15. redna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. 2. 2020

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Spoštovani vsi prisotni. Kolegice in kolegi, vse vas lepo pozdravljam!

Pričenjam 15. sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Prejel sem eno obvestilo glede današnje zadržanosti. Seje se ne more udeležiti zaradi drugih obveznosti poslanec Polnar Robert, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev. In do zdaj sem prejel dve obvestili glede nadomeščanj. Na seji namesto poslanca Janija Möderndorferja sodeluje poslanka Mojca Žnidarič, Poslanska skupina Stranke modernega centra in namesto poslanke Maše Kociper, na seji sodeluje poslanec Franc Kramar, Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek.

Po sklicu seje ste 7. februarja prejeli predlog za razširitev dnevnega reda in sicer znova z 1a. točko – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah. Predlog za razširitev je bil podan zaradi tega, ker so bili pogoji za obravnavo te točke izpolnjeni šele po sklicu seje. Ob sklicu smo razpolagali z mnenjem Vlade z dne 23. januarja. Letos nismo pa razpolagali še z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki smo ga prejeli 6. 2. letos. Na tej osnovi so bili naknadno izpolnjeni poslovniški pogoji za obravnavo te točke dnevnega reda. Obravnavati pa jo moramo tudi zaradi tega na tej seji, ker je ustavno sodišče postavilo 30-dnevni rok, ki se izteče jutri. Želi glede tega katerakoli poslanska skupina kaj povedati? Ugotavljam, da ne.

Prehajamo na odločanje o predlogu za razširitev dnevnega reda 15. seje z novo 1a. točko – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah. Glasujemo.

Kdo je za? (14 članov.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je bil predlog za razširitev dnevnega reda z 1a. točko sprejet.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OROŽJU, druga obravnava. Ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada.

Kot veste je bila glede tega zakona na zahtevo skupine poslank in poslancev Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, v Državnem zboru opravljena splošna razprava. Kot gradivo smo prejeli mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 28. januarja letos, mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, z današnjim datumom pripombe Vojnega muzeja Logatec z dne 14. 11. 2019, pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez z dne 22. novembra letos, pobudo Olimpijskega komiteja z dne 29. 22. letos, odgovor Ministrstva za notranje zadeve Olimpijskemu komiteju - Združenje športnih zvez z dne 2. decembra letos, pripombe Slovenske zveze za praktično strelstvo z dne 9. 12. lani seveda, ne letos, se opravičujem, pripombe Slovenske zveze za praktično sredstvo na pojasnila Ministrstva za notranje zadeve z dne 9. 12. 2019, odgovor Ministrstva za notranje zadeve Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenje športnih zvez z dne 12. 12. 2019, odgovor Ministrstva za notranje zadeve na pripombe Vojnega muzeja Logatec z dne 13. 12. 2019, stališče Združenja orožarjev Slovenije z dne 16. 12. 2019, pripombe Akcijske strelske zveze društev Slovenije z dne 16. 12. 2019, pripombe Strelskega društva BUM BUM z dne 8. 12. 2019, pripombe Strelskega društva Kanela z dne 18. 12. 219, pripombe Športnega društva Hrvatin iz dne 18. 12. 2019, pripombe Društva za praktično in športno streljanje Cerkno z dne 18. 12. 2019 in ponovno pripombe Vojnega muzeja Logatec v letošnjem letu z dne 27. januarja 2020.

K tej točki so bili povabljeni predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Državnega sveta, Zakonodajno-pravne službe, predstavniki Akcijske strelske zveze Društev Slovenije, Slovenske zveze za praktično strelstvo, Strelske zveze Slovenije, Zveza društev in klubov Moris, olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in predstavniki Združenja orožarjev Slovenije.

V poslovniškem roku so amandmaje k zakonu vložile poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke in Poslanska skupina Levice. Dodatno pa ste oziroma smo na klop prejeli tudi amandmaje petih poslanskih skupin koalicije za amandma odbora k 22., 27., 39., 41. in 42. členu zakona. Amandmaje za amandma odbora poslanskih skupin Liste Marjana Šarca, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Stranke Alenke Bratušek k 3., 4. in 24. členu zakona in danes dodatno predlog za amandma odbora s strani poslanca Levice, Primoža Siterja k 27. členu zakona.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je 4. februarja 2020 podala predlog za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu zakona in v njem navedla, naj se pred nadaljevanjem zakonodajnega postopka v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju na matičnem delovnem telesu opravi javna predstavitev mnenj. In ta javna predstavitev mnenj se naj po predlogu Slovenske demokratske stranke osredotoči na naslednje vsebine. Prvič, ali so predlagane rešitve takšne, da bodo obstoječim športnim strelskim disciplinam, ki se izvajajo v okviru mednarodnih tekmovanj, omogočile nadaljnje delovanje. Drugič, ali predlagana sprememba 44. člena uvaja diskriminacijo športnega strelstva, ker strelec mentor svojega orožja ne sme prepustiti strelcu začetniku, če ta nima orožne listine. Tretjič, ali je ureditev z novim 17a. členom ustrezna in ne diskriminatorna na področju upravičenih razlogov za izdajo orožne listine iz 6a. in 7. točke kategorije A iz razloga športa. Četrtič, ali so predlagane rešitve na področju zbirateljstva, hrambe starega orožja kot premične kulturne dediščine ustrezne. Petič, ali vsebina zakona daje ustrezne odgovore na vprašanje legalizacije orožja. Šestič, ustreznost ureditve glede dovoljenj za uporabo orožja in izdajo potrdil. Sedmič, ustreznost ureditve glede uporabe dušilcev zvoka za dolgocevno orožje. In osmič, ali so predlagane rešitve, ki so vezane na drugačno razvrstitev orožja na različne kategorije brez predhodnega obdobja, ustrezne z vidika spoštovanja načela zaupanja v pravo.

Na tej osnovi dajem torej v razpravo naslednji predlog sklepa: Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo na podlagi 46. člena Poslovnika Državnega zbora opravil javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju in sicer predvidoma recimo do konca marca najkasneje. Prej seveda v nekem optimalnem roku.« Preden odprem razpravo glede tega predloga sklepa, bi vas tudi pozval – predvsem članice in člane odbora, da morebitna dodatna vprašanja, na katera naj bi odgovorila javna predstavitev mnenj ter predloge o tem koga še povabiti na javno predstavitev mnenj, posredujete strokovni službi odbora do konec tega tedna, recimo do vključno 14. 2., v petek je to, letošnjega leta.

Ali želi predstavnik predlagatelja dodatno obrazložitev? Poslanec Žan Mahnič, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke.

Izvoli.

Hvala, predsednik. Kolegice in kolegi!

Zdaj glede na to, da smo že opravili splošno razpravo oziroma t.i. prvo branje in da praktično ni bilo v razpravi poslanske skuine, ki ne bi izrazila nekaterih pomislekov, imamo pa praktično enake pomisleke vsi na nekaterih členih. Saj da ne govorim o tem, da je problem celoten zakon, ampak nekateri poudarki pa so vendarle bili in glede na to, da mislim, da sem jaz prvi ali drugi predstavljal stališče poslanske skupine takrat na seji in da sem dejal, da bo Slovenska demokratska stranka predlagala javno predstavitev mnenj in da je potem temu sledila še predstavitev stališ drugih poslanskih skupin in pa tudi v razpravi so mislim, da praktično vse poslanske skupine dejale, da se s tem predlogom strinjamo, smo zaradi tega potem to tudi vložili. Zdaj glede na to, da je to zakon, ki zadeva kar precejšnje število državljank in državljanov – vsaj minimalno 200 tisoč, menimo, da je prav, da imajo športna društva in zveze možnost, da se nekako opredelijo. Na ta način bi samo lahko še prišli do tega, da tam kjer se strinjamo še optimiziramo te člene. Tako da v Slovenski demokratski stranki bomo to zahtevo tudi podprli.

Ja, hvala.

Predno dam besedo naslednjemu prijavljenemu k razpravi, poslancu Niku Prebilu, še dve obvestili, ki sem ju prejel med sejo. In sicer poslanec Primož Siter na seji nadomešča poslanko Natašo Sukič, Poslanska skupina Levica in poslanec Edvard Paulič na seji nadomešča poslanca Igorja Pečka, Poslanska skupina Liste Marjana Šarca.

Besedo pa ima Nik Prebil, izvoli.

Predsednik, hvala lepa. Lep pozdrav kolegice in kolegi in ostali vabljeni!

Jaz naj za uvod povem, da bomo to predlagano javno predstavitev mnenj podprli. Bi pa vseeno predlagal eno dopolnitev in sicer, da se javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju opravi do 28. februarja. In sicer dovolite mi, da to obrazložim. Namreč ta sprememba zakona bo omogočila tudi prenos direktive iz maja 2017 o spremembi Direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja, katere rok je že potekel. Slovenija je tudi dobila že uradni opomin in da bi se izognili nekim nepotrebnim stroškom ali pa sodbi s strani sodišča Evropske unije, kar bi imelo nek negativni vpliv na proračun, predlagamo, da se to, kar predlagatelj izpostavlja – določene dileme in vprašanja v zvezi s to novelo zakona, opravijo v najkrajšem možnem času in menimo, da to do konca tega meseca zadošča. Glede na to, da se o tem usklajujemo že kar nekaj časa in tako bi omogočili, da bi o tem predvidoma odločali na marčevski seji Državnega zbora.

Toliko, hvala lepa.

Ja, hvala lepa.

Zdaj, jaz s tem nimam problemov. Rok konec marca je bil kot skrajni rok postavljen. A ima kdo drugi težavo s tem datumom 28. 2.?

Izvoli, Žan Mahnič v imenu predlagatelja.

Hvala, predsednik.

Zdaj meni je tisti predlog, da se naredi do konca marca v redu. Kar pa ne pomeni, da se bo naredilo do konca marca, lahko tudi prej. Kako si jaz predstavljam to zadevo? Da do konca tedna posredujemo vprašanja, potem pa vi predsednik tiste tri, štiri člene, za katere se vsi nekako strinjamo, da so najbolj problematični in do so jih različne države v Evropski uniji glede na direktivo različno implementirale, zaprosite raziskovalni center Državnega zbora, da v 30 dneh najkasneje pripravi primerjalno analizo, kako so ne vem pet, šest, sedem evropskih držav to implementirale v svojo zakonodajo. In potem se takoj ta zadeva skliče. Jaz mislim, da bi na ta način imeli še en dodaten vpogled. Ne drži pa to, da lahko dobimo še kakršenkoli opomin, ker dokler je zakon v parlamentarnem postopku in tudi v procesu javne predstavitve mnenj, je zakon še vedno v parlamentarnem postopku. Do takrat novih opominov ali karkoli drugega s strani Evropske komisije ne bo.

Ja, hvala lepa.

Še kakšno mnenje druge poslanske skupine? Drugače jaz predlagam, da potem ohranimo ta rok do konca marca v tem sklepu. Tako in tako gre za besedo predvidoma. Jaz sam pa se obvezujem, da bom te postopke peljal maksimalno hitro kot bo mogoče.

Postopkovno Nik Prebil.

Ja, predsednik hvala lepa.

Jaz bi vseeno želel, da se o tem zjasni celotni odbor, pa predlagam, da daste ta predlog, da se to opravi do konca februarja na glasovanje.

Dušan Šiško, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke.

Spoštovani predsednik, hvala za besedo.

Poglejte, jaz pa predlagam do 15. marca. Ker Nik je predlagal konec februarja, Žan je predlagal 31. Dajmo, poslanci bodimo realni, dajmo datum 15. marec, pa damo to na glasovanje in gremo naprej.

Hvala.