Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

58. izredna seja

Državni zbor

26. 1. 2021
podatki objavljeni: 26. 1. 2021 v pregledu

Transkript

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje. Začenjamo 58. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.   Obveščen se, da se današnje seje ne moreta udeležiti naslednji poslanki in poslanci: Mag. Karmen Furman, Suzana Lep Šimenko, Ferenc Horváth, Felice Žiža, Samo Bevk, Jani Möderndorfer in Zmago Jelinčič Plemeniti.  Na sejo sem vabil predstavnika državno-volilne komisije, kandidatko za poslanko magistrico Alenko Bratušek, ter predstavnike vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam.   Prehajamo na določitev dnevnega reda 58. izredne seje Državnega zbora. predlog dnevnega reda ste prejeli danes 3. februarja 2021 s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predloga za širitev dnevnega reda nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.   Glasujemo. Navzočih je 67 poslank in poslancev, za je glasovalo 67, proti nihče.  (Za je glasovalo 67.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je dnevni red 58. izredne seje zbora določen.     Prehajamo na 1. točko dnevnega reda – POTRDITEV MANDATA POSLANKI, KI NADOMESTI POSLANCA, KI MU JE PRENEHAL MANDAT.  Ker je Francu Kramarju na podlagi 9. člena Zakona o poslancih zaradi smrti prenehal mandat, je Državno-volilna komisija zboru posredovala sklep, iz katerega izhaja, da pravica opravljanja funkcije poslanke za preostanek mandatne dobe preide na mag. Alenko Bratušek.  S sklepi je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne.) Želijo besedo poslanke in poslanci? (Ne.) Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Potrdi se poslanki mandat mag. Alenki Bratušek, rojeni 31. marca 1970, stanujoči Prisojna ulica 1, Kranj.«  Glasujemo. Navzočih je 68 poslank in poslancev, za je glasovalo 66, proti nihče.  (Za je glasovalo 66.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.     Poslanski kolegici želim, da bi v poslanskih klopeh uspešno opravljala delo poslanke.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 58. izredno sejo zbora.    Seja se je končala 3. februarja 2021 ob 13.03.