3. nujna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

20. 6. 2022

Transkript seje

Dober dan.

Začenjamo s sejo.

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam.

Pričanjem 3. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Članice in člane odbora prosim, da preverite, če imate s seboj identifikacijsko kartico za glasovanje! Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo gospod Andrej Hoivik namesto gospe Anje Bah Žibert in gospod Franci Kepa namesto gospoda Žana Mahniča. Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik zadeve je določen dnevni red seje kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA REFERENDUMA O SPREJEMU PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, ki ga je Državnemu zboru na podlagi 184. člena Poslovnika DZ v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivicem in je bil 18. 5. 2022 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Kot gradivo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora imamo na voljo še mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 17. 6. 2022. K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni v imenu predlagateljev poslanec Zvonko Černač, Ministrstvo za javno upravo in Zakonodajno-pravna služba. Na današnji seji bo odbor po opravljeni razprave o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma glasoval o mnenju ali je podani predlog za razpis primeren, pri čemer omenjeno mnenje odbora za kasnejše končno odločanje na seji Državnega zbora ni zavezujoče. Ker predlog za razpis po Poslovniku Državnega zbora ni akt, h kateremu bi se lahko vlagali amandmaji lahko predlog do glasovanje o mnenju spreminja zgolj predlagatelj. Če bo Državni zbor na seji sprejel sklep, da se razpiše posvetovalni referendum bo odbor na eni izmed naslednjih sej oblikoval Predlog o razpisu posvetovalnega referenduma. Sedaj pa pričenjamo z obravnavo Predlog za razpis posvetovalnega referenduma v kateri bomo najprej opravili razpravo in nato še glasovali o predlogu mnenja odbora.

Besedo bi najprej dala predstavniku predlagatelja, kar je gospod Zvonko Černač. Ugotavljam, da gospoda Zvonka Černača ni prisotnega. Udeležba predlagatelja ni obveza za potek postopka. 66. člen Poslovnika določa, da predlagatelj lahko poda dopolnilno obrazložitev, ni pa to obvezno. Predlagatelj, lahko? Predlog za razpis referenduma kot formalno sestavino torej vsebuje tudi navedbo predstavnika predlagatelja, ki ga je s podpisi k predlogu pooblastila skupina 27 poslank in poslancev, odsotnost predstavnika predlagatelja pa ne vpliva na sam postopek obravnave predloga na seji odbora. V kolikor bi želeli predlagatelji predloga za razpis referenduma, da njihov predlog na seji odbora predstavi drugi poslanec, bi morali to odločitev sprejeti s podpisi vseh 27 podpisnikov predloga za razpis referenduma in ne zgolj nekaterih. Če lahko zberete 27 podpisov, lahko imamo pavzo.

Lep pozdrav.

Zdaj morale bi vas to službe opozoriti, očitno vas ni. V vsakem parlamentu poznamo dve stvari. Eno so pisane pač formulacije, ki so zajete v poslovniku, drugo so nepisana pravila, ki se jih v demokratičnih parlamentih držijo ravno tako trdno kot pač napisanih pravil. Eno od njih, ki je vsa leta v veljavi, je, da nihče nikoli na nobenem odboru ni kompliciral s tem, kdo je predlagatelj. Formalno se sicer zapiše predlagatelja tukaj – če njega ni, ga pač nekdo nadomešča. V danem primeru jaz nadomeščam predlagatelja. Če naši strokovci vas niso o tem obvestili, se opravičujem, ampak tako kot je bilo popolnoma normalno na vseh sejah v prejšnjem sklicu, pričakujem, da bom dobil zdajle besedo v imenu predlagatelja.

Naj pojasnim primer obravnave predloga zakona, ko predstavnik predlagatelja ni bil navzoč na seji. To je 64. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je dne 15. 2. 2022 potekala glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki ga je predlagal poslanec Danijel Krivec, sejo pa vodil predstavnik iz vrst Poslanske skupine SDS. Če želite in boste zbrali 27 podpisov, potem lahko imamo 15-minutno pavzo.

Proceduralno. Jaz bi prosil, da se nehamo zafrkavati in da omogočite normalen potek seje. Kaj takega jaz niti še slišal nisem, pa sem veste od kdaj poslanec, od leta 2004 sem član Državnega zbora, bil sem v prvi osamosvojitveni skupščini. Če mi citirate, kateri člen poslovnika to določa. Pa točno ga preberite.

Izvoli, Janja Sluga.

Hvala, predsednica.

Saj sámo trajanje mandata ali pa čas, ko nek poslanec sedi v tej hiši, še ne pomeni nujno, da zaradi tega toliko bolje pozna Poslovnik. In to je več kot očitno v tem primeru. Seveda je možno zamenjati ime poslanca, ki nastopa v imenu predlagatelja, ampak tudi vemo, na kakšen način se to stori. To se stori z obvestilom vodje poslanske skupine, da bo v imenu predlagatelja nastopal nekdo drug. To pa v tem primeru ni izpolnjeno in tako kot je predsednica povedala in je tudi citirala. In ne nikakršne potrebe, da bi morala citirati še kaj drugega, ker je bilo več kot jasno.

Mogoče lahko samo še enkrat … / oglašanje iz dvorane/ Lahko? 66. člen Poslovnika v prvem odstavku določa: na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj oziroma njegov predstavnik dopolnilno obrazložitev. Da je predstavnik predlagatelja gospod Zvonko Černač, izhaja iz Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki jo je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem poslala, vložila 18. maja 2022 in temu sledi 27 podpisov, kar pomeni, da je pooblaščen za obrazložitev predloga gospod Zvonko Černač. Če želite lahko imamo 15…

Jaz predlagam, da nehamo se zafrkavati in da nehate tolmačiti Poslovnik na način, ki velja 20 let, pa nikoli ni bil tolmačen na tak način in da date besedo predstavniku predlagatelja.

Izvolite. Postopkovno.

Spoštovana predsedujoča, prosim, da izrečete opomin poslancu Grimsu, ker tole je, kakšne nesramnosti si dovoli in zavajanja je malo preveč. Prvič, vas je žalil. In drugič, se sklicuje na svojo dobo tukaj in z njo vešče manipulira. Dejstvo je, da je danes predlagatelj napisan z imenom in priimkom in da ga ni tukaj. In to je to. In pač ne more se nekdo drug materializirati v podobo Zvonka Černača, torej niti ne poslanec Grims kljub njegovemu častitljivemu mandatu tukaj. Tako da prosim, da ga opomnite in da sejo nadaljujemo tako kot se spodobi. Če nimajo predlagatelja, saj je itak jasno, njihov predlog je tako neresen, tako aboten, da si niti predlagatelj očitno ni sem drznil priti. Hvala lepa.