3. redna seja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14. 10. 2022

Transkript seje

Spoštovane in spoštovani poslanke in poslanci, ostali prisotni na današnji seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predvsem predstavniki Ministrstev, gospa ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavniki ostalih Ministrstev, predstavniki, vabljeni k ostalim drugim točkam, najlepše vas pozdravljam!

In začenjam 3. sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obveščena sem bila, da se današnje seje ne more udeležiti zaradi službene odsotnosti Jožef Horvat. In imamo tudi eno nadomeščanje, in sicer poslanec Andrej Hoivik nadomešča poslanca Tomaža Lisca. Drugih opravičil nisem sprejela.

S sklicem seje 28. septembra ste prejeli naslednji dnevni red: Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, pod točko 1. in pod točko 2. Pobude in vprašanja članov odbora.

Vidim, da je kolegica Nataša Sukič dvignila roko.

Izvolite!

Dobro jutro vsem skupaj!

Predsednica, v kolikor opažam, nismo sklepčni. Kaj to pomeni potem za samo sejo odbora, če se bo to nadaljevalo v tem stilu?

Najlepša hvala najprej za to opozorilo.

Glede na to, da je javna seja, predlagam, da mi razpravljamo, medtem ko pri glasovanju bi seveda rabili sklepčnost. Dejstvo pa je, da rabimo sklepčnost zelo kmalu, kajti drugače ne moremo širiti dnevnega reda, dnevni red bi pa morali širiti s predlogom obeh proračunov. Zdaj imamo eno od možnosti, da prekinemo začasno potem to sejo, še preden preidemo na samo glasovanje seveda, in poskušamo zagotoviti sklepčnost. V kolikor ne, bomo pač morali sejo morda predstaviti še za petnajst minut, v kolikor ne bomo imeli sklepčnosti, ne bomo mogli sprejeti proračunov in tudi sprejeti sklepov. Upam, da se to ne bo nam zgodilo zaradi tega, ker imamo danes zelo pomembne točke in po drugi strani imamo tudi zelo dragocene goste med nami.

Torej jaz bi predlagala, da preberem, kaj imamo danes za narediti in pred glasovanjem prekinem sejo za pet ali deset minut. Medtem prosim tiste, ki lahko v tem času že pozovete iz poslanskih skupin poslanke in poslance, da se nam pridružijo. Se strinjate, da lahko potem… Spoštovana Nataša, še enkrat hvala za to opozorilo.

Torej končala sem tam, ko vam želim prebrati, da smo dobili oziroma predlagali širitev dnevnega reda in sicer, to je bilo 5. oktobra. 5. oktobra smo predlagali širitev dnevnega reda s predlogom proračuna za leto 2023 pod točko a1. in pod točko b1. predlog proračuna za leto 2024, ter tudi s točko c1. - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Ter 10. oktobra, predlog točke za razširitev, Stališče Republike Slovenije do uredbe o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtohtonih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode.

Zdaj vas obveščam, da je predlog pod točko c1., to je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini v tem trenutku brezpredmeten zaradi tega, ker je bila vložena zahteva za posvetovalni referendum o zakonu, o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini. Zaradi tega bo ta točka umaknjena, jo bomo umaknili brez glasovanja, ker je, kot smo ugotovili, brezpredmetna. Točka 1a., stališče, pa tudi predlagam, da ga umaknemo, torej da ne glasujemo o razširitvi dnevnega reda, ker nas je pred sejo gospa ministrica obvestila, da o tem stališču ni potrebno, da ga obravnava in glasuje ne naš odbor kot zainteresirano delovno telo, ne Odbor za evropske zadeve, ker je to stališče podala Vlada in gre za stališče na nivoju Vlade. Zaradi tega tudi na predlog ministrstva umikamo to točko. In zato še enkrat ponavljam, da bi morali glasovati le o dveh točkah in to je točka a1 in točka b1, to sta oba predloga proračuna.

Ker smo pred glasovanjem, bom še preden se preštejemo, vprašala poslanke in poslance, ali v skladu s Poslovnikom mogoče o tem dnevnem redu, ki sem ga zdaj prebirala, želi kdo podati mnenje poslanske skupine, kar je v skladu s Poslovnikom? Vidim, da ne.

Zaradi tega bomo v tem trenutku ugotavljali koliko nas je in koliko nas manjka… Nismo še vedno sklepčni, čeprav se nam je kolegica Alenka Helbl pridružila. Nismo še sklepčni. Koliko nas še manjka? Smo sklepčni? Tam imamo še enega poslanca. sklepčni, tam imamo še enega poslanca. / oglašanje iz dvorane/ Torej ugotavljamo…, samo šest nas je, ne, sedem nas je, še enkrat. A si mene štel? Smo, ne?

Spoštovani kolegice in kolegi, s skupnimi močmi smo ugotovili, da smo sklepčni, zato bomo zdaj glasovali o predlogu dnevnega reda. Se vsi strinjate, lahko?

Kolegice in kolegi glasujemo o predlogu dnevnega reda.

Glasujemo. / oglašanje iz dvorane/ Navzočih je samo šest. Bomo morali ponavljati. Ne, nismo sklepčni? Jaz pa mislim, da smo? / oglašanje iz dvorane/ Aja, gospod Hoivik je šel ven… Kje pa je gospod…?

Glejte, kolegice in kolegi, jaz mislim, da mi dejansko prekinemo sejo potem res za pet minut, gremo poiskat gospoda Hoivika in bomo še enkrat pač glasovali, ker glasujemo o tako pomembnih sklepih. A lahko probamo poiskati gospoda Hoivika, za pet minut, lahko prekinemo? / oglašanje iz dvorane/

Izvoli, kolegica / nerazumljivo/

Jaz bi samo povedala, da poteka istočasno še, še dva odbora in da bo morda tudi v tem problem, sicer pa je še kdo drug tudi na neprisoten…

Jaz sem gospoda Hoivika samo zaradi tega izpostavila, ker sem ga tukaj videla in sem mislila, da je dejansko tukaj, ker smo računali na njegovo prisotnost in se opravičujem, nič ni bilo slabega mišljenega, razumem, da tečejo.

Dajmo se za pet minut ustaviti, gremo pogledati, če lahko še koga kje dobimo, ker bi bilo škoda, kot sem rekla, da danes te točke ne naredimo.

Kolegice in kolegi, hvala. Za pet minut prekinjam sejo odbora.

Spoštovane kolegice in kolegi, ostali prisotni! Nadaljevali bomo našo sejo. Mislim, da smo zdaj zagotovili sklepčnost, in sicer dobili smo dva nadomeščanja. Zahvaljujem se, in sicer Franca Propsa nadomešča Gašper Ovnik in poslanec Martin Marzidovšek nadomešča Matejo Čalušić. Tako da imamo zagotovljeno sklepčnost in lahko gremo na glasovanje prej prebranega dnevnega reda. Kolegice in kolegi, glasujemo.

Glasujemo. Navzočih je 8 poslank in poslancev, za glasovalo 8 poslank in poslancev.

(Za je glasovalo 8.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.

Zdaj moramo, me opozarja moj sodelavec, sprejeti tudi 2. točko, in sicer za razširitev B1 točke, zato bomo še enkrat glasovali.

Glasujemo. Navzočih je 8 poslank in poslancev, za glasovalo 8 poslank in poslancev.

(Za je glasovalo 8.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet-

In lahko začnemo z obravnavo A1 točke, in sicer to je PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2023.

K tej točki, tako kot tudi k naslednji točki sem povabila predstavnike Vlade, in sicer predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavnike Ministrstva za finance, Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Vidim, da so tukaj predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in tudi predstavniki Ministrstva za finance. Zato dajem besedo ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Istočasno pa tudi sprašujem, če bi želela predstavnica Ministrstva za finance nas prej nagovoriti. Vendar, če imate kaj posebnega za povedati na področju kmetijstva govoriti, vendar če imate kaj posebnega za povedati na področju kmetijstva, kajti splošno predstavitev smo poslušali že v Državnem zboru s strani predsednika Vlade in s strani ministra za finance. Torej, boste? Boste?

Marina Dobraš

Prepuščam kar…

/ govorita obe hkrati/ Ministrici za kmetijstvo. Če bo pa kaj potrebno, vas bomo pa v razpravi, če bo potrebno, kaj vprašali in nas boste dopolnili. Tako, gospa ministrica, beseda je vaša za predstavitev Predloga sprememb proračuna za leto 2023. Izvolite.

Irena Šinko

Spoštovana predsednica dr. Vida Čadonič Špelič, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in ostali prisotni, lepo pozdravljeni!

Jaz se bom osredotočila samo na del proračuna, ki se nanaša na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023, ki je bil 578,8 milijona evrov. Sprememba poračuna je v korist sredstev MKGP 23,3 milijona, torej znaša predlog sprememb proračuna nekaj več kot 602 milijona, od tega je na integrali proračuna razlika za 13,5 milijona. Namenska sredstva so se povečala za 1,5 milijona, sredstva za EU so se znižala za 10,5 milijona in pa slovenska udeležba na integrali se je povečala za 18,9 milijona. Kar je še treba povedati, na integrali so se dejansko povišala sredstva za zagotavljanje DDV, za Načrt za okrevanje in odpornost, potem za plače, v skladu s sprejetim dogovorom med sindikati in Vlado, ter financiranje vseh ostalih plač in materialnih stroškov vseh javnih služb, zaradi česar je treba to pač kalkulirati glede na povišanje stroškov. Ravno tako so se za te namene povečala sredstva tudi na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, na inšpektoratu in na Upravi za varno hrano; na Upravi za varno hrano so se dodatno še povečala sredstva za predpisano zdravstveno varstvo živali in za dvig sredstev za dolgotrajno oskrbo zapuščenih živali. V tipu dva namenska sredstva, kjer sem rekla, da so se povišala za 1,5t milijona, je povišanje ocena zbranih obveznih prispevkov po Zakonu o promociji in pa višja ocena zbiranja sredstev po Zakonu o gospodarjenju z državnimi gozdovi, ker se stekajo sredstva v gozdni sklad. Evropska sredstva so se znižala za 10,5 milijona in pa potem integralna sredstva, slovenska udeležba, so se zvišala sredstva z 18,9 milijona.

Toliko bi jaz za začetek. Če je potrebno karkoli več, bom pa pojasnila. Hvala.

Najlepša hvala, gospa ministrica.

Predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice ne vidim med nami, zato prehajamo na razpravo članic in članov odbora. Kdo želi razpravljati? Želi kdo kakšno vprašanje postaviti ministrici? Ja, kolegica Alenka Helbl, izvolite, beseda je vaša.