, da 21.4.2019 si nihče ni predstavljal, da bomo sedeli tukaj z maskami. Skratka, stvar ni bila predvidljiva. Še marca letos veste, da so se na Svetovni zdravstveni organizaciji in centru za nadzor bolezni pogovarjali sploh o smotrnosti nošnje mask. Ne za zdravstveno osebje. Zdravstveno osebje vemo zakaj jih nosimo, ampak za populacijo. In v bistvu, ko tele razprave tukaj poslušam, imam občutek, da mogoče je vseeno treba malo vsebinsko razdeliti namreč, ker ločimo različne maske. Prej je bilo tako navrženo od raznoraznih trakcev, materialov, ampak ene stvari so vseeno kar dobro definirane. Ločimo maske za zdravstveno osebje in ločimo maske za nezdravstveno osebje. Te maske za populacijo, jih do zdaj v Sloveniji nismo nosili, nosijo jih pa v tistih državah kjer so bolje obvladovali okužbo s Covidom in zato smo se tudi v Sloveniji odločili, da rečemo, da naj ljudje te maske vseeno nosijo, čeprav vemo, da ne ščitijo pred virusno okužbo. Vemo, da ščitijo samo pred kapljično okužbo. In te maske niso certificirane, ker tudi ni treba da so. Po celem svetu nihče ne certificira, tudi v Evropi teh navadnih običajnih mask, ker gre za navadne maske, ki ščitijo pred kapljično okužbo. Kar se pa tiče mask za zdravstveno osebje pa jih ločimo glede na to za kaj jih uporabljamo. In sicer, tiste najvišje kriterije morajo izpolnjevati maske, ki jih nosimo zdravniki pri Covid pozitivnih pacientih, zlasti takrat kadar gre za intubacije, za reanimacije in to so, takrat smo oblečeni v bistvu v te skafandre, ki jih vidite po televiziji in ja, to je zelo naporno. Naslednja stopnja so, je zaščita, ki jo nosimo pri sumljivih Covid pacientih, ki je manj naporna, ampak še vedno in potem tista, ki jo nosimo pri elektivi ali pa v administrativnem delu.  To je pomembno zaradi tega, to povem, ker pravzaprav smo zdravniki, pri mladih zdravnikih smo zelo hitro zagnali paniko, ko se je ta Covid začel bližati, ker imamo tudi prijatelje v Italiji. In zelo nas je skrbelo kaj bo z maskami, ker ta situacija, ki se je pri nas zgodila, se je zgodila tudi drugod. Ko smo se pogovarjali kaj bo in seveda zdravniki smo mogoče malo posebni, da vemo, da na koncu besede ne pomagajo ampak je treba nekaj narediti. Če se okoli pacienta samo pogovarjamo, nam umre. Zaradi tega smo se odločili in smo začeli tudi sami iskati rešitve, ne te, ki se tako nabavijo v milijonih, ampak pač lastne rešitve in smo se povezali s kolegi raziskovalci, tudi z Jožef Štefana, tudi z Univerze v Mariboru. Ne vem, če veste, preizkušali smo recimo Decathlon maske, zamenjali filtre, uporabili anesteziološke filtre, pogledali različno prehodnost teh mask, ki se jih uporablja, tudi kaj se dogaja po sterilizaciji. In ja, vemo da za zdravstveno osebje potrebujemo certificirane maske. Za navadno populacijo certificirana maska ni potrebna, medtem ko za zdravstveno osebje so pa res drugačni kriteriji in v bistvu tudi z vsemi temi našimi variantami, ki smo jih pri mladih zdravnikih naredili, celo razmišljamo o tem, da bi določene maske poslali v certifikacijo v enega od belgijskih certificiranih laboratorijev in sicer tam se imenuje ulica dela, …/nerazumljivo/… je to v …/ nerazumljivo/…. To zato povem, ker so stvari vseeno mogoče do neke mere definirane, do neke mere pa niso in mene v bistvu zelo žalosti, ko poslušam tele debate in nimam občutka, da so usmerjene v iskanje rešitev. Imam bolj občutek, da gre a nastopanje za gledališče, to je moj osebni občutek. Lahko, da se motim, bi pa res rekla, prosim, prosim, da nam pomagate, da vsi skupaj premagamo ta Covid. Ja, je pomembno kam je šel denar, se strinjam z vami. Ja, je pomembno, da dobimo prave maske, ampak dajmo to narediti skupaj, ne pa v bistvu, da vlečemo eden drugega za jezik in pravzaprav namesto, da bi delali, zgubljamo čas tudi za razne brezpredmetne pogovore. Jaz upam, da sem mogoče s tem malo razjasnila pravzaprav te različne stopnje, kaj pravzaprav pri maskah je. Vem, da si želite, da bi stroko slišali večkrat, žal pa tudi pri Covidu se stroka uči. Stroka marsičesa ne ve in to potem tudi stroki očitate. Ja, upravičeno. Ampak veste, če bi bila medicina vsemogočna, nam ne bi nihče umrl. In zato je določena stroka težka, vem pa, da je tudi politika težka in politika, kolikor sem jaz prebrala, je umetnost možnega. Tako da bi si želela, da delamo skupaj res v dobro vseh državljanov. Tako, da hvala.
Prosim, če se… Se strinjam z vami, gospa državna sekretarka in brez vaše stroke bi jaz kot politik že 2015 na urgenci v Mariboru umrl, ko sem doživel burn out.  Repliko… Prvi je imel repliko Robi, drugi je, kdo še hotel repliko? Marko. Tri minute. Izvoli.
Najlepša hvala.
Ampak v osnovi na koga repliciraš, ker…
Na gospo državno sekretarko.
Veste kaj, po Poslovniku v osnovi repliciramo poslanci…
Vem.
… Med seboj in v luči tega, izvršilna oblast pa po 110. členu odgovarja. Katerakoli. Tako da…
Po Poslovniku bi pričakoval, da državna sekretarka spregovori na začetku te razprave ne pa, da se vmeša potem v razpravo medtem, ko že poslanci razpravljamo.
Na začetku te razprave je bil gospod minister, ki je imel druge obveznosti. V skladu s Poslovnikom je zdaj gospa državna sekretarka to, kot predsedujoči jo moram zaščititi. Izvolite, tri minute.
Hvala, hvala lepa. Jaz moram pa tudi zaščiti nas in ena stvar je pa bistvena. Biti državni funkcionar oziroma biti državni sekretar je funkcija in to je politična funkcija. Lepo, da imate strokovno podporo, ampak delujete pa na političnem nivoju. In ko tako enostavno potem govorimo o ukrepih, pravočasnosti, krivcih, rešiteljih in se prelaga neko odgovornosti iz leve v desno roko, ni fer. Dajmo to narediti skupaj. Kako? Ravno zaradi tega, ker tega nismo mogli skupaj narediti, je bil danes sklican ta odbor. V prejšnjih treh tednih nas je ta koalicija in ta Vlada izrinila iz vseh procesov odločanja ali pa vsaj kontrole nad dogajanjem, proračunskim dogajanjem nabave vse te zaščitne opreme, kaj šele o vsebini! Tako da… To je malo slabšalno do te ustanove, zato nisem mogel biti tiho. Izvzeti smo iz vseh postopkov, izvzeti smo iz kontrole. Prvo poročilo o prerazporeditvah proračuna pričakujemo šele te dni, čeprav je že več kot mesec dni kar smo sprejeli zakon v katerem piše, da bi to poročilo morali dobiti enkrat mesečno, pa ga še nismo dobili. Pa tudi nismo delali kakšnega velikega haloja iz tega, ker ga nismo dobili, ker vemo, da so razmere težke, ampak zdajle ga pa res rabimo. Tako da… Nekaj je stroka, drugo je politika. Mi svojo funkcijo tukaj opravljamo. Hvala lepa.
Proceduralno ima prednost.
Ja, hvala lepa, predsedujoči. Glejte, jaz vseeno prosim, zdaj, če tole kar je bilo zdajle izvajano, to ni nobena replika. Državna sekretarka ni z eno besedo omenila, da ni državna sekretarka. Je pa povedala stvari tudi s strokovne plati, to ji pa ne morete odvzeti, ker je tudi strokovnjak. In to ni bila nobena replika. / oglašanje iz dvorane/ Ja, moj postopkovni je, lahko prosim končam, jaz sem vas prej poslušala 20 minut, čeprav so me bolela ušesa, pa sem vas, zdaj pa prosim, da tudi jaz lahko zaključim. Moj postopkovni predlog je, predsedujoči, da, sicer res se trudite, da korektno vodite sejo ampak, da se ne zlorabljajo replike.  Hvala lepa.
Ja, hvala.  Saj sem razložil, čeprav to je bilo tudi malo delno zloraba. Kolega Marko, potrebuješ repliko? Na kaj? / oglašanje iz dvorane/ A veste kaj, politika je tudi teater, tudi jaz kot znanstvenik sem se moral na to navaditi, zato se mi zdi, da ni potrebe po tej repliki. Naslednji je kolega Kordiš, potem sem na vrsti jaz. Se ti opravičujem, Marko.
Hvala za besedo, predsedujoči. Saj mislim, da smo vsi lepo slišali gospo državno sekretarko ravnokar, kako se je sklicevala menda na stroko zato, da je v osnovi branila politično odločitev. Politična odločitev, ki je odločitev za provizije. Astronomske, rekordno visoke provizije. In tisti, ki si upamo spregovoriti proti temu v okviru svojega političnega mandata, kako nas je označila, da se gremo nastopanje, da se gremo gledališče, češ, na varianto oni delajo, oni želijo vse samo najboljše, vsi ostali jim pa mečemo polena pod noge. Ej, to kar spremljamo lahko v medijih že zadnji mesec dni, nasploh to kar se v državi dogaja zadnji mesec dni, je organiziran kriminal. Vi ste tolpa kriminalcev! In nobene težave nimam to podkrepiti. To, da ti nameniš 200 milijonov evrov za nabave zaščitne opreme, je pohvalno. To, da od teh 200 milijonov evrov, koliko, saj v resnici niti ne vemo, vemo samo, da je številka visoka nekaj 10 milijonov evrov… 100 milijonov? 150 milijonov evrov konča v neopravičenih stroških, v provizijah, v opremi, ki ni uporabna, glejte, to je pa nekaj čisto drugega. Da ti skleneš eno pogodbo z astronomskimi preplačili, to je napaka pri 200 milijonih evrov. Da skleneš dve take pogodbe, okej, nesreča. Da imaš ti 10, 20 takih pogodb, to je pa organiziran kriminal. Sploh, ko se sproti oglašajo raziskovalni novinarji in izpostavljajo napake in kažejo na to kaj se dogaja celo v razmerah, ko Zavod za blagovne rezerve ni javno objavljal podatkov, čeprav bi jih v resnici moral. Pa je plenjenje javnih financ, ki si ga gospe in gospodje na Vladi dovolite vsem na očeh, v resnici še manjši problem v primerjavi s tem, da zaradi vašega plenjenja, ker morajo zaslužiti tapravi in morajo zaslužiti astronomske provizije, ljudje v nujnih dejavnostih ali pa nasploh ljudje v tej državi, ostajajo brez potrebne zaščitne opreme. Še 14 dni nazaj, se mi zdi, začasa zadnje velike maše v Državnem zboru, mi je pisala ena znanka iz UKC v Ljubljani, kako so zaščiteni samo tisti, ki delajo na infekcijski, vsi ostali so pa brez zaščitne opreme. In iste zgodbe v domovih za starejše. Mi tu sedimo danes z nekimi zaščitnimi maskami na primerni distanci, v resnici teh mask sploh ne bi potrebovali, 14 dni pa že razbijajo prehod za pešce pred Državnim zborom delavci popolnoma nezaščiteni! 10 komadov, en zraven drugega. Če vas res tako zelo skrbi za zdravje državljank in državljanov, zakaj hudirja je res sredi epidemije treba prenoviti Šubičevo pred Državnim zborom, sploh, če namenjate že 3 milijarde evrov menda za reševanje posledic epidemije. Zakaj ni vsaj nek smiseln delež tega denarja končal v zaščiti delavcev, da jim ne bi bilo treba opravljati nenujnih dejavnosti, sploh pa opravljati nezaščiteni. Ampak še tisti, ki delajo v nujnih dejavnostih, so pogosto še vedno, pa v zadnjem mesecu, mislim skoraj vsi, so delovali brez primerne zaščitne opreme. Samo zato, ker država ni aktivno organizirala domače proizvodnje, ker je ni hotela samo zato, ker Vlada ni neposredno uvozila zaščitnega materiala, spet ker ga ni hotela zato, da je nekaj tapravih pobiralo provizije. Samo zato. In poglejte kakšno retorično strategijo so nosilci oblasti v tej državi ubrali danes. To je že drug odbor kjer lahko vidimo eno in isto linijo. Mediji lažejo, fake news. Tako nekako je prej gospod Cantarutti povedal. Treba je napadati opozicijo, da zavaja, da meče polena pod noge hvalevrednim vladnim naporom in zraven zganjati neko lažno ogorčenje, češ, kako smo mi v opoziciji grdi, ker upamo opozarjati na to, da vi kradete kot srake in iščete izgovore zakaj ne bi implementirali nekih alternativ. To ni nekaj kar si jaz gladko izmišljujem. Dovolj je že, če pogledamo samo osnovne podatke in samo primerjamo izjave, ki so jih nosilci oblasti na čelu z gospodom Cantaruttijem dali od sebe in kako so se te izjave spreminjale. Recimo, gospod Cantarutti je danes dejal, da minister oziroma ministrstvo MGRT, na katerem dela, nikoli ni reklo, da ni zakonske podlage za to, da bi država lahko neposredno uvozila zadeve. To mislim, da je v uvodni intervenciji gospod Cantarutti dejal, dejal nekaj takega. / oglašanje iz ozadja/ Pravite, da ni res, jaz sem vas na tak način razumel, podobno vas je, so vas razumeli tudi mediji in sicer, citiram: »Republika Slovenija oziroma Zavod za blagovne rezerve ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te Vlade, temveč je stvar veljavne zakonodaje. Poleg tega večina kitajskih podjetij zahteva tudi 100 odstotno predplačilo, česar pa se zavod ne poslužuje zaradi možnosti zlorab in nezanesljivih dobav.« (Konec citata.) Objavljen na portalu Necenzurirano, datiran s ponedeljkom, 6. 4., ampak poglej ga zlomka, kaj se je zelo hitro naprej izkazalo. Ta zakonska podlaga na katero se ministrstvo sklicuje, ne obstaja. Tega ni. Čista izmišljotina. Laž. Zelo hitro se je to izkazalo. In potem še ena zanimiva stvar, ki jo v tem navedku lahko slišimo, ki je zelo podobna še nečemu kar je gospod Cantarutti danes povedal. Da ne dajejo nekih predplačil je danes rekel, v preteklosti pa je njegov šef, minister Počivalšek zatrdil, da ne dajejo avansov in da je to tudi eden izmed razlogov, da ne sklepajo poslov s kitajskimi oziroma kakšnimi drugimi podjetji neposredno in da je to še en razlog zakaj nujno menda potrebujemo posrednike, da nam pripeljejo opremo. Takole pišejo na 24 ur, citiram: »Ampak glej ga zlomka, podatki kažejo, da je vladni zavod za blagovne rezerve nekaterim slovenskim dobaviteljem, s katerimi je sklenil pogodbo o dobavi, plačal avanse in to v višini 100 odstotkov, čeprav je minister Počivalšek zagotavljal, da avansov ni in ne bo plačeval, ampak bo blago plačano šele po dostavi v Slovenijo.« Še ena laž, črno na belem! Mediji so vas dobili z roko v marmeladi in danes pravite, da je to fake new, čeprav vse tu, dalje v prispevku podkrepijo s podatki. Takole se namreč nadaljuje ta prispevek iz katerega navajam: »Ker je gospodarski minister tudi v četrtek dopoldan zelo jasno vztrajal, da zavod ni in ne bo izvajal neposrednih predplačil kitajskim ali drugim dobaviteljem, saj večinoma zahtevajo 100 odstotni avans, ga zagotovo nismo razumeli narobe.« Se pravi, vi naj ne bi mogli uvažati neposredno ali pa ne želite uvažati izdelkov neposredno, čeprav so bistveno, bistveno cenejši zato, ker bi bilo potrebno plačati avanse, potem pa dobaviteljskim podjetjem ravno tako dajete avanse, pa zraven trdite, da tega ne počnete. »Zakaj torej obstaja,« tako se nadaljuje prispevek, »zakaj torej obstaja 6 dobaviteljev, ki so dobili 100 odstotni avans? LRM je med njimi, 10 ventilatorjev naj bi dostavili za 108 tisoč evrov 19. aprila, že 3. teden ima na računu nakazila Zavoda za blagovne rezerve 132 tisoč in nekaj evrov.« Naprej. »RAM2 naj bi dobavil 50 ventilatorjev za 1,15 milijona evrov do konca maja. Milijon 260 tisoč evrov Zavoda za blagovne rezerve imajo že na računu. Včeraj pa je ne le enkrat, ampak kar dvakrat Počivalšek znova poudaril, plačujemo zgolj ob prevzemu, in vsi dobavitelji, ki so pripravljeni pripeljati blago Sloveniji, ga dobijo plačanega po dobavi.« Mislim tako, laži se kar množijo, vse samo v funkciji, da nekako zavarujejo kriminalna preplačila, ki se dogajajo in dogajajo se zavestno in dogajajo se namensko. Tako zelo velik fokus je usmerjen v te provizije, da ministrstvo, Zavod za blagovne rezervo, vse te ekipe, ki naj bi jih postavili in vse te koordinacije, ki naj bi jih zgradili, ne uspejo niti osnovne kakovosti preverjati. Za to nimajo časa, zaposleni so s provizijami. Ob tem še ironično ravno gospod Canterutti je tisti, ki je šel pred kamere in dejal, da počnejo nasprotno, čeprav… In to je bilo na začetku cele nabavne sage. Takole je pojasnil, ponovno navajam iz portala Necenzurirano, objavljeno v četrtek, 26. 3., se pravi to je bilo še marca na tiskovni konferenci, gospod Cantarutti, ste dejali, da ste, citiram: »pregledali skoraj tisoč ponudb in predlogov, ocenili katere ponudbe so strokovno ustrezne, ali izpolnjujejo standarde in da so podjetja varnostno preverjana.« (Konec citata.) Pa kaj vi točno varnostno preverjate? Celo če dobronamerno gledam na celo stvar, je vaše varnostno preverjanje tako, da vas nategne čisto vsak, ki ima 5 minut časa. Čisto vsak. Ampak kot sam vidim situacijo, moja diagnoza ni tako zelo nesposobnost kolikor je nameren in organiziran kriminal, ki se ga greste. In zlorabljate epidemijo za izvajanje tega organiziranega kriminala. Ko rečem vi, ne mislim samo vas osebno, gospod Cantarutti, mislim više manje celo Vlado. Saj je zelo jasno, da se trije dobavni grozdi prerivajo okrog vseh teh dragocenih nabav in dragocenih milijonov evrov. En je po SMC-jevi liniji, en je po NSi-jevi liniji, tretji je pa po SDS-ovi liniji. Oni verjetno žanjejo provizije zato, da financirajo svojo mrežo, kot to zelo jasno počnejo. Mislim, so počeli v preteklosti, saj so nam znane zgodbe, ne rabim tukaj ponavljati. Potem, tretji razlog zakaj država naj ne bi zrezala vseh teh posrednikov in na veliko prišparala pri javnem denarju je, da ni kadra. Češ, nimamo kadra za to, da bi izvajali neposredne nabave. Mislim, a se vi hecate? Zakaj pa potem imamo ministrstvo, če ne zato, da ravno neke take osnovne funkcije zagotovi. Ali pa morda na bolj plastični ravni, Hrvaška je iz Kitajske pripeljala za 60 ton zaščitne opreme za ceno 5,5 milijona evrov. Samo ena pošiljka, transport ene pošiljke od posrednika Joca Pečečnika je koštal 5,5 milijonov evrov, pripeljalo je bilo pa trikrat manj opreme. Ne mi reči, da nimate, da imate denarja za milijone in milijone in desetine in morda sto in več milijonov evrov preplačil, nimate pa par sto tisoč evrov, da bi pridobili še kakšne dodatne roke, da bi vam na lokaciji, recimo na Kitajskem šli v tovarno pogledati kakšen material se bo naložil na letalo ali na ladjo in prispel v Slovenijo. Se vi hecate? Mislim, vem, da se ne hecate, ampak pri polni zavesti počnete to kar počnete. Zlorabljate epidemijo in nabave zato, da se pobirajo provizije tapravih, je pa treba seveda politično in medijsko preživeti posledice. In vaša strategija je preprosta. Postaviti neko zgodbo, ne glede na vse kar nekdo reče, očita, papir pokaže, razkrije, vztrajati pri tej zgodbi, zraven pa tega akterja napadati. Napadati njegovo legitimnost. Zdaj, a je to parlamentarna opozicija ali so pa to mediji, ki o tem pišejo. Vsi so deležni istega tretmaja. Posebna zgodba v vseh teh je, pa morda po krivici celo izbiral zaradi tega, ker je taka močvara svinjarij, da sploh ne vem, če je vredno posamezno izpostaviti, pa vendarle jo bom, Acron podjetje. Tako imenovana afera Toninova mama, kjer je gospod minister najprej zatrdil, da njegova mati ni vodstvena delavka, pa se je izkazalo, da je vodstvena delavka. Še ena laž. In naprej se je izkazalo, tega danes še nihče ni omenil, sem kar presenečen, morda niti niste zasledili, da je to podjetje Acron, torej afera Toninova mama, v kampanji dobavljajo material za, v volilni kampanji nabavljalo material za NSi v Kamniku. Isto podjetje, ki je zdaj dobilo sanjsko pogodbo za dobavo zaščitnega materiala, prej se je pa z nekimi igračami, ali čim že, ukvarjalo. Celo slike so prišle na plano kako to podjetje, pri katerem menda stranka NSi nima nič za to, da je dobilo posel, kako direktor tega podjetja, mati gospoda Tonina in gospod Cveto Uršič pozirajo na eni in isti sliki ob donaciji tega istega podjetja, podjetja Karitas. Za tiste, ki morda ne veste, Cveto Uršič je državni sekretar, spet iz stranke NSi na ministrstvu za delo in družino. Njegov šef, gospod Kralj je bil vodja terenske kampanje NSi, to je tiste terenske kampanje, za katero je podjetje Acron dobavilo material. In zdaj se menda mi v Levici, recimo, ki izpostavljamo to, kar se dogaja kot kar je – organiziran kriminal, smo tisti, ki se menda gremo nastopanje in gledališče. Kako sploh upate, kako sploh imate obraz karkoli takega reči in se iti takšno pritlehno obračunavanje, medtem ko vsem na očeh tovorite desetine ali več milijonov evrov proračunskega denarja v privatne žepe za preplačila. Po možnosti še za opremo, ki ni ustrezna. In da imamo še zdaj ljudi v tej državi, ki delajo v nujnih panogah brez primerne zaščitne opreme zato, ker morajo vaši prijatelji zaslužiti. V Vladi imamo kriminalce, pa še nesposobni so tej kriminalci za povrhu. Hvala.
Hvala. Državni sekretar je želel besedo, potem bomo imeli spet 15 minut pavze, potem smo k razpravi prijavljeni še jaz, kolega Koprivc, kolega Lenart, kolega Starovič. Ob pol devetih bo prevzel predsedovanje podpredsednik odbora, ker sam moram iti na RTV. Državni sekretar Cantarutti, izvolite.
Aleš Cantarutti
Hvala, predsednik! Tudi se opravičujem, če sem bil uvodoma, so rekli preveč napadalen, ni bil to moj namen. Opravičujem se tudi predlagateljici. Hvala za sklic tudi, saj je prav, da si povemo. Veste, da sem vedno odprt za komunikacijo, nikoli nisem skrival stvari in tudi, ko sem imel zdaj v zadnjih, zadnjem mesecu in pol priložnost, sem vselej odkrito in po najboljši vesti komuniciral stvari, ki jih počnemo. Zdaj, to kar sem rekel prej, da sem, da ste omenili, da je minister rekel, da… Pa tudi, očitek, da nima zakonske osnove Vlada oziroma Zavod za blagovne rezerve. Dejansko ni on tega rekel, jaz sem se tudi opravičil za to, bil je napačen pač… Piar sporočilo. Opravičil sem se tudi danes oziroma sem rekel, da to absolutno ne velja in sem tudi razložil, ampak ne želite očitno slišati. Oziroma ste porabili zdaj ta vaš ekspozet zdaj za druge namene, pa saj razumem. Skratka, še enkrat poudarim. Nismo šli, ali pa Zavod za blagovne rezerve ni bil sposoben sklepati neposrednih pogodb. In tisti, ki mislite, da je bilo to enostavno možno, niste videli kako, kakšne so bile razmere na trgu. Jaz sem vam najbolj plastično kolikor sem lahko, na primeru mask, ki so prišle, v najboljši veri, ko so bile napačne, poskušal dokazati, da enostavno to ni bilo mogoče. In še enkrat to poudarjam. In zlorabljanje zdaj tega… Škoda, škoda govoriti. Pogodbe so vse javne, tu ni kaj, vse so transparentne, vse so vsem na razpolago, lahko in bomo seveda, verjamem, tudi pogledali vsako posebej in to o kriminalcih v Vladi, mislim, saj… Kaj češ drugega pričakovati, ampak jaz ne poznam nobenega od teh dobaviteljev oziroma za enega sem vam že prej uvodoma omenil, da sem ga prosil, da jih pripelje z Dunaja, ker jih nismo imeli v tistem trenutku, nobenega drugega ne poznam, čisto vseeno mi je bilo kdo bo dobavil maske, po pravici povedano, preverjal jih je, tudi SOVA jih je varnostno preverila od 23. marca naprej. V najboljši veri smo počeli kar smo počeli tista dva tedna in zdaj, ko poslušam to, saj je kolega Möderndorfer omenil debela koža, ja, ampak vseeno. Da se gremo takšno zdaj… Škoda.  Na izjavo ministra, da smo kupili vse kar so nam ponudili. Točno tako je bilo neko obdobje, ker mask na trgu ni bilo. Ker enostavno je bilo nemogoče jih dobiti. Vi ste danes, ko smo 21. ali katerega aprila, seveda lahko vsi pametni. Vsi smo lahko generali po bitki, ampak nihče ni bil takrat tam, ko je bilo treba nabaviti te maske! Ste bili ne vem kje. Saj me ne zanima. Jaz sem prevzel to, vsaj deloma to odgovornost. Pa kolegi na ministrstvu, ki so delali vključujoč sobote in nedelje zato, da zdaj poslušam tukaj kako sem kriminalec! Sram vas je lahko, sram! / oglašanje v dvorani/
Pustimo državnemu sekretarju, da zaključi.
Aleš Cantarutti
Hvala. Glejte, še enkrat, sem absolutno za nadzor nad javnimi financami in nad vsemi temi posli, ki so bili narejeni. Popolnoma nič nimam kaj skrivati, en evro mi najdite, da je šel ne vem kam. Jaz sem priznal in priznam še enkrat, da kakšna odločitev najbrž ni bila idealna, ampak v situaciji, v kakršni smo bili je bila, vsaj tako smo ocenili, optimalna ne pa idealna. In še enkrat, pozabljate kakšna je bila takrat situacija ali pa ne želite tega verjeti.  Še to bi rekel, da glede teh mask, še enkrat mi dovolite samo, da pojasnim, da kot vi pravite, papirna maska, jaz pravim vseeno imamo tukaj potrditev in kliničnega centra, da je material ustrezen, material kot tudi maska, tako piše, jasno. Ja, še enkrat, se strinjam, mi danes, ko gledamo, ni idealna. Seveda ne! O ceni smo rekli, da bomo govorili in se tudi jaz strinjam, da je treba o tem kakšno še reči. Ampak v tistem trenutku, ko drugega ni bilo na razpolago, verjemite mi, je tudi to bila ena izmed trenutnih rešitev.  Očitek, da je treba, ne vem že kdo je rekel, delati na domači proizvodnji. Seveda, saj od prvega dne, ko so se pojavile prve iniciative, pomagamo podjetjem. Še enkrat bom poudaril, pomagali smo jim dostaviti s Kitajske, na žalost je tako, 2 stroja za tele zaščitne maske. Certificiranje, ja. V tistem začetnem obdobju, v tisti fazi je bilo pomembno, da imamo neko zaščito in to smo vzeli dovolj kot tehten, ne gre za certificiranje UKC, gre samo za odobritev materiala oziroma maske, da je za osebno zaščito primerna. Nič več! Certificiranje šele pride in ne, gospod Bandelli, nimamo v Sloveniji certifikacijskega organa. Zdaj se vzpostavlja. Pojma nimate o tem. Zdaj se vzpostavlja in upam, da ga dobimo kot sem omenil nekje v maju mesecu, ko bomo lahko dejansko certificirali potem tudi te maske, ki se zdaj proizvajajo v Sloveniji.  Zakaj se ne pojavljajo kvalificirana podjetja je bilo. Ja, tudi jaz pogrešam kakšne velike igralce na trgu, ki so še bolj zaupanja vredni. Jaz ne bom rekel, da tej niso. Jaz se zahvaljujem vsakemu, ki je pripeljal vsaj 10 mask zato, ker nas je rešil in to pozabljamo vsi skupaj. Dovolite, da še enkrat preberem enega izmed teh velikih igralcev kaj je zapisal: »Lahko naše podjetje tudi uvozi, čeprav me je že vnaprej strah špekulacij o zaslužkih, ki bodo se potem pojavili.« To kar se zdaj dogaja. In ga celo razumem. Pa…  Omenjen je bil Čeferin, ne vem kdo je, ne samo 300 tisoč od Alibabe, še 300 tisoč od Suntona, podjetja lastnika AC Milana, mislim da je oziroma Interja in se mu iskreno zahvaljujem, da je eden prvih, ki je pristopil in tudi nam dobavil te maske. Še enkrat. Odgovarjal bom in tudi na ostalih komisijah, ko bo treba. Vse pogodbe so javne. Jaz sem to počel in počnem še vedno v najboljši veri, brez najmanjšega ali politične ga ali profitnega, če že me tako ocenjujete, interesa. In še enkrat bom rekel zelo jasno, prav gotovo je bila kakšna napaka, ampak jaz sem vseeno ponosen na to kar smo skupaj z Ministrstvom za zdravje, z Ministrstvom za obrambo, s Civilno zaščito vendarle dosegli. Dosegli smo to, da je v tem trenutku na skladišču dovolj mask in če je to komisija, ki ugotavlja ustreznost, potem lahko mirno zagotovim, ustreznih mask, kakšne so bolj idealne, kakšne so manj, tudi glede uporabnosti, se strinjam, ampak vendarle, dosegli smo ključen cilj. In še enkrat poudarjam, jaz se strinjam s tem, da smo zdaj izven vsaj tahujšega in da moramo zdaj nadaljevati zgodbo na drugačnih temeljih. Temeljih, ki ji je predstavilo tudi Računsko sodišče in bomo to seveda upoštevali upajoč, da nam ne bo nikoli več potrebno biti v taki situaciji v kakršni smo se znašli v polovici marca. Iskreno si želim to.  In za vse ponudbe, ki jih res nismo, verjetno vseh nismo pregledali, to je dejstvo, ker jih je bilo res toliko. In jaz sem, ja, v nagovoru sem res iskreno želel povedati, da tisti, ki želijo zaslužiti in še danes stojim za temi besedami, naj nam ne jemljejo dragocenega časa, ker se je tudi to dogajalo. In opravičujem se, če kakšne ponudbe nismo uspeli pogledati ali pa ne pravilno odreagirati. Še enkrat poudarjam, ni bilo enostavno, ampak zato smo tu.  Hvala predsednik.
Hvala.  Nadaljevali bomo 5 čez 8.
Dobro, nadaljujemo. Zdaj si bom nekako besedo vzel sam, si bom vzel to pravico in svobodo in dolžnost. Zdaj, uvodoma bom rekel, da je ta seja bila sklicana z nekim namenom osnovnim, ker nekako sem predolgo časa bil neki kvazi psihoterapevt, če se tako izrazim. Kot je že kolega Pavšič rekel, v opoziciji tudi ali v tem prehodu / nerazumljivo/ času in tudi zavedanja težavnosti epidemije, ki pri nas na srečo ni eksplodirala v epidemijo, smo bilo kar nekaj časa opozicijsko zadržani. Dogajala se je cela vrsta nerodnosti – v tem smo si podobni s kakšnimi drugimi državami, kjer se je to izrazito podcenjevalo. Zdaj ne bi se rad delal pametnega, pač sam sem človek, ker sem leta predaval evropske družbe in globalizacijo in sem se nekako zavedal sredi januarja, da z vso verjetnostjo epidemija pride v Evropo. V začetku februarja mi je bilo to že jasno. Takrat je tudi že zdravniška zbornica začela opozarjati, da je nujno potrebna zaščitna oprema. Zdaj v neki poslanski skupini, v kateri sem bil takrat, mi je vodja poslanske… me je tudi tako, da delam paniko, gor in dol – to nekako malo za nazaj. Zdaj kaj nam ta Covid zgodba kaže, nam kaže na to, kot je moj bivši mentor, v bistvu moj strokovni oče, akademik Mlinar že zdavnaj povedal, da živimo globalizacijo kot totalni zaprti sistem, da se tukaj nekako ne moremo izmakniti – ali pobegniti. Saj navsezadnje z izjemo kakšnih manjših otokov, nimate države, družbe, ki ne bi imela letošnje korona virus Covid-19 in seveda tudi to, kar žal v Državnem zboru prepogosto pozabljamo – tukaj se strinjam s svežo državno sekretarko – da politika ne izključuje stroke. Da je skrajni čas, da se vrnemo iz teh »fake news« teatralnosti. Politika je vedno nekoliko teatralna, tudi k mišljenju. Jaz vedno rad izpostavim Alenko Zupančič, ki je v nekem intervjuju rekla: »Mišljenje ni naravno stanje«, sam osebno menim tudi, da država ni igrača. In to neki vtis, ki smo ga dobili v zadnjem mesecu – zelo slikovito ga je kolega Marko Bandelli tukaj orisal, ko sem se že vmes bal, da ga ne bo »fršlok« - povedano v ljudskem jeziku. Zdaj, jaz imam enih sedem točk, ki bi jih tukaj nekako navedel.  Sam sklic je bil seveda, kot sem prej začel, zaradi tega, ker so se name obračali in zdravstveni delavci – tako zdravniki, kot ostali in župani, in podjetniki, in šole in tako naprej, kako bomo zagotovili ustrezno zaščitno opremo. Veste in verjetno ni naključje, da se je Kanada že zelo zgodaj odločila, da šol do septembra ne bo imela. Ker šole so v tem smislu letalonosilka. To je toliko pa toliko otrok. Za družine gre, za otroke gre. To je toliko pa toliko ljudi, to je toliko pa toliko zaščitnih mask, ki jih povsod primanjkuje. Tema nekega drugega odbora bo nekaj, kar se imenuje pedagoška konvicija, ki bo vmes popustila ali pa tudi to, da starši nismo strokovnjaki za didaktiko, pa za pedagogiko, pa tudi vsi časa nimamo.  Če grem nazaj. Prvič, politika ni nek domačijski: »bomo zrihtali«. Ali je to čebula, ali so banane, ali je to nek posel sestrični, bratrancu, komerkoli. Odkrito lahko rečem, da od ene od treh koalicijskih strank, nekdo blizu eni od njih mi je rekel: »Veš kaj, naši se pa teh nabav lotevajo pretirano po domače.« Vse to, kar smo tudi v medijih dobili ven, a veste, to je pa že Lenin zdavnaj rekel nekako: »Čuvaj se lastnih idiotov, ker uničili te bodo le ti.« Tudi Jani, ki je v bistvu iz koalicije je lepo povedal: »Potencialno je tega zneska toliko nekje skoraj, kot je dejansko iz proračuna namenjeno slovenskemu javnemu zdravstvu in brez nekih varovalk ustreznih seveda, to preštevilne rajca, če se tako izrazim.« Zdaj, že večkrat je bilo povedano, tudi na seji zjutraj, kot na tej, da zelo šepa komuniciranje. Z vsem dolžnim spoštovanjem do nekaterih gospodov, ki so odigrali nekaj 30 let nazaj, 30 let pozneje je družba – in slovenska in načini komuniciranja so drugačni. Pa tukaj sem malo kritičen, moram biti evo do moje matične ustanove, pa še kakšne druge. Navsezadnje v Sloveniji obstaja kar nekaj ljudi, ki vejo, kako se iti komuniciranje, ki so tudi dejansko na javnih proračunih profesorji, ki bi morali tudi katerikoli vladi ne samo kritizirati, ampak tudi pomagati kako to zelo izboljšati. Potem je tukaj problem, ki ga izpostavljajo številni. Jaz bi ga imenoval oskrbne verige. Seveda v štartu se je to reševalo. Tukaj pridejo v bistvu štiri ministrstva v ožjem smislu, plus neke državne rezerve, ki so kadrovsko podhranjene, ampak po dobrem mesecu dni moramo mi vzpostaviti neke oskrbne verige. Tudi gospa Čebašek je govorila o tem. Da se ve, kje iz občine, kje iz šole, kje iz biznisa, da ne nadaljujem, pokličeš, da dobiš zaščitno opremo. Tudi kot je Miha izpostavil – ja tukaj hodimo na šiht in gledamo te delavce nezaščitene, ki garajo, verjetno tudi ne za ravno bajne plače. Potem je tukaj kompetentnost pa nekompetentnost. Tako politike v ožjem smislu, ne, a veste v 21. stoletju se politike ne moreš iti tudi v ne kriznih razmerah na nek komandni način. »Prav ima le kapo stranke, pa okrog sebe imaš poslušne.« Tudi neka nekompetentnost, akompetentnost dobaviteljev. Zelo radi izpostavljamo pa digitalna družba, pa gor pa dol, saj FURS ima jasne podatke, če rečemo v ljudskem jeziku kdo je baraba, kdo ni baraba. Kdo plačuje, kdo ne plačuje. A veste to je ena »if« zanka, ko se lahko tisoč 500 odreže ne vem koliko, da ne bom preveč krivičen. 227 firm, ki ne pridejo v poštev.  Potem imamo tukaj problematiko strok. Lahko odkrito povem – upam, da mi državna sekretarka ne zameri, sva komunicirala. Seveda je potrebno znotraj strok imeti različna mnenja, tudi hudičeve advokate, tudi različna medgeneracijska trenja in mnenja. Brez tega bi mi umirali kot muhe, ker se ne bi kot družba razvijali, se ne bi znanost razvijala, ampak je treba tudi brzdati in razgrajevati egotripe. Neke te številne debate, ki so butale v javnost in nas vse skupaj begale, so debate, ki bi jih morale stroke najprej predebatirati, če lahko tako rečem za zaprtimi vrati. Pa ne zato, da bi bil za ne transparentnost, ampak čisto… Seveda stroke tudi odkrito priznavajo, da so se našle v neki taki situaciji, ko se moraš iz ure v uro nekaj učiti. In tukaj mi bi moj nasvet izvršilni oblasti pri iskanju ljudi, ki jih boste iz strok imenovali na politične ali pol politične funkcije Ljudi, ki jih boste iz strok imenovali na politične ali pol politične funkcije, dajte imenovati ljudi, ki lahko v kriznih situacijah funkcionirajo in ki nimajo predolge kilometrine nekih notranjih zamer ali frustracij, ker v takih kriznih situacijah je to zadnje, kar potrebujemo. Potem imamo tukaj vprašanje lastne produkcije, ki jo bomo morali nekako zagnati. Saj za te maske – ne maske, o katerih je govorila državna sekretarka oziroma različnih rangih zaščitne opreme, ampak o tej primerni zaščitni opremi, a veste. In tudi te zgodbe, ki jih zdaj poslušamo o tem netkanem blagu gor pa dol. Veste, mi imamo navsezadnje še vedno študij tekstilne tehnologije. Verjetno tam kdo ve malo povedati o določenih kvalitetah in funkcijah določenih tkanjih, ne tkanjih ali podobnih zadev. Pa zdaj gospoda Cantaruttija trenutno ni – imamo tudi nek srip, ki naj bi se ukvarjal z materiali. Imamo tudi nek inštitut za materiale, se mi zdi, da imamo neke ljudi, ki materiale razumejo. Dobro, tisti inštitut se bolj ukvarja z nekimi metalurškimi in podobnimi, da se to nekako vzpostavi. In seveda, če smo se iz tega kaj naučili, bi se morali naučiti kaj vse je neka kritična infrastruktura neke družbe. Zdaj mi imamo to srečo – nek hrvaški kolumnist je rekel, da imamo srečo, da tisto kar smo dobro nastavili – to zdaj desnici ne bo ljubo – v socializmu nas zdaj rešuje. Mi imamo nek zdravstveni sistem, smo zelo kritični do njega, ampak po tistih kazalnikih je eden najbolj dostopnih na svetu. Avstrijski je manj dostopen, čisto tako mimogrede. Imamo neke težave ljudi, ki nimajo zavarovanj in tako naprej, ampak načeloma vsak lahko pride, zlasti, če je kritično, do nekih zadev v našem zdravstvenem sistemu. Imamo tudi neko zadevo, da nismo toliko urbana družba. A veste ne moremo primerjati Seul pa nas in tako naprej. Imamo tudi nekaj, kar mene v osnovi žalosti. Ker jaz zdaj živim v Mariboru, pa bom rekel, ko smo mi v Puli, takrat se kot državljanke in državljani kot družba začnemo vesti racionalno in solidarno. Jaz bi rad, da to izkušnjo te pandemije ali če hočete epidemije prenesemo tudi v tisti dan po tem. Seveda upoštevaje neke razlike med nami, vrednostne, življenjske, generacijske, ampak dejansko, da lahko v ljudskem jeziku en z drugim živimo in se folgamo. Če kaj ta Covid kaže, kaže to, da je Margaret Thatcher imela narobe, ko je trdila, da družbe v bistvu ni in tudi v tem smislu je ta razprava okrog Covida tudi, če hočete ideološka ali politična. Družba mora biti – pika, klicaj. Zdaj, da nekako, da ne bom predolg. Zdaj, kar se nam pa kaže srednjeročno, nekaj kar še nimamo vzpostavljeno, pa moramo vzpostaviti je – tako sem si zapisal, bom kar prebral: Da moramo vzpostaviti sistem kdo kupuje v imenu države in za državo, kako kupuje, kdo ga nadzira. Te neke organe imamo, ampak imamo tudi zgodovinski spomin, zakaj se je v nekem trenutku razsul KPK. Ker je šel gledati neke bančne mape, to si upam povedati, ker vem s kakšnih zaprtih sej. Moramo tudi vzpostaviti kdo izbira. Izbira verjetno neka stroka. Verjetno nisem jaz ali pa obramboslovec tisti, ki bo vedel kateri zaščiti materiali ali zaščitna oprema je v zdravstvu najbolj primerna. In moramo tudi vzpostaviti, kdo certificira. Dejstvo je pa tudi, da je tudi Evropska unija zelo zatajila tukaj. Evropska unija je tukaj zelo zatajila in dejstvo je tudi, da si moramo tudi postaviti neko vprašanje in razpravo tudi o zdravstveni uniji. Mi se pogovarjamo o monetarni uniji, pa o fiskalni se bi, o socialni uniji že malo manj, kar pa zadeva zdravstvo in zdravje, to je neka dejavnost, ki je dejansko najmanj povezana znotraj EU, tudi zaradi tega, ker so določeni farmacevtski in še kakšni lobiji služili na račun tega. Zdaj, če in koliko je bilo nekih barabij v teh poslih in tukaj ni zdaj izgovor: »A veste, ja je bila taka krizna situacija, pa smo se šli alo po domače.« Se ve, kdo se s tem ukvarja. Državni zbor lahko, če čuti, da je to potrebno, ustanovi preiskovalno komisijo. Če so neki indici kaznivih dejanj v nekem svojem sklepu, to naznani tisti veji oblasti, ki se s tem ukvarja. Nadzorni organi tudi vemo, kdo in kako. Zdaj cela zgodba, cel današnji dan ima pa seveda tudi eno težavo, a veste v nobenem zakonu ne piše, pa v nobenem Poslovniku, da se politiki delimo na koalicije pa opozicijske, pa da smo opozicijski zgolj malo za okras. Pojdite v Google kaj je naloga opozicije, pa boste dobili enih 5, 6 milijonov zadetkov, pa si jih preberite. Naloga kakšne opozicije, če parafraziram sedanjega ministra za finance je, da ruši oblast, naloga kakšne druge opozicije je, da počne to kar mi počnemo. Sam bi si seveda želel, da so te naše seje in odbori bolj fokusirano na temo, ker v tej današnji razpravi sem imel jaz občutek, da si sploh tega kratkega sklica na eni strani, ki sem ga jaz dobesedno spisal, večina niti prebrala ni. Ampak vas malo zanese v žaru igre. Zdaj seveda mi moramo zagotoviti primerno zaščitno opremo. Moramo vzpostaviti tudi domačo proizvodnjo le-te in seveda kot sem že rekel, se moramo predvsem naučiti komunicirati med seboj. In to se mi zdi neki glavni, glavni problem vsega tega soočenja z Covid. Seveda kje na podlagi nečesa, kar se v slengu imenuje Janšizem pri nas, a veste. Ampak Janšizem je v Sloveniji že več kot desetletje, 20 let vzpostavljala vsa politika. Dajmo biti odkriti. In tudi jaz a veste, s tem bom zaključil – jaz ob vseh teh težavah, ki jih imamo okrog tega, dejansko ne razumem na osebni ravni, kje imajo ljudje v izvršilni oblasti vključno s predsednikom Vlade, čas napadati novinarje, čas diskreditirati vse ostale, ki 300 % ne mislijo kot oni. Jaz osebno mislim, da mi moramo s tako politiko in s takimi politiki nehati na naslednjih volitvah. Hvala za besedo. Prosim podpredsednika, da prevzame vodenje seje Predlagateljica, izvolite.
Ja, hvala lepa za besedo.  Ča je že, da se tudi danes še jaz oglasim. Žal mi je, da je bila prej, ko je bilo najbolj pereče, pavza. Sicer bom rekla mi je izredno, izredno nenavadno, da danes imamo pavze na vsako uro pa pol, 15 minut, takrat, ko pa poteka seja Državnega zbora, pa nas je v dvorani bistveno več, pa nimamo teh pavz. Tako da tu me malce… se mi postavlja veliko vprašanje. Ampak to ni za današnjo temo. To, kar danes slišimo s strani vladnih predstavnikov, pa sem šest let poslanka, jaz še nisem doživela niti v prejšnji vladi. Pa je bila opozicija izjemno, izjemno močna, ampak državni sekretarji, ministri so bili zelo, zelo spoštljivi do vseh poslancev. Tak način, ki smo ga pa danes slišali, kljub temu z vsem dolžnim spoštovanjem državne sekretarke, strokovno absolutno se strinjam, ampak vaš način je bil danes ponižujoč do osebno mene in tudi vseh nas poslancev.  Tako da jaz res apeliram, da se pogovorite med sabo, če mislite tako nadaljevati, bo potem tudi opozicija bistveno močnejša in bistveno bolj grdo nastopala do vas, kot je v naši navadi. Jaz takšnega načina enostavno ne sprejemam. Ker sem bila dovolj spoštljiva do vseh. Nisem nikogar napadala, zgolj želela sem informacije, ker jih nismo imeli. In nobeden nastop za gledališče to danes ni bil, niti slučajno. Pa zakaj? Ker v bistvu v mesecu dni so se odvijale zadeve preko medijev in ja tudi včeraj naša tiskovna konferenca, sklic Komisije za nadzor javnih financ je pokazal nekaj. Pristojni organi so se zbudili in to je ključ. PO naših informacijah so pristojni že šli že na Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, zato danes tudi razumem, da imamo v naši sredini gospoda Lojzeta Černeta, ki je rekel, da je tretji rang po podpisniku – ja, razumem, zdaj pa razumem, ampak do tega članka, ki se je objavil, tega nisem razumela. Ker bi pričakovala, da bi bil v naši sredini direktor, gospod Anton Zakrajšek. Sicer piše, da je v bolniškem staležu, absolutno. Potem pa nekdo drug. Nič ne bomo več čakali. Dovolj je bilo čakanja, mesec dni, tako gremo naprej in prav je, da so kriminalisti danes stopili v to, da se začnejo preiskovati maske. Tukaj je sicer kar veliko težav na samem Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve. Kot se piše sicer, bom rekla, zdaj če bi bil državni sekretar Cantarutti tukaj, bi spet rekel po vsej verjetnosti je »fake news«. V bistvu bom pa kar malce tudi prebrala. Je pa objavil to sicer cenzurirano. Objavile so že Slovenske novice, tako da zadeve so šle in pomeni, da opozicija je nekaj naredila. Da je prebudila vsaj tiste, ki bi jim morale že lučke goreti. Spoštovani kolega lepo prosim, da me pustite, da govorim do konca. V nasprotnem… ko pa bom jaz končala, pa lahko tudi vi govorite in mi dovolite toliko. In kaj piše: »V zadnjih je na zavodu prišlo do kadrovske vojne. Več virov nam je potrdilo, da s položaja direktorja odhaja Anton Zakrajšek, član SDS, ki je od prejšnjega meseca v bolniškem staležu. V njem je od ponedeljka tudi Ivan Gale, ki je v tem času nadomeščal Zakrajška« - to se pravi, da bi potem pričakovala, da bi gospod Gale bil tukaj med nami – »že od prejšnjega tedna vstopa v prostore zavoda nima več Mitja Terče, ki ga je tja kot svetovalca postavil minister za gospodarstvo, gospod Zdravko Počivalšek. Terče izjav ne daje.« Zdaj ne bom tukaj brala več v tem delu naprej. »Potem, Vlada je prejšnji teden po naših« - to vse kar je citiram – »Vlada je sicer prejšnji teden po naših informacijah razpustila medresorsko skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme, ki jo vodi Damjan Jaklin. Vlada naj bi ocenila, da ni več potrebe po njenem delovanju, saj da je opreme v Zavodu za blagovne rezerve za enkrat dovolj.« Nadalje, posredniki, preplačana oprema. Veliko je bilo govora o tem in tudi v teh člankih, ki smo jih dali kar jih je skoraj okrog čez 100 strani, se jasno nakazujejo sumi, indici kriminalnih dejanj. Verjamem in upam, da bo kriminalistična preiskava pokazala, kaj je šlo narobe, kajti ljudje terjajo odgovore. In tudi iz tega razloga, ker je bilo v uvodu tudi iz strani Zavoda za blagovne rezerve povedano, pa tudi s strani državnega sekretarja na ministrstvu, da v bistvu zavod nima dovolj kadra, ki bi bil strokovno sposoben izpeljati postopke sklepanja pogodb, postopke javnih naročil tako kot je potrebno. Ste dobili na mize nov predlog klepa, ki vas te težke naloge razbremenjuje in zato predlagam sledeči sklep: »Odbor za zdravstvo poziva Vlado Republike Slovenije, da samostojno in brez posrednikov, transparentno izvaja javno naročanje nujno potrebne zaščitne opreme in v sodelovanju s strokovnjaki zdravstvenih strok skrbi za njeno ustrezno kakovost ter sočasno zagotavlja tudi ekonomičnost nabav. Kajti mi danes govorimo o kakovosti teh mask, mi ne govorimo danes o kakršnihkoli cenah, o odnosih, ki jih mora urediti, ki so šli na KPK. Tako da se osredotočamo na kakovost. Predvsem so bile te maske, nesrečne bom rekla z gumicami, kako so se dobavljale, kaj imamo in ja, vesela sem, da je v skladišču Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve danes dovolj zaščitne opreme. Da ne bo tako kot smo trpeli, pa vsi skupaj tudi vi, ki ste tukaj, da se bo zgodilo, da čez dva dni ne boste mogli zagotoviti zdravstvenim delavcem dovolj zaščitne opreme, ker potem bi se nam pa res lahko vse skupaj sesulo. Ker ko zdravniki zbolijo, medicinske sestre in zdravstveno osebje, potem pa gre res nekaj hudo narobe. Tako da res ta sklic seje, ki smo ga pripravili, ni nastop za gledališče ali za kakršenkoli teater. To ni bil naš namen. Namen je bil, da se o stvareh začnemo pogovarjati. Več kot mesec dni je od tega. Mesec dni smo vam pustili popolnoma mir. Naredite tisto, kar je nujno potrebno. Ampak tudi izjave ministra Počivalška, ki je navedel 19. 4.: »Ko bo čas, bomo preverili vse cenovne ponudbe.« Ja, ko bo čas, ja ljudje božji. Ko enkrat ti račun plačaš, nimaš več kaj preverjati. Ali pa jaz ne razumem tega sistema, res ne razumem. »Ko bo čas, bomo preverili vse ponudbe.« A kaj boste potem rekli, da tista ponudba za 360 tisoč ni bila v redu in boste potem rekli ne vem kaj? Mislim pa saj tako se to ne dela. Ti moraš ponudbo pregledati takrat, ko jo dobiš na mizo in takrat, ko skleneš pogodbo. Vsaj tako sem jaz delala. Če pa kdo drugače to dela, me pa lepo prosim podučite, ampak na tak način definitivno ne, resnično. Ker na tak način se z davkoplačevalskim denarjem ne dela. Če pa kdorkoli misli, da se tako dela, pa vas lepo prosim. Mislim, ker vidim, da kar v opoziciji so zdajle kar… mislim, v opoziciji, v koaliciji so danes kar izjemno glasni, resnično. Pa, a govorimo kaj narobe? Mi želimo samo pojasnila. Nič kaj drugega. Ne zahtevamo, nobenega ne obtožujemo, samo indici obstajajo. In o tem je naša dolžnost poslancev, da govorimo. In ne se hecati. To je denar davkoplačevalcev in ta denar se izgublja. In ko danes slišimo, da bo korona kriza v svetu pustila na prag revščine 3 milijone ljudi, se moramo vprašati. Na Zavodu za zaposlovanje je bistveno več ljudi z mesecem marcem bilo prijavljenih. Pa to nam morajo goreti vse lučke, pa ne se hecati. Res ne. In še enkrat, nobeden teater ni bil to. In še enkrat apeliram na predstavnike vlade, da so spoštljivi do poslancev., Nikogar ne obtožujemo, ampak takšen način pa je res nesprejemljiv. Hvala za enkrat.
Hvala lepa predlagateljici Bojani Muršič / oglašanje iz dvorane/. Proceduralno, izvolite.
Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Jaz bi samo prosila, da opozorite poslanko, da vendarle govori v svojem imenu ali pa v imenu tistih za katere ima pristojnosti. Zdaj v mojem imenu ni treba govoriti o spoštljivosti. Jaz sem jo danes veliko slišala. Sem pa slišala tudi stvari kot so kriminalca, kriminalne tolpe in tako naprej s strani opozicije. Ja, res je. In vas prosim predsedujoči, da vendarle opozorite poslance, da govorijo tukaj v svojem imenu, v imenu svoje poslanske skupine ali pa za tiste, ki imajo  (nadaljevanje) za to pooblastila. V mojem imenu ni treba nobenemu govoriti, kar bom jaz povedala, bom povedala in bom govorila v svojem imenu. Mene nihče ni poniževal danes tukaj s strani Vlade. Me je pa močno, močno poniževal poslanec opozicije, ki je tako grdo napadel predstavnike mlade Vlade, da je bilo mene sram. To pa lahko povem. Res prosim, da opozorite razpravljavce, da govorijo v svojem imenu.
Hvala lepa, v času mojega vodenja nisem zaznal kakšnih žalitev ali kakšnih prekoračitev, tako da s tega vidika ne. Kolega, bi prosil, če se prijavite, da pač dodatno ne podpihujete zdaj te razprave, ampak bodimo vzdržni. Trije razpravljavci smo še, potem pa da danes to sejo pripeljemo do konca. Izvolite.
Hvala za besedo predsedujoči. Jaz se pridružujem postopkovni pobudi gospe Anje Bah. Namreč, jaz sem zelo jasno uperil prst v Vlado in, da to, kar se dogaja z nabavami materiala je zame kriminal, organiziran kriminal. Ne spremeni tega dejstvo tudi, če je vse, kar počnejo dejansko v legalnih regelcih. Da mi dajemo taka ogromna preplačila serijsko za nabavo opreme, ki bi jo država lahko sama priskrbela veliko ceneje, je organiziran kriminal in namerno plenjenje javnih financ, tako da kolegica Anja Bah ima popolnoma prav, ki pravi, da kolegica iz SD ne more govoriti v imenu celotne opozicije.
Hvala lepa. Lahko je to dvom, kot je bilo že prej s strani predsednika rečeno, imamo pa za to komisije, ki bodo se s tem ukvarjale in to dokazovale. Hvala lepa.  Imamo še tri razpravljavce in sicer: Marko Koprivec bo naslednji na vrsti, pripravi se potem Vojko Starović in pa nazadnje bom si še jaz vzel besedo. Prosim Marko Koprivec.
Hvala lepa, spoštovani podpredsednik za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci.  Nahajamo se v neki res težki situaciji, namreč v zdravstveni krizi, kakršne že dolgo časa ni bilo v svetu. In zato je še toliko bolj pomembno, da nekako skušamo držati nek dialog normalen, da se pogovarjamo in da se ne obtožuje opozicije kar vprek kadarkoli kaj hoče vprašati, kadarkoli se hoče kaj pozanimati, da pa je destruktivna in tako naprej. Jaz mislim, da je absolutno prav in da ta današnja seja nikakor ni samo predstava za javnost, ampak da je prav, da smo to sejo sklicali, da je prav, da se te, upam si reči sporne nabave mask preiskuje tudi na drugih nivojih, zato podpiram tudi ustanovite preiskovalne komisije in pa razpravo oziroma odločanje oziroma pričakujemo poročilo s strani Vlade na Komisiji za nadzor javnih financ. Namreč, indici kažejo, da bi lahko res šlo za kriminal, oprostite. To s čimer smo bili seznanjeni v zadnjih tednih, res ni več normalno in oprostite v imenu krize se ne moremo hecati in norčevati iz javnega denarja.  Da mogoče na kratko povzamem nekaj stvari. Dejstvo je, da ob začetku krize v teh skladiščih blagovnih rezerv ni bilo dovolj zaščitne opreme, to je dejstvo. In to je konec koncev tudi vprašanje za gospoda Cantaruttija, ki ga sicer trenutno ni, ker je bil on tudi v prejšnji Vladi predstavnik oziroma namestnik ministra, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo in konec koncev bi on lahko tudi na to odgovoril. Čeprav mu lahko delno tudi jaz odgovorim. Sigurno povsod po svetu je bil problem, na krizo nismo bili pripravljeni kot bi lahko bili in to ni bilo samo v Sloveniji, ampak marsikje. Če že to izpostavljamo kot problem, ga jaz sprašujem, kje je bil on oziroma zakaj teh stvari prej ni uredil.  Druga stvar, očitno ste šli v ta nakup oziroma naročilo teh mask popolnoma »šalabajzersko«. Ena varianta, da niste imeli pojma, kaj delate, druga varianta pa, da ste šli zavestno, zaradi interesov, zaradi vojnega dobičkarstva v kriminalno dejanje. Namreč, to kar poslušamo res ni nekaj normalnega. To, da se je eno naročilo izvedlo pri podjetju mame ministra za obrambo in predsednika ene izmed koalicijskih strank, kjer je njegova mama zaposlena in ena od vodilnih in da se ob tem izkaže še, da je to isto podjetje financiralo kampanjo te iste stranke, oprostite in nekateri se čudijo, da želi opozicija pojasnila, ne samo opozicija, javnost želi in bo zahtevala pojasnila na vse te zadeve. Druga stvar, kolegica Bojana nam je prej kazala. Za 800 tisoč evrov sredstev davkoplačevalskega javnega denarja, ste nakupili maske iz toaletnega papirja, ker vas je nekdo, po domače povedano »nategnil«. In je maske, ki sploh niso maske, tisti papir, ki je vreden pol manj ali paš še več prodal državi za tako ceno. In, če mi opozarjamo, da je to nekaj sumljivega, nenavadnega, državni sekretar na ministrstvu reče, da smo »butli« ali kaj je prej rekel, da govorimo neumnosti. In tretja stvar, pride pošiljka iz tujine, misleč, da gre za tiste kvalitetnejše maske za zdravstvene namene in ko je pošiljka že v Sloveniji ugotovimo, da konec koncev sploh ne gre za te maske, ampak za čisto navadne maske kakršne mi trenutno nosimo. Mislim, da je to vse, kar sem naštel znak za zelo resen alarm in da tukaj pod krinko tega, da je pač zdravstvena, da bi morali te zadeve pomesti pod preprogo nikakor ne zdržijo. Da ne omenjam začetka, tisto je pa že tragikomično, ko je prihajal tovornjak iz Italije ali iz kje, pa se je z ministrom po telefonu pogovarjal, šofer je rekel, zdaj sem na tem postajališču, zdaj sem na tem, zdaj pa na meji stojim, čeprav meje vsaj takrat še, zdaj na žalost je zaradi izrednih razmer, ampak takrat še ni bilo meje. Skratka, šlo je za klasičen nateg. Tako, da glede na to, da mediji že poročajo, se trenutno zadeve na Zavodu za blagovne rezerve intenzivno preiskujejo, da se postavlja nov vodja in tako naprej. Upam, da smo vendarle nekaj s to razpravo dosegli. Jaz si želim, da tukaj Vlada res gleda mogoče malo širše, ne zgolj na svoje lastne interese. Me je pa žal strah oziroma na nek način občutek imam, da temu ni tako. In konec koncev to strašenje državljank in državljanov. Verjemite mi, da so vsi v času krize v težkem, mogoče tudi psihičnem položaju so osamljeni, zaprti v stanovanjih in tako naprej. In vsakodnevno poslušanje Jelka Kacina in še koga, ki bi jim dobesedno z žuganjem grozi, kaj lahko in kaj ne. Grožnje s tem, da bo policija, ki je varovala južno mejo, od slej naprej morala varovati meje med občinami. In še kaj bi lahko našteval, paradiranje predsednika Vlade v uniformi po zdravstvenih ustanovah. To je res nekaj, kar ne sodi v današnji čas. In oprostite, če ste se zbudili v sanjah leta 91 v vojni za Slovenijo, se motite. V Sloveniji ni vojne, ampak gre za hudo zdravstveno krizo. In jaz res apeliram na vlado, da prisluhne stroki, da prisluhne stroki, da neha s politizacijo in da na nek način začne končno delati v dobro državljank in državljanov Slovenije. Hvala lepa.
Hvala kolega Marko Koprivc. Besedo ima kolega Vojko Starović.
Hvala za besedo predsedujoči. Pandemija je nedvomno prinesla pomembne sprememb v perspektivi, videnju sveta našega bivanja in družbe. Ponovno so postale pomembne predstave v svetu, v katerem imamo ljudje pokrite svoje osnovne potrebe, kot je hrana, stanovanje, zdravstvena zaščita in oskrba za starejše. To, da nekdo potrebuje več od tega, je v tej situaciji izgubilo svojo težo. (nadaljevanje) V ospredje ponovno glasno vstopa vprašanje socialne države oziroma države blaginje, ki je bilo osrednje vprašanje po drugi svetovni vojni. Ta vprašanja se resno postavljajo tudi v trdnjavah neoliberalne ZDA in Velike Britanije. Slovenska politike je v dilemi med investiranjem v nujne javne dobrine, kot je zdravstvo, oskrba ostarelih, stanovanja, raziskave in razvoj in med namenjanjem denarja drugam, v razna politična in ekonomska interesna družbena omrežja, ves čas dajala prednost slednjim. Ob tej pandemiji je ta napaka skupaj z drugimi napakami priplavala na dan. Z njo se zdaj srečujemo. Med tem je zlasti prav neverjetno izključevanje, kar je tudi danes bil primer stroke pri iskanju najboljših rešitev. Sistematično pomanjkanje neke vizije in strategije razvoja države in njenih sistemov. Navsezadnje nekompetentnost vodenja in menedžiranja sprememb v skupno dobro. Po vrh vsega je poleg napak, ki so ob tej pandemiji priplavale na plan, prišlo še do menjave Vlade. Nova Vlada pa namesto, da bi vso energijo posvetila učinkovitemu delovanju obstoječih sistemov / nerazumljivo/ je namesto tega dala prednost imenovanju in nameščanju svojih ljudi na podlagi kriterija, predvsem tega kriterija lojalnosti in zvestobe. To brez dvoma vpliva na kakovost in strokovnost dela državnega aparata in javnih služb. Posledično se dogaja milo rečeno veliko nerodnosti, od propustov v zakonih, diskriminaciji upokojencev in starejših, do krivičnega odnosa do prebivalcev v manjših občinah, ki nimajo dostopa do vrste storitev, saj te ne obstajajo v njihovih občinah. O vsem tem se nehote poraja vtis, da novo vladno ekipo dejansko bolj zanimata moč in denar, ki ga prinaša kadrovanje, posebej na mesta v nabavi in trgovanju. To jo bolj zanima kot pa učinkovito in dobro delovanje služb in sistemov. Ne gre pozabiti, da je ustrezna nabava zelo zahtevna stroka in silno pomembna in občutljiva funkcija v vsakem sistemu, podjetju, firmi, državi. In ta stroka ne prenaša amaterizma, ne, da bi posledično nastajale velike škode. Kako občutljiva je ta funkcija govori tudi podatek, da prav nabava predstavlja področje, ki v svetovni korupciji predstavlja daleč največji delež. To je velika travma podjetij in držav. Ampak vam povem, ko govorimo o amaterizmu, prav smešno je bilo gledati in poslušati vladne piarovce in celo ministre, ki so nastopali in se prerivali pri nabavi opreme ob tovornjakih in skladiščih, nedopustno. Pojav, da posamezniki kar sprejmejo imenovanje in nameščanja ter zadolžitve na področjih, za katera nimajo ustreznih kompetenc ima celo svoje ime. To je Dunning Krugerjev paradoks(?). Ta paradoks je rezultat znanstvene raziskave, ki jo je v prelomu tisočletja Nobelovo nagrado za alternativne znanstvene dosežke. Paradoks govori o pojavu, da ljudje z nizko ravnjo sposobnosti pogosto izkazujejo pretirano samozavest. In ravno ti so velikokrat najbolj pri prepričanju svojih sposobnosti in tukaj nujno prihaja do napak in propustov in nerodnosti(?). Vendar pa so na srečo v teh razmerah sistemi vzpostavljeni, še v prejšnjem režimu so se izkazali za dovolj robustne. Pri tem je tudi civilna družba in ljudje odigrali svojo vlogo. Govorim predvsem naši ljudje, predvsem pa tisti, ki opravljajo tradicionalne poklice so se izkazali ob tej krizi, oni so nosili vso zadevo, ne Vlada, ne mi, ne parlament. To so tisti, ki v zdravstvu delajo, delo v komunali, prehranski, trgovski in transportni industriji, pa tudi v kmetijstvu. Te so se izkazali in dajmo jim reči tudi ob tej priliki, se jim zahvaljujem, da so v tej pandemiji ni to našo barko lepo peljali naprej. Hvala lepa.
Hvala lepa kolega Vojko Starović. Zdaj si bom pa še jaz vzel to besedo. Glede na to, da ste bili pred menoj zelo slikoviti oziroma podrobno ste predstavili problematiko današnje seje, sem jaz malo to zadevo prilagodil. In sicer želim poudariti naslednje. Na nastalo situacijo smo bili dokaj nepripravljeni. Delovali smo s sprotnimi koraki, se seznanili z zahodno, severno, na daljni vzhod, opirali smo se na stroko. Tukaj moramo priznati, tako prejšnja Vlada, tako sedanja Vlada, tako tudi vse Vlade v svetu, skupaj smo iskali oziroma iščemo najboljše rešitve v situaciji, v katero smo zašli. Morda se res čudno sliši, tudi za javnost, kako sedaj opozicija, pa ne samo opozicija, tudi javnost ob objavah v medijih in seveda vaših izjavah dvomi o transparentnosti in ustreznosti nabav zaščitne opreme in to sredi izvajanja ukrepov nastale pandemije. Pa kaj si opozicija sploh drzne ob izrednih razmerah zaradi pandemije dvomiti, kako si drzne ovirati Vlado pri svoje delu? To vprašanje nekako koalicija, ki se nekako čuti iz vsega. Mislim, da smo danes slišali dovolj, zakaj je današnja seja potrebna. Potrebna je predvsem zaradi vas, spoštovani predstavniki Vlade, da dokažete transparentnost vaših dejanj in tudi poslanci želimo jasno sliko, zakaj. Ker to od nas zahteva javnost, državljanke in državljani. Ker mi je nerodno, ker me kličejo sodržavljani. Veste Slovenija je zelo mala in vse se hitro zmenimo. Kličejo me Slovenci, ki živijo v tujini, ker me kličejo zamejci, kaj se dogaja v Sloveniji, kaj pa dela ta vaša Vlada ali boste kar zraven gledali, kaj delajo ali imajo obraz, pa kdo se iz koga norca dela pri vas. Veste, ljudje zunaj si še lažje predstavljajo, kaj je realno in kaj odstopa od realnega, saj poznajo dejanja tam, kjer živijo. In v mediji v državah kot so Avstrija, Nemčija, Švica, skandinavske države so verjetno realne, zaupanja vredne, manj pristranske kot pri nas doma, kar vemo, da se dogaja. Kolega Pavšič je prej tudi omenil to shemo, kjer Slovenijo uvršča po koruptivnosti praktično na prvo mesto in zato sem se izrazil, da mi je nerodno, da me je praktično sram, kaj se pri nas dogaja. In vsi skupaj bi morali na take zadeve bolj paziti. Veste, prav zanima me, kako bi postopala, kako bi postopala pretekla opozicija, seveda zdajšnja Vlada, če bi pretekla Vlada postopala tako, kot se sedaj dogaja, Marija pomagaj, ne znam reči drugače. Poznamo situacijo, kako ste nas iskali na vsakem koraku, kaj se počne, zdaj pa greste kot buldožer v neki poti in se ne vprašate in se ne ozirate na naša opozorila.  Glejte, zasledil sem, da so bila prva naročila s strani NIJZ, zavodov že v samem začetku februarja. In sprašujem se, kdo je bil takrat zadolžen za nabave? Je Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem z ministrom, ki je ta resor vodil v prejšnji Vladi in ga vodi tudi doslej. To govorim iz razloga, ker ta Vlada daje prejšnjo Vlado na nivo »luzerjev« v narekovajih in pa mislim, da tudi dobesedno je že to tudi marsikje se napisalo in izreklo. To govorim iz razloga, ker ta Vlada daje prejšnjo Vlado, tako v nič, da so bila skladišča prazna, temu pa osebno nikakor ne verjamem. Kajti blagovne rezerve imajo tudi neke svoje varnostne zaloge, ki jih morajo imeti in za to tudi odgovarjajo. Seveda pa te blagovne rezerve niso upoštevale nastalih razmer epidemije oziroma danes pandemije. Kot jih niso upoštevale tudi druge države, dokaz je, kot pravite danes vsi, na trgu je pravi boj za zaščitno opremo. Če pa želite reči, da to ni res, kar trdim pa mi prosim naštejte vsaj eno državo, ki je imela v tem času dovoljšne razloge in zaloge teh zaščitnih sredstev in da danes na tem področju nima problemov. Želim iz tega nekako obrazložitev MGRT in pa seveda tudi blagovnih rezerv, zakaj ni bilo nabav na prva naročila iz februarja, Sedaj pa se delamo junake, kako po večkratnih cenah z velikimi težavami dobavljamo tako iskano opremo. Zakaj je ni nabavila pravočasno prejšnja Vlada? Pa saj ste vi predstavniki te Vlade, danes nekajkrat poudarjali, da ste ocenjevali potrebe in jo sproti dopolnjevali in povečevali kot so kazale razmere v sosednjih državah, kot so kazale razmere iz dneva v dan, kot je recimo bil primer ocena 100-ih respiratorjev, ki ste jo ocenjevali in ste jo kasneje mogli povečevati, ker so sprotne razmere, tako narekovale in tudi sosednje države so dodatno ukrepale. To se pravi tudi pretekla Vlada ni mogla uvideti, kaj se bo dogajalo in to smo sproti ukrepali, praktično iz ure v uro, prejšnja Vlada in tudi sedanja Vlada.  Glejte, prva seja Odbora za zdravstvo, ki jo je sklical predsednik dr. Trček, seveda s sopodpisom tudi obeh podpredsednikov, ki je tudi predstavnik Slovenske demokratske stranke, je bila že 25. februarja. Odzval se je takrat tudi njegova ekscelenca veleposlanik Italije in prav ta veleposlanik nas je miril, kako je v Italiji virus obvladljiv in se čudil, zakaj pri nas zganjamo paniko, če se lahko tako izrazim, mimogrede. Po tem datumu je v tujini smučal še tudi predsednik sedanje Vlade in še seveda kdo drug. Čez 10 dni, 6. 3., pa je prejšnja Vlada odredila prepoved obiskov v vseh bolnišnicah in domovih in domovih za starejše. In spremljam izjave teh bolnišnic in domov, ki se pohvalijo, že zelo zgodaj smo prevzeli ukrepe. Ta Vlada pa, prejšnja Vlada ni naredila ničesar. Vidite, to so tudi tiste izjave in tista dejanja, ki potem delajo med nami napetost, namesto kot vi včasih zdaj rečete, zakaj si ne pomagamo, zakaj nas ne pustite. Ampak obojestransko se obnašamo kot slabi partnerji. In tudi podporniki te Vlade se danes oglašajo, le kaj bi bilo danes, če bi bila še Šarčeva Vlada? Lepo vas prosim, postopno bi se stopnjevali ukrepi, kot so se začeli, kot so jih tudi sosednje države. Kako pa bi se nabavljala zaščitna oprema, ja, po poti transparentnosti, vendar vsekakor in seveda s podobnimi težavami, kot se je dogajalo na skupnem trgu. Boj za zaščito opreme s spremljajočo kritiko opozicija, katerakoli že bi bila.  Vlada, preiskave se morajo izvesti v vseh smereh, preko Komisije za nadzor javnih financ, preiskovalna komisija, Računsko sodišče, še enkrat, zakaj? Da se ta Vlada in odgovorni operete dvomov, da dokažete transparentnost, da ugotovimo ali je bila komunikacija zadovoljiva med partnerji ali je bila komunikacija med »nevošljivci« kot se skuša pokazati, ki je za Slovenijo tako prisotna v vseh teh letih. In da bomo lahko tudi poslanci in državljani pogledali v oči vsem tistim, ki dvomijo v nas, kaj delamo v Sloveniji. Pika.  Sprašujem ali še kdo želi razpravljati, preden damo besedo predlagateljici in pa tudi mogoče Vladi in državni sekretarki? Bi še kdo želel razpravljati? Hvala lepa. Vidim, da ni interesa. Potem vidim, da želi besedo predlagateljica, kolegica Bojana Muršič. Prosim.
Hvala lepa… / oglašanje iz klopi/ Podpredsednik hvala lepa za besedo. Gospod Pojbič na Komisiji za nadzor javnih financ, prvič to ni tema, drugič, ne, ni tema. Želite še kaj? Malo se ozrite v sebe. Vsak se naj pogleda sam vase, pa potem govori o drugih.  Najprej se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Veliko smo slišali. Res iskrena hvala vsem predstavnikom Vlade, ki ste nas seznanili z dodatnimi informacijami. Zavedam se, da je bilo za Vlado Republike Slovenije virus COVID-19 en velik izziv, pa ne samo za našo Vlado, tudi za vse sosednje države. In moram reči, kakorkoli, kakršnakoli Vlada bi bila, bi po vsej verjetnosti bila v istih težavah kot ste bili vi. Opozicijski poslanci smo bili, bom rekla, tolerantni, nismo kaj dosti pritiskali kakorkoli, kajti tudi sami, moram reči, smo se soočili s tem COVID-19, bom rekla, nepripravljeni, nismo vedeli, kaj nas čaka, bali smo se tudi za svoje življenje in življenja svojih bližnjih. Tako da, mislim, da tistih val je odšel. Verjamem pa, da se življenje še dolgo, dolgo ne bo obrnilo v čisto normalne tirnice, kot je bilo včasih. Tako, da verjamem, da so bile marsikatere odločitve hitre, bilo je veliko pozitivnih zgodb, na tem mestu je potrebno poudariti. Žal pa so se pojavile tudi negativne zgodbe, ki so pač kazile vso to drobo sliko. In ravno zaradi teh, žal negativnih zgodb, katerih si vsi skupaj ne želimo, aferah, ki so se objavljale v medijih, ki so naredile kar, bom rekla, mediji prave raziskave, smo dobivali vedno in vedno več novih vprašanj, odgovor je bilo pa izjemno malo. Danes smo jih slišali, zato še enkrat res hvala.  In, če se dotaknem teh mask. Industrija v času COVID-19, ki je zajel celoten svet ni bila zmožna, zmogla teh povečanih dobav, zato so bili ljudje prisiljeni začeti maske izdelovati tudi sami. Začeli so razmišljati, kako priti do zaščite sebe in drugih, in tukaj gre res zahvala ljudem. Ljudem, ki so v stiski iskali rešitve. Iskali so rešitve, ne zgolj samo za sebe, ampak izdelovali so maske, jih donirale tudi zdravstvenim ustanovam, tudi socialno varstvenim ustanovam in res, res so se ljudje veliko odrekali. In ljudje se še bodo odrekali kasneje. In tukaj se je pokazala tista srčnost, srčnost ljudi, državljank in državljanov. In ti ljudje od nas zahtevajo, da mi z javnim denarjem davkoplačevalskim denarjem ravnamo gospodarno in transparentno. Zato tudi na tem mestu ta prvi odziv s strani nas opozicije, ta sklic smo naredili Socialni demokrati, menimo, da je to pravilno. Ljudje res terjajo te odgovore. Toliko sporočil, ko sem dobila v zadnjem času, moram reči, da jih že dolgo ni bilo. Država, ja, kot je minister povedal, je nabavljala vse, kar so jim dobavitelji ponujali, po eni strani lahko rečem, ja, dobro, super, fajn, ampak kljub temu, post festum preverjati cene in kvaliteto je prepozno. To je treba preverjati sproti. Verjamem, da je bilo težko, da je primanjkovalo kadra, ampak treba je delati resnično korektno in transparentno in poiskati vse možne vire, verjamem sicer, direktor oziroma član namestnik, ne vem kaj ste, ali pa predstavnik bom tako rekla, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve mi malce odkimava in vem, ja, verjamem, ni vam bilo lahko. Takrat so zboleli tudi vaši sodelavci in vam ne zavidam tega. Cene so tudi zelo zelo pomembne. Pojavili so se, bom rekla, dobrohotneži, ki so želeli pomagati. Vlada je nekako tudi Vlada je nekako, tudi s strani državnega sekretarja je bilo povedano, da ni uspela pregledovati vseh ponudb, so pač izbirali ne vem po kakšnem ključu, samo da smo dobili rezerve. Hvala bogu zaščitne opreme je bilo v tem času dovolj. Moram reči, tudi če se je nabavljala oprema po sorodstvenih vezeh, prijateljskih vezeh, sploh ne bi bilo, niti ne bi govorila o tem, če te cene ne bi bile v glas vpijajoče. Kajti vemo, da smo takrat nujno potrebovali opremo, bili so težki časi, težki časi mislim, da so še tudi sedaj. Problem pa vidim še tudi v tem, da je država nabavljala zaščitno opremo tudi od takšnih dobaviteljev, ki dejansko, ne vem, če so bili sploh sposobni to tudi prevzeti in poravnati. Se pravi, so morali dobiti najprej plačilo, da so potem lahko oni dobavitelju poplačali. In tudi teh objav, teh informacij je veliko. Še bolj v glas vpijajoče pa je kvaliteta mask, o katerih smo danes izjemno dosti govorili, to me pa boli. Te maske, ki so bile namenjene, bom rekla, najprej celo za kritično infrastrukturo, v sredo naslednji dan pa takoj ta klic, to besedilo preklicano in potem za splošno populacijo je ponižujoč tudi do državljank in državljanov, ki so se odrekali, ki so se odrekali v tej krizi, iskali rešitve. Marsikateri, kot je danes dr. Čebašek pokazala, ja, se da izdelati maske absolutno iz serviet, ampak da država kupuje maske izdelane iz serviet po 80 centov, pa je bom rekla, malce nenavadno, pa bom rekla tudi ponižujoče, če ljudje dobijo takšne maske, glede na to, da so sešite maske povsem nekaj drugega.  Tudi glede te napačne deklaracije, o tem je bilo tudi danes govora. Hvala bogu te maske so ostale pri nas v skladišču so, cena za komad 50 centov. In, če primerjamo kirurško masko in pa masko iz serviet, mislim, da je razlika očitna. Pa ne bi govorila, če je ne bi imela sama za ušesi in na nos. Kakšna je pa propustnost, pa ne znam oceniti, zaradi tega, ker sem jo morala kar hitro sneti, ker enostavno bi dobila ušesa tako kot zajček, ki mu visi naprej. In, ja, ljudje so zahtevali, ljudje zahtevajo odgovore, s tem namenom je bil danes tudi sklic in razumem še enkrat Vlado, imeli ste težave, vsi skupaj imamo težave, ampak če se začnemo pogovarjati, dogovarjati in če bomo tudi slišani verjemite mi, z veseljem bomo pomagali. Hvala lepa.
Hvala predlagateljici. Sprašujem, če še želi kdo besedo? V kolikor ne, moram še pred glasovanjem sklepa, sporočilo, da poslanec Matjaž Nemec nadomešča poslanca dr. Franca Trčka. Sprašujem še strokovno sodelavko ali so vsi prisotni, ki bomo glasovali, imate pravico glasovanja, da ne bi prišlo do kakšnega napačnega. Smo vsi evidentirani?  V kolikor je temu tako, dajem na glasovanje sklep, ki ga je Poslanska skupina Socialnih demokratov dala tudi v pisni obliki, ampak ga bom kljub temu, ker je kratko prebral: »Odbor za zdravstvo poziva Vlado Republike Slovenije, da samostojno in brez posrednikov transparentno izvaja javno naročanje nujno potrebne zaščitne opreme in v sodelovanju s strokovnjaki zdravstvenih strok skrbi za njeno ustrezno kakovost ter sočasno zagotavlja tudi ekonomičnost nabav.« Prosim, da glasovanje izvedemo z dvigom rok. z dvigom rok. Kdo je za? (8 članov.) Kdo je proti?
Gospa _________
Proceduralno prosim.  PODPREDSEDNIK JOŽE LENART: Ni več… GOSPOD _________: / mikrofon ni vklopljen/.   PODPREDSEDNIK JOŽE LENART: Saj sem vprašal prej ali ste, imate vsi pravico glasovanja, je bilo potrjeno da, strokovna sodelavka je to preverila… / oglašanje iz klopi/. Je bilo preverjeno. Sem v začetku…  Ugotavljamo, da je izid naslednji, 8 članov za in pa 12 proti. To se pravi, da sklep ni sprejet.  S tem tudi zaključujemo današnjo sejo in se vidimo jutri v nadaljevanju skupne seje. Lahko noč in ostanite zdravi.