4. nujna seja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. 9. 2022

Transkript seje

Spoštovane in spoštovani, glede na uro predlagam, da kaj začnemo, pa tudi mislim, da smo sklepčni. Prav lepo vas pozdravljam, članice in člane tega odbora in goste, predstavnike Vlade, ki so bili danes povabljeni na 4. nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Posebej seveda pozdravljam ministrico za kmetijstvo, gospo Ireno Šinko in predstavnico Ministrstva za finance. Danes se seje udeležujejo vsi poslanke in poslanci, torej niso posebej zadržani, imamo pa nekaj nadomestnih poslank in poslancev, in sicer Zoran Mojškerc nadomešča Alenko Helbel, Jožica Derganc nadomešča gospoda Bojana Čebelo in Jožef Jelen nadomešča Franca Rosca. Torej pomeni, da smo zdaj vsi tukaj, ki moramo biti.

Zato prehajamo na določitev dnevnega reda odbora. S sklicem 13. 9. ste prejeli naslednji dnevni red, eno točko, in sicer Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Ker do seje na odboru nismo sprejeli predloga za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je dnevni red določen tako kot je vam bil poslan s sklicem.

Zato prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER TO JE PREDLOG REBALANSA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Odbor je zainteresirano delovno telo. Kot sem že prej rekla, na sejo sem povabila predstavnike Vlade, tukaj sta gospa ministrica in pa predstavnica ministrice za finance, povabljena je bila tudi Kmetijsko gozdarska zbornica. V tem trenutku ne vidim njihovega predstavnika, tako da predlagam, da gremo kar na obravnavo 1. točke. In besedo dajem gospe ministrici Ireni Šinko, izvolite.

Irena Šinko

Spoštovana predsednica, dr. Vida Čadonič Špelič, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Tako kot je že napovedano bilo, torej gre za rebalans proračuna za leto 2022, in sicer Vlada je konec avgusta s sklepom določila, da se začasno zadrži izvrševanje proračuna za leto 2022. Razlog za to je bil v tem, da so dejansko vse rezerve bile porabljene in se finančno proračun ne izide, zato je potrebno pripraviti rebalans proračuna, in sicer lahko se financirajo trenutno samo tiste obveznosti, ki so določene z zakonom in pa obveznosti, ki jih na katere da soglasje Ministrstvo za finance. V zvezi s tem je potrebno povedati, da dejansko v letu 2022 so se pojavile številne krize, kot je bilo in so s tem povezani tudi številni ukrepi. Tako je bila še vedno covid kriza, potem v vojno Ukrajini, potem večji dodatki oziroma stroški, vhodni stroški energentov, goriva in pa drugega repromateriala in vse to je dejansko zahtevalo rebalans proračuna. Projekcije v tem trenutku kažejo, da dejansko bodo prihodki višji v letu 2022, kot so načrtovani in ravno tako bo tudi bodo odhodki višji, kot so bili načrtovani s sprejetim proračunom.

Če se osredotočimo samo na ta del, ki se tiče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, lahko povemo, da bodo povečanje glede na sprejeti proračun za 58,9 devet milijonov evrov in glede na trenutno veljavni proračun za 29,2 milijona evrov, in sicer povečala se bodo integralna sredstva za 22: milijonov, namenska sredstva za 3 milijone, EU sredstva ostanejo na enaki ravni kot so bila in pa integralna sredstva slovenske udeležbe za 4 milijone. Iz integralnih sredstev, torej TIP 1, je 15 milijonov namenjeno za ukrep pomoč kmetom in pa primarnim pridelovalcem za kmetijski repromaterial, 3 milijone 200 je pomoč za sektor mleka in pa 2 milijona 166 za pomoč energenta, za energente, za višjo ceno goriva in za ribiče in pa primarni kmetijski sektor. 2 milijona bo šlo še za preventivne veterinarske preglede na vseh kmetijskih gospodarstvih, že v spomladanskem času pa je bilo že dejansko plačano nadomestilo kmetom, in sicer 33 milijonov, od tega 32,3 milijone je šlo za kmetijsko proizvodnjo in pa okrog 1 milijon za čebele, za pomoč čebelarjem. To je, kar se tiče integrale.

Potem je pa TIP 2, namenska sredstva. Tukaj se z rebalansom dejansko povečuje 4 milijone, kar je ocenjena višja vrednost po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti in se bo te 4 milijone potem izdvojilo v posebna namenska sredstva, to je gozdni sklad. In pa potem še TIP 4, slovenska soudeležba. Tukaj gre pa za zagotavljanje, torej vračanje v proračun tisto, kar je bilo namenjeno, 4 milijone za začasno razporeditev na Ministrstvo za gospodarstvo, gospodarski razvoj, tehnologijo in sicer za interventni nakup pšenice. To so spremembe, ki se nanašajo na področje kmetijstva in tukaj bi jaz s tem zaključila, če bo pa kakršnokoli vprašanje, bom pa odgovarjala.

Najlepša hvala, gospe ministrici.

Bomo zdaj kar začeli z razpravo poslank in poslancev, ker vidim, da se nam predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice ni pridružil, da bi mu lahko dala besedo.

Kdo želi razpravljati? Gospa Nataša Sukič, izvolite.

Dobro jutro. Hvala za besedo.

Ne, samo pokomentirala bi, da v luči te krize v kateri smo se znašli, lahko samo pozdravim to napoved rebalansa in pristop ministrice nasploh, ki že ves čas kaže to, kako dejansko hitro se odziva na trenutne razmere, ki se dogajajo in kako dejansko želi pomagati našemu kmetijstvu, kar je trenutno, kar je absolutno vitalnega pomena. Tako da, v Levici vsekakor podpiramo ta rebalans in pozdravljamo napore ministrice.

Hvala lepa.

Hvala lepa za vaše razmišljanje.

Javil se je gospod Jožef Horvat, izvolite.

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovana gospa ministrica, kolegice in kolegi!

Če uporabim besedno zvezo minister za finance, gre za tehnični rebalans, kar razumemo. Mi smo praktično tik pred koncem leta in tukaj iz tega rebalansa se praktično ne morejo zaznati politike nove Vlade oziroma nove koalicije. Zadovoljstvo je, da na področju kmetijstva se sredstva povečujejo za dobrih 58 milijonov. Še večje zadovoljstvo, naše, v Novi Sloveniji tako ocenjujemo pa je, da so generalno gledano prilivi več kot milijardo višji kot smo mi načrtovali, kar pomeni, hvala bogu, gospodarstvo dobro deluje, potrošnja je dobra. Ne bom zdaj razčlenjeval prilive po davkih, spremljam jih na dnevni ravni. Vsak to lahko spremlja preko aplikacije Apra, ampak zdaj na kmetijstvo. Jaz bi vas prosil, gospa ministrica, če nam razložite, zakaj so zmanjšana sredstva, ko gre za ukrepe razvoja podeželja. Ali ni dovolj absorpcije, ali ni dovolj visoka absorpcijska sposobnost? Druga zadeva pa, ki je zelo akutna, to pa je suša. Jaz sem hvaležen vam, ko ste skupaj s predsednikom Vlade, 16. avgusta obiskali Prekmurje in si dejansko na njivah pogledali kaj pomenijo posledice suše. Gre za naravno katastrofo in takrat je predsednik Vlade napovedal, da se bodo postopki pohitrili, postopki namreč ocenjevanja škode, pa zdaj zelo dragoceno je, da vas imamo med nami, gospa ministrica, da nam poveste, kako gre občinskim komisijam. Gotovo vi oziroma Ministrstvo za kmetijstvo imate pregled, kako se te škode od suše vnašajo v aplikacijo Ajda, kako deluje ta aplikacija. In kar je najbolj ključno, se spomnim na slovenski pregovor, »Kdor hitro da, dvakrat da«. Predsednik vlade je obljubil, da bi naj bila škoda za posledice suše izplačana do konca leta. To je njegova obljuba. Kmetje so to seveda z zadovoljstvom sprejeli, ampak na drugi strani pa predstavniki vlade pravite, da so rezerve porabljene. Kje je zdaj torej ta denar in kako nam gre? Skratka, kako nam gre? Ali bo država lahko te škode od suše izplačala res do konca leta. Hvala lepa za vaš odgovor.

Najlepša hvala.

Morda še kdo od poslank in poslancev, da potem zaključimo razpravo in gospe damo, da nam odgovori. Če ne, bom samo še jaz nekaj dodala k razpravi gospoda Jožefa Horvata. Ja, vesela sem, da ste prišli tako zelo strukturirano pred nas in nam povedali kam boste namenili predvsem dodaten denar. Zelo sem vesela, da sem slišala, da boste dodaten denar namenili tudi za preventivne preglede na kmetijah, kar je gotovo velik doprinos na eni strani k zagotavljanju varne hrane. Kajti vemo, da iz kmetij prihaja, pravzaprav prihajajo surovine za hrano, ki gre potem v proces predelave, pridelave oziroma prodaje. Na drugi strani je to velik doprinos k zaščiti živali, navsezadnje je pred nami 4. oktober, dan živali. To je res moja pohvala, bi vas pa vprašala, nisem zasledila, ali ste namenili kaj denarja že za obnovo gozda po požaru na Krasu, kjer je bilo rečeno, da boste se kot ministrstvo hitro vključili. Sredstva javnega obveščanja so tudi poročala, da je že gozd sam začel oživljati, kar je seveda zelo dobro, vendar bo verjetno treba še nameniti ta znatna sredstva. In seveda tudi moja želja, tako kot je že rekel moj kolega, v Novi Sloveniji si želimo, da bi kmetje čim hitreje dobili denar po suši, v kolikor bodo uspeli vsi administrativni postopki steči v pravem času. Toliko. Prosim za odgovor.

Irena Šinko

Hvala.

Torej, za razvoj podeželja sredstva nismo zmanjšali, ampak smo jih začasno prerazporedili. Vsa ta interventna sredstva, ki jih dobivamo z rebalansom, smo mi dejansko namenili v mesecu septembru izplačati. Torej mi bomo v mesecu septembru to izplačali. Nekaj smo si sposodili denarja od drugih ministrstev, nekaj smo pa znotraj prerazporedili, In torej pri razvoju podeželja bomo zdaj z rebalansom ta denar vrnili, ampak ker smo si ga izposodili za plačilo zdaj v mesecu septembru, zato je tukaj potem ta razlika. Potem kar se pa tiče suše. Občinske komisije na terenu dejansko ugotavljajo sušo, vmes pravijo, da je nekako dejansko škoda še večja, kot je kmetijsko svetovalna služba napovedovala in v tem okviru imajo do konca septembra čas, da to sušo ocenijo, potem bomo pa takoj pristopili k oceni suše in pa na na vladi potem sprejemali program. Jaz upam, da če dobimo podatke, ki jih potrebujemo dejansko za oceno škode, torej od Statističnega urada, da potem v letošnjem letu to lahko izplačamo in bomo potem tudi vse naredili, da se to seveda bo to še kot naravna nesreča, bo to šlo iz posebnih sredstev, tako da ta sredstva so za sušo zagotovljena. Potem preventivne preglede na kmetijah smo se odločili za to, ker dejansko v zadnjem času dobivamo veliko prijav, da se z živalmi slabo ravna in dejansko so veterinarji tisti, ki edini pridejo na kmetijo in iz tega razloga mislim, da je vsaj prav, da vsaj enkrat na leto se pregleda hleve in da se ugotovi kakšno je dejansko stanje v hlevu. Ker pol imamo pa veliko intervencij zaradi tega, da je treba živali odvzemati ali karkoli, pa boljše, da se preventivno te stvari uredijo, kot pa da bi potem imeli intervencije, ker se pa da verjetno z dobro komunikacijo rejcev opozoriti na marsikaj. Za obnovo gozda smo namenili 2,8 milijonov evrov in sicer ne za ta del, kar bo pogozdovano, tukaj bo to šlo iz drugih sredstev, ampak iz evropskih sredstev in ta del moramo dobiti soglasje Evropske komisije in pričakujemo, da do konca leta to soglasje dobimo in bomo lahko takoj v spomladanskem času času šli v razpis, da potem napravimo preseke in pa infrastrukturo.

Hvala.

Hvala, gospa ministrica.

Ja, gospa Nataša Sukič.

Izvolite.

Hvala. Sem zelo kratka. Minutka.

Rebalans je zmeraj priložnost tudi, da nekako se dotaknemo prihajajočega proračuna za naslednji dve leti, da nekako naslovim pričakovanja na ministrico. V luči vseh mogočih kriz vemo, da smo sredi hude energetske krize in seveda posledično tudi prehranske krize, ampak ne samo v luči te krize, zaradi vojne v Ukrajini, ampak predvsem klimatske krize, ki vidimo, da dejansko udarja po kmetijstvu z vso silo iz leta v leto vse huje, ravno ta suša, o kateri smo govorili ali pa / nerazumljivo/, saj smo videli kako je deževalo pred prejšnji teden kot da bi se ne bo zlilo celo na nas ne. Tako da pričakujem, da se bodo realno rezervirala sredstva za tovrstne ukrepe, da se dejansko kmetijstvu pomaga nemudoma, kadar pride do takih situacij.

Hvala lepa.