1. redna seja

Komisija za poslovnik

12. 7. 2022

Transkript seje

Lep pozdrav vsem skupaj.

Pričenjamo 1. sejo Komisije za poslovnik.

In sicer obveščam vas, da so zadržani oziroma se seje niso mogli danes udeležiti naš član gospod Jože Tanko. Prav tako smo prejeli nekaj pooblastil. In sicer na seji nas kot nadomestni člani danes so prisotni in sicer namesto poslanca Zorana Mojškerca poslanec Andrej Hoivik, poslanko Tamaro Vonta nadomešča Aleksander Prosen Kralj, Tomaža Lisca poslanka Suzana Lep Šimenko in pa Urško Klakočar Zupančič poslanka Mojca Šetinc Pašek.

Prav tako prehajam na določitev dnevnega reda seje komisije. In sicer, ker nisem prejela predloga za umik točke z dnevnega reda in predlog za širitev dnevnega reda seje ugotavljam, da je dnevni red seje določen kot je bil zapisan dne 27. 6. 2022 s sklicem.

Prehajam na 1. TOČKO DNEVNE REDA – USTANOVITEV DELOVNE SKUPINE KOMISIJE ZA POSLOVNIK.

Kot gradivo k tej točki pa ste prejeli sklep, ki ga je Komisija za poslovnik sprejela na 1. nujni seji dne 9. 6. 2022 ter predloge Poslanskih skupin Nove Slovenije, Svoboda, SD, SDS in Levica. Gradivo je bilo prav tako objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem. Na 1. nujni seji dne 9. 6. 2022 je Komisija za poslovnik sprejela sklep na podlagi, katerega je poslanska skupina Državnega zbora zaprosila, da je do dne 22. 6. 2022 sporočijo ime predstavnika poslanske skupine člana Komisije za poslovnik ali drugega poslanca za člana delovne skupine, ki bo pripravila besedilo predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika DZ. V navedenem roku so predloge imen poslance za člane delovne skupine sporočile Poslanska skupina Nove Slovenije, ki za člana predlaga poslanca Aleksandra Rebrška, Poslanska skupina Svoboda, ki za članico predlaga poslanko Leno Grgurevič, Poslanska skupina SD, ki za člana predlaga poslanca Janija Prednika, Poslanska skupina SDS, ki za članico predlaga poslanko mag. Karmen Furman in Poslanska skupina Levica predlaga člana poslanca dr. Mateja T. Vatovca. Glede na to predlagam, da ustanovimo delovno skupino Komisije za poslovnik, ki bo obravnavala in pripravila besedilo predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika DZ. V razpravo in glasovanje pa dajem predlog naslednjega sklepa in sicer: »Komisija za poslovnik ustanavlja delovno skupino, ki bo obravnavala in pripravila končno besedilo predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora.« Ali želi v zvezi z navedenim kdo besedo? (Ne.)

Dajem predlog sklepa na glasovanje torej, da Komisijo za poslovnik ustavlja delovno skupino, ki bo obravnavala in pripravila končno besedilo predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora. Glasujemo. Navzočih je 13, za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Glede na to, da je komisija ustanovila delovno skupino ugotavljam delovno skupino v naslednji sestavi poslancev in poslank: Lena Grgurevič Poslanska skupina Svoboda, mag. Karmen Furman Poslanska skupina SDS, Aleksander Reberšek Poslanska skupina Nova Slovenija, Jani Prednik Poslanska skupina SD in dr. Matej T. Vatovec Poslanska skupina Levica. Delovno skupino bom vodila sama kot predsednica Komisije za poslovnik.

S tem zaključujem tudi prvo točko in s tem 1. redno sejo Komisije za poslovnik.

Ali lahko eden dodatek prosim?

V bistvu sedaj kot formalno ne lahko pa izven formalno zaradi tega, ker je bila samo kot dnevni red ta točka dnevnega reda.

Jaz bi vas prosila, če se prijavite.

Mi bi imeli samo kot v Poslanski skupini Svoboda bi imeli pač k tej točki še en dodatek, in to glede na to, da je v prejšnjem mandatu 2018 in 2022 pri Komisiji za Poslovnik že delovala delovna skupina in je obravnavala predloge takratnega podpredsednika Državnega zbora Jožeta Tanka in nekaterih poslanskih skupin, pa tudi predloge strokovnih služb Državnega zbora. Sicer ta delovna skupina ni dokončala svojega mandata. Vendar je pripravila določeno gradivo, ki vsebuje predloge sprememb in bi bilo smiselno, da bi to gradivo bilo podlaga za nadaljnje delo te delovne skupine, ki smo jo pravkar izglasovali. Poleg tega pa je tudi glede na sprejeti program Kluba parlamentark za letošnje leto slednjega pozvati, da delovni skupini posreduje predlog rešitve za ureditev položaja poslank in poslancev ob odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega oziroma starševskega dopusta. Tako da bi bilo smiselno sprejeti tudi sklep, da Komisija za Poslovnik predlaga delovni skupini, da kot podlago za svoje delo uporabi pregled predlogov za spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, ki jih je pripravila delovna skupina pri Komisiji za Poslovnik v mandatu 2018-2022 z dne 7. 10. 2021 in glede katerih je delovna skupina sprejela odločitve, sprejeto ni še dokončne odločitve pridobiti stališča strokovnih služb DZ. Poleg tega bi komisija za Poslovnik zaprosila Klub parlamentark, da delovni skupini skladno s sprejetim programom dela Kluba parlamentark posreduje predlog rešitve za ureditev položaja poslank in poslancev ob odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta.

Hvala lepa. Naj sedaj uvodoma za magnetogram samo povem, da sem besedo predala poslancu Deanu Premiku.

Glede prebranega besedila pa lahko samo to povem, da je 10 minut do seje prišlo to na samo Komisijo za Poslovnik preko elektronskega dopisa. Bil je podpisan zgolj strokovec. Kakorkoli v skladu s 64. členom Poslovnika vemo kako se dodatni red razširi oziroma kako se predlagajo dopolnitve dnevnega reda. Tako da bo zadeva potem na naslednji seji Komisije za Poslovnik pripravljena, pa bomo o njej razpravljali pa odločali. Toliko. /oglašanje iz klopi/ Izvolite, gospa Janja Sluga.

Predsednica, jaz bi vas samo opozorila, da tukaj ne gre za širitev dnevnega reda, ampak gre za predloge sklepov, ki so v okviru te iste točke. Torej, kot podlaga tej skupini, za delo tej skupini, ki smo jo danes imenovali. To je ista točka dnevnega reda.

Ja, poglejte, podpisan je bil strokovec poslanske skupine. Vemo kdo lahko vlaga predloge za širitev in kdo vlaga gradivo za dnevni red.

S tem zaključujem dokončno 1. redno sejo Komisije za Poslovnik.

Ja, poglejte, podpisan je bil strokovec poslanske skupine. Vemo kdo lahko vlaga predloge za širitev in kdo vlaga gradivo za dnevni red.

S tem zaključujem dokončno 1. redno sejo Komisije za Poslovnik.