6. izredna seja

Državni zbor

22. 6. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 6. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi 1. odstavka 58. člena in 2. odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Ferenc Horvŕth, Aleksander Reberšek, Jožef Horvat, mag. Matej Tonin, Anja Bah Žibert, Alenka Helbl, Jožef Jelen, Jelka Godec, Tomaž Lisec, mag. Branko Grims in Franc Rosec. In z veseljem ugotavljam, da ste vsi drugi prisotni na seji.

Na sejo sem vabila predstavnike Vlade in vse, ki ste tukaj, lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 6. izredne seje Državnega zbora, ki ste ga prejeli v torek, 21. junija, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z 2. odstavkom 64. člena Poslovnika.

Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za širitev dnevnega reda. Mandatno-volilna komisija je Državnemu zboru predlagala, da dnevni red 6. izredne seje razširi z mandatno-volilnimi zadevami, ki bi jih obravnavali kot 2. točko dnevnega reda. Predlog ste prejeli danes, 22. junija, in je objavljen na e-klopi.

Želi besedo predsednica Mandatno-volilne komisije Janja Sluga?

Aha, se opravičujem, postopkovno, ja, izvolite.

Hvala lepa za besedo.

V Poslanski skupini SDS torej nasprotujemo predlogu za razširitev dnevnega reda s točko mandatno-volilne zadeve, zlasti s točko 1.c glede odpoklica dveh nadzornikov SDH-ja, zato je predlog, proceduralni, da koalicija ponovno razmisli o tem predlogu, zlasti pod točko 1.c, in točko umakne z dnevnega reda. Namreč, odbor oziroma Komisija za mandatno-volilne zahteve(?) je danes dopoldan o tem glasovala. Točka trenutno že danes torej na izredni seji Državnega zbora, tako da v tem času se poslanci nismo mogli soočiti niti s stališči Mandatno-volilne komisije, kaj šele seznaniti z obrazložitvami in stališči obeh predlogov kandidatov za razrešitev obeh nadzornikov v SDH-ju.

Dejstvo je tudi, da, veliko smo poslušali o tem, da v novi svobodi govorite o tem, da boste strokovno kadrovali. Danes pa pod točko 1.c torej predlog za razrešitev dveh strokovnjakov iz Nadzornega sveta SDH-ja. Eden je doktor znanosti fizike, ki uspešno deluje na tem polu tako med izobraževanjem kot gospodarstvom, ekonomist z znanstvenim magisterijem, odličnimi organizacijskimi in pa s poslovnimi sposobnostmi in pa prakso, kakor tudi gospod magister Emeršič, o kateremu se navaja navzkrižje interesov. Naj bi bil direktor družbe 2TDK in hkrati član Nadzornega sveta SDH-ja, po drugi strani pa je potrebno izpostaviti predvsem dejstvo, da vas ne moti, da mesto predsednice Nadzornega sveta SDH-ja pa po drugi strani zaseda torej oseba, za katero je pa KPK v postopku preiskave ugotovila oziroma potrdila kršitev integritete.

In nenazadnje, glejte, tukaj so lahko možne tudi sodbe namreč iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da imajo v tem primeru razrešeni funkcionarji tudi možnost vložitve sodb, zato resnično apeliramo na koalicijo, da ponovno razmisli o tem predlogu oziroma da danes predlog umakne iz dnevnega reda in se o tem ponovno razmisli oziroma odloča.

Hvala.

Hvala za vaš predlog.

Bom sedaj dala besedo predsednici Mandatno-volilne komisije Janji Sluga, da predstavi svoj predlog za razširitev in vas prosim, da kar iz klopi predstavite svoje stališče.

Hvala lepa, predsednica.

Torej, Mandatno-volilna komisija je danes zjutraj na seji, ki je bila sklicana v prejšnjem tednu poslala vsem poslankam in poslancem skupaj z vsemi gradivi obravnavala predlog, o katerem je bilo sedaj govora. Hkrati s tem sem skladno s Poslovnikom Državnega zbora na seji Mandatno-volilne komisije dana na glasovanje predloge sklepov o širitvi današnjega dnevnega reda skladno s Poslovnikom. O teh sklepih ni bilo nikakršne razprave, nikakršnih pripomb hkrati pa so bili sklepi vsi podprti z zadostno večino, zato je seveda tudi Mandatno-volilna komisija predlagala širitev dnevnega reda te izredne seje.

Hvala lepa.

Odločamo o širitvi dnevnega reda ne pa o sami vsebini točke. Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne. Postopkovno, izvolite.

Hvala lepa. Lep pozdrav vsem.

Danes je dober mesec od konstituirana tega Državnega zbora, ki se je konstituiral 13. maja. Smo na 6. izredni seji Državnega zbora. V tem obdobju ni bilo nobene redne seje. Jaz nisem nikjer zasledil, da so bile v Republiki Sloveniji v tem obdobju razglašene izredne razmere. Tako, da se postavlja vprašanja koliko časa bodo še te izredne razmere sklicevanje izrednih sej…

Povejte svoje postopkovni predlog, gospod Černač. Povejte svoj postopkovni predlog vezan na Poslovnik!

Ja, saj ravno to počnem, če mi boste dovolili.

Drugi del tega mojega izvajanja se pa nanaša na neizpolnjevanje pogojev, da bi bila točka 2.abc uvrščena na današnjo 6. izredno sejo, ker je Poslovnik v šestem odstavku 64. člena jasen in ne dvoumen in pravi, da Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje. Razlogi za te točke niso nastali po sklicu seje. Seja je bila sklicana včeraj 21. 6., gradivo Vlade je bilo posredovano Državnemu zboru za točke a. in b. 13. 6. in za točko c. 16. 6. Vsi ti razlogi so bili pred sklicem se šeste izredne seje in v kolikor boste vztrajali na tem, da obravnavamo te točke je to popolnoma nezakonito, kar pomeni, da bo tudi v nadaljevanju vsaj, ki bo iz vsebinskih razlogov nasprotoval odločitvam, ki naj bi bile danes sprejetje je imel toliko več formalnih možnosti, da te odločitve razveljavi. Poleg tega po vsebini ni nobenih razlogov za uvrščanje teh točk na izredno sejo iz včeraj na danes. V prvih dveh točkah imamo neke stare zadeve, ker so se postopki vlekli pol leta in ni nobene težave s tem, da se jih obravnava na redni seji. Pri točki c. pa so tudi vsebinski razlogi, ki utemeljujejo, da naj bi Državni zbor po hitrem postopku od včeraj do danes opravil razrešitev dveh članov nadzornega sveta SDH tako strokovno pomanjkljivi, da se postavlja veliko vprašanje kakršnekoli odločitve v zvezi s tem. Tako, da tako iz formalnih kot iz vsebinskih razlogov po moji oceni in po naši oceni niso izpolnjeni pogoji, da bi 2. točko lahko obravnavali na današnji 6. izredni seji, zato pričakujemo, da te obravnave danes ne bo in da bo obravnavana na eni od naslednjih sej.

Hvala.

Hvala lepa. Ko ste omenili šesti odstavek 64. člena pravi: »Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje to so in če je bilo poslancem poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. To tudi je bilo, tako da pogoji za odločanje o razširitvi dnevnega reda so izpolnjeni. / oglašanje iz dvorane/

A boste ponovili to, kar ste povedali? Gospod Černač, boste ponovili to, kar ste povedali? Prosim? Kaj želite, postopkovno? Izvolite postopkovno potem.

Glejte, prebrali ste šesti odstavek 64. člena. Jaz sem vam točno navedel datume, ki govorijo o tem, da razlogi za naknadno uvrstitev te točke na dnevni red seje, ki je bila sklicana včeraj, niso nastali po včerajšnjem dnevu, ampak so nastali 13. in 16. 6., torej že davno pred vašim sklicem te seje. In vi ste enostavno zaključila, razlogi so nastali, vse je okej. Ja, glejte, to ni demokracija, to ni pravo. Jaz mislim, da posiljujete poslovnik, posiljujete Državni zbor, posiljujete demokracijo. In predlagam, da nehate s tem, da se držite poslovnika vsaj v minimalnem obsegu, če že ne moremo normalno delati na rednih sejah, ker v Sloveniji niso nobene izredne razmere razglašene. Potem odložite to točko na naslednjo sejo, če je mogoče redno, če ne pa na naslednjo izredno sejo. In o njej ne moremo danes odločati, ker niso izpolnjeni poslovniški pogoji za odločanje o tem.

Hvala.