95. izredna seja

Državni zbor

21. 2. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 95. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena, prvega in drugega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Bojana Muršič, Predrag Baković, dr. Franc Trček, Samo Bevk do 14. ure, mag. Meira Hot do 11. ure, Maša Kociper, Ferenc Horváth od 11. ure dalje, Karmen Furman od 14. ure dalje, Nada Brinovšek od 14. ure dalje, Suzana Lep Šimenko od 14. ure dalje, Franc Jurša, Nik Prebil od 17. ure dalje, Jani Prednik do 12. ure.

Na sejo so bili vabljeni predstavniki Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 95. izredne seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 11. februarja 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik točke z dnevnega reda ali za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem seje. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 65, proti 4.

(Za je glasovalo 65.) (Proti 4.)

Ugotavljam, da je dnevni red 95. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO ZA SODELOVANJE PRI SKUPINEM OBOROŽEVANJU OCCAR O UPORABLJANJU PROGRAMA BOXER S STRANI OCCAR.

Predlog sklepa je na podlagi 21. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predstavniku Vlade mag. Mateju Toninu, ministru za obrambo.

mag. Matej Tonin

Spoštovani predsednik Državnega zbora, drage poslanke in poslanci, dober dan!

V teh dneh se ves svet ukvarja s tem, kaj se bo zgodilo na vzhodu Ukrajine. Ukvarjamo se s tem, ali bo prevladal razum ali emocije. Če bo prevladal razum, potem se seveda lahko vojni izognemo. Če se bodo ruski voditelji posluževali emocij, potem nas čaka neprijetna situacija, ki ne bo imela vpliva zgolj na samo Ukrajino, ampak na celotno Evropo. Zato vsi skupaj, celotno zavezništvo Nato vlaga izjemne napore v to, da izkoristimo vse diplomatske možnosti, ki obstajajo za to, da vendarle dosežemo mir. Mir je naša prva in osnovna prioriteta in temu podrejamo tudi vse aktivnosti.

Oklepniki, ki jih kupuje Slovenska vojska, so potrebni zaradi varnosti slovenskih vojakov. Marsikdo se sprašuje, zakaj, čemu. Slovenija je odgovorna članica mednarodne skupnosti in kot taka je dolžna zagotavljati mir in varnost ne le v svoji domovini, ampak tudi v naši širši in bližnji okolici. Slovenija je kot odgovorna članica mednarodne skupnosti aktivna na številnih območjih, zlasti na Zahodnem Balkanu, pa tudi na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki, pa tudi na vzhodu Evrope. Naši vojaki so prisotni na teh območjih zato, ker s svojim znanjem želijo prispevati h krepitvi miru, h krepitvi varnosti in nenazadnje, ker na takšen način uresničujejo tudi interese Republike Slovenije. V interesu Republike Slovenije je, da je mir na Balkanu, da je mir v severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in tudi na vzhodu Evrope, ker karkoli se zgodi na teh območjih, ima neposredne posledice tudi v Sloveniji najprej z migracijami potem pa tudi z ekonomskimi težavami. Zato je v našem interesu, da naši vojaki prispevajo k varovanju miru v širši in bližnji okolici. Seveda pa morajo biti dobro opremljeni in ustrezno usposobljeni. Kar se tiče usposobljenosti, ni problemov. Kar pa se tiče opremljenosti, pa se je v zadnjem obdobju kazal velik problem. Zato je nujno, da se proces modernizacije začne in da je ta naša slovenska domača vojska tudi ustrezno opremljena. In nakup teh 45 oklepnikov je v tem duhu in v tem smislu.

Tretja alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in OCCAR-jem o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR je zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe, in sicer med vlado in organizacijo. Upoštevajoč zgoraj navedeno pravno podlago, razpis zakonodajnega referenduma o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb ni dopusten. Zato je vlada tudi predlagala Državnemu zbor, da sprejme sklep, da referendum ni dopusten. Do tega se jasno opredelila tudi Zakonodajno-pravna služba, ki je zelo kvalitetno in dobro utemeljila razloge, zakaj referendum o ratifikaciji te mednarodne pogodbe ni dopusten. Predlagana pobuda Levice glede na navedeno je eklatantna zloraba instituta referenduma, s katerim se želi preprečiti modernizacijo slovenske vojske, in še eden od poskusov Levice, da se onemogoči nadaljnji razvoj slovenske vojske, dolgoročno pa tudi da se slovensko vojsko popolnoma shira in na koncu ukine. Ob tem je najbolj zaskrbljujoče, da se Levica na tako pomembnem področju / znak za konec razprave/ kot je obramba države na vse mogoče poslužuje vseh mogočih instrumentov, da bi z zavlačevanjem preprečili modernizacijo, ki jo slovenska vojska nujno potrebuje. Drage poslanke in poslanci, vi lahko to preprečite s tem, da glasujete tako kot je potrebno v skladu z ustavo in omogočite modernizacijo slovenske vojske.

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Dr. Matej T. Vatovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica.

Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem.

V Levici imamo vsaj ti razloge, zakaj tega sklepa ne bomo podprli. Pa bom začel tam, kjer je začel tudi minister za obrambo.

Zdaj dilema o neki bližajoči se vojni je seveda resna in je stvar, na katero je potrebno pozorno gledati. Bi pa tu izpostavil eno ključno zadevo. Mislim, da kriza v Ukrajini oziroma ta bitka med tema dvema imperializmoma (tistega Natovega in tistega ruskega) govori točno o tem, zakaj je članstvo Slovenije v Nato paktu zgrešeno. Ker če nas kaj ogroža, je to ravno članstvo v Nato paktu. Zdaj vidimo dejansko posledico, kaj se lahko zgodi. Ta skrb ministra Tonina se pravi, da lahko pride do spopada, da lahko pride do neke eskalacije razmer, lahko to vplete tudi Slovenijo v te razmere. In kot je povedal minister Tonin, Slovenija kot članica Nato pakta bo z boxerji, če jih bodo kupili, pošiljala naše vojake na tuja bojišča. In tega si seveda ne želimo. Tako, da nakupovanje takšnega nesmiselnega železja, ki v osnovi ni uporabno za obrambo domovine tako kot je to opredeljeno v ustavi, ni smiselno iz nekega načelnega razloga.

Drugi razlog. Živimo v času po dveh letih covidne krize, ki je močno načela ne samo zdravstveni sistem ampak tudi socialni sistem, ki je načela izobraževalni sistem, ki je praktično načela vse javne sisteme. Prejšnji teden smo lahko gledali stavko v zdravstvu in socialnem varstvu, napoveduje se stavka v izobraževanju, ljudje se soočajo z draginjo. Višajo se cene hrane, višajo se cene energentov. Kaj je naredila Vlada v teh dveh letih? Ena od prvih potez je bila ta, da sprejme zakon, kako bi porabila 780 milijonov evrov za nakup orožja. To je bil eden od prvih ukrepov v času, ko smo se šele začeli spopadat z Covid krizo in s tem seveda nadaljuje. To, čemur smo priča danes, se pravi, vprašanju, ali bomo kupili nekaj 50 oklepnikov 8x8 za cca 400 milijonov evrov in ta cena se viša in draži, je nekaj, kar je popolnoma absurdno in skregano z osnovno nalogo, ki bi jo morala opravljat država. Se pravi, ne prek vseh vprašanj skrbet v prvi vrsti za oborožitvene kapacitete države, ampak, utemeljevat nalogo države v njeni socialni in javni funkciji. Se pravi, v tem času bi morali skrbet za socialno državo, za javno zdravstvo, za javno šolstvo in predvsem za državljanke in državljane. Metanje 400 milijonov evrov v oklepnike 8x8 nikakor ne bo prispevalo k temu, da bodo ljudje lažje plačevali položnice v tem času, da si bodo lahko privoščili hrano, da bodo lahko svoje otroke dolgoročno še vedno brezplačno šolali in še vedno brezplačno prihajali do zdravnika do zdravnika.

In to me pripelje do tretjega argumenta, zakaj tega sklepa, ki ga predlaga Vlada, ne smemo podpret in to je ta, da v bistvu je ta mednarodni sporazum, kot mu pravijo, daleč od tega, da bi bila to neka mednarodna organizacija. Gre za konzorcij držav, ki so se skupaj združile v neko formacijo, ki bo kupovala točno en model oklepnega vozila. Če je to mednarodna organizacija, ki bi jo lahko primerjali z, ne vem, združenimi narodi, Evropsko unijo ali pa če želite tudi Nato paktom, je to totalen absurd. Se pravi, ne gre za nek mednarodni sporazum, s katerim bi se Slovenija povezovala v neko resno mednarodno organizacijo, ampak gre v bistvu za nek konzorcij držav, ki bodo kupovale te oklepnike.

Tako da to utemeljevanje, o tem, da je referendum nedopusten, zaradi tega, ker gre za mednarodno pogodbo, je iz trte zvit, govori pa o tem, na kakšen način deluje Vlada. Vlada se pač boji ljudi, to smo videli že večkrat v teh dveh letih in vlade, ki se bojijo svojega lastnega ljudstva, so slabe vlade. Tako da, v Levici zagovarjamo, da bi o tako pomembnih zadevah, / znak za konec razprave/ kot je zapravit skoraj pol milijarde evrov denarja za nesmiselne nakupe orožja morali odločat ljudje in jim bi to priložnost tudi dali, zato bomo glasovali proti temu sklepu, da se referendum prepove.

Hvala lepa.

Besedo ima Jožef Horvat za Poslansko skupino Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Hvala lepa, gospod predsednik.

Spoštovani gospod minister s sodelavci, dragi kolegice in kolegi!

Naj uvodoma povem, da bomo poslanci Poslanske skupine Nova Slovenija krščanski demokrati, glasovali za Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR.

Zakaj bomo glasovali za ta predlog sklepa? Zato, ker spoštujemo Ustavo Republike Slovenije ali bolj konkretno, zato ker spoštujemo 90. člen oziroma še bolj natančno, tretjo alinejo 90. člena slovenske Ustave, ki pravi, da ni zakonodajnega referenduma o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb in gre v tem primeru za šolski primer mednarodne pogodbe. Konstantni poskusi razgradnje slovenske vojske, gospe in gospodje, s strani predlagateljev referenduma, se pravi s strani Levice, praktično mejijo že na nacionalno izdajo. Nacionalna izdaja je prav tako neustavno dejanje in to je treba obsoditi in v tej hiši, v Državnem zboru, narediti vse, da do tega ne bo prišlo. Večkrat smo poslušali, da nismo ogroženi in tako naprej in tako naprej, razne floskule, seveda, ta trenutek, to uro, morda res nismo ogroženi, kaj pa čez eno uro, kaj pa čez en dan, kaj pa čez en mesec. Vsi znaki kažejo, da Rusija načrtuje obsežen napad na Ukrajino. Ukrajina je naša druga sosednja država proti vzhodu, če je prva Madžarska, Ukrajina je druga. Se pravi, na nek način na dosegu roke se pripravlja vojna. Nekateri pravijo najobsežnejša na evropskih tleh po letu 45. Bog daj, da do tega ne bi prišlo. Ne gre za dilemo dajmo za zdravstvo, pa ne za vojsko. Hvala bogu nam ta trenutek gre dobro, gospe in gospodje, in imamo dovolj proračunskih in drugih sredstev, da lahko damo seveda tudi za vojsko, ker že nekaj ali pa vsaj desetletje nismo dovolj opremljali Slovenske vojske. Gre nam dobro tudi, ker smo zagotovili rekordna sredstva za zdravstveni sistem. Zagotovili smo za naslednje desetletje skoraj dve milijardi in sto milijonov za investicije v javno slovensko zdravstvo. Zagotovili smo rekordna sredstva za investicije v vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo. Ja, zagotovili smo tudi rekordna sredstva, proračunska sredstva za slovensko kulturo. In govora je bilo o štrajkih, saj smo to pričakovali, tako kot leta 2008 tudi sedaj. Aktivisti levice štrajkajo. Štrajkajo pa, zanimivo, tisti, ki so zagovorniki nizkih plač, saj nasprotujejo zakonu o dohodnini, ki prinaša višje neto plače za vse. Hvala lepa.

Hvala lepa.

Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

Spoštovani! V začetku meseca je bil v Državnem zboru s 44 glasovi za in 35 proti potrjen zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju v opravljanju programa BOXER. Med glasovi proti so bili tudi glasovi vseh 6 poslancev Poslanske skupine SAB. Inštitut nedopustnosti razpisa referenduma na prvi pogled sicer deluje kot poseg v referendumsko pravico, a se moramo sočasno zavedati, da vzporedno s to pravico iz 90. člena Ustave obstajajo tudi druge zelo pomembne ustavno varovane vrednote. Pri njih se mora pravica do zahteve za razpis referenduma umakniti in temu je pritrdili tudi Ustavno sodišče. Kaj si mislimo o samem nakupu 45-ih bojnih kolesnih vozil Boxer in predvsem kaj si mislimo o znesku, ki naj bi ga za ta nakup morala odšteti Slovenija smo povedali že ob obravnavi predloga, da se na to temo izvede posvetovalni referendum. Naše stališče glede navedenega nakupa tudi mesec dni ostaja nespremenjeno. Še vedno trdimo, da je pri nabavi katerekoli opreme za obrambno varnostni sistem ključno, da poteka transparentno, racionalno in učinkovito. Pri konkretni zadevi se nam porajajo dvomi o izpolnjevanju vseh treh postavk.

Že na začetku nerazumno draga vozila so danes skoraj trikrat dražja in močno dvomimo, da se pri tem ni nihče okoristil ali videl možnosti, da bi se okoristil. V tej luči nas zato ne prepričajo zatrjevanja ministrstva, da celoten postopek zagotavlja izogibu morebitnih korupcijskih tveganj in tudi ni zaznati transparentnosti vse bolj zgoščujočih se meglicah postopka. Navsezadnje javnost razburja dejstvo, da v tej fazi podatki o predvideni vrednosti projekta poskakujejo le in samo navzgor. Projektu torej nikakor nismo naklonjeni. Drugo vprašanje pa je, kaj menimo o razpisu zakonodajnega referenduma. Zakoni o ratifikacijah mednarodnih pogodb sodijo med tiste o katerih ni dopustno razpisati referenduma. Na prvi pogled so torej stvari precej preproste. Pomisleki o vsebini teh pogodb in njihovi protiustavnosti se lahko uveljavijo le pred ratifikacijami in res je, da v konkretnem primeru na Ustavno sodišče ni bil vložen predlog za podajo mnenja o skladnosti te pogodbe z Ustavo. Pa vendar menimo, da v primeru sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju ne gre za najbolj tipičen primer mednarodne pogodbe. Te so ključne za vzpostavljanje, urejanje in poglabljanje mednarodnih odnosov in težko rečemo, da ta sporazum pooseblja karkoli od tega. Pri sporazumu gre namreč za posel in to ne katerikoli, gre za največji orožarski posel v zgodovini Slovenije. Svoje mnenje o predlogu sklepa je podala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora in pritrdila predlagateljem sklepa. Ne glede na to kakšni so naši vsebinski pomisleki o predlogu zakona se moramo zavedati omejitev, ki jih v zvezi z razpisom referendumom narekuje Ustava. Ob tehtanju enega in drugega smo v Poslanski skupini SAB sprejeli odločitev, da sklepa ne bomo podprli.

Hvala.

Hvala lepa.

Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Konkretno.

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki Vlade!

V Poslanski skupini Konkretno ne želimo, da bi bilo obrambno področje talec dnevne politike in notranjepolitičnih predvolilnih preračunavanj. Žal pa je Stranki Levica in njenim poslancem ravno obramba, ki je eden ključnih državotvornih resorje postala zelo priljubljen politični predvolilni poligon. Retorika Levice, da Slovenija ni vojaško ogrožena in da za to investicijo v oborožitev niso potrebne izhajajo iz povsem napačne predpostavke, da je varnost samoumevna. Dokaz, da temu ni tako je zadnje več mesečno stopnjevanje napetosti in poskusi spreminjanja varnostne arhitekture v Vzhodni Evropi torej v naši bližnji soseščini, zato resnično obžalujemo, da destruktivnost Levice nima meja in da za svoj politični boj ne izbirajo sredstev. Kljub izrecni ustavni prepovedi referenduma o ratifikacijah mednarodnih pogodb ta je zapisana v 90. členu Ustave je Levica vložila pobudo za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki ureja razmerja pri nakupu osem kolesnih oklepnih vozil Boxer, zato ni dvoma, da je namen stranke Levica le časovno zavlačevanje brez upanja na končni uspeh a izbrali so izjemno neprimeren varnostno strateški trenutek, ko ne le evropska temveč celotna svetovna javnost zaskrbljeno opazuje dogajanje v Ukrajini. Očitno je, da gre pri pobudnikih ali za ponovno napačno politično presojo ali pa za namerno zlorabo instituta referenduma. Spomnimo, pred dnevi so eno napako že priznali in umaknili predlog za posvetovalni referendum o noveli Zakona o dohodnini, kjer so nelogično zagovarjali zavrnitev višjih neto plač. Danes, zato obravnavamo vladni predlog sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji sporazuma med slovensko vlado in organizacijo OCCAR o nakupu osem kolesnih oklepnih vozil Boxer. Predlog sklepa o nedopustnosti referenduma Vlada utemeljuje na podlagi tretje alineje drugega odstavka 90. člena Ustave temu pa pritrjuje tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Prepoved razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonih o ratifikacijah mednarodnih pogodb namreč izhaja iz same narave sklepanja takšnih mednarodnih pogodb in morebitni pomisleki o vsebini takšnih pogodb in njihovi morebitni protiustavnosti se lahko uveljavljajo le pred ratifikacijam tako namreč predvideva naša Ustava. Drugi odstavek 160. člena določa, da na predlog predsednik Republike, Vlade ali tretjine poslancev Ustavno sodišče v postopku ratifikacijo mednarodne pogodbe izreče mnenje o njeni skladnosti z Ustavo, Državni zbor pa je na to mnenje Ustavnega sodišča tudi vezan. A ključno dejstvo je, da v konkretnem primeru v postopku ratifikacije te mednarodne pogodbe na Ustavno sodišče ni bil vložen predlog za podajo mnenja o skladnosti omenjene mednarodne pogodbe z Ustavo. Pobudniki v Levici se očitno niso pravočasno poslužili vseh pravnih sredstev ali pa jim je zmanjkalo pravnega znanja in obvladajo le cenjeni populizem in manipulirajo z voljo več tisoč državljanov, ki so k pobudi prispevali svoje podpise ne vedoč, da Ustava takšnega referenduma ne dovoljuje.

V Poslanski skupini Konkretno bomo Predlog sklepa o nedopustnosti tega referenduma podprli saj si želimo, da Slovenija še naprej ostane pravna in varna država.

Hvala lepa.