25. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

30. 11. 2022

Transkript seje

Lepo pozdravljeni!

Začenjam 25. sejo Kolegija in pa vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija.

Razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih Vlade za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, najprej o tem, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika.

Želi besedo predstavnica Vlade? (Da.)

Izvolite, generalna sekretarka Barbara Kolenko Helbl.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Te spremembe Kazenskega zakonika so v bistvu manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Nanašajo se na zločin iz sovraštva, da rečem tako, v bistvu pa uvajamo tu dodatno obtoževalno okoliščino, ki se nanaša na nagibe, zaradi katerih je bilo dejanje storjeno in se v bistvu ti nagibi nanašajo na osebne okoliščine žrtve in je potrebno tole vedno upoštevati pri odmeri kazni.

Hvala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Prehajamo na glasovanje, in sicer dajem na glasovanje predlog naslednjega sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika se obravnava po skrajšanem postopku.«

Glasujemo.

Kdo je za? (Levica, Svoboda, SD.) Kdo je proti? (NSi, SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo še na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu. Želi besedo predstavnica Vlade? (Da.)

Izvolite, generalna sekretarka.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Tudi tukaj gre za manj zahtevno spremembo, manj zahtevno spremembo zakona, nanaša pa se na lovišča s posebnim namenom, in sicer gre za ohranitev lovišča Prodi Razor tudi po 1. januarju 2023, in sicer z istim upravljavcem. V tem smislu spreminjamo ureditev kot je bila predvidena oziroma ohranjamo ureditev kot trenutno obstaja.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu se obravnava po skrajšanem postopku.«

Glasujemo.

Kdo je za? (Levica, Svoboda, SD.) Kdo je proti? (NSi, SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko in 25. sejo Kolegija.

Hvala lepa vsem!

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu se obravnava po skrajšanem postopku.«

Glasujemo.

Kdo je za? (Levica, Svoboda, SD.) Kdo je proti? (NSi, SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko in 25. sejo Kolegija.

Hvala lepa vsem!