2. nujna seja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

15. 7. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice in kolegi. Dobrodošli na današnjo 2. seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med nami pozdravljam vabljene na sejo. To so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstva in prehrano oziroma Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Takoj na začetku naj povem, da je ministrstvo sporočilo, da se bo seje udeležila državna sekretarka Tatjana Buzeti in Matjaž Guček, direktor uprave za javno upravo. Gospa državna sekretarka je v tem trenutku na drugi seji odbora, zato predlagam, da začnemo brez nje in se nam bo pridružila, ko tam končajo sejo. Na sejo smo vabili tudi prof. Aleša Kuharja, ki je tukaj tudi predstavnika Zveze potrošnikov, ki v tem trenutku mislim, da se nam ni… A ha, ni Kuharja sem mislila, da sem ga prej videla, ni Kuharja. Se opravičujem, gospod Aleš Kuhar, je sporočil, da pride pa da zamuja. Tako je. Se pravi da pride in da se nam kasneje pridruži.

Sedaj moramo še pogledati kdo od poslank oziroma poslancev se nam danes ne more pridružiti. In sicer poslanec: Jožef Horvat in poslanec Dejan Zavec sta službeno odsotna. Medtem, ko poslanca Jožefa Jelena nadomešča poslanec Tomaž Lisec, ki je – ne, obratno bomo še enkrat - to se pravi gospoda Tomaža Lisca nadomešča Jožef Jelen, ki je tam in gospoda Franca Propsa nadomešča poslanka Sanda Kazinovski, ki je tudi tukaj.

Tako. Sedaj imamo dejansko smo sklepčni in lahko začnemo z delom.

Pred odborom ste sprejeli sklic, na katerem je bil določen dnevni red. Prehajamo na določitev, potem tega dnevnega reda. In sicer določitev dnevnega reda je ena točka. To je Informacija o rezultatih posebnega nadzora v obratu za pridelavo rib Marinblue d. o. o.. Ker do pričetka seje odbora nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda ugotavljam, da je s tem dnevni red določen tako kot je bil poslan s sklicem.

Tako sedaj lahko preidemo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – INFORMACIJA O REZULTATIH POSEBNEGA NADZORA V OBRATU ZA PRIDELAVO RIB MARINBLUE.

Na začetku bi rada vse prisotne spomnila, da je odbor na svoji 1. seji to je bilo 15. 6. takrat prisotno ministrico, da nam da kratko poročilo o rezultatih nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstva in varstvo rastlin pri tem podjetju. Poročilo smo prejeli. Poročilo je bomo rekli delno povzelo razmere v tem podjetju. Mislim, da imamo nekaj vprašanj. Predvsem pa je bilo takrat slišati od odgovornih na upravi, da bodo nadaljevali z nadzorom, da bodo ta nadzor po besedah Branka Podpečana – vodje veterinarske inšpekcije – končali v enem do dveh tednih. V samem poročilu pa je uprava zapisali, da bodo končali tam nekje do 8. julija. Glede na to, da smo tudi v sredstvih javnega obveščanja slišali, da je uprava še opravljala naknadni nadzor v tem obratu bi sedaj jaz prosila odgovorne – verjetno bo to poročilo dopolnil ali redko predstavil direktor Matjaž Guček – in potem seveda bom prosila kolegice in kolege poslance, da postavijo določena vprašanja; poročilo ste prejeli. Imamo tudi vabljene, kot smo rekli, še Zvezo potrošnikov in prof. Aleša Kuharja, ki ga, žal, še ni, vendar je rekel, da pride, da bodo lahko še oni pokomentirali to poročilo. Rada pa bi, da se danes osredotočimo, prvič, na higienske razmere in na ukrepe, ki jih je uprava odredila, in na drugi strani na obveščanje javnosti in s tem seveda varstvo potrošnikov.

Tako predlagam, če se strinjate, da nam najprej direktor uprave kratko predstavi, ne tega poročila, ki smo ga že dobili na odbor, z dne 30. 6. 2022, nosi datum, ampak mogoče, kaj je bilo ugotovljeno v naknadnih pregledih in kakšni so zdaj ukrepi, ki veljajo za tega nosilca dejavnosti. En mesec je že vmes potekel. Naj še spomnim vas in javnost, da so prve informacije v zvezi z nepravilnostmi pri tem nosilcu dejavnosti bile v javnosti, mislim, da 8. 6. 2022, tako je to že precej dolga zgodba in pričakujemo, da je tudi vsaj s strani Veterinarske inšpekcije oziroma inšpekcija Uprave za varno hrano pravilno bila vodena in imamo zdaj tudi že zaključke, ki bodo zanimali nas in slovensko javnost. Izvolite.

Matjaž Guček

Hvala lepa za besedo

Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora, poslanke in poslanci!

Skušal bom zelo kratko povzeti neke stvari v zvezi s to obravnavano točko, in sicer postopke, ki jih je Uprava za varno hrano vodila v obratu Marinblu, kot je gospa predsednica sama izpostavila. Delno poročilo je bilo poslano na odbor Državnega zbora. Zaradi dejstva pa, da smo v tem času pridobivali še dodatne informacije. Namreč, eno ključnih vprašanj je bilo tudi zagotavljanje sledljivosti živil, ki so bila v tem obratu distribuirana oziroma se je z njimi manipuliralo in posledično tudi varnost teh živil. Namreč, verjetno ste zaznali v medijih, da so bile tudi informacije, naj bi se določena živila prepakirala, skratka, prepošiljala, vračala iz nekih trgovskih verig in potem ponovno distribuirala. Skratka, v ta namen je bilo opravljenih več pregledov naknadno, torej tudi po tem poročilu, ki ste ga prejeli. In sicer so bili ti pregledi izvršeni tako v obratu Marinblu, potem še v dveh hladilnicah, ki sta služili in še služita za skladiščenje ribiških proizvodov, s katerimi se ukvarja dotično podjetje, pregledi oziroma informacije pa so bile zbrane tudi s strani nekaterih kupcev teh proizvodov, predvsem je tu govora o trgovskih verigah v naši državi. Skratka, glede na to, da moram danes opravičiti svojega direktorja inšpekcije, ki je pač odsoten, zato sem s sabo pripeljal še svoja dva kolega. Dovolite, da ju predstavim, to je mag. Katica Florjanc, ki je strokovna vodja veterinarskega dela inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in njen kolega Marko Mahne, ki se pa ukvarja bolj s področjem živalskih stranskih proizvodov. Tako bi mogoče zdaj zadnje ugotovitve, da ne bi bil jaz nekako edini, ki bi podajal informacije in bi mogoče bile nekorektne ali pa netočne, bi, seveda, če se strinjate oziroma gospa predsednica, dal besedo mag. Florjančevi, da mogoče povzame te zadnje ugotovitve, ki se vežejo na ugotavljanje sledljivosti oziroma ali je bila sledljivost v tem obratu zagotovljena, pa seveda na ukrepe, ki jih je Uprava za varno hrano sprejela do tega trenutka.

Hvala lepa.

Pridružila se nam je… / krajši izklop mikrofona/ Pridružila se nam je državna sekretarka Tatjana Buzeti. Že na začetku smo vas opravičili, ker vemo, da ste bili tudi na drugem odboru: Tatjana Buzeti, že na začetku smo vas opravičili, ker vemo, da ste bili tudi na drugem odboru, zdaj pa dobrodošli. Mi smo začeli s kratkim uvodom. Generalni direktor je dal kratek uvod v zvezi z nadzorom uprave pri nosilcu dejavnosti. Zdaj bomo pa šli naprej, bodo še strokovnjaki povedali kaj je bilo dejansko tam ugotovljeno.

Izvoli, Katica Florjanc, beseda je tvoja.

Katica Florjanc

Lep pozdrav vsem!

Jaz bi se najprej navezala na tisto kar ste rekli, da bi radi ugotovili kar se higienskega stanja v obratu tiče, potem bi pa nadaljevala s sledljivostjo.

Same higienske razmere v obratu so urejene. Ob tem moram povedati, da dejansko izvajalec dejavnosti proizvodnje in embaliranja ne izvaja več, ker tudi za to nima ustreznega kadra. Tudi mi smo ugotovili, da delavcev, ki so bili predmet ostalih inšpekcijskih pregledov v obratu ni več. V obratu Marinblu so trenutno zaposleni samo trije in ti izvajajo samo dejavnost skladiščenja, se pravi, da prevzamejo sveže ribiške proizvode, jih skladiščijo in naprej odpremo vršijo. Same proizvodnje embaliranja ribjih proizvodov trenutno v obratu ne poteka. Ne glede na to je bil obrat pregledan in je bilo ugotovljeno, da so higienske razmere ustrezne, tudi v delu kar se skladiščenja tiče, ter da so že večino teh ukrepov, ki so bili izrečeni za odpravo, mi pravimo higiensko-tehničnih nepravilnosti, ampak to je vezano bolj dejansko na prostore, na opremo, ne na čisto samo higieno, že odpravili. Kar se pa sledljivosti tiče, pa lahko povem, da smo na podlagi podatkov, ki jih je posredoval izvajalec dejavnosti, razširili preglede, tako kot je že direktor omenil, še ostalim izvajalcem dejavnosti, smo navzkrižno preverjali podatke in pri tem preverjanju podatkov je dejansko prišlo, smo prišli do ugotovitev, da izvajalec dejavnosti ne more z gotovostjo dokazati sledljivost teh izdelkov, prav tako tudi ne z gotovostjo pokazati sledljivost teh živalskih stranskih proizvodov, vsled česar so uvedeni prekrškovni postopki in pa ukrepi za odpravo nepravilnosti, ki so bile ugotovljene tudi znotraj njegovih protokolov napisanih glede izvajanja samih postopkov o sledljivosti. Zdaj, to je na kratko. Če pa še koga več zanima, pa z veseljem.

Marko, si ti sodeloval? Bi ti še kaj dodal, glede na to, da si odgovoren za področje stranskih živalskih proizvodov?

Marko Mahne

Ja, hvala za besedo.

V tem nisem sodeloval. Jaz sem danes tukaj zaradi drugih točk, tako da tukaj nimam kaj dodati.

Hvala.

Hvala lepa.

Gospa državna sekretarka, dam še vam besedo. Želite kaj dopolniti?

Tatjana Buzeti

Najlepša hvala in še enkrat opravičilo zaradi prejšnjega odbora, smo se malo zamudili.

Zame je predvsem pomembno to, da imamo mi kot predstavnico ministrstva za kmetijstvo, zakonodajni okvir, da imamo tudi sistem, in da smo odzivni, in da se pogovarjamo, kajti konec koncev sama varna hrana je odgovornost tako vseh akterjev predelovalne industrije, nas kot državnih organov in na koncu tudi potrošnika. In če vsi skupaj tukaj nekako se pogovarjamo in tudi takoj reagiramo, ki vidimo, da prihaja do nepravilnosti, mislim, da je pomembno, da tudi danes, ko tako sedimo, gledamo kje lahko stvari tudi izboljšamo. Tako, da mogoče tudi v tem kontekstu, kolegi pa bodo kar se tiče, povedali stvari kje smo.

Hvala lepa za to dopolnilo.

Zdaj, jaz bi mogoče zdaj z iztočnico dala še nekaj vprašanj. Dejansko, če sem prav razumela kolegico Katico Florjanc, v tem trenutku tam proizvodnja ne teče. Ne teče zaradi tega, ker ste vi odredili, sami so se odločili. Najprej to, da vemo, ali v tem trenutku obrat deluje in koliko deluje? Zdelo se mi je, da deluje zelo okrnjeno. No, da to še enkrat ponovimo.

Katica Florjanc

Ja, res je, obrat v delu, obrat je registriran za več opravljene dejavnosti, med njimi je skladiščenje in preembaliranje ribjih proizvodov. Dejavnosti preembaliranja ribjih proizvodov obrat ne izvaja več, ne zaradi tega, ker smo mi prepovedali opravljanje te dejavnosti, ampak dejansko, ker je o tem odločal izvajalec dejavnosti, ker dejansko tudi nima kadrovskih virov, da bi lahko to proizvodnjo opravljal. Opravlja se samo dejavnost skladiščenja, kot sem že omenila, in sicer v tem obratu Marinblu samo skladiščenje svežih ribjih proizvodov in odprema naprej. Naj v nadaljevanju povem, da so trenutno vse večje trgovske verige prekinile sodelovanje z omenjenim izvajalcem dejavnosti, tako prodaje v teh trgovskih verigah ni. Na slovenskem trgu prodaja manjšim ribarnicam in gostinskim obratom ter vrši izvoz v tretjo državo, to je samo ena tretja država in samo en kupec je, ampak to so minimalne količine, težje od 400 do 500 kilogramov, to ni, mislim, da bi šel cel tovornjak 20 ton, ampak so to res majhne količine in se tega svežega ribiškega proizvoda potem izvozi. Je pa to stvar izvajalca dejavnosti, da je sam prekinil s to proizvodnjo.