8. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

15. 7. 2022

Transkript seje

Lepo pozdravljeni! Dobro jutro! Začenjam 8. sejo kolegija in vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da sem vas včeraj, torej 14. julija 2022, obvestila o širitvi dnevnega reda seje kolegija z dvema novima točkama, in sicer: a1, predlog za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku; a2, dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora. Poslala sem vam tudi novo gradivo k 3. in 6. točki dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli včeraj s širitvijo dnevnega reda seje kolegija. Razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, katerih predlagateljica je Vlada Republike Slovenije.

Najprej obravnavamo predlog, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o varstvu potrošnikov.

Predstavnica Vlade, generalna sekretarka Barbara Kolenko Helbl, izvolite, dajem vam besedo.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Vezano na Zakon o varstvu potrošnikov predlagamo obravnavo po nujnem postopku zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Predlog zakona namreč prinaša implementacijo treh evropskih direktiv, v zvezi s katerimi lahko s strani sodišča na predlog komisije Slovenijo doletijo kazni, sankcije. V bistvu pa gre za poenotenje pravil med pravnimi redi držav članic EU v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, prodajno pogodbo, digitalnimi vsebinami in storitvami. Tako menimo, da je obravnava po nujnem postopku utemeljena.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.)

Prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o varstvu potrošnikov se obravnava po nujnem postopku. Glasujemo. Za so glasovale poslanske skupine Svoboda, Levica, SD in predstavnik narodnosti, proti nihče.

(Za so glasovale PS Svoboda, Levica, SD in predstavnik narodnosti.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zdaj pa obravnavamo še predlog, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Tudi tu vas prosim, gospa generalna sekretarka Barbara Kolenko Helbl, za obrazložitev.

Barbara Kolenko Helbl

Torej, tudi tu gre za preprečitev hujših posledic za delovanje države. Gre za sistemski zakon, ki zadeva velik del populacije in prinaša velike finančne učinke, s tem da dejansko pogoji oziroma vzpostavitev sistema za uresničevanje tega zakona niso vzpostavljeni. Dejansko gre za premikanje časovnega obdobja za uveljavitev tega zakona, zato da sploh omogočimo pogoje, da se bodo zadeve izvajale. In glede na to, da gre za nov steber socialne varnosti, da je treba tudi izvedbene predpise omogočiti, predlagamo, da se rok zamakne in da to storimo takoj.

Hvala lepa.

Želi še kdo besedo, ker odpiram razpravo? Izvolite, gospod Cigler Kralj.

Hvala lepa, predsednica.

Dober dan vsem!

Samo kratek komentar k temu. Ker sem bil izjemno močno neposredno vpet v pripravo najprej krovnega zakona, seveda po več kot desetletju odlaganja sprejetja tega zakona, in potem v pripravo podzakonskih aktov, moram pravzaprav pri tem predlogu za obravnavo po nujnem postopku povedati, da ga ne morem podpreti. Imeli smo, ko smo to pripravljali, znanje, izkušnje in tudi voljo, da se, lahko rečem, eni najranljivejših skupin prebivalstva v Sloveniji končno omogoči celovit in sistemski sistem, sistemska mreža podpornih storitev in infrastrukture za dolgotrajno oskrbo, za njihovo mirno jesen življenja. In nek način lahko rečem, da se kaže s tem Predlogom za enoletni odlog uveljavitve ključnih, tistih osrednjih rešitev, da je te volje zmanjkalo. In vsi vemo, kjer je volja, tam je pot. Če bi sedanja ekipa na zdravju in delu, družini, če bi te dve ekipi imele voljo, bi se z izvajalci, Skupnostjo socialnovarstvenih zavodov in vsemi drugimi, z vsemi silami lotil popravkov, morebitnih popravkov podzakonskih aktov, tudi zakona v smer, da bi se lahko vseeno s 1. 1. 2023 začel izvajati v osrednjih rešitvah. Nekatere se že izvajajo, recimo oskrbovalec družinskega člana.

Tako da, jaz tega Predloga zakona, obravnave zakona po nujnem postopku žal ne morem podpreti, ker odlaga ključne rešitve za mirno starost in celovito oskrbo podporne storitve starejših.

Hvala lepa.

Gospod Tašner Vatovec, izvolite.

Najlepša hvala predsednica.

Lep pozdrav vsem!

Jaz mislim, da je to, kar je sedaj povedal kolega Cigler Kralj sprenevedanje. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu 17. decembra 2021, začel je veljati naslednji dan 18. 12. Načrt takrat Ministrstva je bil, da se vsi akti, podzakonski in vse potrebno, zato, da se ga začne izvajati, sprejmejo do 18. 3. 2022. Se pravijo, še v času prejšnje Vlade.

Če bi bila res iskrena investiranost v to področje, iskrena želja po tem, da se dejansko začne izvajati ta Zakon, bi verjetno to prejšnji minister v sodelovanju z ministrom za zdravje to uredil v tem času.

Ampak dejstvo je, da je ta Zakon tako slabo pripravljen, kar so številni deležniki tudi opozarjali tekom sprejemanja, na kar smo opozarjali tudi v Levici, da bo prihajalo do teh težav. In če bi bili danes vi še vedno v Vladi, bi zelo verjetno morali narediti enako, se pravi podaljšati začetek uporabe tega Zakona, ker enostavno niso stvari pripravljene in jih zelo verjetno tudi ne bo mogoče pripraviti na podlagi tega Zakona in bo treba spreminjati tudi zakon kot tak v določenih vsebinah.

Tako da iz tega vidika, mislim, da je to edina možna rešitev, da se podaljša, da se tudi zagotovi raven cen oskrbnin s te Zakonom, se pravi, da se ohrani proračunska sredstva za plače v DSO, da se ne bodo ta bremena prenesla na uporabnike in iz tega vidika je ta nujni postopek več kot potreben, zato da ne bomo v jesen ob vseh ostalih okoliščinah treščili še zaradi izjemno slabo napisanega Zakona v še eno težavo.

V Levici bomo seveda podprli ta nujni postopek.

Hvala lepa.

Generalna sekretarka Vlade želi še besedo.

Izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Jaz bi samo dodala, da absolutno ne manjka volje, da se zelo, zelo intenzivno dela na zadevnih vprašanjih, ki jih obravnava ta Zakon. Tako da delovne skupine so v pogonu in prav iz odgovornosti do ureditve področja, ki lahko nosi s seboj velike finančne posledice, se predlaga tudi zadevna obravnava.

Hvala.